Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Palkitsemismuodot

Kiinteä palkitseminen

Kiinteän palkitsemisen tulee muodostaa riittävän suuri osuus kokonaispalkitsemisesta ja olla kilpailukykyinen, mutta ei markkinoiden paras. Kiinteä palkka perustuu työntekijän asemaan organisaatiossa, henkilökohtaiseen suoriutumiseen omassa työssä sekä muihin saatavilla oleviin tietoihin, kuten esimerkiksi markkinainformaatioon. Paikalliset työehtosopimukset muodostavat kehyksen useimpien Sampo-konsernin työntekijöiden palkkakehitykselle.

Muuttuva palkitseminen

Muuttuvaa palkitsemista käytetään varmistamaan palkitsemiskokonaisuuksien kilpailukykyisyys pitäen samalla kiinteät kustannukset kohtuullisina. Muuttuva palkitseminen voi perustua yhtiön tulokseen liittyvään panokseen (lyhytaikaiset kannustinohjelmat) tai liittyä työntekijöiden sitouttamiseen konserniin pidemmäksi ajaksi (pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät).

Lyhytaikaiset kannustinohjelmat
Pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät

Eläke

Eläkkeet perustuvat työehtosopimuksiin ja/tai vastaavat kyseisten työmarkkinoiden käytäntöjä. Uudet eläkejärjestelyt ovat säännönmukaisesti maksuperusteisia. Sampo-konserni pyrkii sulkemaan etuusperusteiset eläkejärjestelmät ja/tai siirtämään työntekijät maksuperusteisiin eläkejärjestelmiin.

Muut edut

Muut edut vastaavat paikallisten työmarkkinoiden käytäntöjä. Etuja säännöllisesti arvioimalla pyritään kuitenkin alentamaan kustannuksia ja tehostamaan hallintoa.

Sivun alkuun
Päivitetty 21.3.2017