Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät

Pitkäaikaisia kannustinjärjestelmiä käytetään avainhenkilöiden sitouttamiseen konserniin pidemmäksi ajaksi. Pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät suunnitellaan yhdenmukaistamaan osallistujien edut osakkeenomistajien etuihin siten, että ohjelmien maksut kytketään sekä tiettyihin suorituskriteereihin että Sammon osakkeen positiiviseen hintakehitykseen. Pitkäaikaiseen kannustinjärjestelmään kutsu antaa avainhenkilöille vahvan tunnustuksen arvokkaasta työstä.

Pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien ehdot

Järjestelmä 2011:1/2 2014:1 2014:1/2
Kannusteyksiköitä allokoitu (kpl) 35 000 4 140 500 61 500
joista johtoryhmän jäsenille* 10 500 1 820 000 0
joista konsernijohtajalle*  0 500 000 0
Lähtökurssi (€) 24,07 38,26 43,38
Osinkokorjattu lähtökurssi (€) 14,67 31,86 38,93
Teoreettinen markkina-arvo (Milj. €)** 0,9 51,8 0,4
Osallistujia 7 107 6
Ehdot Ehdot Ehdot Ehdot

* Allokoitujen kannusteyksiköiden jäljellä oleva määrä
** Laskelma tehty Black & Scholes -mallilla. Vakuutustuottokriteerin ja riskisopeutetun pääoman tuottokriteerin oletettu toteutuvan 100-prosenttisesti.

Sivun alkuun
Päivitetty 3.7.2017