Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sampo-konsernin tulos tammi-kesäkuulta 2018

Sampo-konsernin tulos ennen veroja tammi-kesäkuulta 2018 vahvistui 1 153 miljoonaan euroon (865). Tulos sisältää 197 miljoonan euron kertaluonteisen erän liittyen Mandatum Lifen ja Danske Bankin yhteistyösopimukseen. Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos laski 679 miljoonaan euroon (821).

-Osakekohtainen tulos oli 1,68 euroa (1,34) ja markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos 1,14 euroa (1,47). Konsernin oman pääoman tuotto (RoE) oli vuoden 2018 tammi-kesäkuussa 10,2 prosenttia (14,1). Osakekohtainen substanssi oli kesäkuun 2018 lopussa 21,57 euroa (25,37).

-If-segmentin tulos ennen veroja kasvoi 415 miljoonaan euroon (401). Yhdistetty kulusuhde oli 85,8 prosenttia (86,5) tammi-kesäkuussa 2018. Oman pääoman tuotto oli 9,4 prosenttia (30,5).

-Topdanmark-segmentin tulos ennen veroja oli 105 miljoonaa euroa Sampo-konsernin konsolidoidussa tuloslaskelmassa. Tämä eroaa Topdanmarkin 20.7.2018 raportoimasta tuloksesta johtuen yhdenmukaisten kirjanpitokäytäntöjen soveltamisesta kaikissa konserniin kuuluvissa yhtiöissä. Yhdistetty kulusuhde oli 84,1 prosenttia.

-Nordean tammi-kesäkuun nettotuloksesta kirjattiin Sammolle 388 miljoonaa euroa (322). Nordean oman pääoman tuotto oli 12,0 prosenttia (9,9). Ydinvakavaraisuussuhde (ilman siirtymäsäännöksiä) vahvistui 19,9 prosenttiin (19,5). Segmenttiraportoinnissa Nordean tulososuus on sisällytetty Omistusyhteisö-segmenttiin.

-Mandatum-segmentin tulos ennen veroja oli 313 miljoonaa euroa (116). Tulos sisältää Danske Bankin kanssa solmitun yhteistyösopimukseen yhteydessä saadun 197 miljoonan euron korvauksen. Oman pääoman tuotto oli 25,9 prosenttia (15,6). Omalla vastuulla oleva maksutulo kasvoi 528 miljoonaan euroon (423).

Avainluvut 1-6/2018 1-6/2017 Muutos, % 4-6/2018 4-6/2017 Muutos, %
Milj.e.            
Tulos ennen veroja 1 153 865 33 708 435 63
  If 415 401 3 222 221 1
  Topdanmark 105 52 101 45 31 44
  Nordea 388 322 20 223 150 49
  Mandatum 313 116 169 239 62 285
  Holding (excl. Nordea) -48 -27 77 -1 -29 345
Tilikauden tulos 982 753 30 607 375 62
      Muutos      Muutos
Tulos/osake, euroa 1,68 1,34 0,34 1,06 0,67 0,49
Tulos/osake, markkina-arvoin, euroa 1,14 1,47  

-0.33
 

0,99
 

0,47
0,52
Substanssi/osake, euroa *) 21,57 25,37 -3,80
Keskim. henkilöstömäärä (FTE) 9 487 6 907 2 580
Konsernin vakavaraisuussuhde, %  *) 146 154  

-8
Oman pääoman tuotto, % 10,2 14,1 -3,9

*) vertailuajankohta 31.12.2017 

Puolivuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2017 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.

Sampo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta julkaisemalla osavuosiraporttinsa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Osavuosiraportti on luettavissa myös osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Puolivuosikatsauksessa käytetyt vaihtokurssit 1-6/2018 1-3/2018 1-12/2017 1-9/2017 1-6/2017
EURSEK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 10,1508 9,9712 9,6351 9,5833 9,5968
Tase (raportointikauden päätöspäivä)  

10,4530
10,2843 9,8438 9,6490 9,6398
DKKSEK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 1,3630 1,3390 1,2953 1,2885 1,2904
Tase (raportointikauden päätöspäivä)  

1,4026
1,3799 1,3222 1,2965 1,2963
NOKSEK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 1,0582 1,0350 1,0330 1.0376 1.0456
Tase (raportointikauden päätöspäivä)  

1,0990
1,0628 1,0004 1,0251 1,0072
EURDKK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 7,4477 7,4468 7,4387 7,4373  
Tase (raportointikauden päätöspäivä)  

7,4525
7,4530 7,4449 7,4423  

VUODEN 2018 TOINEN VUOSINELJÄNNES LYHYESTI

Sampo-konsernin huhti-kesäkuun 2018 tulos ennen veroja oli 708 miljoonaa euroa (435). Osakekohtainen tulos oli 1,06 euroa (0,67). Osakekohtainen tulos markkina-arvoin oli 0,99 euroa (0,47).

Osakekohtainen substanssi aleni 2,70 euroa vuoden 2018 toisella neljänneksellä ja oli 21,57 euroa. Osakekohtaista substanssia pienensi toukokuussa 2018 maksettu osinko. Osinkoa maksettiin 2,60 euroa osakkeelta.

Ifin yhdistetty kulusuhde oli toisella vuosineljänneksellä 85,1 prosenttia (85,7). Tulos ennen veroja oli 222 miljoonaa euroa (221).

Topdanmarkin yhdistetty kulusuhde oli toisella vuosineljänneksellä 83,7 prosenttia ja tulos ennen veroja 45 miljoonaa euroa.

Sammon osuus Nordean toisen neljänneksen nettotuloksesta oli 223 miljoonaa euroa (150).

Mandatumin tulos ennen veroja nousi 239 miljoonaan euroon (62). Maksutulo kasvoi 47 prosenttia 285 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 194 miljoonasta eurosta.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

If

If-segmentin tammi-kesäkuun 2018 tulos ennen veroja kasvoi 415 miljoonaan euroon (401). Markkina-arvoinen laaja tulos oli 132 miljoonaa euroa (395). Yhdistetty kulusuhde oli 85,8 prosenttia (86,5) ja riskisuhde 64,0 prosenttia (64,5).

Aiempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin nettona 103 miljoonalla eurolla (32) tammi-kesäkuussa 2018. Annuiteettien diskonttaamiseen Ruotsissa käytetty korko laski -0,31 prosenttiin, millä oli toisen neljänneksen tulokseen 13 miljoonan euron negatiivinen vaikutus. Vakuutustekninen tulos vahvistui 306 miljoonaan euroon (294). Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) oli 14,5 prosenttia (14,0).

Suurvahinkoja ilmoitettiin tammi-kesäkuussa 2018 lähes odotetun mukaisesti. Niistä maksettiin korvauskuluja alle miljoona euroa (17) arvioitua enemmän. Yritysasiakasliiketoiminnoissa korvauksia suurvahingoista maksettiin 15 miljoonaa euroa arvioitua enemmän ja suurasiakasliiketoiminnassa 14 miljoonaa euroa arvioitua vähemmän. Maantieteellisesti Ruotsissa ja Suomessa suurvahingoista maksettiin korvauksia odotettua enemmän.

Bruttovakuutusmaksutulo oli tammi-kesäkuussa 2 701 miljoonaa euroa (2 706). Valuuttakurssimuutokset huomioiden maksutulo kasvoi 3,4 prosenttia vuodentakaisesta. Suomea lukuun ottamatta maksutulo kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla ja markkinoilla.

Toimintakulusuhde oli 21,8 prosenttia (22,0) ja liikekulusuhde 16,3 prosenttia (16,4).

Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli 30.6.2018 yhteensä 11,7 miljardia euroa (11,5). Tästä korkoinstrumentteihin oli sijoitettuna 83 prosenttia (84), rahamarkkinainstrumentteihin 6 prosenttia (3) ja osakkeisiin 11 (13) prosenttia. Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 119 miljoonaa euroa (127). Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli tammi-kesäkuussa 0,5 prosenttia (2,4). Korkosijoitusten duraatio oli 1,5 vuotta (1,4) ja keskimääräinen maturiteetti 2,7 vuotta (2,7). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla ilman valuuttariskin suojauskustannuksia laskettuna (running yield) oli kesäkuun 2018 lopussa 1,6 prosenttia (1,6).

Ifin vakavaraisuusasemaa on kuvattu Vakavaraisuus-osiossa.

Topdanmark

Vuoden 2018 kesäkuun lopussa Sampo Oyj omisti 41 997 070 Topdanmarkin osaketta, mikä vastaa 46,7 prosenttia Topdanmarkin koko osakekannasta ja 48,7 prosenttia niihin liittyvistä äänioikeuksista. Sammon omistuksen markkina-arvo oli 1 575 miljoonaa euroa 30.6.2018.

12.4.2018 pidetty yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan 19 Tanskan kruunua osakkeelta. Sammon osuus osingosta oli 107 miljoonaa euroa.

Sampo käsittelee taloudellisessa raportoinnissaan Topdanmarkia 30.9.2017 alkaen tytäryhtiönä.  Sampo Oyj:n osuus Topdanmarkin hankintahinnasta asiakassuhteille allokoidusta osuudesta poistetaan 10 vuoden aikana Topdanmark-segmentissä, mikä johtaa vuosineljänneksittäin noin 5 miljoonan euron poistoon verojen jälkeen (sisältyy erään Liiketoiminnan muut kulut).

Topdanmark jatkaa itsenäisenä yhtiönä raportointiaan samoilla kirjanpitoperiaatteilla kuin tähänkin saakka. Sampo soveltaa Topdanmarkiin konsernitilinpäätöksessään periaatteita, jotka ovat yhteneväiset Sammon kirjanpitoperiaatteiden kanssa. Sampo-konsernin kaikkiin yhtiöihin sovelletaan samoja periaatteita. Tämä johtaa eroihin Topdanmarkin pörssiyhtiönä julkistamien ja Sammon Topdanmark-segmentin lukujen välillä.

Seuraava teksti perustuu Topdanmarkin 20.7.2018 julkaisemaan osavuosikatsaukseen tammi-kesäkuulta 2018.

Topdanmarkin tulos ennen veroja tammi-kesäkuulta 2018 oli 105 miljoonaa euroa.

Topdanmarkin maksutulo oli 1 364 miljoonaa euroa. Vahinkovakuutuksessa vakuutusmaksutuotot kasvoivat 2,2 ja henkivakuutuksessa vakuutusmaksutulo 20,2 prosenttia. 

Vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä sateiden määrä oli merkittävästi normaalia pienempi. Kuivasta säästä johtuen tulipalojen aiheuttamia vahinkoja oli normaalia enemmän ja rankkasateista aiheutuneita vahinkoja normaalia vähemmän. Suurvahingot (5 miljoonaa Tanskan kruunua jälleenvakuutuksen jälkeen ylittävät vahingot) kasvoivat 63 miljoonaa Tanskan kruunua ja olivat 67 miljoonaa Tanskan kruunua vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla.

Yhdistetty kulusuhde oli 84,1 prosenttia vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla. Liikekulusuhde oli 16,9 prosenttia.

Topdanmarkin vakavaraisuusasemaa on kuvattu Vakavaraisuus-osiossa.

Lisätietoja Topdanmark A/S:stä ja sen tammi-kesäkuun 2018 tuloksesta saatavilla osoitteessa www.topdanmark.com.

Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB

Sampo Oyj omisti 860 440 497 Nordean osaketta 30.6.2018, mikä vastaa 21,2 prosentin omistusosuutta. Yhdestä osakkeesta maksettu hinta oli keskimäärin 6,46 euroa, ja Sammon konsernitilinpäätöksessä käytettävä kirjanpitoarvo oli 8,49 euroa osakkeelta. Nordean osakkeen päätöskurssi 30.6.2018 oli 8,25 euroa.

Seuraava teksti perustuu Nordean 19.7.2018 julkaisemaan tulostiedotteeseen vuoden 2018 toiselta neljännekseltä.

Markkinatilanne jatkui toisella neljänneksellä samankaltaisena kuin vuoden alussa. Korot pysyivät ennätyksellisen matalalla ja markkinoiden volatiliteetti oli suhteellisen vähäistä. Makrotaloudelliset ja poliittisen jännitteet kasvoivat entisestään etenkin, kun kauppasota Yhdysvaltojen ja Kiinan, ja myös Euroopan, välillä kärjistyi, mikä lisäsi epävarmuutta kansainvälisessä taloudessa.

Pohjoismaissa näkyy merkkejä siitä, että suhdannekierto alkaa olla huipussaan. Kuten aina, Nordea pitää riskinsä hallinnassa ja panostaa liiketoimintaan pitkällä aikavälillä. Nordea luottaa siihen, että se pystyy tuottamaan tulosta niin nousu- kuin laskusuhdanteessa.

Liiketoiminnan vire alkoi vähitellen kohentua vuoden alkupuoliskolla. Rahoituskate on tasaantunut ja parani neljänneksen aikana. Marginaaleihin kohdistui edelleen paineita henkilöasiakastoiminnassa. Volyymit sen sijaan kasvoivat sekä yritys- että henkilöasiakastoiminnassa.

Nettomääräiset palkkiotuotot ja -kulut kehittyivät vuoden alkupuoliskolla vahvasti yritysasiakkaiden neuvontapalveluissa ja pääomamarkkinatoiminnassa. Hoidossa oleva varallisuus sen sijaan pieneni nettomääräisesti. Kulut supistuivat paikallisissa valuutoissa laskettuna 8 prosenttia vuoden 2017 toisesta neljänneksestä ja 3 prosenttia tämän vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Tämä on käynnistettyjen kululeikkausten ansiota. Lisäksi kassaperusteiset kokonaiskulut vähenivät 13 prosenttia vuoden 2017 toisesta neljänneksestä.

Luottojen laatu pysyi hyvänä, ja nettomääräisten luottotappioiden osuus luotonannosta oli 0,10 prosenttia. Nordea on kirjannut Venäjän luottosalkkuun kohdistuvan 69 miljoonan euron saatavaryhmäkohtaisen varauksen, koska Venäjän vastaiset pakotteet saattavat vaikuttaa negatiivisesti pankin joiden vastapuolien taloudelliseen tilanteeseen.

Ydinvakavaraisuussuhde koheni jälleen uuteen ennätykseen, 19,9 prosenttiin. Pääomapuskuri on 2,4 prosenttia eli reilusti suurempi kuin 0,5-1,5 prosentin tavoite.

Lisätietoja Nordea Bank AB:stä ja sen vuoden 2018 tammi - kesäkuun tuloksesta on saatavilla osoitteessa www.nordea.com.

Mandatum Life

Mandatum-segmentin tulos ennen veroja tammi-kesäkuulta 2018 oli 313 miljoonaa euroa (116). Tulos sisältää Danske Bankin kanssa solmitun yhteistyösopimuksen yhteydessä saadun 197 miljoonan euron korvauksen, joka on kirjattu Muihin tuottoihin. Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen nousi 185 miljoonaan euroon (111). Oman pääoman tuotto oli 25,9 prosenttia (15,6).

Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo vuoden 2018 tammi-kesäkuussa kasvoi 25 prosenttia 528 miljoonaan euroon. Sijoitussidonnaisten sopimusten maksutulo nousi 465 miljoonaan euroon eli noin 88 prosenttiin maksutulosta.

Sijoitusomaisuuden nettotuotot olivat ilman sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja 123 miljoonaa euroa (256). Sijoitussidonnaisten vakuutusten tuotot olivat 14 miljoonaa euroa (262). Käyvän arvon rahasto supistui tammi-kesäkuussa 533 miljoonaan euroon (599).

Mandatum Life -konsernin vastuuvelka kokonaisuudessaan oli 11,5 miljardia euroa (11,6). Sijoitussidonnainen vastuuvelka nousi kaikkien aikojen ennätykseen ja oli kesäkuun lopussa 7,1 miljardia euroa (7,1). Määrä vastaa 62 prosenttia (61) yhteenlasketusta vastuuvelasta. Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä oli kesäkuun lopussa 4,4 miljardia euroa (4,6). Vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot ovat korkeita (4,5 ja 3,5 prosenttia), pienenivät 118 miljoonaa euroa 2,5 miljardiin euroon tammi - kesäkuussa 2018.

Kokonaisuudessaan Mandatum Life on vahvistanut alhaisen korkotason vuoksi vastuuvelkaansa 284 miljoonalla eurolla (325). Lukuun ei sisälly eriytettyyn kantaan liittyviä eriä. Loppuvuoden 2018 sekä vuosien 2019 ja 2020 diskonttokorko on 0,25 prosenttia. Vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä vuoden 2021 diskonttokorkoa laskettiin 0,25 prosenttiyksikköä 2,50 prosenttiin. Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan laskuperustekorko on 0,50 prosenttia.

Kesäkuun 2018 lopussa Mandatum Life -konsernin sijoitusomaisuus oli markkina-arvoin 6,1 miljardia euroa (6,3), kun jätetään huomioimatta sijoitussidonnaisen vastuuvelan katteena olevat 7,1 miljardin euron (7,1) suuruiset varat.

Mandatum Lifen alkuperäisen laskuperustekorkoisen vastuuvelan katteena oleva sijoitusomaisuus oli 30.6.2018 markkina-arvoin 5,0 miljardia euroa (5,2). Tästä 44 prosenttia (42) oli sijoitettu korkoinstrumentteihin, 14 prosenttia (16) rahamarkkinoille, 29 prosenttia (28) osakkeisiin ja 13 prosenttia (15) muihin instrumentteihin. Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin tammi - kesäkuussa 2018 oli 0,4 prosenttia (4,6). Kesäkuun 2018 lopussa korkosijoitusten duraatio oli 2,3 vuotta (2,0) ja keskimääräinen maturiteetti 2,5 vuotta (2,2). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla ilman valuuttariskin suojauskustannusta laskettuna (running yield) oli 2,5 prosenttia (2,8).

Eriytetyn kannan katteena olevien sijoitusten arvo oli 1,1 miljardia euroa (1,1), josta 78 prosenttia (77) oli sijoitettu korkoinstrumentteihin, 3 prosenttia (6) rahamarkkinoille, 12 prosenttia (11) osakkeisiin ja 6 prosenttia (6) muihin instrumentteihin. Eriytetyn kannan sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin tammi - kesäkuussa 2018 oli -0,5 prosenttia (0,9). Kesäkuun 2018 lopussa korkosijoitusten duraatio oli 2,6 vuotta (2,6) ja keskimääräinen maturiteetti 3,2 vuotta (3,3). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla ilman valuuttariskin suojauskustannusta laskettuna (running yield) oli 2,3 prosenttia (2,1).

Kustannusliikkeen tulos oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 13 miljoonaa euroa (14). Riskiliikkeen tulos oli 10 miljoonaa euroa (15).

Mandatum Lifen vakavaraisuusasemaa on kuvattu Vakavaraisuus-osiossa.

Omistusyhteisö

Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja tammi-kesäkuussa 2018 nousi 341 miljoonaan euroon (295), josta 388 miljoonaa euroa (322) muodostui osakkuusyhtiö Nordean ja -2 miljoonaa euroa osakkuusyhtiö NDX Intressenter AB:n tuloksesta. Yhtiön tappio johtui sen Nordax Groupista tekemän ostotarjouksen ja Nordaxin pörssilistautumisen lopettamisesta aiheutuneista kuluista. Segmentin tulos ennen veroja ilman osakkuusyhtiöiden tulososuutta oli -46 miljoonaa euroa (-27).

Nordic Capital Fund VIII ("Nordic Capital") ja Sampo tiedottivat 8.2.2018 NDX Intressenter AB:n kautta toteutettavasta suositellusta pakollisesta julkisesta käteisostotarjouksesta koskien kaikkia Nordax Group AB (publ):n osakkeita. Tarjousajan päätyttyä 21.3.2018 ostotarjouksen olivat hyväksyneet omistajat, jotka omistivat yhteensä 23 044 054 osaketta, mikä vastaa 20,77 prosenttia Nordaxin kaikista osakkeista ja äänistä. Sammon omistus Nordaxista ylitti 20 prosenttia, ja Nordaxista tuli Sampo Oyj:n osakkuusyhtiö.

Ostotarjouksen tarjousaikaa pidennettiin 5.4.2018 asti, jotta jäljelle jääneillä omistajilla olisi vielä mahdollisuus hyväksyä ostotarjous. Pidennetyn tarjousajan päätyttyä NDX Intressenter AB:n määräysvallassa oli yhteensä 109 816 242 osaketta, mikä vastaa 98,98 prosenttia Nordaxin kaikista osakkeista ja äänistä. Aiemmin tiedotetun mukaisesti Nordic Capital omistaa 63,75 ja Sampo vastaavasti 36,25 prosenttia NDX Intressenterin kaikista osakkeista ja äänistä ostotarjouksen toteuduttua. Sampo Oyj alkoi käsittelemään NDX Intresentteriä osakkuusyhtiönä maaliskuussa 2018.

Sampo Oyj:n Nordea-omistus on kirjattu taseeseen 7,3 miljardiin euroon. Omistusosuuden markkina-arvo 30.6.2018 oli 7,1 miljardia euroa eli 8,25 euroa osakkeelta.

Lisäksi Sampo Oyj:n taseeseen sisältyi 3,4 miljardin euron (3,4) arvosta tytäryhtiöiden osakkeita.

MUUT TAPAHTUMAT

Mandatum Lifen ja Danske Bankin yhteistyö

Mandatum Life ilmoitti 27.10.2016 käyttävänsä oikeuttaan myydä Danske Bankin Suomen palveluverkoston jakelussa olleen vakuutuskantansa Danske Bankille tai sen osoittamalle taholle. Ulkopuolisten arvonmäärittäjien toimesta suoritetun arvonmääritysprosessin tuloksena vakuutuskannan arvoksi määritettiin 31.12.2016 tilanteen mukaisesti 334 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 alusta alkaen lasketun laskennallisen tuloksen vähentämisen jälkeen Mandatum Life olisi saanut vuoden 2018 lopussa 297 miljoonaa euroa.

Mandatum Life ja Danske Bank sopivat 24.4.2018 yhteistyön jatkamisesta ja siitä, että aiemmin sovittu vakuutuskannan myynti ei toteudu. Sovittu järjestely oli ehdollinen verokohtelun vahvistamiselle.

Osapuolet vastaanottivat 29.5.2018 verokohtelua koskevan negatiivisen ennakkoratkaisun. Tästä huolimatta Mandatum Life ja Danske Bank sopivat 19.6.2018 jatkavansa yhteistyötään huhtikuussa sovitun mukaisesti. Osapuolet aikovat valittaa ennakkoratkaisusta ja Sampo pitää valitusta hyvin perusteltuna. Mandatum Lifen taloudellinen riski negatiivisen verokohtelun jäädessä voimaan on 13 miljoonaa euroa.

Danske Bank maksoi sovitun 197 miljoonan euron kauppahinnan kesäkuun 2018 lopussa.

Osakkeet ja osakepääoma

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan osakkeita enintään 50 000 000 kappaletta. Valtuutuksen nojalla osakkeet hankitaan niiden hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Sampo Oyj ei ostanut omia osakkeitaan tammi-kesäkuussa 2018. Sampo Oyj:llä ja sen tytäryhtiöillä ei ollut kesäkuun 2018 lopussa hallussaan Sammon A-osakkeita.

Vakavaraisuus

Konsernin vakavaraisuussuhde (ryhmittymän omat varat suhteessa minivaatimukseen) oli kesäkuun 2018 lopussa 146 prosenttia (154).

If, Topdanmark ja Mandatum Life noudattavat vakavaraisuuslaskelmissaan Solvenssi II -säännöstä. If-konserniin kuuluvat yhtiöt soveltavat joko osittaista sisäistä mallia tai standardikaavaa laskiessaan vakavaraisuuttaan erillisinä yhtiöinä. Mandatum Life raportoi Solvenssi II -standardikaavan mukaisesti. Topdanmark käyttää osittaista sisäistä mallia raportoidessaan vakavaraisuutensa. Sampo-konsernin konglomeraattivakavaraisuutta laskettaessa käytetään kuitenkin standardikaavaa kaikkien vakuutusyhtiöiden osalta.

Ifillä on S&P:n A+ luottoluokitus, joka edellyttää huomattavasti suurempia pääomia kuin Solvenssi II standardikaava. Ifin Solvenssi II:n standardikaavan mukainen pääomavaatimus 30.6.2018 oli 1 898 miljoonaa euroa (1 938) ja omat varat 4 205 miljoonaa euroa (3 818). Vakavaraisuussuhde oli 221 prosenttia (197). S&P:n luottoluokituksen mukainen tavoitepääoma oli kesäkuun 2018 lopussa 3 087 miljoonaa euroa (3 098) ja pääoma 3 658 miljoonaa euroa (3 408).

Topdanmark soveltaa osittaista sisäistä mallia vahinkovakuutusriskien laskennassa. DFSA:n hyväksymä malli toimii perustana vahinkovakuutusriskien huomioimisessa Topdanmarkin vakavaraisuuslaskennassa. Topdanmarkin vakavaraisuussuhde osittaisen sisäisen mallin mukaisesti oli kesäkuun 2018 lopussa 213 prosenttia. Topdanmarkin Solvenssi II:n mukainen pääomavaade standardikaavalla laskettuna 30.6.2018 oli 546 miljoonaa euroa ja omat varat 953 miljoonaa euroa. Vakavaraisuussuhde oli 175 prosenttia.

Mandatum Lifen vakavaraisuussuhde siirtymäsäännösten jälkeen 30.6.2018 oli vahva ollen 194 prosenttia (182). Omat varat olivat 2 145 miljoonaa euroa (1 977) ylittivät siten 1 104 miljoonan euron (1 087) suuruisen Solvenssi II -pääomavaateen yli miljardilla eurolla. Ilman siirtymäsäännöksiä omat varat olisivat olleet 1 739 miljoonaa euroa (1 555) ja vakavaraisuusvaade 1 196 miljoonaa euroa (1 220), ja tämän seurauksena vakavaraisuussuhde olisi ollut 145 prosenttia (127).

Velkarahoitus

Sampo Oyj:llä oli 30.6.2018 velkarahoitusta 3 535 miljoonaa euroa (3 177) ja korkoa kerryttäviä omaisuuseriä 928 miljoonaa euroa (1 754). Korkoa kerryttäviin omaisuuseriin sisältyvät pankkitilit, korkoinstrumentit ja 492 miljoonan euron (496) arvosta tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden liikkeelle laskemia pääomalainoja. Käteisiin verrattavat varat pois lukien oli korkosijoitusten tuotto 5 prosenttia.

Sampo Oyj:n nettovelka oli kesäkuun 2018 lopussa 2 607 miljoonaa euroa (1 423). Nettovelkalaskelmaan sisältyvät vain korkoa kerryttävät varat ja velat. Sampo Oyj:n bruttovelka oli 50 prosenttia (41) yhtiön omasta pääomasta ja velkaisuusaste oli 33 prosenttia (29).

23.5.2018 Sampo Oyj laski liikkeeseen EMTN-ohjelman alaisuudessa vakuudettoman 1 300 miljoonan Ruotsin kruunun suuruisen vaihtuvakorkoisen lainan sekä vakuudettoman 700 miljoonan kruunun suuruisen kiinteäkorkoisen lainan. Molempien lainojen eräpäivä on 23.5.2022.

Sampo Oyj:n taseessa 30.6.2018 olleet rahoitusvelat koostuivat 3 341 miljoonan euron (2 884) suuruisista senioriehtoisista joukkovelkakirjalainoista ja 195 miljoonan euron (293) arvoisista liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista. Sampo Oyj:n velan keskikorko oli koronvaihtosopimusten jälkeen kesäkuun 2018 lopussa 0,80 prosenttia (0,91).

Lisätietoja Sampo-konsernin liikkeeseen laskemista lainoista on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/velkarahoitus.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Näkymät vuodelle 2018

Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2018.

Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen. Matala korkotaso luo lisäksi haastavan ympäristön erääntyvien korkosijoitusten uudelleen sijoittamiseen.

Ifin odotetaan vuonna 2018 saavuttavan 86 - 88 prosentin suuruisen yhdistetyn kulusuhteen.

Topdanmark julkaisee oman tulosennustemallinsa vuosineljänneksittäin.

Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava.

Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Sampo-konserni altistuu päivittäisessä liiketoiminnassaan lukuisille riskeille ja epävarmuustekijöille ensisijaisesti erillisinä johdettujen keskeisten liiketoimintayksiköidensä välityksellä. Emoyhtiö Sampo Oyj:n oma altistuminen riskeille on vähäistä.

Sampo-konsernin kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat eniten markkina-, luotto- ja vakuutusriskit sekä operatiiviset riskit, joita keskeiset liiketoimintayksiköt kvantifioivat itsenäisesti. Konsernitasolla riskien lähteet ovat samoja, mutta hajautusvaikutusten takia ne eivät ole suoraan yhteenlaskettavissa.

Ennalta arvaamattomat, merkittävät tapahtumat voivat vaikuttaa Sampo-konsernin kannattavuuteen välittömästi. Epävarmuustekijöiden identifiointi on helpompaa kuin epävarmuustekijöiden todennäköisyyksien, ajoituksen ja mahdollisten taloudellisten vaikutusten laajuuden arviointi. Tällä hetkellä on olemassa lukuisia yleisesti tunnistettuja makrotaloudellisia ja poliittisia tekijöitä sekä muita epävarmuuden lähteitä, jotka voivat vaikuttaa finanssialaan monella tavoin negatiivisesti. Erityisesti poliittiset riskit ovat tällä hetkellä koholla.

Muita epävarmuuden lähteitä ovat toimintaympäristön ennalta arvaamattomat rakenteelliset muutokset sekä jo tunnistetut toimintaympäristöön vaikuttavat trendit. Näillä ulkoisilla tekijöillä voi olla vaikutuksia liiketoiminnan harjoittamiseen myös pitkällä aikavälillä. Esimerkkejä jo tunnistetuista trendeistä ovat yleinen teknologinen kehitys, digitalisaatio ja kestävään kehityksen teemat, millä voi olla perustavanlaatuisia vaikutuksia finanssisektorin yhtiöihin asiakaskäyttäytymisen tai uusien kilpailijoiden ilmaantumisen myötä.

SAMPO OYJ
Hallitus

Lisätiedot:

Peter Johansson, talousjohtaja, puh. 010 516 0010
Jarmo Salonen, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 010 516 0030
Mirko Hurmerinta, sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija, mediayhteydet, puh. 010 516 0032

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Sampo järjestää suomenkielisen tiedotustilaisuuden tänään 8.8.2018 klo 12.30 GLO Hotel Kluuvissa (Video Wall -kabinetti, 2. krs, Kluuvikatu 4, Helsinki).

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi klo 16.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 7479 0360, +46 (0)8 5033 6573, +44 (0)330 336 9104 tai +1 646 828 8199. Puhelinkonferenssin tunnus: 007504.

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti osoitteessa www.sampo.com/tulos. Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tämän lisäksi tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sampo julkaisee vuoden 2018 tammi - syyskuun osavuosiraportin 7.11.2018.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com