Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät

Pitkäaikaisia kannustinjärjestelmiä suunnitellaan avainhenkilöiden sitouttamiseksi konserniin ja yhdenmukaistamaan osallistujien edut osakkeenomistajien etuihin. Sampo Oyj:n hallitus päättää pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien käyttöönotosta. Yleensä uusi ohjelma otetaan käyttöön kolmen vuoden välein ja siihen osallistuu noin 100 avainhenkilöä. Pitkäaikaiseen kannustinjärjestelmään kutsu antaa avainhenkilöille myös vahvan tunnustuksen arvokkaasta työstä.

Pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien ehdot

Järjestelmä 2011:1 2011:1/2 2014:1 2014:1/2
Kannusteyksiköitä allokoitu (kpl) 1 404 900 35 000 4 210 500 61 500
joista johtoryhmän jäsenille* 607 250 10 500 1 820 000 0
joista konsernijohtajalle* 140 000  0 500 000 0
Lähtökurssi (€) 18,37 24,07 38,26 43,38
Osinkokorjattu lähtökurssi (€) 10,07 16,97 34,16 41,23
Teoreettinen markkina-arvo (Milj. €)** - 0,8 36,2 0,3
Osallistujia 99 7 111 6
Ehdot Ehdot Ehdot Ehdot Ehdot

* Allokoitujen kannusteyksiköiden jäljellä oleva määrä
** Laskelma tehty Black & Scholes -mallilla. Vakuutustuottokriteerin ja riskisopeutetun pääoman tuottokriteerin oletettu toteutuvan 100-prosenttisesti.

Optio-ohjelmat

Sampo Oyj:lla ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia.

Sivun alkuun
Päivitetty 2.1.2017