Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sampo-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011

YDINLIIKETOIMINNAT KEHITTYIVÄT ODOTUSTEN MUKAISESTI

Sampo-konsernin tulos ennen veroja vuoden 2011 tammi-syyskuulta aleni 906 miljoonaan euroon (959) osakkeista tehtyjen 189 miljoonan euron arvonalentumistappiokirjausten vuoksi. Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos laski 162 miljoonaan euroon (1 344).

  • Osakekohtainen tulos oli 1,35 euroa (1,43). Osakekohtainen tulos markkina-arvoin oli 0,29 euroa (2,39) ja konsernin oman pääoman tuotto oli 2,5 prosenttia (22,3).
  • Sampo Oyj:n likviditeettiasema on vahva. Yhtiö on saanut katsauskauden jälkeen 406 miljoonaa euroa osinkoina vahinkovakuutustytäryhtiöltään Ifiltä. Sampo Oyj:llä on tällä hetkellä noin miljardin euron arvosta käteisvaroja ja käteiseksi rinnastettavia rahamarkkinainstrumentteja.
  • Osakekohtainen substanssi 30.9.2011 oli 13,62 euroa (17,79). Substanssi aleni Nordean osakekurssin laskun, osakemarkkinoiden heikon kehityksen ja huhtikuussa 2011 maksetun osingon vuoksi. Konsernin käyvän arvon rahasto aleni verojen jälkeen 220 miljoonaan euroon (736).
  • Vahinkovakuutustoiminnan yhdistetty kulusuhde parani tammi-syyskuussa 92,6 prosenttiin (93,0). Vahinkovakuutustoiminnan tulos ennen veroja aleni 465 miljoonaan euroon (519). Oman pääoman tuotto oli 2,4 prosenttia (39,0) ja käyvän arvon rahasto laski 70 miljoonaan euroon (315).
  • Sammon nettotuloksesta 373 miljoonaa euroa (371) tuli Nordeasta. Segmenttiraportoinnissa osuus Nordean tuloksesta sisältyy Omistusyhteisö-segmenttiin.
  • Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja nousi 107 miljoonaan euroon (100). Käyvän arvon rahasto aleni 150 miljoonaan (436) euroon 30.9.2011. Oman pääoman tuotto oli -29,3 prosenttia (35,2).
AVAINLUVUT 1-9/2011   1-9/2010 Muutos-% 7-9/2011 7-9/2010 Muutos-%
Milj. e     %      
Tulos ennen veroja 906 959 -6 150 338 -56
  Vahinkovakuutus 465 519 -10 43 186 -77
  Osakkuusyhtiö (Nordea) 373 371 1 80 140 -43
  Henkivakuutus 107 100 7 23 31 -27
  Omistusyhteisö (pl. Nordea) -37 -28 35 5 -19 -
Tilikauden tulos 759 801 -5 125 284 -56
      Muutos     Muutos
Tulos/osake, euroa 1,35 1,43 -0,08 0,22 0,51 -0,29
Tulos/osake markkina-arvoin (sis. käyvän arvon rahaston muutos), euroa 0,29 2,39 -2,10 -0,38 1,02 -1,40
Substanssi/osake, euroa *) 13,62 17,79 -4,17 - - -
Keskim. henkilöstömäärä (FTE) 6 888 6 933 -45 - - -
Konsernin vakavaraisuussuhde, % *) 139,0 167,1 -28,1 - - -
Oman pääoman tuotto, % 2,5 22,3 -19,8 - - -

 

*) Vertailuajankohta 31.12.2010

Osavuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2010 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.

Sampo noudattaa Finanssivalvonnan uutta ohjeistusta (Standardi 5.2b) julkaisemalla osavuosiraporttinsa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Osavuosikatsaus on luettavissa myös osoitteessa www.sampo.com/tulos

VUODEN 2011 KOLMAS NELJÄNNES LYHYESTI

Sampo-konsernin vuoden 2011 kolmannen neljänneksen tulos ennen veroja oli 150 miljoonaa euroa (338). Osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (0,51). Osakekohtainen tulos markkina-arvoin oli -0,38 euroa (1,02).

Osakekohtainen substanssi aleni vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä 13,62 euroon vuoden 2011 toisen vuosineljänneksen lopun 16,24 eurosta.

Vahinkovakuutustoiminnan yhdistetty kulusuhde oli heinä-syyskuussa 92,3 prosenttia (90,6). Korvauskuluja kasvattivat 39 miljoonalla eurolla annuiteettien diskonttaamisessa Ruotsissa käytetty ennätyksellisen matala korko, 21 miljoonalla eurolla Kööpenhaminan heinäkuiset rankkasateet ja 18 miljoonalla eurolla normaalitason ylittänyt epäsuotuisa suurvahinkokehitys. Tulos ennen veroja laski 43 miljoonaan euroon (186) tehtyjen 152 miljoonan euron arvonalentumistappiokirjausten vuoksi.

Sammon osuus Nordean heinä-syyskuun 2011 nettotuloksesta oli 80 miljoonaa euroa (140). Nordean kolmannen vuosineljänneksen tulosta rasitti uudelleenjärjestelykuluja varten tehty 171 miljoonan euron varaus.

Henkivakuutusliiketoiminnan tulos ennen veroja laski 23 miljoonaan euroon (31). Sijoitusomaisuudesta tehdyt arvonalentumistappiokirjaukset olivat 37 miljoonaa euroa. Maksutulo oli 168 miljoonaa euroa (223).

Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja ilman Nordeaa oli 5 miljoonaa euroa (-19) koronvaihtosopimuksista saatujen tuottojen ja positiivisen valuuttakurssikehityksen ansiosta.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Vahinkovakuutus

Vahinkovakuutustoiminnan tammi-syyskuun 2011 tulos ennen veroja laski 465 miljoonaan euroon (519). Lasku johtui pääosin vuoden kolmannella vuosineljänneksellä tulokseen tehdyistä 152 miljoonan euron osakesijoituksiin liittyvistä arvonalentumistappiokirjauksista. Ifin osuus Topdanmarkin tuloksesta oli 3 miljoonaa euroa. Riskisuhde parani 69,2 prosenttiin (69,5) ja yhdistetty kulusuhde 92,6 prosenttiin (93,0).

Vakuutustoimintojen tekninen kannattavuus kehittyi tammi-syyskuussa 2011 odotusten mukaisesti ja vakuutustekninen tulos säilyi edellisvuoden tasolla ollen 334 miljoonaa euroa (340). Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan vakuutustekninen tulos kasvoi 196 miljoonaan euroon (177). Yritysasiakkaiden vakuutustekninen tulos oli 90 miljoonaa euroa (101), Suurasiakkaiden 37 miljoonaa euroa (45) ja Baltia ja Venäjä -liiketoiminnan 13 miljoonaa euroa (13). Aikaisempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin 98 miljoonalla eurolla (92).

Oman pääoman tuotto käyvin arvoin laski 2,4 prosenttiin (39,0) johtuen markkina-arvoisen sijoitustoiminnan tuloksen merkittävästä laskusta sekä Topdanmark-omistuksen kirjauskäytännön muutoksesta vuoden toisella vuosineljänneksellä. Topdanmarkin kirja-arvo konsernin taseessa oli 329 miljoonaa euroa syyskuun 2011 lopussa. Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) oli 10,8 prosenttia (11,7). Käyvän arvon rahasto laski kolmannen vuosineljänneksen aikana ja oli syyskuun 2011 lopussa 69,9 miljoonaa euroa (315).

Osakkuusyhtiö Nordea Bank

Sampo Oyj omisti syyskuun 2011 lopussa 860 440 497 Nordean osaketta, joka vastaa 21,3 prosentin omistusosuutta. Osakkeista maksettu keskihinta oli 6,46 euroa ja kirja-arvo konsernitaseessa oli 7,02 euroa osakkeelta. Nordean osakkeen markkinahinta 30.9.2011 oli 6,07 euroa.

Alla oleva teksti perustuu Nordean 19.10.2011 julkaistuun osavuosikatsaukseen tammi-syyskuulta 2011.

Tuotot laskivat 11 prosenttia edellisneljänneksestä 2 091 miljoonaan euroon. Nettomääräiset palkkiotuotot vähenivät 7 prosenttia 582 miljoonaan euroon.

Nettomääräisiä luottotappioita kertyi 112 miljoonaa euroa, kun otetaan huomioon Tanskan talletussuojajärjestelmään Amagerbankenin konkurssin vuoksi tehtyjen varausten 27 miljoonan euron peruutus ja Max Bankin konkurssin vuoksi tehty 15 miljoonan euron varaus. Kun näitä ei oteta huomioon, luottotappiotaso oli 16 pistettä (12 pistettä edellisneljänneksellä).

Liikevoitto laski 22 prosenttia edellisneljänneksestä, kun uudelleenjärjestelykuluja varten tehtyä varausta ei oteta huomioon. Tulos pieneni 24 prosenttia edellisneljänneksestä, kun uudelleenjärjestelykuluja varten tehtyä varausta ei oteta huomioon. Tulos vastaa 8,5 prosentin oman pääoman tuottoa. Osakekohtainen tulos laimennusvaikutuksen jälkeen oli 0,10 euroa (0,18 euroa edellisneljänneksellä).

Nordeassa on päätetty korvata aiemmat tunnuslukutavoitteet yhdellä tavoitteella. Tavoitteena on nyt saavuttaa 15 prosentin oman pääoman tuotto, kun taloustilanne normalisoituu. Nyt käynnistettyjen toimien ja toiminnan jatkuvan tehostamisen odotetaan kasvattavan oman pääoman tuottoa merkittävästi kahden seuraavan vuoden aikana.

Henkivakuutus

Henkivakuutustoiminnan tammi-syyskuun 2011 tulos ennen veroja nousi 107 miljoonaan euroon (100). Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 202 miljoonaa euroa (233), kun sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja ei oteta huomioon. Osakemarkkinoiden alamäen seurauksena tehtiin kolmannella vuosineljänneksellä 2011 myytävissä oleviin rahoitusvaroihin luettavista osakeomistuksista 37 miljoonan euron suuruiset arvonalentumistappiokirjaukset. Tulevia asiakashyvityksiä varten tehtyjä varauksia purettiin 34 miljoonalla eurolla, koska Suomen valtionvelkakirjojen matala korkotaso ennakoi alhaisia hyvitystasoja lyhyellä aikavälillä. Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät sijoitustuotot olivat -375 miljoonaa euroa (206). Oman pääoman tuotto (RoE) laski -29,3 prosenttiin (35,2) osakemarkkinoiden epäsuotuisan kehityksen seurauksena.

Omistusyhteisö

Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja oli 336 miljoonaa euroa (343), josta 373 miljoonaa euroa (371) tuli Sammon osuudesta Nordean tammi-syyskuun 2011 tuloksesta. Segmentin tulos ilman Nordean osuutta oli -37 miljoonaa euroa (-28).

Sampo Oyj:llä oli 30.9.2011 velkarahoitusta senior-ehtoisina joukkovelkakirjalainoina 1 667 miljoonaa euroa ja yritystodistuksina 653 miljoonaa euroa. Velkojen keskikorko oli 30.9.2011 euroina ja Ruotsin kruunuina olevat velkakirjat mukaan lukien 3,81 prosenttia (3,36).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Merkittävimmät Sampo-konsernin päivittäistä liiketoimintaa uhkaavat riskit ovat luotto-, markkina- ja vakuutusriskit. Niiden osuudet konsernin taloudellisen pääoman vaateesta ovat normaalitasollaan. Luottoriskin osuus on 38 prosenttia, markkinariskin 36 prosenttia ja vakuutusriskin 13 prosenttia.

Parhaillaan valtioiden velkakriisi on ulkoinen epävarmuustekijä, joka sen lisäksi, että se aiheuttaa finanssimarkkinoille heilahteluja, voi mahdollisesti saada aikaan äkkinäisiä rakenteellisia muutoksia markkinoilla. Kriisiä on syventänyt kyvyttömyys ja hitaus poliittisessa päätöksenteossa, mikä lisää epävarmuutta ja levittää ongelmia pankkisektorille.

Valtioiden velkakriisi, poliittisen järjestelmän kriisi ja mahdollinen pankkikriisi voivat kärjistyessään  vaikuttaa konsernin toimintaan epäsuotuisasti, vaikka Sampo-konsernin yhtiöt eivät omista vaikeuksissa olevien valtioiden velkakirjoja ja konsernin sijoitukset Pohjoismaiden ulkopuolisiin pankkeihin ovat pieniä.

 

Näkymät loppuvuodelle 2011

Sampo-konsernin odotetaan tekevän hyvän tuloksen vuodelta 2011 pois lukien arvonalentumistappiokirjaukset, mikäli niitä syntyy lisää.

Ifin odotetaan vuonna 2011 saavuttavan pitkän aikavälin tavoitteensa alle 95 prosentin yhdistetystä kulusuhteesta ja raportoivan koko vuodelta 2011 yhdistetyksi kulusuhteeksi 92 - 94 prosenttia. 

Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan säilyvän huomattavana ja vahvistuvan edelleen Nordean julkaisemien tehostamistoimien (New Normal Plan) vaikutusten alkaessa näkyä.

Mandatum Lifen kannattavuus on erittäin riippuvainen pääomamarkkinoiden kehityksestä ja mikäli kuohunta markkinoilla jatkuu, voi sillä olla epäsuotuisa vaikutus yhtiön tulokseen.

SAMPO OYJ
Hallitus

Lisätiedot:

Talousjohtaja Peter Johansson, puh. 010 516 0010

Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Jarmo Salonen, puh. 010 516 0030

IR-päällikkö Essi Nikitin puh. 010 516 0066

Viestintäpäällikkö Maria Silander, puh. 010 516 0031

Sampo järjestää sijoittajille ja analyytikoille englanninkielisen puhelinkonferenssin tänään klo 16.00 alkaen. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon +44 207 162 0025 (Eurooppa) tai +1 334 323 6201 (Pohjois-Amerikka). Osallistujia pyydetään ilmoittamaan puhelinkonferenssin ID-numero 904792 ja nimi "Sampo plc 2011 Q3 release".

Puhelinkonferenssia voi myös seurata suorana lähetyksenä internetissä osoitteessa www.sampo.com/tulos. Konferenssin tallenne on myöhemmin kuunneltavissa samassa www-osoitteessa.

Konsernijohtaja Kari Stadighin ja talousjohtaja Peter Johanssonin haastatteluvideo sekä tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sampo julkaisee vuoden 2011 tilinpäätöstiedotteensa 9.2.2012.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com