Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Eläkkeet

Eläkkeet perustuvat työehtosopimuksiin ja/tai vastaavat kyseisten työmarkkinoiden käytäntöjä. Uudet eläkejärjestelyt ovat säännönmukaisesti maksuperusteisia. Sampo-konserni pyrkii mahdollisuuksien mukaan sulkemaan etuusperusteiset eläkejärjestelmät ja/tai siirtämään työntekijät maksuperusteisiin eläkejärjestelmiin.

Johtoryhmän eläkejärjestelyt

Konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluvat kukin asuinvaltionsa työeläkejärjestelmän piiriin. Osana työsopimustensa ehtoja valtaosa heistä kuuluu myös lisäeläkejärjestelmien piiriin. Neljä viidestä johtoryhmän suomalaisjäsenestä kuuluu etuusperusteiseen eläkejärjestelyyn, jonka mukaan kukin voi jäädä eläkkeelle 60 vuotta täytettyään. Eläke-etuus vastaa 60 prosenttia eläkkeeseen oikeutettavasta palkasta. Ruotsalaiset johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja määräaikaiseen tai elinikäiseen maksuperusteiseen eläkkeeseen. Eläkemaksu vastaa 38 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta ja eläkeikä on 60 vuotta. Lisäksi kahdella ruotsalaisella jäsenellä on maksuperusteinen lisäeläke, jossa eläkemaksu vastaa 25 prosenttia vuosittain maksetusta lyhytaikaisesta kannustinpalkkiosta. Norjalaiset jäsenet kuuluvat maksuperusteiseen eläkejärjestelyyn. Eläkemaksu on 7 prosenttia eläkkeeseen oikeutettavasta palkasta 7,1 G:hen asti (G = Norjan eläkejärjestelmän perusmäärä)  ja 25,1 prosenttia 7,1 ja 12 G:n välisestä eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta. Norjan eläkejärjestelmän mukaan voi jäädä joustavasti eläkkeelle 62 ja 75 ikävuoden välillä. 12 G:n ylittävän palkan osalta norjalaiset jäsenet kuuluvat maksuperusteiseen eläkejärjestelmään, joka oikeuttaa määräaikaiseen eläkkeeseen 67 ja 82 ikävuoden välillä ja jonka eläkemaksu vastaa 24 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta.

Konsernijohtajan eläkejärjestelyt

Konsernijohtaja Stadighin etuusperäinen lisäeläkesopimus korvattiin 1.1.2016 maksuperusteisella lisäeläkesopimuksella. Sopimuksen vuosikustannukset Sammolle ovat 400 000 euroa.

Sivun alkuun
Päivitetty 15.3.2016