Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät

Pitkäaikaisia kannustinjärjestelmiä käytetään avainhenkilöiden sitouttamiseen konserniin pidemmäksi ajaksi. Pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät suunnitellaan yhdenmukaistamaan osallistujien edut osakkeenomistajien etuihin siten, että ohjelmien maksut kytketään sekä tiettyihin suorituskriteereihin että Sammon osakkeen positiiviseen hintakehitykseen. Pitkäaikaiseen kannustinjärjestelmään kutsu antaa avainhenkilöille vahvan tunnustuksen arvokkaasta työstä.

Pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien ehdot

Järjestelmä 2014:1 2014:1/2 2017:1
Kannusteyksiköitä allokoitu (kpl) 2 873 850 61 500 4 092 000
joista johtoryhmän jäsenille* 1 274 000 0 1 541 000
joista konsernijohtajalle* 350 000 0 300 000
Lähtökurssi (€) 38,26 43,38 43,81
Osinkokorjattu lähtökurssi (€) 31,86 38,93 43,81
Teoreettinen markkina-arvo (Milj. €)** 38,7 0,5 20,7
Osallistujia 105 6 117
Ehdot Ehdot Ehdot Ehdot

* Allokoitujen kannusteyksiköiden jäljellä oleva määrä
** Laskelma tehty Black & Scholes -mallilla. Vakuutustuottokriteerin ja riskisopeutetun pääoman tuottokriteerin oletettu toteutuvan 100-prosenttisesti.

Sivun alkuun
Päivitetty 3.1.2018