Sanasto

Sanasto sisältää kaikki keskeisimmät vahinko- ja henkivakuutusliiketoiminnoissa sekä Sampo-konsernin tilinpäätöksessä ja riskienhallinnassa käytetyt termit.

Päivitetty