Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Avainluvut

Sampo-konsernin keskeisimmät tunnusluvut on esitetty konsernitasolla ja liiketoiminnoittain.

Avainluvut 2011

 

Sampo-konserni20112010200920082007
Tulos ennen veroja (Milj. €) 1 228 1 320 825 870 3 833
Tilikauden tulos (Milj. €) 1 038 1 104 641 675 3 573
Osakekohtainen osinko (€) 1,20 1,15 1,00 0,80 1,20
Vakavaraisuusaste (%) 138,6 167,1 158,3 433,6 774,6
Oman pääoman tuotto (RoE) (%) 7,7 21,8 53,7 -32,4 52,6
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 6 874 6 914 7 087 7 145 6 846
Vahinkovakuutustoiminta20112010200920082007
Tulos ennen veroja (Milj. €) 636 707 644 549 534
Vakuutusmaksutulo (Milj. €) 4 201 3 985 3 677 3 821 3 840
Sijoitustoiminnan nettotuotot (Milj. €) 298 487 394 268 211
Yhdistetty kulusuhde (%) 92,0 92,8 92,1 91,8 90,6
Oman pääoman tuotto (RoE) (%) 12,4 39,8 53,2 -0,8 19,2
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 6 299 6 392 6 807 6 655 6 415
Henkivakuutustoiminta20112010200920082007
Tulos ennen veroja (Milj. €) 137 142 121 140 342
Vakuutusmaksutulo (Milj. €) 849 1 111 803 529 618
Sijoitustoiminnan nettotuotot (Milj. €) -41 645 629 -222 600
Liikekustannussuhde (%) 109,1 112,1 111,0 113,1 101,0
Oman pääoman tuotto (RoE) (%) -11,7 36,2 97,6 -68,8 9,1
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 521 470 450 437 375
Omistusyhteisö20112010200920082007
Tulos ennen veroja (Milj. €) 457 474 36 180 95
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 54 52 54 53 56
Osakekohtaiset tunnusluvut20112010200920082007
Osakekohtainen tulos (€) 1,85 1,97 1,14 1,18 6,18
Osakekohtainen tulos, ml. muut laajan tuloksen erät (€) 1,22 3,22 5,88 -3,52 5,89
Osakekohtainen oma pääoma (€) 15,93 15,83 13,56 8,25 13,47
Osakekohtainen substanssi (€) 14,05 17,79 14,63 8,28 13,49
Antioikaistu ylin kurssi (€) 23,90 20,71 17,72 19,30 24,79
Antioikaistu alin kurssi (€) 16,85 16,13 8,63 11,42 17,95
Osakekannan markkina-arvo (Milj. €) 10 735 11 254 9 553 7 433 10 382

Sivun alkuun