Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Vahva tulos, osinko nousee

Sampo-konsernin tulos ennen veroja vuodelta 2010 kasvoi voimakkaasti ja oli 1 320 miljoonaa euroa (825). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos oli 1 807 miljoonaa euroa (3 423).

  • Osakekohtainen tulos nousi 1,97 euroon (1,14). Markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos oli 3,22 euroa (5,88). Konsernin oman pääoman tuotto vuonna 2010 oli 21,8 prosenttia (55,7).

  • Hallitus ehdottaa 14.4.2011 järjestettävälle yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 1,15 euroa osakkeelta (1,00) ja valtuutusta enintään 50 miljoonan Sammon A-osakkeen hankkimiseksi.

  • Osakekohtainen substanssi kasvoi yli 3 euroa vuoden 2010 aikana ja oli vuoden lopussa 17,79 euroa (14,63). Konsernin käyvän arvon rahasto nousi 736 miljoonaan euroon (296).

  • Ifin vakuutustekninen kannattavuus säilyi vuonna 2010 hyvänä vaikeista talviolosuhteista huolimatta. Yhdistetty kulusuhde vuodelta 2010 oli 92,8 prosenttia (92,1). Tulos ennen veroja nousi 707 miljoonaan euroon (644). Oman pääoman tuotto oli 39,8 prosenttia (53,2) ja käyvän arvon rahasto nousi 315 miljoonaan euroon (105). 

  • Sammon osuus Nordean vuoden 2010 nettotuloksesta oli 523 miljoonaa euroa. Segmenttiraportoinnissa osuus Nordean tuloksesta sisältyy Omistusyhteisö-segmenttiin.

  • Mandatum Lifen tulos ennen veroja kasvoi 142 miljoonaan euroon (121). Käyvän arvon rahasto oli 31.12.2010 noussut 436 miljoonaan euroon (210). Oman pääoman tuotto markkina-arvojen muutokset huomioiden oli 36,2 prosenttia (97,6). Vakuutusmaksutulo kasvoi lähes 40 prosenttia ylittäen ensimmäisen kerran yhtiön historiassa miljardin euron rajan.

 

AVAINLUVUT 2010
2009
Muutos-% Q4/2010 Q4/2009 Muutos-%
Milj. e            
Tulos ennen veroja 1 320 825 60 361 199 81
  Vahinkovakuutus 707 644 10 188 168 12
  Osakkuusyhtiö (Nordea) 523 - - 152 - -
  Henkivakuutus 142 121 17 42 36 15
  Omistusyhteisö (pl. Nordea) -48 36 - -21 -5 332
Tilikauden tulos 1 104 641 72 302 148 104
      Muutos     Muutos
Tulos/osake, euroa 1,97 1,14 0,83 0,54 0,26 0,28
Tulos markkina-arvoin/osake, euroa 3,22 5,88 -2,66 0,83 -0,17 1,00
Substanssi/osake, euroa 17,79 14,63 3,16 - - -
Keskimääräinen henkilöstömäärä(FTE) 6 914 7 311 -397 - - -
Konsernin vakavaraisuussuhde, % 167,1 158,3 8,8 - - -
Oman pääoman tuotto, % 21,8 55,7 -33,9 - - -

Tiedot eivät ole tilintarkastettuja.

 

Vuoden 2010 viimeinen neljännes lyhyesti

Sampo-konsernin vuoden 2010 viimeisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja nousi 361 miljoonaan euroon (199). Osakekohtainen tulos kaksinkertaistui ja oli 0,54 euroa (0,26). Osakekohtainen tulos markkina-arvoin oli 0,83 euroa (-0,17).

Osakekohtainen substanssi kasvoi vuoden 2010 loka-joulukuussa 1,25 euroa ja oli vuoden lopussa 17,79 euroa.

Vahinkovakuutustoiminnassa viimeinen vuosineljännes oli hyvä Pohjoismaissa vallinneista ankarammista talviolosuhteista huolimatta. Yhdistetty kulusuhde parani 92,3 prosenttiin (92,7). Tulos ennen veroja kohosi 188 miljoonaan euroon (168).

Sammon osuus Nordean vuoden 2010 viimeisen neljänneksen nettotuloksesta oli 152 miljoonaa euroa.

Henkivakuutusliiketoiminnan tulos ennen veroja nousi 42 miljoonaan euroon (36). Maksutulo pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 284 miljoonaa euroa (289).

 

Liiketoiminta-alueet vuonna 2010

Vahinkovakuutus

If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutusyhtiö, joka toimii myös kaikissa Baltian maissa ja Venäjällä. Sampo-konsernin vahinkovakuutuksen emoyhtiö If Skadeförsäkring Holding AB:n pääkonttori on Ruotsissa. Tytäryhtiöidensä kautta If tarjoaa vakuutusratkaisuja ja -palveluja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Baltiassa ja Venäjällä. Ifin toiminnot jakautuvat neljään liiketoiminta-alueeseen: Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, Suurasiakkaat sekä Baltia ja Venäjä.


 
 2010 2009
Muutos-% Q4/2010 Q4/2009 Muutos-%
Milj. e            
Vakuutusmaksutulo 3 985 3 677 8 843 787 7
Sijoitustoiminnan nettotuotot 487 394 24 146 110 33
Muut tuotot 25 23 9 7 6 24
Korvauskulut -2 689 -2 477 9 -672 -630 7
Vakuutus- ja sijoitus-sopimusvelkojen muutos -91 -33 176 148 144 3
Henkilöstökulut -479 -470 2 -120 -123 -2
Muut kulut -501 -439 14 -156 -118 32
Rahoituskulut -29 -30 -4 -8 -8 2
Tulos ennen veroja 707 644 10 188 168 12
Avainluvut     Muutos     Muutos
Yhdistetty kulusuhde, % 92,8 92,1 0,7 92,3 92,7 -0,4
Riskisuhde, % 69,1 68,0 1,1 67,7 67,6 0,1
Toimintakulusuhde, % 23,7 24,1 -0,4 24,6 25,0 -0,4
Liikekulusuhde, % 17,2 17,6 -0,4 17,8 18,5 -0,7
Oman pääoman tuotto, % 39,8 53,2 -13,4 - - -
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) 6 392 6 807 -415 - - -

Vuoden 2010 erityispiirteeksi nousivat poikkeukselliset sääolosuhteet useimmissa Ifin toimintamaissa: ankara talvi, kuuma, myrskyinen ja rankkasateinen kesä sekä loppuvuoden aikaiset ja runsaat lumisateet.

Toinen vahinkovakuutustoiminnan konsernitilinpäätökseen heijastuva poikkeuksellinen tekijä vuonna 2010 oli Ruotsin kruunun merkittävä vahvistuminen.

Haastavista sääolosuhteista huolimatta vahinkovakuutuksen tulos ennen veroja nousi 10 prosenttia vuonna 2010 ja oli 707 miljoonaa euroa (644). Yhdistetty kulusuhde oli vuonna 2010 jälleen vakaalla tasolla 92.8 prosentissa (92.1) alittaen selvästi pitkän aikavälin alle 95 prosentin tavoitteen.

Vakuutustekninen tulos oli 449 miljoonaa euroa (488). Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan osuus vakuutusteknisestä tuloksesta oli 53 prosenttia, Yritysasiakkaiden 28 prosenttia, Suurasiakkaiden 15 prosenttia ja Baltia ja Venäjä -liiketoiminnan 3 prosenttia.

Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) laski edellisvuodesta 11,5 prosenttiin (13,4). Oman pääoman tuotto säilyi hyvänä ja oli 39,8 prosenttia (53,2). Käyvän arvon rahasto nousi 315 miljoonaan euroon (105).

Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan riskisuhde heikkeni poikkeuksellisten sääolojen seurauksena 68.9 prosenttiin (68.0). Parantuneesta toimintakulusuhteesta johtuen yhdistetty kulusuhde nousi vain hieman 93,0 prosenttiin (92,5). Myös Yritysasiakkaissa toimintakulusuhde parani edellisvuoteen verrattuna, mutta 69,8 prosenttiin (68,3) heikentyneestä riskisuhteesta johtuen yhdistetty kulusuhde nousi 93,5 prosenttiin (92,6).

Suurasiakkaat-liiketoiminnan yhdistetty kulusuhde parani 90,6 prosenttiin (90,7) myönteisen kustannuskehityksen ansiosta. Riskisuhde säilyi edellisen vuoden tasolla ja oli 71,9 prosenttia (71,6). Baltiassa ja Venäjällä sekä riskisuhde että yhdistetty kulusuhde nousivat edellisvuoteen verrattuna. Riskisuhde oli 56,4 prosenttia (55,7) ja yhdistetty kulusuhde 93,4 prosenttia (91,7).   

Riskisuhde heikkeni vuonna 2010 poikkeuksellisista sääolosuhteista johtuen kaikissa Ifin toimintamaissa lukuun ottamatta Ruotsia, missä ankarasta talvesta huolimatta riskisuhde parani 70,2 prosenttiin (72,4) ja yhdistetty kulusuhde 93,3 prosenttiin (95,2). Norjassa riskisuhde nousi 69,6 prosenttiin (68,8), mutta kaikilla liiketoiminta-alueilla parantuneen toimintakulusuhteen ansiosta yhdistetty kulusuhde pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 92,1 prosenttia (92,0). Myös Suomessa toimintakulusuhde parani kaikilla liiketoiminta-alueilla edellisvuoteen verrattuna. Heikentynyt riskisuhde 67,0 prosenttia (64,0) johti kuitenkin 90,4 prosentin (88,5) yhdistettyyn kulusuhteeseen. Tanskassa riskisuhde nousi 72,8 prosenttiin (66,1) ja yhdistetty kulusuhde 101,4 prosenttiin (93,7).

Bruttovakuutusmaksutulo nousi 8 prosenttia 4 189 miljoonaan euroon (3 888). Valuuttakurssien muutokset huomioon ottaen maksutulo kasvoi 1,3 prosenttia.

Toimintakulusuhde parani vuodentakaisesta 0,4 prosenttiyksikköä 23,7 prosenttiin organisaation jatkuvan kustannustehokkuuteen panostamisen ansiosta. Kokonaiskustannukset nousivat 1 009 miljoonaan euroon (939) suurelta osin Ruotsin kruunun vahvistumisen seurauksena.

Muut kulut kasvoivat 25 miljoonaa euroa Suomen lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen liittyvän yhteistakuuerän purkamisen johdosta.

Korvauskulut nousivat 2 689 miljoonaan euroon (2 477) ja riskisuhde heikkeni 69,1 prosenttiin (68,0) sääoloista johtuen. Aikaisempina tilikausina sattuneita vahinkoja varten varattua korvausvastuuta purettiin 113 miljoonalla eurolla (87). Korvausvastuu suhteessa maksutuloon oli 173 prosenttia (172) ja suhteessa maksettuihin korvauksiin 236 prosenttia (240).

Sijoitusmarkkinat säilyivät suotuisina vuoden aikana ja sijoitustoiminnan nettotuotot nousivat 487 miljoonaan euroon (394). Ifin sijoitusomaisuuden arvo 31.12.2010 oli 11,7 miljardia euroa (10,7), josta 85 prosenttia (89) oli sijoitettuna korkoinstrumentteihin ja 14 prosenttia osakkeisiin (11). Sijoitusten keskimääräinen tuotto oli 7,4 prosenttia (12,4). Korkosijoitusten duraatio oli 1,7 vuotta (2,5). 

If Vahinkovakuutuksen vastuunkantokyky eli vakavaraisuuspääoma suhteessa vakuutusmaksutuloon 31.12.2010 oli 79 prosenttia (77). Sampo Oyj:lle vuoden 2010 aikana maksetuista 540 miljoonan euron osingoista huolimatta vakavaraisuuspääoma oli 3 373 miljoonaa euroa (2 943), kun viranomaisten vähimmäisvaatimus oli 735 miljoonaa euroa.

If Vahinkovakuutus ja Volvo julkistivat 1.1.2011 yhteistyösopimuksen Volvia-merkkivakuutukseen liittyvän yhteistyön jatkamisesta viidellä vuodella. Ifillä on portfoliossaan yli 443 000 Volvia-vakuutusta, joista 400 000 on Ruotsissa. Näin ollen 40 prosenttia kaikista Ruotsin Volvoista on vakuutettu Volvia-vakuutuksella. Volvian maksutulo on vuosittain noin 2 miljardia Ruotsin kruunua.

Henkivakuutus

Mandatum Life -konserniin kuuluvat Suomessa toimiva, Sampo Oyj:n täysin omistama Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja sen tytäryhtiö, eurooppayhtiö Mandatum Life Insurance Baltic SE. Mandatum Life Insurance Baltic SE:n kotipaikka on Viro. Muissa Baltian maissa yhtiö toimii sivukonttorien kautta.

 

  2010
2009
Muutos-% Q4/2010 Q4/2009 Muutos-%
Milj. e            
Vakuutusmaksutulo 1 111 803 38 284 289 -2  
Sijoitustoiminnan nettotuotot 645 629 3 205 133 53  
Muut tuotot 0 0 -94 0 0 -100  
Korvauskulut -844 -628 34 -214 -162 32  
Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos -678 -600 13 -210 -205 2  
Henkilöstökulut -35 -29 23 -10 -9 19  
Muut kulut -49 -46 7 -12 -9 27  
Rahoituskulut -8 -8 0 -2 -2 4  
Tulos ennen veroja 142 121 17 42 36 15  
Avainluvut     Muutos        
Liikekustannussuhde, % 112,1 111,0 1,1 - - -  
Oman pääoman tuotto, % 36,2 97,6 -61,4 - - -  
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE)  

470
 

450
20 - - -  
                 

Sampo-konsernin henkivakuutustoiminnan nopea kasvu jatkui vuonna 2010 maksutulon noustessa lähes 40 prosenttia. Myös kannattavuus oli hyvä ja tulos ennen veroja nousi 17 prosenttia 142 miljoonaan euroon (121).

Sijoitustoiminnan nettotuotot sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja lukuun ottamatta olivat 312 miljoonaa euroa (270). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät sijoitustuotot olivat 333 miljoonaa euroa (359). Käyvän arvon rahasto kasvoi vuoden 2010 aikana 75 miljoonaa euroa ja oli 436 miljoonaa euroa. Henkivakuutustoiminnan oman pääoman tuotto (RoE) oli 36,2 prosenttia (97,6).

Mandatum Life -konsernilla oli 31.12.2010 sijoitusomaisuutta markkina-arvoin mitaten 6,0 miljardin euron (5,4) arvosta, kun summaan ei lasketa mukaan 3,1 miljardin euron (2,4) suuruisia sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan katteena olevia sijoituksia. Korkosijoitusten osuus oli 61 prosenttia (68), osakesijoitusten 28 prosenttia (23), private equityn 4 prosenttia (4), kiinteistöjen 3 prosenttia (3) ja muiden sijoitusten osuus 3 prosenttia (2). Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin vuodelta 2010 oli 11,1 prosenttia (16,8). Joulukuun 2010 lopussa korkosijoitusten duraatio oli 2,7 vuotta (2,6).

Mandatum Life -konsernin vakavaraisuusasema on vahva. Vakavaraisuuspääoma kasvoi 1 339 miljoonaan euroon (930) vuoden 2010 lopussa. Mandatum Lifen vakavaraisuussuhde oli 25,7 prosenttia (18,6). Mandatum Life -konsernin vastuuvelka oli 7,5 miljardia euroa (6,8). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvä vastuuvelka kasvoi edelleen nopeasti ja nousi 3,1 miljardiin euroon (2,4). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvän vastuuvelan osuus koko vastuuvelasta kasvoi 41 prosenttiin (35).

Valtaosassa Mandatum Lifen perinteisiä vakuutuksia laskuperustekorko on 3,5 prosenttia. Suomessa ennen vuotta 1999 myytyjen vakuutusten laskuperustekorko on 4,5 prosenttia. Jälkimmäisten vakuutusten diskonttokorko on alennettu 3,5 prosenttiin täydentämällä vastuuvelkaa 86 miljoonalla eurolla (95). Tämän lisäksi kaikkien laskuperustekorkoisten vakuutusten laskuperustekorko on alennettu 2,5 prosenttiin vuodeksi 2011 ja 3,0 prosenttiin vuodeksi 2012 täydentämällä vastuuvelkaa 61 miljoonalla eurolla. Täydennys laskee sijoitustoiminnan tuottovaatimuksen 2,5 prosenttiin vuodelle 2011 ja 3,0 prosenttiin vuodelle 2012. Kaiken kaikkiaan Mandatum Life on kasvattanut vastuuvelkaansa 147 miljoonalla eurolla alhaisen korkotason takia.

Henkivakuutussegmentin liikekustannussuhde säilyi edellisvuoden tasolla 112,1 prosentissa (111,0). Liikekustannussuhde ei huomioi kaikkia liikekulujen kattamiseksi kerättyjä palkkioita. Jos kaikki palkkiot otettaisiin laskelmassa huomioon, olisi Mandatum Life -konsernin liikekustannussuhde ollut 90,1 prosenttia (91,8). Mandatum Life ei aktivoi hankintakustannuksiaan.

Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo ylitti ensimmäisen kerran miljardi euroa ja oli 1 111 miljoonaa euroa (803). Keskeisimmällä painopistealueella sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa maksutulo kasvoi 843 miljoonaa euroon (551) ja sijoitussidonnaisten tuotteiden osuus kokonaismaksutulosta oli 76 prosenttia (68). Hyvä myyntimenestys oli seurausta kaikkien myyntikanavien hyvästä toiminnasta. Erityisesti varainhoitoyksikön ja yhtiön oman yritysmyyntiorganisaation menestyksekäs yhteistyö tuotti hyviä tuloksia.

Baltian maissa toimiva tytäryhtiö otti käyttöön uuden nimen vuonna 2010. Yhtiön uusi nimi on Mandatum Life Insurance Baltic SE. Baltian maiden henkivakuutustoimintojen vakuutusmaksutulo kasvoi 42 prosenttia ja oli 60 miljoonaa euroa (42).

Mandatum Lifen markkinaosuus painopistealueellaan sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa nousi 28,2 prosenttiin (27,8). Yhtiön ensivakuutuksen kokonaismarkkinaosuus oli Suomessa 22,0 prosenttia (24,8) ja markkinaosuus Baltian maissa oli 19 prosenttia (16).

 

Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab

Sampo Oyj omisti vuoden 2010 lopussa 830 440 497 Nordean osaketta, joka vastaa 20,5 prosentin omistusosuutta. Osakkeista maksettu keskihinta oli 6,39 euroa ja kirja-arvo konsernitaseessa oli 6,85 euroa. Nordean päätöskurssi 31.12.2010 oli 8,16 euroa.

Sammon omistusosuuden Nordeassa ylittäessä 20 prosenttia käsitellään Nordeaa Sammon konsernitilinpäätöksessä osakkuusyhtiönä. Vuoden 2010 alusta alkaen Sammon osuus Nordean nettotuloksesta on esitetty tuloslaskelmassa kohdassa Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista.

Alla oleva teksti perustuu Nordean 2.2.2011 julkaistuun tulostiedotteeseen vuodelta 2010.

Tuotot nousivat vuonna 2010 ennätyslukemiin ja niitä kertyi 3 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Liikevoitto nousi 18 prosenttia, kun tuotot kasvoivat ja luottotappioiden nettomäärä väheni. Riskisopeutettu tulos pieneni edellisvuodesta 6 prosenttia.

Rahoituskate pieneni 2 prosenttia edellisvuodesta, kun talletuksista saadut tuotot vähenivät ja varainhankinnan kustannukset kasvoivat. Näiden vaikutus oli yli 400 miljoonaa euroa. Tuottojen vähenemistä kompensoi vahva kasvu luotonannossa ja talletuksissa sekä luottomarginaalien kohentuminen. Luotonanto kasvoi 11 prosenttia ja talletusvolyymit 15 prosenttia. Yritysten luottomarginaalit kohenivat edellisvuodesta, kun taas talletusmarginaalit pysyivät pääosin edellisvuoden tasolla.

Nettomääräiset palkkiotuotot kehittyivät vahvasti ja niiden määrä kasvoi 27 prosenttia. Varallisuudenhoidon palkkiotuotot kasvoivat 42 prosenttia, kun hoidossa oleva varallisuus kasvoi vuoden aikana 21 prosenttia ja tuotevalikoima oli aiempaa houkuttelevampi.

Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä laski 6 prosenttia edellisvuoden erittäin korkealta tasolta. Asiakaslähtöinen pääomamarkkinatoiminta jatkui vahvana ja volyymit kasvoivat. Konsernin varainhallinnan nettotulos ja pääomamarkkinatoiminnan kohdistamaton nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä laski noin 450 miljoonaa euroa. Liiketoiminta-alueiden tuottojen kasvu kompensoi tämän lähes kokonaan. Henki- ja eläkevakuutustoiminnan maksutulo oli ennätyksellisen suuri. Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 66 miljoonaa euroa ja muita tuottoja kertyi 116 miljoonaa euroa.

Kulut yhteensä lisääntyivät edellisvuodesta 7 prosenttia. Henkilöstökulut kasvoivat 2 prosenttia. Paikallisissa valuutoissa laskettuna kulut kasvoivat 2 prosenttia ja henkilöstökulut pienenivät 2 prosenttia. Kun eläkejärjestelmiin Norjassa tehdyn muutoksen vaikutusta ei oteta huomioon, kulut kasvoivat 3 prosenttia ja henkilöstökulut pienenivät prosentin paikallisissa valuutoissa laskettuna.

Nettomääräiset luottotappiot pienenivät edellisvuodesta 41 prosenttia 879 miljoonaan euroon. Luottotappiotaso oli 31 pistettä, kun se edellisvuonna oli 56 pistettä. Tulos kasvoi 15 prosenttia 2 663 miljoonaan euroon luottotappioiden nettomäärän laskun seurauksena.

Riskisopeutettu tulos pieneni edellisvuodesta 6 prosenttia 2 622 miljoonaan euroon, sillä vuonna 2009 varainhallinnan ja pääomamarkkinatoiminnan tulokset olivat poikkeuksellisen vahvat.

Vuoden 2010 alussa esiteltiin konsernin uudet kehityshankkeet, ja niiden toteutus etenee kaikilla osa-alueilla suunnitelmien mukaisesti. Vuoden 2010 aikana kehityshankkeet lisäsivät tuottoja yli 300 miljoonalla eurolla, mikä ylittää koko vuodelle asetetun tavoitteen. Tehokkuushyödyt olivat noin 70 miljoonaa euroa eli aiemmin kerrottujen odotusten mukaiset. Investoinnit kehityshankkeisiin olivat viimeisellä neljänneksellä yhteensä noin 77 miljoonaa euroa, josta 22 miljoonaa euroa kirjattiin kuluina tuloslaskelmaan. Koko vuoden 2010 aikana kehityshankkeisiin investoitiin noin 200 miljoonaa euroa, josta 74 miljoonaa euroa kirjattiin kuluina tuloslaskelmaan. Vuonna 2011 näiden investointien odotetaan olevan hieman suuremmat kuin vuonna 2010.

Lisää tietoa Nordea Pankista osoitteessa www.nordea.com.

 

Omistusyhteisö

Sampo Oyj omistaa ja hallinnoi vahinko- ja henkivakuutustoimintaa harjoittavia tytäryhtiöitään. Lisäksi yhtiö omisti 31.12.2010 noin 20,5 prosenttia Pohjoismaiden suurimman pankin Nordean osakepääomasta. Nordea on Sammon osakkuusyhtiö.

  2010
2009
Muutos-% Q4/2010 Q4/2009 Muutos-%
Milj. e            
Sijoitustoiminnan nettotuotot 60 109 -45 3 17 -84
Liiketoiminnan muut tuotot 16 13 29 5 4 28
Henkilöstökulut -13 -11 18 -3 -3 -4
Liiketoiminnan muut kulut -11 -17 -34 -3 -4 -13
Rahoituskulut -100 -58 73 -22 -19 18
Osuus osakkuusyritysten voitosta 523 - - 152 - -
Tulos ennen veroja 474 36 1 217 132 -5 -
      Muutos      
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) 52 54 -2 -
-
-
               

Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja oli 474 miljoonaa euroa (36), josta 523 miljoonaa euroa tuli Sammon osuudesta Nordean vuoden 2010 tuloksesta. Segmentin tulos ennen veroja ilman Nordean osuutta oli -48 miljoonaa euroa.

Sampo Oyj:n omistus Nordea Bankista on kirjattu konsernitaseeseen 5,7 miljardiin euroon. Omistuksen markkina-arvo oli vuoden 2010 lopussa 6,8 miljardia euroa. Sampo Oyj:n taseeseen sisältyi myös 2,4 miljardin euron arvosta (2,4) tytäryhtiöiden osakkeita.

Vuonna 2010 Sampo Oyj vastaanotti tytäryhtiöltään If P&C Holding AB:lta osinkoina yhteensä 540 miljoonaa euroa (SEK 5 000 milj.), huhtikuussa 103 miljoonaa euroa (SEK 1 000 milj.) ja joulukuussa 437 miljoonaa euroa (SEK 4 000 milj.). Lisäksi osakkuusyhtiö Nordea Bank AB maksoi 204 miljoonan euron suuruisen osingon 8.4.2010. Mandatum Life ei maksanut vuonna 2010 osinkoja Sampo Oyj:lle.

Sampo Oyj:llä oli 31.12.2010 velkarahoitusta 1 731 miljoonaa euroa ja 715 miljoonaa euroa korkoa kerryttäviä omaisuuseriä mukaan lukien pankkitalletukset. Vuoden aikana nettovelka supistui 32 miljoonalla eurolla ja oli 1 016 miljoonaa euroa (1 048). Sampo Oyj:n bruttovelka oli 26 prosenttia (24) yhtiön omasta pääomasta.

Vuoden 2010 lopussa Sampo Oyj:n taseessa olleet rahoitusvelat koostuivat 1 026 miljoonan euron senior-ehtoisista joukkovelkakirjalainoista, 576 miljoonan euron liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista ja 130 miljoonan euron TYEL-lainasta. Sampo Oyj:n velan keskikorko 31.12.2010 oli 3,36 prosenttia.

 

Henkilöstö

Sampo-konsernissa työskentelevien ns. kokoaikaisten työntekijöiden määrä väheni 31.12.2010 mennessä 6 844 henkeen (7 087). Vahinkovakuutustoiminnan henkilöstömäärä väheni lähinnä Baltiassa, Venäjällä ja Norjassa. Henkivakuutustoiminnan henkilöstö kasvoi sekä Suomessa että Baltiassa.

Katsauskaudella konsernin henkilöstöstä noin 92 prosenttia työskenteli vahinkovakuutustoiminnassa ja 7 prosenttia henkivakuutustoiminnassa. Emoyhtiö Sampo Oyj:n palveluksessa työskenteli noin prosentti henkilöstöstä. Maantieteellisesti henkilöstö jakautui siten, että Suomessa työskenteli 31 prosenttia, Ruotsissa 27 prosenttia ja Norjassa 22 prosenttia henkilöstöstä. Baltian maiden, Venäjän, Tanskan ja muiden maiden osuus henkilöstöstä oli yhteensä 20 prosenttia. Sampo-konsernin työntekijöiden määrä oli vuonna 2010 keskimäärin 6 914 (7 311).


Johdon kannustinjärjestelmät

Sammon hallitus hyväksyi 8.6.2010 kaikkia Sampo-konsernin yhtiöitä koskevan Palkitsemiskoodin. Konsernin yhtiöiden hallitukset ovat hyväksyneet Palkitsemiskoodiin perustuvat yhtiökohtaiset palkitsemispolitiikat. Koodi käsittää muun muassa johdon kannustimien periaatteet. Koodi on luettavissa Internetissä osoitteessa www.sampo.com/palkitseminen.

Sampo-konsernin muuttuva palkitseminen jakautuu lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen palkitsemiseen. Lyhytaikainen palkitseminen perustuu vuotuiseen tulokseen, kun taas pitkäaikainen palkitseminen tapahtuu johdon pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien muodossa.1.1.2011 jälkeen käyttöön otettujen kannustinjärjestelmien mukaisista, merkittävän suuruisista kannustinpalkkioiden maksuista vähintään 50,1:ä prosenttia siirretään ainakin kolmella vuodella. Ruotsissa noudatetaan kansallista ohjetta, joiden mukaan riskinottoa sisältävissä tehtävissä toimivien maksuista lykätään vähintään 60 prosenttia.

Sammolla oli vuonna 2010 kahdenlaisia kannustinjärjestelmiä: osakkeen arvonnousuun sidottuja johdon pitkäaikaisia kannustinjärjestelmiä ja osakepalkkiojärjestelmä.

Johdon pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien perusteella maksettavat maksut perustuvat Sammon osakekurssin kehitykseen noin kolmen vuoden aikajaksolla kunkin kannustinjärjestelmän liikkeelle laskemisesta alkaen. Kannustinjärjestelmissä on asetettu minimivaatimukset osakekurssikehitykselle ja yhtiön kannattavuudelle sekä yläraja maksettaville kannustimille. Lisäksi osa kannustimina saaduista suorituksista on käytettävä Sammon osakkeiden hankkimiseen ja osakkeet on pidettävä tietty aika.

Vuoden 2006 varsinainen yhtiökokous hyväksyi osakepalkkiojärjestelmän Sammon johtoryhmän jäsenille. Järjestelmän piiriin kuuluville myönnetään enintään etukäteen määrätty määrä Sammon osakkeita, jos Sammon osakekurssi ja vakuutustuottotavoitteet ylittävät ehtojen mukaiset arvot. Suoritus maksetaan Sammon osakkeina, käteisenä tai näiden yhdistelmänä. Lisäksi osakkeet on pidettävä tietty aika. Järjestelmän voimassaoloaika umpeutui vuonna 2010.

Johdon pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä maksettiin vuonna 2010 palkkioita 10 miljoonalla eurolla (0). Osakepalkkiojärjestelmästä maksettiin palkkioita 4 miljoonalla eurolla (2).

Johdon pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien ehdot ovat luettavissa Sammon kotisivuilla osoitteessa www.sampo.com/palkitseminen.

 

Osakkeet ja osakepääoma

Sampo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2010 oli 561 282 390 osaketta, jotka jakaantuivat 560 082 390 A-sarjan sekä 1 200 000 B-sarjan osakkeeseen. Tilikauden päättyessä Sampo Oyj ei omistanut omia A-sarjan osakkeitaan. Myöskään muut konserniyhtiöt eivät omistaneet emoyhtiön osakkeita.

Sampo Oyj sai 13.10.2010 ilmoituksen, jonka mukaan Capital Research and Management Companyn omistamien Sammon A-osakkeiden kokonaismäärä oli 11.10.2010 laskenut alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20) Sampo Oyj:n kaikista osakkeista ja niiden tuottamien äänten yhteismäärästä. Ilmoituksen mukaan Capital Research omisti 4,95 prosenttia Sammon koko osakemäärästä ja 4,91 äänimäärästä.

 

Luottoluokitukset

Sampo-konserniin kuuluvien yhtiöiden tärkeimmissä luottoluokituksissa ei vuoden 2010 kuluessa tapahtunut muutoksia.

Yhtiö Moody's Standard and Poor's
  Luokitus Näkymä Luokitus Näkymä
Sampo Oyj Baa2 Vakaa Ei luokitusta -
If Skadeförsäkring Ab (Ruotsi) A2 Vakaa A Vakaa
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (Suomi) A2 Vakaa A Vakaa

 

Vakavaraisuus

Sampo-konserni on Nordea Bank Ab (publ) -osakkuusyhtiöksi kirjaamisesta 31.12.2009 alkaen luokiteltu Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain mukaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymäksi.

Konsernin vakavaraisuus on laskettu rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain kolmannen luvun mukaan. Laki perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/87/EY finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta.

SAMPO-KONSERNIN VAKAVARAISUUS  

31.12.2010
31.12.2009
Milj.e    
Konsernitaseen oma pääoma 8 886 7 613
Toimialakohtaiset erät 1 711 1 545
Aineettomat hyödykkeet ja toimialakohtaiset vähennykset -2 388 -2 314
Osingot -646 -561
Ryhmittymän omat varat, yhteensä 7 564 6 283
Omien varojen vaatimukset, yhteensä    
Ryhmittymän vakavaraisuus 4 526 3 968
Ryhmittymän vakavaraisuussuhde    
Konsernitaseen oma pääoma 3 038 2 315
Toimialakohtaiset erät    
Aineettomat hyödykkeet ja toimialakohtaiset vähennykset    
Osingot 167,1 158,3

Konsernin vakavaraisuussuhde (ryhmittymän omat varat suhteessa minimivaatimukseen) 31.12.2010 oli 167,1 prosenttia (158,3). Sampo-konsernin vakavaraisuusvaatimuksessa huomioidaan sen omistusosuutta vastaava osuus Nordean vakavaraisuusvaatimuksesta.

Sampo-konsernissa pääomitusta arvioidaan sisäisesti vertaamalla riskeihin vaadittavaa pääomaa käytettävissä oleviin pääomiin. Riskeihin vaadittavan pääoman arviointi perustuu taloudelliseen pääomaan, jonka konserniyhtiöt määrittävät mitattavissa oleville riskeille 99,5 prosentin luottamustasolla ja yhden vuoden aikajänteellä. Tämän lisäksi yhtiöt arvioivat pääomatarpeensa sellaisien riskien varalta, jotka eivät ole mitattavissa. Näitä ovat esimerkiksi toimintaympäristöön liittyvät riskit.

Käytettävissä oleva pääoma (Adjusted Solvency Capital) sisältää vakavaraisuuspääoman ja lisäksi muita vahinkojen kattamiseen käytettävissä olevia eriä kuten vastuuvelan diskonttausvaikutuksen ja muita vakavaraisuuspääomaan kuulumattomia eriä.

Taloudellisen pääoman vaatimus Sampo-konsernin toiminnalle 31.12.2010 oli 4 281 miljoonaa euroa (3 783) ja käytettävissä oleva pääoma (Adjusted Solvency Capital) oli 8 521 miljoonaa euroa (7 077).

 

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Sampo Oyj lisäsi omistustaan Nordea Bank AB (publ):ssa 0,7 prosenttiyksikköä ostamalla Ruotsin valtion 4.2.2011 järjestämässä huutokaupassa 30 miljoonaa Nordean osaketta. Osakkeista maksettiin 2 235 miljoonaa Ruotsin kruunua. Kaupan jälkeen Sampo omistaa 860 440 497 Nordean osaketta, joka vastaa 21,3 prosenttia Nordean kaikista osakkeista.

 

Näkymät vuodelle 2011

Maailmantalouden kasvun odotetaan kiihtyvän ja velkavivun pienentämisen jatkuvan markkinoiden osoittaessa sitkeytensä ja sopeutumiskykynsä. Oikein hoidettuna Euroopan velkakriisin uskotaan vähitellen helpottavan. Kaiken kaikkiaan vuoden 2011 talousnäkymien odotetaan olevan verrattain suotuisia.

Sampo-konsernin odotetaan tekevän hyvän tuloksen vuonna 2011. Vahinko- ja henkivakuutustoimintojen odotetaan raportoivan hyvän ja tasaisen tuloksen ja osakkuusyhtiö Nordean osuuden tuloksesta uskotaan säilyvän vahvana. Lyhyiden korkojen nousun jatkuminen tulee myös edelleen vahvistamaan Sampo-konsernin tulosta.

Ifin odotetaan vuonna 2011 saavuttavan pitkän aikavälin tavoitteensa alle 95 prosentin yhdistetystä kulusuhteesta. Yhtiön tuloksen odotetaan säilyvän erittäin hyvänä.

Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava.

Mandatum Lifen kannattavuuden odotetaan säilyvän hyvänä, vaikka se onkin erittäin riippuvainen pääomamarkkinoiden kehityksestä.

 

Hallituksen voitonjakoehdotus

Sammon hallitus päätti 11.2.2010 uudesta voitonjakopolitiikasta. Uuden politiikan mukaisesti maksettujen osinkojen kokonaismäärä on kunakin vuonna vähintään 50 prosenttia konsernin nettotuloksesta (pl. poikkeuserät). Osingonjaon lisäksi yhtiö voi ostaa omia osakkeitaan.

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 6 597 907 788,86 euroa, josta tilikauden voitto on 710 467 413,51 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 1,15 euroa yhtiön 561 282 390 osakkeelle. Maksettavien osinkojen yhteismäärä on 645 474 748,50 euroa. Loput varoista jätetään omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2011 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 28.4.2011.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

 

SAMPO OYJ
Hallitus

 

Lisätiedot:

Talousjohtaja Peter Johansson, puh. 010 516 0010

Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Jarmo Salonen, puh. 010 516 0030

IR-päällikkö Essi Nikitin, puh. 010 516 0066

Viestintäpäällikkö Maria Silander, puh. 010 516 0031

Sampo järjestää tiedotusvälineiden edustajille suomenkielisen tiedotustilaisuuden tänään klo 12.30 alkaen ravintola Savoy'n kokoustiloissa (Eteläesplanadi 14, 7. krs, Helsinki). Lisäksi järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille klo 16.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon +44 207 162 0025 (Eurooppa) tai +1 334 323 6201 (Pohjois-Amerikka). Osallistujia pyydetään ilmoittamaan puhelinkonferenssin ID-numero 886644 ja tunnus "Sampo 2010/Q4 release".

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti myös internetissä osoitteessa www.sampo.com/tulos. Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Konsernijohtaja Kari Stadighin haastatteluvideo sekä tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sampo julkaisee verkkovuosikertomksen vuodelta 2010 viikolla 10. Samaan aikaan julkaistaan myös selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2010.

 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS      
       
TUNNUSLUVUT   1-12/2010 1-12/2009
       
KONSERNI      
Voitto ennen veroja Milj.e 1 320 825
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 21,8 55,7
Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin) % 10,0 18,6
Omavaraisuusaste % 29,8 28,6
Konsernin vakavaraisuus ¹) Milj.e 3 038 2 315
Konsernin vakavaraisuussuhde % 167,1 158,3
Henkilöstön keskim. lukumäärä   6 914 7 311
       
VAHINKOVAKUUTUS      
Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien      
osuutta Milj.e 4 189 3 888
Vakuutusmaksutuotot Milj.e 3 894 3 643
Voitto ennen veroja Milj.e 707 644
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 39,8 53,2
Riskisuhde ²) % 69,1 68,0
Toimintakulusuhde ²) % 23,7 24,1
Vahinkosuhde ²) % 77,1 76,2
Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua ²) % 75,6 74,6
Liikekulusuhde ²) % 17,2 17,6
Yhdistetty kulusuhde % 94,3 93,8
Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua % 92,8 92,1
Henkilöstön keskim. lukumäärä   6 392 6 807
       
HENKIVAKUUTUS      
Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien      
osuutta Milj.e 1 117 809
Voitto ennen veroja Milj.e 142 121
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 36,2 97,6
Liikekustannussuhde % 112,1 111,0
Henkilöstön keskim. lukumäärä   470 450
       
OMISTUSYHTEISÖ      
Voitto ennen veroja Milj.e 474 36
Henkilöstön keskim. lukumäärä   52 54
       
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT      
Osakekohtainen tulos euro 1,97 1,14
Osakekohtainen tulos, ml. muut laajan      
tuloksen erät euro 3,22 5,88
Osakekohtainen oma pääoma euro 15,83 13,56
Osakekohtainen substanssi euro 17,79 14,63
Antioikaistu ylin kurssi euro 20,71 17,72
Antioikaistu alin kurssi euro 16,13 8,63
Osakekannan markkina-arvo Milj.e 11 254 9 553

 

¹) Konsernin vakavaraisuus on laskettu rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (2004/699) kolmannen luvun mukaisesti konsolidointimenetelmällä.

²) Vahinkovakuutustoiminnan tunnusluvut on laskettu toimintokohtaisten kulujen pohjalta eikä niitä siksi voida johtaa suoraan konsernin tuloslaskelmasta. Vahinkovakuutustoiminnan tulosanalyysi on esitetty liitteessä 13.

 Osakekohtaisia tunnuslukuja laskettaessa on sekä tilinpäätöspäivän että keskimääräisenä osakemääränä käytetty 561 282 390 kpl:tta.

Kiinteistöjen arvostuserot on otettu huomioon laskettaessa kokonaispääoman tuottoa, oman pääoman tuottoa, omavaraisuusastetta sekä osakekohtaista substanssia. Veroina on otettu huomioon tilikauden tulosta vastaava vero sekä laskennallinen verovelka kiinteistöjen arvostuseroista.

Kokonaispääoman sekä oman pääoman tuoton laskennassa on käytetty konsernin laajaa tulosta.

Vakuutustoiminnan tunnusluvut on laskettu valtiovarainministeriön asetuksen ja sitä tarkentavan Finanssivalvonnan (ent. Vakuutusvalvontavirasto) ohje- ja määräyskokoelman mukaisesti.

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT  
   
Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin), %  
+ kauden laaja tulos  
+ sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen x 100 %
+ oma pääoma yhteensä  
+ sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen  
(vuoden alun ja raportointikauden lopun keskiarvo)  
   
Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin), %  
+ liikevoitto  
+ muut laajan tuloksen erät ennen veroja  
+ korkokulut ja muut rahoituskulut  
+ vastuuvelan perustekorko  
+ sijoitusten arvostuserojen muutos x 100 %
+ taseen loppusumma  
-  sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka  
+ sijoitusten arvostuserot  
(vuoden alun ja raportointikauden lopun keskiarvo)  
   
Omavaraisuusaste (käyvin arvoin), %  
+ oma pääoma yhteensä  
+ sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen x 100 %
+ taseen loppusumma  
+ sijoitusten arvostuserot  
   
Vahinkovakuutuksen riskisuhde, %  
+ korvauskulut  
- korvausten käsittelykulut x 100 %
vakuutusmaksutuotot  
   
Vahinkovakuutuksen toimintakulusuhde, %  
+ liikekulut  
+ korvausten käsittelykulut x 100 %
vakuutusmaksutuotot  
   
Vahinkovakuutuksen vahinkosuhde, %  
korvauskulut x 100 %
vakuutusmaksutuotot  
   
Vahinkovakuutuksen liikekulusuhde, %  
liikekulut x 100 %
vakuutusmaksutuotot  
   
Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde, %  
vahinkosuhde + liikekulusuhde  
   
Henkivakuutuksen liikekustannussuhde, %  
+ liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta  
+ korvausten selvittelykulut x 100 %
kuormitustulo  
   
Osakekohtaiset tunnusluvut  
   
Osakekohtainen tulos  
emoyhtiön osakkeiden omistajille kuuluva tilikauden voitto  
osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lukumäärä  
   
Osakekohtainen oma pääoma  
oma pääoma  (emoyhtiön omistajien osuus)  
osakkeiden antioikaistu lukumäärä raportointikauden päätöspäivänä  
   
Osakekohtainen substanssi  
+ oma pääoma (emoyhtiön omistajien osuus)  
+ noteeratun osakkuusyhtiön arvostusero konsernissa  
+ sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen  
osakkeiden antioikaistu lukumäärä raportointikauden päätöspäivänä  
   
Osakekannan markkina-arvo  
osakkeiden lukumäärä tilikauden viimeisenä päivänä  
x raportointikauden viimeinen kaupantekokurssi  

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA KVARTAALEITTAIN          
           
Milj. e 10-12/
2010
7-9/2010 4-6/2010 1-3/2010 10-12/
2009
           
Vakuutusmaksutulo 1 127 1 007 1 198 1 764 1 077
Sijoitustoiminnan nettotuotot 346 310 163 363 259
Liiketoiminnan muut tuotot 11 6 6 3 6
           
Korvauskulut -886 -855 -874 -918 -792
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos -62 25 26 -759 -61
Henkilöstökulut -133 -135 -124 -135 -134
Liiketoiminnan muut kulut -162 -125 -139 -121 -130
           
Rahoituskulut -33 -35 -29 -35 -25
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista 152 140 106 124 0
           
Kauden voitto ennen veroja 361 338 334 287 199
           
Verot -59 -55 -62 -41 -51
           
Kauden voitto 302 284 273 245 148
           
Kauden muut laajan tuloksen erät          
Muuntoerot 43 58 30 83 -8
Myytävissä olevat rahoitusvarat 146 311 -179 328 -189
Rahavirtasuojaukset -1 -2 -4 -2 -3
Osuus osakkuusyhtöiden laajan tuloksen eristä 10 1 9 27 -
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -38 -81 48 -85 -50
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen 161 288 -96 351 -250
           
KAUDEN LAAJA TULOS 463 571 177 596 -102
           
Kauden voitosta          
  Emoyhtiön omistajien osuus 302 284 273 245 148
  Määräysvallattomien osuus 0 0 0 0 0
           
Kauden laajasta tuloksesta          
  Emoyhtiön omistajien osuus 463 571 177 596 -101
  Määräysvallattomien osuus 0 0 0 0 0

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA      
       
Milj. e Liite 1-12/
2010
1-12/
2009
       
Vakuutusmaksutulo 1 5 096 4 479
Sijoitustoiminnan nettotuotot 2 1 183 1 155
Liiketoiminnan muut tuotot   26 20
       
Korvauskulut 3 -3 533 -3 105
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos   -769 -633
Henkilöstökulut 4 -527 -510
Liiketoiminnan muut kulut   -547 -495
       
Rahoituskulut   -131 -87
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista   523 1
       
Kauden voitto ennen veroja   1 320 825
       
Verot   -217 -184
       
Kauden voitto   1 104 641
       
Kauden muut laajan tuloksen erät      
Muuntoerot   214 123
Myytävissä olevat rahoitusvarat   605 2 989
Rahavirtasuojaukset   -9 -3
Osuus osakkuusyhtöiden laajan tuloksen eristä   48 -
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot   -156 -326
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen   703 2 782
       
KAUDEN LAAJA TULOS   1 807 3 423
       
Kauden voitosta      
  Emoyhtiön omistajien osuus   1 104 641
  Määräysvallattomien osuus   0 0
       
Kauden laajasta tuloksesta      
  Emoyhtiön omistajien osuus   1 807 3 423
  Määräysvallattomien osuus   0 0
       
Laimentamaton osakekohtainen tulos (eur)   1,97 1,14
       
       
KONSERNITASE      
       
Milj. e Liite 12/2010 12/2009
       
Varat      
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   29 34
Sijoituskiinteistöt   122 124
Aineettomat hyödykkeet 5 742 688
Sijoitukset osakkuusyrityksissä   5 699 5 172
Rahoitusvarat 6, 7 17 508 15 479
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset 8 3 127 2 366
Laskennalliset verosaamiset   68 81
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista   514 481
Muut varat   1 515 1 439
Käteiset varat   527 771
Varat yhteensä   29 851 26 635
       
Velat      
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 9 13 749 13 014
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista 10 3 124 2 359
Rahoitusvelat 11 2 187 2 098
Laskennalliset verovelat   640 500
Varaukset   36 35
Eläkevelvoitteet   105 104
Muut velat   1 124 912
Velat yhteensä   20 965 19 022
       
Oma pääoma      
Osakepääoma   98 98
Rahastot   1 530 1 530
Kertyneet voittovarat   6 459 5 889
Muut oman pääoman erät   799 96
Emoyhtiön omistajien osuus   8 886 7 613
Määräysvallattomien osuus   0 0
Oma pääoma yhteensä   8 886 7 613
       
Oma pääoma ja velat yhteensä   29 851 26 635

 

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, IFRS
                   
Milj. e Osa-
ke-
pää-
oma
Yli-
kurs-
si-
ra-
has-
to
Vara-
ra-
has-
to
Sij.
Va-
paan
pää-
oman
ra-
has-
to
Voit-
to-
va-
rat
Muun-
to-
erot *)
Myytä-
vissä
olevat
 rahoi-
tus-
varat
**)
Raha-
virta-
suo-
jaus
***)
Yht.
                   
Oma pääoma 1.1.2009 98 1 161 370 0 5 688 -323 -2 375 11 4 631
                   
Muutokset omassa pääomassa                  
Siirrot oman pääoman erien välillä   -1 161 -366 1 527   1     0
Osakeperusteiset maksut         -1       -1
Omien osakkeiden hankinta         -1       -1
Nostamatta jätettyjen osinkojen palautus         11       11
Osingonjako         -449       -449
Kauden laaja tulos         641 122 2 662 -2 3 422
                   
Oma pääoma 31.12.2009 98 0 4 1 527 5 889 -200 287 9 7 613
                   
Muutokset omassa pääomassa                  
Osakeperusteiset maksut         -1       -1
Nostamatta jätettyjen osinkojen palautus         10       10
Osingonjako         -561       -561
Osuus osakkuusyhtiön muista                  
oman pääoman muutoksista         19       19
Kauden laaja tulos         1 104 262 447 -6 1 807
                   
Oma pääoma 31.12.2010 98 0 4 1 527 6 459 62 734 3 8 886

 

*) Kauden laaja tulos sisältää myös konsernin omistusosuuden mukaisen osuuden osakkuusyhtiö Nordean muista laajan tuloksen eristä. Nordean muut laajan tuloksen erät koostuvat olennaisilta osin nettosijoitusten suojauksista sekä muuntoeroista, joten konsernin oman pääoman muutoslaskelmalla muuntoerot sisältävät myös 48 milj. euron osuuden Nordean muista laajan tuloksen eristä.

**) Myytävissä olevista rahoitusvaroista on kirjattu omaan pääomaan kauden arvostusta 615 (2 626) milj. euroa. Kauden tulokseen on siirretty -168 (35) milj. euroa.          

***) Rahavirtasuojauksista omaan pääomaan on kirjattu kauden arvostusta -6 (-2) milj. euroa.

Muuntoeroihin, myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sekä rahavirtasuojaukseen sisältyvät määrät ovat laajaan tulokseen kirjattuja verovaikutuksella huomioituja eriä.

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA    
     
  1-12/2010 1-12/2009
     
Kauden alun rahavarat 761 499
Liiketoiminnan rahavirta 147 1 484
Investointien rahavirta 67 -1 771
Rahoituksen rahavirta -448 549
  Maksetut osingot -554 -444
  Omien osakkeiden hankinta - -1
  Vieraan pääoman lisäys 1 954 2 002
  Vieraan pääoman vähennys -1 848 -1 008
Kauden lopun rahavarat 527 761

 

Rahavirtalaskelmassa esitetään kauden rahavirrat jaoteltuina liiketoiminnan, investointien sekä rahoituksen rahavirtoihin. Laskelma on laadittu epäsuoralla esittämistavalla. Liiketoiminnan rahavirta sisältää varsinaisen liiketoiminnan rahavirrat. Rahavirrat sijoituksista tytär- ja osakkuus-yhtiöihin sekä aineellisiin ja aineettomiin sijoituksiin esitetään investointien rahavirrassa. Rahoituksen rahavirrassa esitetään rahavirrat, jotka johtuvat toiminnan rahoittamisesta oman tai vieraan pääoman ehdoin. Rahavarat sisältävät käteiset varat sekä muut enintään 3 kuukauden pituiset talletukset.

LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Sammon konsernitilinpäätös laaditaan EU:n hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien  (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia. Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat olennaisilta osiltaan samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2009.

Sampo otti vuoden 2010 alusta käyttöön useita uusia tai muutettuja standardeja tai tulkintoja. Standardit ja tulkinnat löytyvät Sammon vuoden 2009 tilinpäätöksen laatimisperiaatteista. Tilinpäätös on luettavissa Sammon internet-sivuilla osoitteessa www.sampo.com/vuosikertomus.

 Käyttöönotetuista standardeista merkittävin on uudistettu IFRS 3  Liiketoimintojen yhdistäminen. Standardi sisältää useita merkittäviä muutoksia yrityskauppojen kirjanpitokäsittelyyn sallimalla esim. vähemmistöosuuden arvostamisen vaihtoehtoisesti käypään arvoon tytäryhtiön nettovarojen suhteellisen osuuden sijaan. Valinnalla on vaikutuksia kirjattavaan liikearvon sekä vähemmistöosuuden määrään.  

TULOSLASKELMA SEGMENTEITTÄIN 1.1. - 31.12.2010
           
Milj. e Vahinko-  vakuutus Henki- vakuutus Omistus-yhteisö Elim. Konserni
           
Vakuutusmaksutulo 3 985 1 111 - - 5 096
Sijoitustoiminnan nettotuotot 487 645 60 -9 1 183
Liiketoiminnan muut tuotot 25 0 16 -15 26
           
Korvauskulut -2 689 -844 - - -3 533
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos -91 -678 - - -769
Henkilöstökulut -479 -35 -13 - -527
Liiketoiminnan muut kulut -501 -49 -11 15 -547
           
Rahoituskulut -29 -8 -100 6 -131
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista 0 0 523 - 523
           
Voitto ennen veroja 707 142 474 -3 1 320
           
Verot -189 -37 9 0 -217
           
Kauden voitto 518 105 483 -3 1 104
           
Kauden muut laajan tuloksen erät          
Muuntoerot 214 0 - - 214
Myytävissä olevat rahoitusvarat 286 315 4 1 605
Rahavirtojen suojaus - -9 - - -9
Osuus osakkuusyhtöiden laajan tuloksen eristä - - 48 - 48
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -75 -80 -1 0 -156
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen 425 226 51 1 703
           
KAUDEN LAAJA TULOS 943 332 534 -2 1 807
           
Kauden voitosta          
  Emoyhtiön omistajien osuus         1 104
  Määräysvallattomien osuus         0
           
Kauden laajasta tuloksesta          
  Emoyhtiön omistajien osuus         1 807
  Määräysvallattomien osuus         0
           
           
TULOSLASKELMA SEGMENTEITTÄIN 1.1. - 31.12.2009
           
Milj. e Vahinko-  vakuutus Henki- vakuutus Omistus-yhteisö Elim. Konserni
           
Vakuutusmaksutulo 3 677 803 - - 4 479
Sijoitustoiminnan nettotuotot 394 629 109 24 1 155
Liiketoiminnan muut tuotot 23 0 13 -16 20
           
Korvauskulut -2 477 -628 - - -3 105
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos -33 -600 - - -633
Henkilöstökulut -470 -29 -11 - -510
Liiketoiminnan muut kulut -439 -46 -17 7 -495
           
Rahoituskulut -30 -8 -58 9 -87
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista 0 0 - - 1
           
Voitto ennen veroja 644 121 36 23 825
           
Verot -159 -28 9 -6 -184
           
Kauden voitto 485 93 45 17 641
           
Kauden muut laajan tuloksen erät          
Muuntoerot 123 0 - - 123
Myytävissä olevat rahoitusvarat 709 546 1 756 -23 2 989
Rahavirtojen suojaus - -3 - - -3
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -191 -141 0 6 -326
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen 641 402 1 756 -17 2 782
           
KAUDEN LAAJA TULOS 1 127 495 1 801 0 3 423
           
Kauden voitosta          
  Emoyhtiön omistajien osuus         641
  Määräysvallattomien osuus         0
           
Kauden laajasta tuloksesta          
  Emoyhtiön omistajien osuus         3 423
  Määräysvallattomien osuus         0

 

TASE SEGMENTEITTÄIN 31.12.2010          
           
Milj. e Vahinko-  vakuutus Henki- vakuutus Omistus-yhteisö Elim. Konserni
           
Varat          
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 19 5 5 - 29
Sijoituskiinteistöt 26 96 4 -4 122
Aineettomat hyödykkeet 577 165 0 - 742
Sijoitukset osakkuusyrityksissä 11 0 5 688 - 5 699
Rahoitusvarat 11 226 5 745 3 101 -2 563 17 508
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset - 3 127 - - 3 127
Laskennalliset verosaamiset 50 - 18 0 68
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista 510 4 - - 514
Muut varat 1 363 106 66 -20 1 515
Käteiset varat 319 152 56 - 527
Varat yhteensä 14 101 9 400 8 938 -2 587 29 851
           
Velat          
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 9 340 4 410 - - 13 749
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista - 3 124 - - 3 124
Rahoitusvelat 512 126 1 741 -191 2 187
Laskennalliset verovelat 464 176 - - 640
Varaukset 36 - - - 36
Eläkevelvoitteet 105 - - - 105
Muut velat 690 339 117 -22 1 124
Velat yhteensä 11 146 8 174 1 857 -213 20 965
           
Oma pääoma          
Osakepääoma         98
Rahastot         1 530
Kertyneet voittovarat         6 459
Muut oman pääoman erät         799
Emoyhtiön omistajien osuus         8 886
Määräysvallattomien osuus         0
Oma pääoma yhteensä         8 886
           
Oma pääoma ja velat yhteensä         29 851
           
           
TASE SEGMENTEITTÄIN 31.12.2009          
           
Milj. e Vahinko-  vakuutus Henki- vakuutus Omistus-yhteisö Elim. Konserni
           
Varat           
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 23 5 5 - 34
Sijoituskiinteistöt 28 87 10 - 124
Aineettomat hyödykkeet 521 167 0 - 688
Sijoitukset osakkuusyrityksissä 3 0 5 168 - 5 172
Rahoitusvarat 10 248 5 216 2 554 -2 538 15 479
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset - 2 366 - - 2 366
Laskennalliset verosaamiset 71 - 11 0 81
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista 477 4 - - 481
Muut varat 1 265 133 76 -36 1 439
Käteiset varat 292 68 412 - 771
Varat yhteensä 12 927 8 047 8 235 -2 574 26 635
           
Velat          
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 8 583 4 431 - - 13 014
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista - 2 359 - - 2 359
Rahoitusvelat 524 132 1 609 -166 2 098
Laskennalliset verovelat 403 97 - - 500
Varaukset 35 - - - 35
Eläkevelvoitteet 104 - - - 104
Muut velat 719 134 95 -36 912
Velat yhteensä 10 367 7 153 1 703 -202 19 022
           
Oma pääoma          
Osakepääoma         98
Rahastot         1 530
Kertyneet voittovarat         5 889
Muut oman pääoman erät         96
Emoyhtiön omistajien osuus         7 613
Määräysvallattomien osuus         0
Oma pääoma yhteensä         7 613
           
Oma pääoma ja velat yhteensä         26 635

 

MUUT LIITETIEDOT    
     
1 VAKUUTUSMAKSUT    
     
Vahinkovakuutustoiminta    
  1-12/2010 1-12/2009
Vakuutussopimuksista    
Vakuutusmaksutulo, ensivakuutus 4 105 3 770
Vakuutusmaksutulo, jälleenvakuutus 84 118
Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto 4 189 3 888
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksutulosta -204 -211
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä 3 985 3 677
     
Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksuvastuun muutos -94 -28
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuun muutoksesta 2 -5
Vahinkovakuutustoiminnan vakuutusmaksutuotot yhteensä 3 894 3 643
     
Henkivakuutustoiminta    
  1-12/2010 1-12/2009
Vakuutussopimuksista    
Vakuutusmaksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä 271 231
Vakuutusmaksutulo sijoitussidonnaisista vakuutussopimuksista 376 273
Vakuutusmaksutulo muista sopimuksista 1 4
Yhteensä 648 508
Jälleenvakuutussopimukset 2 2
Sijoitussopimuksista    
Maksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä 1 20
Maksutulo sijoitussidonnaisista sopimuksista 467 279
Yhteensä 468 299
Jälleenvakuuttajien osuus -6 -6
Henkivakuutustoiminta yhteensä 1 111 803
     
Kerta- ja jatkuvat vakuutusmaksut ensivakuutuksesta    
Jatkuvat vakuutusmaksut, vakuutussopimukset 392 381
Kertamaksut, vakuutussopimukset 256 127
Kertamaksut, sijoitussopimukset 468 299
Yhteensä 1 115 807
     
Konserni yhteensä 5 096 4 479
     
     
2 SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTOT    
     
Vahinkovakuutustoiminta    
  1-12/2010 1-12/2009
Rahoitusvaroista    
Johdannaissopimuksista 28 55
     
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista    
    Saamistodistukset 7 28
    Osakkeet 3 10
Yhteensä 9 38
     
Lainoista ja muista saamisista 13 13
     
Myytävissä olevista rahoitusvaroista    
    Saamistodistukset 446 411
    Osakkeet ja osuudet 73 -54
Yhteensä 519 357
     
Yhteensä rahoitusvaroista 569 463
     
Tuotot muista varoista -2 0
     
Palkkiokulut -8 -6
     
Kulut muista kuin rahoitusveloista -16 -3
     
Diskonttauksen purkuvaikutus -58 -59
     
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä 487 394
     
Henkivakuutustoiminta    
  1-12/2010 1-12/2009
Rahoitusvaroista    
Johdannaissopimuksista -7 50
     
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista    
    Saamistodistukset 5 5
    Osakkeet ja osuudet 0 0
Yhteensä 6 6
     
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevista sijoituksista    
    Saamistodistukset 48 43
    Osakkeet ja osuudet 284 314
    Lainat ja muut saamiset -1 0
    Muut 2 2
Yhteensä 333 359
     
Lainoista ja muista saamisista 4 4
     
Myytävissä olevista rahoitusvaroista    
    Saamistodistukset 190 189
    Osakkeet ja osuudet 107 -5
Yhteensä 297 184
     
Yhteensä rahoitusvaroista 631 604
     
Muista varoista 5 20
     
Palkkiotuotot, netto 8 5
     
Henkivakuutustoiminta yhteensä 645 629
     
Omistusyhteisö    
  1-12/2010 1-12/2009
Rahoitusvaroista    
Johdannaissopimuksista 26 15
     
Lainoista ja muista saamisista 21 8
     
Myytävissä olevista rahoitusvaroista    
    Saamistodistukset 10 15
    Osakkeet ja osuudet 2 62
Yhteensä 11 77
     
Muista varoista 2 1
     
Palkkiot, netto 1 8
     
Omistusyhteisö yhteensä 60 109
     
Segmenttien väliset eliminoinnit -9 24
     
Konserni yhteensä 1 183 1 155
     
     
3  KORVAUSKULUT    
     
Vahinkovakuutustoiminta 1-12/2010 1-12/2009
     
Maksetut korvaukset -2 690 -2 437
Jälleenvakuuttajien osuus 116 103
Maksetut korvaukset, netto -2 574 -2 333
Korvausvastuun muutos -106 -162
Jälleenvakuuttajien osuus -9 18
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä -2 689 -2 477
     
Henkivakuutustoiminta 1-12/2010 1-12/2009
     
Maksetut korvaukset -782 -564
Jälleenvakuuttajien osuus 4 4
Maksetut korvaukset, netto -778 -560
Korvausvastuun muutos -66 -67
Jälleenvakuuttajien osuus 0 0
Henkivakuutustoiminta yhteensä -844 -628
     
Konserni yhteensä -3 533 -3 105
     
     
4 HENKILÖSTÖKULUT    
     
Vahinkovakuutustoiminta 1-12/2010 1-12/2009
     
Palkat ja palkkiot -340 -330
Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -9 -4
Eläkekulut -63 -74
Muut henkilösivukulut -68 -62
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä -479 -470
     
Henkivakuutustoiminta 1-12/2010 1-12/2009
     
Palkat ja palkkiot -27 -23
Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -2 -1
Eläkekulut -4 -3
Muut henkilösivukulut -3 -2
Henkivakuutustoiminta yhteensä -35 -29
     
Omistusyhteisö 1-12/2010 1-12/2009
     
Palkat ja palkkiot -7 -7
Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -4 -1
Eläkekulut -1 -2
Muut henkilösivukulut -1 -1
Omistusyhteisö yhteensä -13 -11
     
Konserni yhteensä -527 -510

 

5 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET    
     
Vahinkovakuutustoiminta 12/2010 12/2009
     
Liikearvo 564 506
Asiakassuhteet - 6
Muut aineettomat hyödykkeet 13 8
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä 577 521
     
Henkivakuutustoiminta 12/2010 12/2009
     
Liikearvo 153 153
Muut aineettomat hyödykkeet 12 14
Henkivakuutustoiminta yhteensä 165 167
     
Omistusyhteisö 12/2010 12/2009
     
Muut aineettomat hyödykkeet 0 0
     
Konserni yhteensä 742 688
     
     
6 RAHOITUSVARAT    
     
Vahinkovakuutustoiminta    
  12/2010 12/2009
     
Johdannaissopimukset (liite nro 7) 63 84
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat    
   Saamistodistukset 90 136
   Osakkeet ja osuudet 2 27
Yhteensä 92 163
Lainat ja muut saamiset    
   Lainat 72 2
   Jälleenvakuutustalletesaamiset 1 1
Yhteensä 73 3
Myytävissä olevat rahoitusvarat    
   Saamistodistukset 9 226 8 797
   Osakkeet ja osuudet 1 772 1 201
Yhteensä 10 997 9 998
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä 11 226 10 248
     
Henkivakuutustoiminta    
  12/2010 12/2009
     
Johdannaissopimukset (liite nro 7) 58 66
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat    
   Saamistodistukset 61 46
   Osakkeet ja osuudet 0 4
Yhteensä 61 50
Lainat ja muut saamiset    
   Lainat 25 24
   Jälleenvakuutustalletesaamiset 1 2
Yhteensä 26 26
Myytävissä olevat rahoitusvarat    
   Saamistodistukset 3 242 3 289
   Osakkeet ja osuudet *) 2 357 1 785
Yhteensä 5 598 5 074
Henkivakuutustoiminta yhteensä 5 745 5 216
     
*) josta korkorahastosijoituksia 61 157
     
Omistusyhteisö    
  12/2010 12/2009
     
Johdannaissopimukset (liite nro 7) 36 12
Lainat ja muut saamiset    
   Talletukset 1 1
Myytävissä olevat rahoitusvarat    
   Saamistodistukset 659 135
   Osakkeet ja osuudet 36 36
Yhteensä 695 172
Sijoitukset tytäryhtiöissä 2 370 2 370
Omistusyhteisö yhteensä 3 101 2 554
     
Segmenttien väliset eliminoinnit -2 563 -2 538
     
Konserni yhteensä 17 508 15 479

 

7 JOHDANNAISSOPIMUKSET            
             
Vahinkovakuutustoiminta   12/2010     12/2009  
    Käypä arvo Käypä arvo   Käypä arvo Käypä arvo
  Kohde-et.   nimell.arvo Varat Velat Kohde-et.   nimell.arvo Varat Velat
Kaupankäyntijohdannaiset            
Korkojohdannaiset 970 8 0 849 22 0
Valuuttajohdannaiset 3 963 54 75 3 365 62 88
Osakejohdannaiset 2 1 - 1 - 0
Yhteensä 4 935 63 75 4 215 84 88
             
Suojaavat johdannaiset            
Käypää arvoa suojaavat 189 0 0 217 0 0
             
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä 5 124 63 75 4 432 84 89
             
             
Henkivakuutustoiminta   12/2010     12/2009  
    Käypä arvo Käypä arvo   Käypä arvo Käypä arvo
  Kohde-et.   nimell.arvo Varat Velat Kohde-et.   nimell.arvo Varat Velat
Kaupankäyntijohdannaiset            
Korkojohdannaiset 1 277 30 3 1 406 51 3
Valuuttajohdannaiset 1 874 25 9 852 4 29
Muut johdannaiset - - 0 14 - 0
Yhteensä 3 151 54 12 2 272 54 32
             
Suojaavat johdannaiset            
Rahavirtaa suojaavat 88 3 0 365 12 -
Käypää arvoa suojaavat 494 1 14 227 - -
Yhteensä 582 4 14 591 12 -
             
Henkivakuutustoiminta yhteensä 3 733 58 26 2 863 66 32
             
             
Omistusyhteisö   12/2010     12/2009  
    Käypä arvo Käypä arvo   Käypä arvo Käypä arvo
  Kohde-et.   nimell.arvo Varat Velat Kohde-et.   nimell.arvo Varat Velat
Kaupankäyntijohdannaiset            
Korkojohdannaiset 1 075 29 - 975 7 -
Valuuttajohdannaiset - - - 48 1 0
Osakejohdannaiset 95 7 10 42 4 7
Yhteensä 1 170 36 10 1 065 12 7

 

8 SIJOITUSSIDONNAISTEN SOPIMUSTEN KATTEENA OLEVAT SIJOITUKSET
           
Henkivakuutustoiminta          
  12/2010 12/2009      
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat          
Saamistodistukset 551 365      
Osakkeet ja osuudet 2 430 1 923      
Lainat ja saamiset 131 70      
Johdannaissopimukset 15 8      
Henkivakuutustoiminta yhteensä 3 127 2 366      
           
           
9 VELAT VAKUUTUS- JA SIJOITUSSOPIMUKSISTA      
           
Vahinkovakuutustoiminta          
  12/2010 12/2009      
Vakuutussopimukset          
Vakuutusmaksuvastuu 1 845 1 668      
Korvausvastuu 7 494 6 915      
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä 9 340 8 583      
           
Jälleenvakuuttajien osuus          
Vakuutusmaksuvastuu 53 49      
Korvausvastuu 457 428      
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä 510 477      
           
Henkivakuutustoiminta          
  12/2010 12/2009      
Vakuutussopimukset          
Velka sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon          
   Vakuutusmaksuvastuu 2 465 2 513      
   Korvausvastuu 1 907 1 844      
Yhteensä 4 372 4 358      
Velka muista vakuutussopimuksista          
   Vakuutusmaksuvastuu 14 13      
   Korvausvastuu 0 0      
Yhteensä 14 13      
Yhteensä 4 386 4 371      
           
Jälleenvakuutussopimukset          
   Vakuutusmaksuvastuu 1 1      
   Korvausvastuu 2 2      
Yhteensä 3 3      
           
Vakuutussopimukset yhteensä          
Vakuutusmaksuvastuu 2 479 2 528      
Korvausvastuu 1 909 1 846      
Yhteensä 4 388 4 374      
           
Sijoitussopimukset          
Velka sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon          
   Vakuutusmaksuvastuu 22 57      
           
Velka vakuutus- ja sijoitussopimuksista yhteensä          
Vakuutusmaksuvastuu 2 501 2 585      
Korvausvastuu 1 909 1 846      
Henkivakuutustoiminta yhteensä 4 410 4 431      
           
Jälleenvakuuttajien osuus          
Vakuutusmaksuvastuu 0 0      
Korvausvastuu 4 4      
Henkivakuutustoiminta yhteensä 4 4      

 

Sijoitussopimuksissa ei ole korvausvastuuta.

Vastuuvelan riittävyyslaskelmasta ei aiheudu lisävaateita.

Sijoitussopimuksiin, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon tai joihin sisältyy oikeus vaihtaa sopimukseen, johon sisältyy yllä mainittu piirre, on sovellettu IFRS 4 Vakuutussopimukset standardin sallimaa helpotusta. Tällaiset sijoitussopimukset on arvostettu vakuutussopimusten tavoin.

Konserni yhteensä 13 749 13 014

 

10 VELAT SIJOITUSSIDONNAISISTA VAKUUTUS- JA SIJOITUSSOPIMUKSISTA
           
Henkivakuutustoiminta 12/2010 12/2009      
           
Sijoitussidonnaiset vakuutussopimukset 2 381 1 961      
Sijoitussidonnaiset sijoitussopimukset 743 398      
Henkivakuutustoiminta yhteensä 3 124 2 359      
           
11 RAHOITUSVELAT          
           
Vahinkovakuutustoiminta 12/2010 12/2009      
           
Johdannaissopimukset (liite nro 7) 75 89      
           
Velat, joilla on huonompi etuoikeus          
Pääomalainat 437 435      
           
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä 512 524      
           
Henkivakuutustoiminta 12/2010 12/2009      
           
Johdannaissopimukset (liite nro 7) 26 32      
           
Velat, joilla on huonompi etuoikeus          
Pääomalainat 100 100      
           
Henkivakuutustoiminta yhteensä 126 132      
           
Omistusyhteisö 12/2010 12/2009      
           
Johdannaissopimukset (liite nro 7) 10 7      
           
Liikkeeseen lasketut velkakirjat          
Yritystodistukset 575 466      
Joukkovelkakirjalainat 1 026 962      
Yhteensä 1 601 1 429      
           
Velat, joilla on huonompi etuoikeus          
Debentuurit - 37      
           
Muut          
Eläkelainat 130 130      
Muut lainat - 6      
Yhteensä 130 136      
           
Omistusyhteisö yhteensä 1 741 1 609      
           
Segmenttien väliset eliminoinnit -191 -166      
           
Konserni yhteensä 2 187 2 098      
           
           
12 EHDOLLISET VELAT JA SITOUMUKSET        
           
Vahinkovakuutustoiminta          
  12/2010 12/2009      
Taseen ulkopuoliset sitoumukset          
Takaukset 57 19      
Muut peruuttamattomat sitoumukset 27 69      
Yhteensä 84 88      
           
Vakuudeksi annettu omaisuus ja vakuudelliset velat ja sitoumukset          
  12/2010 12/2010 12/2009 12/2009  
Vakuudeksi annettu omaisuus Annettu vakuus Velat  /sitoumukset Annettu vakuus Velat/si- toumukset  
Käteiset varat 10 8 9 7  
Sijoitukset          
- Sijoitusarvopaperit 133 111 124 101  
Yhteensä 142 118 133 108  
           
Ei-purettavissa olevat vuokrasopimukset 12/2010 12/2009      
Maksettavat vähimmäisvuokrat          
yhden vuoden kuluessa 32 32      
yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 78 82      
yli viiden vuoden kuluttua 101 106      
Yhteensä 212 220      
           
Henkivakuutustoiminta          
  12/2010 12/2009      
Taseen ulkopuoliset sitoumukset          
Rahastositoumukset 348 357      
           
  12/2010 12/2009      
Muut sitoumukset          
IT-hankinnat 2 0      
           
Ei-purettavissa olevat vuokrasopimukset 12/2010 12/2009      
Maksettavat vähimmäisvuokrat          
yhden vuoden kuluessa 2 2      
yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 6 7      
yli viiden vuoden kuluttua 0 1      
Yhteensä 8 10      
           
Omistusyhteisö          
  12/2010 12/2009      
Taseen ulkopuoliset sitoumukset          
Rahastositoumukset 1 3      
           
Vakuudeksi annettu omaisuus ja vakuudelliset velat ja sitoumukset          
  12/2010 12/2010 12/2009 12/2009  
Vakuudeksi annettu omaisuus Annettu vakuus Velat/si- toumukset Annettu vakuus Velat/si- toumukset  
Sijoitukset          
- Kiinnitetyt panttivelkakirjat - - 15 6  
           
Ei-purettavissa olevat vuokrasopimukset 12/2010 12/2009      
Maksettavat vähimmäisvuokrat          
yhden vuoden kuluessa 1 1      
yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 3 3      
yli viiden vuoden kuluttua 1 2      
Yhteensä 5 7      
           
           
13 VAHINKOVAKUUTUKSEN TULOSANALYYSI      
           
  1-12/2010 1-12/2009      
           
Vakuutusmaksutuotot 3 894 3 643      
Korvauskulut -2 943 -2 717      
Liikekulut -671 -640      
Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut 0 0      
Vakuutustoimintaan kohdistettu sijoitustoiminnan nettotuotto 168 201      
Vakuutustekninen kate 449 488      
Sijoitustoiminnan nettotuotto 516 423      
Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirto -226 -261      
Muut tuotot ja kulut -32 -6      
Liikevoitto 707 644      
           
           
14 SAMPO OYJ:N TULOSLASKELMA JA TASE (FAS)      
           
TULOSLASKELMA            
  1-12/2010 1-12/2009      
           
Liiketoiminnan muut tuotot 17 14      
Henkilöstökulut -13 -12      
Poistot ja arvonalentumiset 0 0      
Liiketoiminnan muut kulut -12 -18      
Liikevoitto -8 -15      
Rahoitustuotot ja kulut 710 538      
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 702 522      
Tuloverot 9 9      
Tilikauden voitto 710 531      
           
           
TASE 12/2010 12/2009      
           
VASTAAVAA          
Pysyvät vastaavat          
Aineettomat hyödykkeet 1 1      
Aineelliset hyödykkeet 4 4      
Sijoitukset          
   Osuudet saman konsernin yrityksissä 2 370 2 370      
   Saamiset saman konsernin yrityksiltä 145 122      
   Osuudet omistusyhteysyrityksissä 5 304 5 168      
   Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 150 -      
   Muut osakkeet ja osuudet 40 41      
   Muut saamiset 365 14      
Saamiset 120 98      
Rahat ja pankkisaamiset 56 412      
           
VASTAAVAA YHTEENSÄ 8 553 8 229      
           
VASTATTAVAA          
Oma pääoma          
Osakepääoma 98 98      
Käyvän arvon rahasto 0 -3      
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 1 527 1 527      
Muut rahastot 273 273      
Edellisten tilikausien voitto / tappio 4 088 4 108      
Tilikauden voitto 710 531      
Oma pääoma yhteensä 6 696 6 534      
           
Vieras pääoma          
Pitkäaikainen 1 155 1 129      
Lyhytaikainen 702 567      
Vieras pääoma yhteensä 1 857 1 696      
           
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 8 553 8 229