Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Nordaxista tehdyn suositellun pakollisen käteisostotarjouksen tulos

HUOMAA, ETTÄ NDX INTRESSENTER AB:N JULKISTA OSTOTARJOUSTA (”OSTOTARJOUS”) KOSKEVAT TIEDOT OVAT ESITETTY TÄSSÄ AINOASTAAN INFORMAATIOTARKOITUKSESSA EIKÄ NIITÄ TULE TULKITA TARJOUSTIEDOTTEEKSI. NDX INTRESSENTERIN JULKISTAMA TARJOUSTIEDOTE JA LISÄTIETOA ON SAATAVILLA OSOITTEESSA WWW.NDXINTRESSENTER.COM

Nordic Capital Fund VIII ("Nordic Capital") ja Sampo Oyj tiedottivat 8.2.2018 NDX Intressenter AB:n ("NDX Intressenter") kautta toteutettavasta suositellusta pakollisesta käteisostotarjouksesta koskien kaikkia Nordax Group AB (publ):n ("Nordax") osakkeita 60 Ruotsin kruunun osakekohtaiseen hintaan.

NDX Intressenter ilmoitti 15.3.2018 ostotarjouksen olevan ehdoton, ja että ostotarjous toteutuisi. NDX Intressenter on tänään tiedottanut ostotarjouksen tuloksen ja samalla pidentänyt tarjousaikaa 5.4.2018 asti antaen jäljellä oleville osakkeenomistajille vielä mahdollisuuden hyväksyä ostotarjous.


Ostotarjouksen tulos

Tarjousajan päätyttyä 21.3.2018 ostotarjouksen ovat hyväksyneet omistajat, jotka omistavat yhteensä 23 044 054 osaketta, mikä vastaa 20,77 prosenttia Nordaxin kaikista osakkeista ja äänistä.

Ostotarjouksen julkistamishetkellä Nordic Capital ja Sampo omistivat yhdessä yhteensä 33 326 883 osaketta, mikä vastaa 30,04 prosenttia Nordaxin kaikista osakkeista ja äänistä. Nordic Capital ja Sampo ovat sen jälkeen ostotarjouksen ulkopuolella hankkineet yhteensä 51 318 929 osaketta lisää, mikä vastaa 46,26 prosenttia Nordaxin kaikista osakkeista ja äänistä. Nordic Capital ja Sampo omistavat näin ollen yhteensä 84 645 812 osaketta, mikä vastaa 76,29 prosenttia Nordaxin kaikista osakkeista ja äänistä, ja ovat aiemmin ilmoitetun mukaisesti sopineet ostotarjouksen toteutuessa siirtävänsä kaikki omistamansa osakkeet NDX Intressenterin omistukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdessä ostotarjouksessa tarjottujen osakkeiden kanssa NDX Intressenter hallitsee yhteensä 107 689 866 osaketta, mikä vastaa 97,07 prosenttia kaikista Nordaxin osakkeista ja äänistä.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Nordic Capital omistaa 63,75 ja Sampo vastaavasti 36,25 prosenttia NDX Intressenterin kaikista osakkeista ja äänistä ostotarjouksen toteuduttua.

OSTOTARJOUS, JOHON TÄSSÄ PÖRSSITIEDOTTEESSA VIITATAAN, EI OLE TARKOITETTU JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, UUDESSA SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA OSTOTARJOUKSEN JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI KYSEISEN MAAN LAKIEN TAI SÄÄNTÖJEN VASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ  EDELLÄ MAINITUISSA TAI MUISSA SELLAISISSA MAISSA OLEVILLE HENKILÖILLE (EIKÄ TARJOTTAVIA OSAKKEITA OTETA VASTAAN HEIDÄN OSALTA), JOISSA OSAKKEIDEN TARJOAMINEN TAI OSTOTARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN EDELLYTTÄISI RUOTSIN LAIN VAATIMUSTEN LISÄKSI MUITA ASIAKIRJOJA, REKISTERÖINTEJÄ TAI TOIMENPITEITÄ.

Tärkeää tietoa osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Ostotarjous tehdään ruotsalaisen osakeyhtiön Nordaxin osakkeista. Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain Arvopaperipörssilaki") nojalla, soveltaen kohdan 14(d)-1(d) poikkeusta eräistä Yhdysvaltalaisista ostotarjoussäännöistä ja kohdan 14(e)-säännöksen mukaisesti, ja muutoin Ruotsin lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Ostotarjoukseen sovelletaan näin ollen muun muassa peruutusoikeutta, tarjousaikataulua, selvitysmenettelyitä ja maksujen ajoitusta koskevia tiedonantovelvollisuus- ja muita menettelymääräyksiä, jotka eroavat Yhdysvaltain kansallisista ostotarjousmenettelyistä ja -laista.

Yhdysvaltalaisten osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska NDX Intressenter ja Nordax ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki NDX Intressenterin ja Nordaxin johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Yhdysvaltalaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Yhdysvaltain ulkopuolelle sijoittautunutta yhtiötä tai näiden johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Lisäksi Yhdysvaltain ulkopuolelle sijoittautuneen yhtiön ja tämän lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

Yhdysvalloissa veronmaksuvelvollisen osakkeenomistajan Ostotarjouksen seurauksena saama käteismaksu voi olla Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksen näkökulmasta tai  soveltuvien Yhdysvaltain osavaltiokohtaisten tai paikallisten, ulkomaisten tai muun verolainsäädännön nojalla verotettavaa tuloa. Osakkeenomistajia kehotetaan konsultoimaan riippumattomia neuvonantajiaan Ostotarjouksen veroseuraamuksista.

Ruotsalaisen markkinakäytännön mukaisesti ja Yhdysvaltain Arvopaperipörssilain kohdan 14e-5(b) nojalla NDX Intressenter ja sen lähipiiriyhtiöt tai välittäjät (toimien tilanteesta riippuen NDX Intressenterin tai sen lähipiiriyhtiöiden edustajina) voivat ajoittain, muutoin kuin Ostotarjouksen nojalla, suoraan tai välillisesti ostaa, tai järjestää ostettavaksi Yhdysvaltain ulkopuolella, Ostotarjouksen kohteena olevia Nordaxin osakkeita tai muita arvopapereita, jotka ovat muunnettavissa, vaihdettavissa tai toteutettavissa Nordaxin osakkeiksi ennen Ostotarjouksen tarjousajan alkamista tai sen aikana. Nämä hankinnat voidaan tehdä joko vapailla markkinoilla kulloinkin vallitsevaan hintaan tai yksityisinä oikeustoimina erikseen neuvoteltuun hintaan. Siltä osin kuin tällaisista hankinnoista julkistetaan tietoa Ruotsissa, tämä tieto julkistetaan myös Nordaxin yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille. Lisäksi NDX Intressenterin taloudelliset neuvonantajat voivat osallistua tavanomaiseen kaupankäyntiin Nordaxia koskevilla arvopapereilla, mikä voi pitää sisällään kyseisten arvopaperien ostamista tai ostojärjestelyjä.

SAMPO OYJ

Jarmo Salonen
Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
puh. 010 516 0030

Mirko Hurmerinta
Sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija, Mediasuhteet
puh. 010 516 0032

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com