Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sampo-konsernin tulos tammi-kesäkuulta 2016

Sampo-konsernin tulos ennen veroja tammi-kesäkuussa 2016 oli 893 miljoonaa euroa (1 015). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos aleni 607 miljoonaan euroon (1 147).

- Osakekohtainen tulos oli 1,40 euroa (1,60). Markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos oli 1,08 euroa (2,05). Konsernin oman pääoman tuotto oli 10,9 prosenttia (20,9) tammi-kesäkuussa 2016. Osakekohtainen substanssi oli kesäkuun 2016 lopussa 18,83 euroa (23,79). Toukokuun alussa maksettiin osinkoa 2,15 euroa osakkeelta.

- Vahinkovakuutusliiketoiminnan tulos ennen veroja oli 436 miljoonaa euroa (511). Tammi-kesäkuun 2016 yhdistetty kulusuhde oli 83,7 prosenttia (85,0). Ennätyksellisen alhaiseen yhdistettyyn kulusuhteeseen vaikutti Ruotsin liikennevakuutuksen vastuuvelasta ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2016 purettu 72 miljoonaa euroa. Myös vertailulukuun sisältyy kertaluonteisia eriä. Ilman näitä eriä yhdistetty kulusuhde tammi-kesäkuussa 2016 oli 87,1 prosenttia ja 87,2 prosenttia vastaavana aikana vuotta aiemmin. Oman pääoman tuotto oli 16,2 prosenttia (31,2). Osuus Topdanmarkin ensimmäisen vuosipuoliskon 2016 tuloksesta oli 19 miljoonaa euroa (24).

- Nordean tammi-kesäkuun 2016 nettotuloksesta kirjattiin Sammolle 364 miljoonaa euroa (418). Nordean oman pääoman tuotto oli 10,8 prosenttia (13,7). Basel III -säännösten mukaan laskettu ydinvakavaraisuussuhde (CET1) nousi 16,8 prosenttiin (16,5). Segmenttiraportoinnissa Nordean tulososuus on sisällytetty Omistusyhteisö-segmenttiin.

- Henkivakuutussegmentin tulos ennen veroja nousi 103 miljoonaan euroon (81). Oman pääoman tuotto laski 6,5 prosenttiin (21,8).

AVAINLUVUT 1-6/2016 1-6/2015 Muutos, % 4-6/2016 4-6/2015 Muutos, %
Milj. e            
Tulos ennen veroja 893 1 015 -12 477 528 -10
Vahinkovakuutus 436 511 -15 220 310 -29
Osakkuusyhtiö Nordea 364 418 -13 205 195 5
Henkivakuutus 103 81 28 51 42 21
Omistusyhteisö (pl. Nordea)  -11 7 - 1 -19 -
Tilikauden tulos 783 894 -12 421 459 -8
      Muutos     Muutos
Tulos/osake, euroa 1,40 1,60 -0,20 0,75 0,82 -0,07
Tulos/osake markkina-arvoin, euroa 1,08 2,05 -0,97 0,72 0,80 -0,08
Substanssi/osake, euroa*) 18,83 23,79 -4,96 - - -
Keskim. henkilöstömäärä (FTE) 6 774 6 725 49 - - -
Konsernin vakavaraisuussuhde, % *) 145 145 0 - - -
Oman pääoman tuotto, % 10,9 20,9 -10,0 - - -

*) Vertailuajankohta 31.12.2015

Puolivuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2015 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.

Sampo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta julkaisemalla osavuosiraporttinsa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Osavuosiraportti on luettavissa myös osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Puolivuosikatsauksessa käytetyt vaihtokurssit 1-6/2016 1-3/2016 1-12/2015 1-9/2015 1-6/2015
EUR 1 = SEK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 9,3023 9,3241 9,3534 9,3709 9,3416
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 9,4242 9,2253 9,1895 9,4083 9,2150
DKK 1 = SEK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 1,2486 1,2501 1,2542 1,2567 1,2530
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 1,2668 1,2381 1,2314 1,2612 1,2352
NOK 1 = SEK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 0,9875 0,9790 1,0475 1,0646 1,0809
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 1,0133 0,9799 0,9570 0,9878 1,0482

VUODEN 2016 TOINEN VUOSINELJÄNNES LYHYESTI

Sampo-konsernin toisen vuosineljänneksen 2016 tulos ennen veroja oli 477 miljoonaa euroa (528). Osakekohtainen tulos oli 0,75 euroa (0,82). Osakekohtainen tulos markkina-arvoin oli 0,72 euroa (0,80).

Osakekohtainen substanssi aleni vuoden 2016 toisella neljänneksellä 3,26 euroa ja oli 18,83 euroa. Osakekohtaisen substanssin alenemisen selittää suurelta osin 3.5.2016 maksettu 2,15 euron osakekohtainen osinko sekä Nordean ja Topdanmarkin arvostuserojen supistuminen.

Vahinkovakuutusliiketoiminnan yhdistetty kulusuhde oli toisella vuosineljänneksellä 84,5 prosenttia (80,9). Tulos ennen veroja aleni 220 miljoonaan euroon (310). Osakkuusyhtiö Topdanmarkin tuloksesta kirjattiin vahinkovakuutustoiminnan tulokseen 14 miljoonaa euroa (12).

Sammon tulokseen kirjattiin 205 miljoonaa euroa (195) Nordean vuoden 2016 toisen neljänneksen tuloksesta.

Henkivakuutusliiketoiminnan tulos ennen veroja nousi 51 miljoonaan euroon (42). Laskuperustekorkoiseen vakuutuskantaan tehtiin 24 miljoonan euron korkotäydennykset alhaisen korkotason johdosta. Maksutulo aleni 17 prosenttia 248 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 299 miljoonasta eurosta.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Vahinkovakuutus

Vahinkovakuutustoiminnan tekninen tulos oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla poikkeuksellisen vahva. Tulos aleni yksinomaan siksi, että sijoitustoiminnan tuotot pienenivät. Matala korkoympäristö rasittaa sijoitustoiminnan tuloksen ohella koko liiketoiminnan tulosta, kun annuiteettien diskonttaamiseen käytettävät korot muuttuvat. Vakavaraisuusasema säilyi vahvana.

Vahinkovakuutustoiminnan tammi-kesäkuun 2016 tulos ennen veroja oli 436 miljoonaa euroa (511). Yhdistetty kulusuhde parani 83,7 prosenttiin (85,0) ja riskisuhde 61,6 prosenttiin (69,7). Vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Ruotsin vakuutusyhtiöiden keskusjärjestön suorittaman kuolevuustaulustoja koskeneen tutkimuksen seurauksena liikennevakuutuksen vastuuvelkaa purettiin 72 miljoonaa euroa. Tämä alensi tammi-kesäkuun 2016 yhdistettyä kulusuhdetta 3,4 prosenttiyksiköllä. Vertailulukuun sisältyy kaksi kertaluonteista erää: Norjan-toimintojen henkilöstön eläkejärjestelmän muutos ja annuiteettien diskonttaamiseen Suomessa käytettävän koron lasku 2,0 prosentista 1,5 prosenttiin. Näiden yhteenlaskettu vaikutus paransi yhdistettyä kulusuhdetta 2,2 prosenttiyksiköllä.

Aikaisempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin 95 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2016. Vuotta aiemmin samana ajanjaksona annuiteettien diskonttaamiseen Suomessa käytettyä korkoa alennettiin, josta seurasi 110 miljoonan euron suuruinen vastuuvelan kasvattamistarve. Oman pääoman tuotto aleni 16,2 prosenttiin (31,2). Vahinkovakuutuksen käyvän arvon rahasto oli kesäkuun 2016 lopussa 355 miljoonaa euroa (391). Osakkuusyhtiö Topdanmarkin tuloksesta yhdisteltävä osuus tammi-kesäkuun 2016 tuloksesta oli 19 miljoonaa euroa (24).

Vakuutustekninen tulos kasvoi 352 miljoonaan euroon (342). Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) parani edelleen ja oli 16,6 prosenttia (15,7).

Ruotsissa annuiteettien diskonttaamiseen käytetty korko laski -0,16 prosenttiin kesäkuun 2016 lopussa, mikä heikensi ensimmäisen vuosipuoliskon tulosta 38 miljoonalla eurolla. Diskonttokorko oli vuoden 2015 lopussa 0,41 prosenttia. Suomen vastaava korko säilyi muuttumattomana 1,5 prosentissa. Suomen vertailulukuja rasittaa vuoden 2015 toisella neljänneksellä toteutettu diskonttokoron alennus. Norjan liiketoimintojen yhdistetty kulusuhde kehittyi toisella vuosineljänneksellä hyvin pääasiassa vähäisten suurvahinkojen seurauksena.

Bruttovakuutusmaksutulo oli 2 683 miljoonaa euroa (2 760) tammi-kesäkuussa 2016. Valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen maksutulo supistui 0,3 prosenttia. Maksutulo kasvoi Henkilöasiakkaat-liiketoiminnassa ja Baltiassa. Yritys- ja Suurasiakkaissa maksutulo laski. Ruotsissa ja Tanskassa nähtiin hyvää kasvua, mutta Suomessa ja Norjassa maksutulo supistui.

Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli 30.6.2016 yhteensä 11,5 miljardia euroa (11,4). Tästä 81 prosenttia (74) oli sijoitettuna korkoinstrumentteihin, 7 prosenttia (12) rahamarkkinainstrumentteihin ja 12 prosenttia (13) osakkeisiin. Sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat 80 miljoonaan euroon (173). Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 0,5 prosenttia (2,1) tammi-kesäkuussa 2016. Korkosijoitusten duraatio oli 1,5 vuotta (1,2) ja keskimääräinen maturiteetti 3,0 vuotta (2,6). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) oli kesäkuun 2016 lopussa 1,7 prosenttia (2,0).

Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB

Sampo Oyj omisti kesäkuun 2016 lopussa 860 440 497 Nordean osaketta, joka vastaa 21,2 prosentin omistusosuutta. Osakkeista maksettu keskihinta oli 6,46 euroa ja kirja-arvo konsernitaseessa oli 8,24 euroa osakkeelta. Nordean osakkeen päätöskurssi oli kesäkuun 2016 lopussa 7,52 euroa.

Nordean tuotot pysyivät hyvällä tasolla hitaasta talouskasvusta ja finanssimarkkinoiden levottomuudesta huolimatta. Rahoituskatteeseen kohdistuneet marginaalipaineet ovat alkaneet tasoittua ja käänteen uskotaan tapahtuvan vuoden 2016 jälkipuoliskosta lähtien. Kulut kehittyivät suunnitelmien mukaisesti ja luottojen laatu on pysynyt vakaana.

Liiketoiminnan tuotot vähenivät viime vuoden tammi-kesäkuusta 9 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna (-10 prosenttia euroissa laskettuna). Liikevoitto, pois lukien kertaluonteiset erät, pieneni 20 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna (-21 prosenttia euroissa laskettuna).

Rahoituskate pieneni viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta 4 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna (-7 prosenttia euroissa laskettuna). Liiketoiminta-alueiden keskimääräiset luottovolyymit kasvoivat paikallisissa valuutoissa laskettuna 2 prosenttia ja keskimääräiset talletusvolyymit 5 prosenttia vuoden 2015 tammi-kesäkuusta. Sekä luotto- että talletusmarginaalit kapenivat (luottomarginaalit 5 miljoonaa euroa ja talletusmarginaalit 89 miljoonaa euroa) viime vuodesta.

Nettomääräiset palkkiotuotot pienenivät 3 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna (-4 prosenttia euroissa laskettuna). Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä laski 28 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna (-27 prosenttia euroissa laskettuna).

Liiketoiminnan kulut, pois lukien kertaluonteiset erät, kasvoivat 2 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna (pysyivät euroissa laskettuna edellisvuoden tasolla). Kuluja kertyi 2 384 miljoonaa euroa, joka vastaa vuodelle 2016 asetetun suunnitelman julkistamisen yhteydessä kerrottua kulutavoitetta. Henkilöstökulut laskivat 2 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna.

Nettomääräiset luottotappiot kasvoivat 238 miljoonaan euroon. Niiden osuus luotonannosta oli 0,14 prosenttia (0,13 prosenttia vuoden 2015 tammi-kesäkuussa).

Tulos laski 11 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna (-13 prosenttia euroissa laskettuna) ja oli 1 778 miljoonaa euroa. Kulu/tuotto-suhde oli 51 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 45 prosenttia.

Konsernin Basel III -säännösten mukaan laskettu ydinvakavaraisuussuhde (CET1) koheni neljänneksen aikana 0,10 prosenttiyksikköä ja oli vuoden 2016 toisen neljänneksen lopussa 16,8 prosenttia. Ydinvakavaraisuussuhde parani, kun ydinpääoma kasvoi valuuttakurssimuutosten seurauksena ja riskipainotetut erät pienenivät 0,1 miljardia euroa.

Henkivakuutus

Henkivakuutustoiminnan tulos kasvoi pääomamarkkinoiden haasteista huolimatta. Lisäksi vastuuvelkaa täydennettiin entisestään matalan korkotason jatkumisen varalta. Mandatum Lifen vakavaraisuus säilyy edelleen vahvana siirtymäsäännökset huomioiden.

Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja kasvoi 103 miljoonaan euroon (81) tammi-kesäkuussa 2016. Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos aleni verojen jälkeen 44 miljoonaan euroon (144). Oman pääoman tuotto (RoE) oli 6,5 prosenttia (21,8). Käyvän arvon rahasto laski 492 miljoonaan euroon (532).

Mandatum Life -konsernin kokonaisvastuuvelka oli kesäkuun 2016 lopussa 10,7 miljardia euroa (10,9). Vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä pieneni 4,9 miljardiin euroon (5,0). Tammi-kesäkuussa 2016 korkeamman laskuperustekoron (3,5 ja 4,5 prosenttia) vakuutuskannat pienenivät 108 miljoonalla eurolla 3 miljardiin euroon. Sijoitussidonnainen vastuuvelka pysyi miltei ennallaan 5,9 miljardissa eurossa, joka oli 55 prosenttia (54) koko vastuuvelasta.

Mandatum Life on täydentänyt laskuperustekorkoista vastuuvelkaansa yhteensä 232 miljoonalla eurolla (244) matalan korkotason vuoksi. Luvussa ei ole huomioitu ns. eriytettyyn kantaan liittyvää täydennystä. Vuoden 2016 osalta tuottovaadetta laskettiin 0,5 prosenttiin, vuoden 2017 osalta 1,0 prosenttiin ja vuoden 2018 osalta 1,75 prosenttiin. Eriytetyn kannan diskonttokorko on 0,75 prosenttia.

Mandatum Life -konsernin sijoitusomaisuuden, pois lukien sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena oleva 5,8 miljardin euron (5,9) omaisuus, arvo oli kesäkuun 2016 lopussa markkina-arvoin mitattuna 6,5 miljardia euroa (6,7).

Mandatum Lifen alkuperäisen laskuperustekorkoisen vastuuvelan katteena oleva omaisuus oli 30.6.2016 markkina-arvoin 5,3 miljardia euroa (5,5), josta 45 prosenttia (47) oli sijoitettu korkoinstrumentteihin, 10 prosenttia (7) rahamarkkinoille, 29 prosenttia (29) osakkeisiin ja 16 prosenttia (16) muihin instrumentteihin. Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin vuoden 2016 tammi-kesäkuussa oli 1,5 prosenttia (5,9). Korkosijoitusten duraatio oli kesäkuun 2016 lopussa 2,2 vuotta (2,1) ja keskimääräinen maturiteetti 2,7 vuotta (2,8). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) oli 3,1 prosenttia (2,9).

Eriytetyn kannan katteena olevien sijoitusten arvo oli 1,2 miljardia euroa (1,2), josta 75 prosenttia (71) oli sijoitettu korkoinstrumentteihin, 6 prosenttia (9) rahamarkkinoille, 12 prosenttia (12) osakkeisiin ja 7 prosenttia (8) muihin instrumentteihin. Eriytetyn kannan sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin oli 1,7 prosenttia (3,0) tammi-kesäkuussa 2016. Kesäkuun 2016 lopussa korkosijoitusten duraatio oli 2,7 vuotta (2,3) ja keskimääräinen maturiteetti 4,0 vuotta (3,8). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) oli 1,9 prosenttia (0,8).

Kustannusliikkeen tulos oli 9 miljoonaa euroa (13). Riskiliikkeen tulos oli 10 miljoonaa euroa (11).

Omistusyhteisö

Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja tammi-kesäkuussa 2016 oli 353 miljoonaa (425), josta 364 miljoonaa euroa (418) tuli Nordean tammi-kesäkuun 2016 tuloksesta Sammolle kirjattavasta osuudesta. Segmentin tulos ennen veroja oli ilman Nordean tulososuutta -11 miljoonaa euroa (7). Ruotsin kruunun heikentyminen euroon nähden paransi Omistusyhteisö -segmentin tulosta 12 miljoonalla eurolla huhti-kesäkuussa 2016, minkä johdosta rahoituskulut olivat miljoona euroa positiiviset toisella vuosineljänneksellä.

Sampo Oyj:llä oli 30.6.2016 velkarahoitusta 2 462 miljoonaa euroa (2 302) ja korkoa kerryttäviä omaisuuseriä 1 058 miljoonaa euroa (1 343). Korkoa kerryttäviin omaisuuseriin sisältyvät pankkitilit, korkoinstrumentit ja 614 miljoonan euron (579) arvosta tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden liikkeelle laskemia pääomalainoja. Sampo Oyj:n nettovelka oli kesäkuun 2016 lopussa 1 403 miljoonaa euroa (959). Nettovelkalaskelmaan sisältyvät vain korkoa kerryttävät varat ja velat. Sampo Oyj:n bruttovelka oli 37 prosenttia (32) yhtiön omasta pääomasta ja velkaisuusaste oli 27 prosenttia (24).

Sampo Oyj:n taseessa 30.6.2016 olleet rahoitusvelat koostuivat 2 157 miljoonan euron (1 997) senioriehtoisista joukkovelkakirjalainoista ja 305 miljoonan euron (305) arvoisista liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista. Sampo Oyj:n velan keskikorko oli koronvaihtosopimusten jälkeen kesäkuun 2016 lopussa 1,35 prosenttia (1,45).

MUUT TAPAHTUMAT

Luottoluokitukset

S&P nosti 20.4.2016 Ifin luokitukset tasolle A+ ja arvioi yhtiöiden tulevaisuuden näkymät vakaiksi. Samalla S&P aloitti Sampo Oyj:n luottoluokituksen määrittäen sille luokituksen A- ja arvioiden sen näkymät vakaiksi. Alla oleva taulukko kuvaa Sampo-konserniin kuuluvien yhtiöiden luottoluokituksia kesäkuun 2016 lopussa.

Yhtiö Moody's Standard & Poor's
  Luokitus Näkymä Luokitus Näkymä
Sampo Oyj Baa2 Positiivinen A- Vakaa
If Skadeförsäkring AB (Ruotsi) A2 Positiivinen A+ Vakaa
If Vahinkovakuutusyhtiö

(Suomi)
A2 Positiivinen A+ Vakaa

Vakavaraisuus

Solvenssi II:n standardikaavan mukainen If-konsernin pääoman vaade oli kesäkuun 2016 lopussa 2 099 miljoonaa euroa (2 073) ja omat varat olivat 3 293 miljoonaa euroa (3 202). Vakavaraisuusaste säilyi vakaana 157 prosentissa (158). S&P:n luottoluokituksen mukainen tavoitepääoma oli kesäkuun 2016 lopussa 2 950 miljoonaa euroa (3 058) ja muokatun pääoman kokonaismäärä oli 3 457 miljoonaa euroa (3 455).

Siirtymäsäännöksiä sovellettaessa Mandatum Lifen vakavaraisuussuhde säilyi vahvana ollen 154 prosenttia (158). Arvioidut omat varat olivat 1 704 miljoonaa euroa (1 913) ja ylittivät siten 1 110 miljoonan euron (1 212) suuruisen Solvenssi II -pääomavaateen 594 miljoonalla eurolla. Ilman siirtymäsäännöksiä omat varat olisivat olleet 1 237 miljoonaa euroa ja vakavaraisuusvaade 1 268 miljoonaa euroa, ja tämän seurauksena vakavaraisuussuhde olisi ollut 98 prosenttia.

Konsernin vakavaraisuussuhde (ryhmittymän omat varat suhteessa minimivaatimukseen) oli Solvenssi II -säännöksiä vakuutustytäryhtiöihin sovellettaessa kesäkuun 2016 lopussa 145 prosenttia (145).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Näkymät loppuvuodelle 2016

Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2016.

Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen. Matala korkotaso luo lisäksi haastavan ympäristön erääntyvien korkosijoitusten uudelleen sijoittamiseen.

Vahinkovakuutustoiminnan odotetaan saavuttavan 87 - 90 prosentin suuruisen yhdistetyn kulusuhteen, kun ei oteta huomioon Ruotsin liikennevakuutuksen vastuuvelan purkua.

Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava.

Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Sampo-konserni altistuu nykyisessä päivittäisessä liiketoiminnassaan erilaisille riskeille ja epävarmuustekijöille ensisijaisesti erillisinä johdettujen keskeisten liiketoimintayksiköidensä välityksellä. Emoyhtiö Sampo Oyj:n oma altistuminen riskeille on vähäistä.

Sampo-konsernin kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat eniten markkina-, luotto- ja vakuutusriskit sekä operatiiviset riskit, joita keskeiset liiketoimintayksiköt kvantifioivat itsenäisesti. Konsernitasolla riskien lähteet ovat samoja, mutta hajautusvaikutusten takia ne eivät ole suoraan yhteenlaskettavissa.

Ennalta arvaamattomat, merkittävät tapahtumat voivat vaikuttaa Sampo-konsernin kannattavuuteen välittömästi. Epävarmuustekijöiden identifiointi on helpompaa kuin epävarmuustekijöiden todennäköisyyksien, ajoituksen ja mahdollisten taloudellisten vaikutusten laajuuden arviointi. Tällä hetkellä on olemassa lukuisia yleisesti tunnistettuja makrotaloudellisia ja poliittisia tekijöitä sekä muita epävarmuuden lähteitä, jotka voivat vaikuttaa finanssialaan monella tavoin negatiivisesti.

Muita epävarmuuden lähteitä ovat toimintaympäristön ennalta arvaamattomat rakenteelliset muutokset sekä jo tunnistetut trendit ja mahdolliset laajakantoiset tapahtumat. Näillä ulkoisilla tekijöillä voi olla vaikutuksia liiketoiminnan harjoittamiseen myös pitkällä aikavälillä.

SAMPO OYJ
Hallitus

Lisätiedot:
Talousjohtaja Peter Johansson, puh. 010 516 0010
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Jarmo Salonen, puh. 010 516 0030
IR-päällikkö Essi Nikitin, puh. 010 516 0066
Viestintäpäällikkö Maria Silander, puh. 010 516 0031

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Sampo järjestää median edustajille tänään klo 12.30 suomenkielisen tiedotustilaisuuden hotelli Kämpin Paavo Nurmi -kabinetissa (Pohjoisesplanadi 29, Helsinki).

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi klo 16.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroonpuh. +44 (0)203 194 0552, +46 (0)8 5664 2702, +1 855 7161 597 tai (09) 8171 0465.

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti myös internetissä osoitteessa www.sampo.com/tulos. Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tämän lisäksi tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sampo julkaisee vuoden 2016 tammi-syyskuun osavuosiraporttinsa 3.11.2016.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com