Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sampo-konsernin tulos tammi-syyskuulta 2018

Sampo-konsernin vakuutusyhtiöiden vahva tuloskehitys kompensoi pankkitoiminnan vaisua tulosta. Konsernin tulos ennen veroja tammi-syyskuulta 2018 vahvistui 1 643 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 1 340 miljoonasta, kun vertailukauden luvussa ei huomioida 706 miljoonan euron kertaluonteista voittoerää. Se aiheutui kirjanpitokäytännön muutoksesta Topdanmarkin muuttuessa osakkuusyhtiöstä tytäryhtiöksi.

- Osakekohtainen tulos oli 2,38 euroa (3,35) ja markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos 1,92 euroa (3,51). Oman pääoman tuotto oli tammi-syyskuussa 11,2 prosenttia (21,4). Osakekohtainen substanssi oli syyskuun 2018 lopussa 24,13 euroa (25,37).

- If-segmentin tulos ennen veroja oli 626 miljoonaa euroa (603). Yhdistetty kulusuhde oli tammi-syyskuussa 85,8 prosenttia (85,9). Oman pääoman tuotto oli 16,4 prosenttia (24,6).

- Topdanmark-segmentin tulos ennen veroja nousi 90 miljoonasta eurosta 170 miljoonaan euroon Sampo-konsernin konsolidoidussa tuloslaskelmassa, kun vertailukauden kertaluonteinen voittoerä 706 miljoonaa euroa jätetään huomioimatta. Luvut eroavat Topdanmarkin 22.10.2018 raportoimasta tuloksesta johtuen yhdenmukaisten kirjanpitokäytäntöjen soveltamisesta kaikissa konserniin kuuluvissa yhtiöissä. Yhdistetty kulusuhde oli 82,7 prosenttia.

- Sammon osuus Nordean tammi-syyskuun 2018 nettotuloksesta oli 527 miljoonaa euroa (491). Nordean oman pääoman tuotto oli 10,9 prosenttia (10,1). Ydinvakavaraisuussuhde (CET1) ilman siirtymäsäännöksiä vahvistui 20,3 prosenttiin (19,5). Segmenttiraportoinnissa Nordean tulososuus on sisällytetty Omistusyhteisö-segmenttiin.

- Mandatum-segmentin tulos ennen veroja kasvoi 385 miljoonaan euroon (180). Tulos sisältää Danske Bankin kanssa vuoden 2018 toisella neljänneksellä solmitun yhteistyösopimuksen yhteydessä saadun 197 miljoonan euron korvauksen. Oman pääoman tuotto oli 22,5 prosenttia (15,6).

AVAINLUVUT 1-9/
2018
1-9/
2017
Muutos, % 7-9/
2018
7-9/
2017
Muutos, %
Milj.e.            
Tulos ennen veroja **) 1 643 2 046 -20 490 1 181 -59
If 626 603 4 211 202 5
Topdanmark **) 170 90 89 65 37 74
Topdanmarkiin liittyvän kirjanpitokäytännön muutoksen vaikutus - 706 - - 706 -
Nordea 527 491 7 139 169 -18
Mandatum 385 180 113 72 64 13
Omistusyhteisö (pl. Nordea) -45 -27 66 4 0 -
Tilikauden tulos 1 397 1 875 -25 414 1 122 -63
      Muutos     Muutos
Tulos/osake, euroa **) 2,38 3,35 -0,97 0,69 2,01 -1,32
Tulos/osake markkina-arvoin, euroa 1,92 3,51 -1,59 0,78 2,04 -1,26
Substanssi/osake, euroa*) 24,13 25,37 -1,24 - - -
Keskimääräinen henkilöstömäärä (FTE) 9 504 9 418 86 - - -
Konsernin vakavaraisuussuhde, % *) 148 156 -8 - - -
Oman pääoman tuotto, % **) 11,2 21,4 -10,2 - - -

*) Vertailuajankohta on 31.12.2017.

 **) Vertailukauden luvut sisältävät kirjanpitokäytännön muutoksesta aiheutuneen 706 miljoonan euron kertaluonteisen voittoerän. Muutoksen aiheutti se, että Topdanmarkia alettiin käsitellä osakkuusyhtiön sijaan tytäryhtiönä. Ilman voittoerää Topdanmarkin tulos ennen veroja olisi ollut vuoden 2017 tammi-syyskuussa 90 miljoonaa euroa ja vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä 37 miljoonaa euroa.

Osavuosiraportin tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2017 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.

Sampo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta julkaisemalla osavuosiraporttinsa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Osavuosiraportti on luettavissa myös osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Osavuosikatsauksessa käytetyt vaihtokurssit 1-9/
2018
1-6/
2018
1-3/
2018
1-12/
2017
1-9/
2017
EURSEK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 10,2374 10,1508 9,9712 9,6351 9,5833
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 10,3090 10,4530 10,2843 9,8438 9,6490
DKKSEK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 1,3741 1,3630 1,3390 1,2953 1,2885
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 1,3826 1,4026 1,3799 1,3222 1,2965
NOKSEK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 1,0678 1,0582 1,0350 1,0330 1,0376
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 1,0890 1,0990 1,0628 1,0004 1,0251
EURDKK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 7,4503 7,4477 7,4468 7,4387 7,4373
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 7,4564 7,4525 7,4530 7,4449 7,4423

VUODEN 2018 KOLMAS VUOSINELJÄNNES LYHYESTI

Sampo-konsernin vuoden 2018 kolmannen neljänneksen tulos ennen veroja oli 490 miljoonaa euroa (1 181) ja osakekohtainen tulos 0,69 euroa (2,01). Osakekohtainen tulos markkina-arvoin oli 0,78 euroa (2,04). Osakekohtainen substanssi nousi kolmannella neljänneksellä 2,56 euroa ja oli 24,13 euroa.

Ifin yhdistetty kulusuhde oli vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä 85,8 prosenttia (84,8). Tulos ennen veroja oli 211 miljoonaa euroa (202).

Topdanmarkin heinä-syyskuun yhdistetty kulusuhde oli 79,9 prosenttia ja tulos ennen veroja 65 miljoonaa euroa.

Sammon osuus Nordean vuoden 2018 kolmannen neljänneksen nettotuloksesta oli 139 miljoonaa euroa (169).

Mandatum Lifen tulos ennen veroja oli 72 miljoonaa euroa (64). Maksutulo laski 152 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 207 miljoonasta eurosta.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

If

If-konsernin tammi-syyskuun 2018 tulos ennen veroja oli 626 miljoonaa euroa (603). Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos laski 358 miljoonaan euroon (556). Yhdistetty kulusuhde oli 85,8 prosenttia (85,9) ja riskisuhde 64,2 prosenttia (64,2).

Aiempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin vuoden 2018 tammi-syyskuussa 129 miljoonalla eurolla (68). Oman pääoman tuotto oli 16,4 prosenttia (24,6) ja käyvän arvon rahasto 461 miljoonaa euroa (519) syyskuun 2018 lopussa.

Vakuutustekninen tulos oli 463 miljoonaa euroa (463). Annuiteettien diskonttaamiseen Ruotsissa käytetty korko laski ennätyksellisen alas, -0,40 prosenttiin, minkä negatiivinen vaikutus kolmannen neljänneksen tulokseen oli 5 miljoonaa euroa. Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) pysyi 14,5 prosentissa (14,5).

Suurvahingoista maksettiin korvauskuluja 19 miljoonaa euroa (48) odotettua enemmän tammi-syyskuussa 2018 ja 18 miljoonaa euroa odotettua enemmän vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä. Yritysasiakkaiden suurvahinkokehitys oli 22 miljoonaa euroa normaalia huonompi ja suurasiakkaiden 3 miljoonaa normaalia parempi. Heikointa kehitys oli Ruotsissa ja Suomessa. Ruotsissa kolmannen vuosineljänneksen alussa riehuneilla metsäpaloilla oli vain marginaalinen vaikutus tulokseen - noin 4 miljoonaa euroa.

Bruttovakuutusmaksutulo oli 3 595 miljoonaa euroa (3 621) tammi-syyskuussa 2018. Valuuttakurssit huomioon ottaen maksutulo kasvoi 3,1 prosenttia. Maksutulo kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla ja kaikilla markkinoilla paitsi Suomessa.

Toimintakulusuhde parani 21,6 prosenttiin (21,8) ja liikekulusuhde 16,1 prosenttiin (16,2).

Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli syyskuun 2018 lopussa 11,9 miljardia euroa (12,2). Tästä 82 prosenttia (84) oli sijoitettuna korkoinstrumentteihin, 6 prosenttia (3) rahamarkkinainstrumentteihin ja 12 prosenttia (13) osakkeisiin. Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 182 miljoonaa euroa (173). Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli vuoden 2018 tammi-syyskuussa 1,3 prosenttia (2,8). Korkosijoitusten duraatio pysyi ennallaan 1,4 vuodessa (1,4) ja keskimääräinen maturiteetti oli 2,6 vuotta (2,7). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) ilman valuuttasuojauksien kuluja oli syyskuun 2018 lopussa 1,6 prosenttia (1,5).

Ifin vakavaraisuusasemaa on kuvattu Vakavaraisuus-osiossa.


Topdanmark

Vuoden 2018 syyskuun lopussa Sampo Oyj omisti 41 997 070 Topdanmarkin osaketta, mikä vastaa 46,7 prosenttia Topdanmarkin koko osakekannasta ja 48,7 prosenttia niihin liittyvistä äänioikeuksista. Sammon omistusten markkina-arvo oli 1 650 miljoonaa euroa 30.9.2018.

Sampo on käsitellyt taloudellisessa raportoinnissaan Topdanmarkia 30.9.2017 alkaen tytäryhtiönä.  Sampo Oyj:n osuus Topdanmarkin hankintahinnasta asiakassuhteille allokoidusta osuudesta poistetaan 10 vuoden aikana Topdanmark-segmentissä, mikä johtaa vuosineljänneksittäin noin 5 miljoonan euron poistoon verojen jälkeen (sisältyy erään Liiketoiminnan muut kulut).

Topdanmark jatkaa itsenäisenä yhtiönä raportointiaan samoilla kirjanpitoperiaatteilla kuin tähänkin saakka. Sampo soveltaa Topdanmarkiin konsernitilinpäätöksessään periaatteita, jotka ovat yhteneväiset Sammon kirjanpitoperiaatteiden kanssa. Sampo-konsernin kaikkiin yhtiöihin sovelletaan samoja periaatteita. Tämä johtaa eroihin Topdanmarkin pörssiyhtiönä julkistamien ja Sammon Topdanmark-segmentin lukujen välillä.

Seuraava teksti perustuu Topdanmarkin 22.10.2018 julkaisemaan osavuosikatsaukseen tammi-syyskuulta 2018.

Topdanmarkin tulos ennen veroja tammi-syyskuulta 2018 oli 170 miljoonaa euroa (796).

Topdanmarkin maksutulo kasvoi 1 908 miljoonaan euroon. Vahinkovakuutusliiketoiminnassa maksutulo kasvoi 2,2 prosenttia ja henkivakuutusliiketoiminnassa 14,1 prosenttia. Vahinkovakuutusliiketoiminnassa vakuutusmaksutuotot kasvoivat yksityisasiakkaiden puolella 1,9 ja yritysasiakkaiden puolella 2,5 prosenttia. Henkivakuutusliiketoiminnassa sijoitussidonnaisten sopimusten osuus uusmyynnistä oli 95 prosenttia tammi-syyskuussa 2018.

Tammi-syyskuussa 2018 ei ollut säähän liittyviä vahinkoja ja säähän liittyvien vahinkojen taso oli 16 miljoonaa euroa alle odotetun. Suurvahingot (5 miljoonaa Tanskan kruunua [671 000 euroa] jälleenvakuutuksen jälkeen ylittävät vahingot) kasvoivat noin 14 miljoonaan euroon tammi-syyskuussa 2018, mikä vastaa 1,3 prosenttiyksikön nousua vahinkotrendillä.

Yhdistetty kulusuhde oli 82,7 prosenttia vuoden 2018 tammi-syyskuussa. Liikekulusuhde oli 15,9 prosenttia.

Syyskuun 2018 lopussa Topdanmarkin sijoitusomaisuus ilman henkivakuutusliiketoimintaa oli 2,9 miljardia euroa. Sijoitusomaisuudesta 62 prosenttia oli sijoitettuna korkoinstrumentteihin, 11 prosenttia rahamarkkinainstrumentteihin, 5 prosenttia osakkeisiin, 6 prosenttia kiinteistöihin ja 16 prosenttia muihin sijoituksiin. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli vuoden 2018 tammi-syyskuussa 0,6 prosenttia

Topdanmarkin vakavaraisuusasemaa on kuvattu Vakavaraisuus-osiossa.

Lisätietoja Topdanmark A/S:stä ja sen tammi-syyskuun 2018 tuloksesta saatavilla osoitteessa www.topdanmark.com.

Osakkuusyhtiö Nordea Bank Oyj

Sampo Oyj omisti 860 440 497 Nordean osaketta 30.9.2018, mikä vastaa 21,2 prosentin omistusosuutta. Yhdestä osakkeesta maksettu hinta oli keskimäärin 6,46 euroa, ja Sammon konsernitilinpäätöksessä käytettävä kirjanpitoarvo oli 8,65 euroa osakkeelta. Nordean osakkeen päätöskurssi oli syyskuun 2018 lopussa 9,40 euroa.

Seuraava teksti perustuu Nordean 24.10.2018 julkaisemaan tulostiedotteeseen tammi-syyskuulta 2018.

Kuluneen neljänneksen tuotot tuottivat pettymyksen, ja niissä näkyy vuoden kolmannelle neljännekselle tyypillinen kausivaihtelu. Luottovolyymien kasvu paransi rahoituskatetta, mutta marginaalipaineet lähinnä henkilöasiakastoiminnassa vaikuttivat päinvastaiseen suuntaan. Vähäinen aktiviteetti vaikutti palkkiotuottoihin ja muihin tuottoihin. Matalat korkoerot (spreads) ja korot sekä vähäinen volatiliteetti vaikuttivat pääomamarkkinatoiminnan tuottoihin. Hoidossa oleva varallisuus kasvoi 4,5 miljardia euroa edellisneljänneksestä ja sitä oli kaikkiaan 311,5 miljardia euroa. Kasvuun vaikutti eniten sijoitusten arvon vahva kehitys.

Tehostamishankkeet etenivät edelleen neljänneksen aikana. Sekä henkilöstömäärä että muut kulut pienenivät. Luottojen laatu on pysynyt erittäin vahvana. Neljänneksen aikana tehtiin pieniä saatavaryhmäkohtaisia varauksia, jotka liittyvät Tanskan maataloussektoriin. Ydinvakavaraisuussuhde koheni 0,4 prosenttiyksikköä 20,3 prosenttiin, kun riskipainotetut erät pienenivät ja ensisijainen pääoma kasvoi. 

Euroopan keskuspankki (EKP) ilmoitti Nordea Bank Oyj:lle 9. lokakuuta 2018 pilari 2:n omia varoja koskevat vähimmäisvaatimukset, joita sovelletaan siirtymävaiheen ajan. (Vaatimuksia sovelletaan 1. lokakuuta 2018 alkaen siihen saakka kunnes EKP tekee päätöksen toiminnan vakautta koskevista vaatimuksista. Ne laaditaan Nordea-konsernin pääomaa koskevan vuoden 2019 yhteisen päätöksen (Joint Decision on Capital) mukaisesti arviolta vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä.) Vuoden 2018 viimeisen neljänneksen arvioitu ydinvakavaraisuussuhde on noin 15,4 prosenttia. Ydinvakavaraisuussuhteen vähimmäistason odotetaan laskevan 13,7 prosenttiin, joten pääomapuskurin odotetaan pysyvän määrällisesti pitkälti muuttumattomana. 

Kulut ovat kehittyneet suunnitelman mukaisesti. Nordea odottaa kulujen jäävän vuonna 2018 alle 4,8 miljardin euron ja vähenevän edelleen paikallisissa valuutoissa laskettuna vuonna 2019. Vuonna 2021 kulujen odotetaan jäävän noin 3 prosenttia vuoden 2018 kokonaiskuluja pienemmiksi valuuttakurssivaihteluista puhdistettuna. Tuotot ilman kertaluonteisia tuottoja eivät todennäköisesti yllä tänä vuonna vuoden 2017 tasolle. Tuloksen sen sijaan odotetaan edelleen olevan vuonna 2018 parempi kuin vuonna 2017.

Luottotappioiden Nordea odottaa pysyvän tulevina neljänneksinä pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella. Nordean asiakastyytyväisyys on parantunut Ruotsissa kolmen peräkkäisen neljänneksen ajan, ja kahden viime neljänneksen aikana trendi on ollut vahvassa nousussa. Suomessa, Norjassa ja Tanskassa käänne tapahtui vähitellen vuoden 2017 aikana. Tänä vuonna tilanne on vakiintunut, ja eteenpäin on päästy pienin askelin.

Lisätietoja Nordea Bank Oyj:stä ja sen vuoden 2018 tammi-syyskuun tuloksesta on saatavilla osoitteessa www.nordea.com.


Mandatum Life                   

Mandatum Lifen tulos ennen veroja vahvistui vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä 385 miljoonaan euroon (180). Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen oli 232 miljoonaa euroa (163). Oman pääoman tuotto oli 22,5 prosenttia (15,6). Käyvän arvon rahasto oli syyskuun 2018 lopussa 522 miljoonaa euroa (599). Sijoitusomaisuuden nettotuotot olivat 196 miljoonaa euroa (310) ilman sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja. Sijoitussidonnaisten vakuutusten tuotot olivat 130 miljoonaa euroa (335).

Mandatum Life -konsernin vastuuvelka 30.9.2018 oli 11,5 miljardia euroa (11,6). Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä aleni vuoden 2018 tammi-syyskuussa 4,3 miljardiin euroon (4,6). Vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot ovat korkeita (4,5 ja 3,5 prosenttia), pienenivät vuoden 2018 tammi-syyskuussa 174 miljoonaa euroa 2,5 miljardiin euroon (2,6). Sijoitussidonnainen vastuuvelka kasvoi 7,2 miljardiin euroon (7,1) ja sijoitussidonnaista vastuuvelkaa oli 63 prosenttia (61) koko vastuuvelasta.

Mandatum Life on vahvistanut vastuuvelkaansa alhaisen korkotason vuoksi kokonaisuudessaan 261 miljoonalla eurolla (325). Lukuun ei sisälly eriytettyyn kantaan liittyviä eriä. Diskonttokorko loppuvuodelle 2018 sekä vuosille 2019 ja 2020 on 0,25 prosenttia. Korko vuodelle 2021 on 2,50 prosenttia. Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan laskuperustekorko on 0,50 prosenttia. Vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä ei tehty korkotäydennyksiä.

Syyskuun 2018 lopussa Mandatum Life -konsernin sijoitusomaisuus oli markkina-arvoin 6,0 miljardia euroa (6,3), kun jätetään huomioimatta sijoitussidonnaisen vastuuvelan katteena olevat 7,2 miljardin euron (7,1) suuruiset varat.

Mandatum Lifen alkuperäisen laskuperustekorkoisen vastuuvelan katteena oleva sijoitusomaisuus oli 30.9.2018 markkina-arvoin 4,9 miljardia euroa (5,2). Tästä 47 prosenttia (42) oli sijoitettu korkoinstrumentteihin, 10 prosenttia (16) rahamarkkinoille, 29 prosenttia (28) osakkeisiin ja 14 prosenttia (13) muihin instrumentteihin. Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin tammi-syyskuussa 2018 oli 1,4 prosenttia (5,7). Syyskuun 2018 lopussa korkosijoitusten duraatio oli 2,6 vuotta (2,0) ja keskimääräinen maturiteetti 2,7 vuotta (2,2). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla (running yield) ilman valuuttariskin suojauskustannusta oli syyskuun 2018 lopussa 2,7 prosenttia (2,8).

Eriytetyn kannan katteena olevien sijoitusten arvo oli 1,1 miljardia euroa (1,1), josta 78 prosenttia (77) oli sijoitettu korkoinstrumentteihin, 4 prosenttia (6) rahamarkkinoille, 12 prosenttia (11) osakkeisiin ja 6 prosenttia (6) muihin instrumentteihin. Eriytetyn kannan sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin tammi- syyskuussa 2018 oli 0,0 prosenttia (1,8). Syyskuun 2018 lopussa korkosijoitusten duraatio oli 2,6 vuotta (2,6) ja keskimääräinen maturiteetti 3,2 vuotta (3,3). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla (running yield) ilman valuuttariskin suojauskustannusta oli syyskuun 2018 lopussa 2,4 prosenttia (2,1).

Kustannusliikkeen tulos oli 20 miljoonaa euroa (21) ja riskiliikkeen tulos 15 miljoonaa euroa (21).

Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo oli vuoden 2018 tammi-syyskuussa 681 miljoonaa euroa (630).

Mandatum Lifen vakavaraisuusasemaa on kuvattu Vakavaraisuus-osiossa.

Omistusyhteisö

Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja tammi-syyskuussa 2018 oli 482 miljoonaa (464), josta 524 miljoonaa euroa (491) tuli osakkuusyhtiöiden Nordean ja NDX Intressenterin tammi-syyskuun 2018 tuloksesta Sammolle kirjattavasta osuudesta. Nordean osuus on 527 miljoonaa euroa ja NDX Intressenterin -3 miljoonaa euroa. Segmentin tulos ennen veroja ilman osakkuusyhtiöiden tulososuutta oli -42 miljoonaa euroa (-27).

Sampo Oyj:n Nordea-omistus on kirjattu taseeseen 7,4 miljardiin euroon. Omistusosuuden markkina-arvo 30.9.2018 oli 8,1 miljardia euroa eli 9,40 euroa osakkeelta. Lisäksi Sampo Oyj:n taseeseen sisältyi 3,4 miljardin euron (2,4) arvosta tytäryhtiöiden osakkeita.

Sampo tiedotti 2.10.2017 ostavansa 19,9 prosentin osuuden Saxo Bank Groupista 265 miljoonalla eurolla. Samassa yhteydessä Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd:n tytäryhtiö Geely Financials Denmark A/S tiedotti kasvattavansa osuutensa Saxossa 51,5 prosenttiin. Järjestelyn osapuolet ovat nyt vastaanottaneet kaikki tarvittavat viranomaisluvat ja näin ollen järjestely toteutuu sovitusti.

MUUT TAPAHTUMAT

Muutos konsernijohdossa

Peter Johansson, 61, jää eläkkeelle Sampo-konsernin talousjohtajan tehtävästä 1.1.2019. Sampo Oyj:n hallitus nimitti 8.8.2018 konsernin uudeksi talousjohtajaksi Knut Arne Alsakerin,45, joka aloittaa tehtävässään 1.1.2019. Hän toimii tällä hetkellä If-konsernin talousjohtajana ja Sampo-konsernin johtoryhmän jäsenenä. Knut Arnen ansioluettelo on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/fi/hallinnointi/johtoryhma/knut-arne-alsaker/.

Osakkeet ja osakepääoma

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan osakkeita enintään 50 000 000 kappaletta. Sampo Oyj ei ostanut omia osakkeitaan tammi-syyskuussa 2018 eikä sillä tai sen tytäryhtiöillä ollut myöskään hallussaan Sammon A-osakkeita syyskuun 2018 lopussa.

Sampo Oyj ei vastaanottanut vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä ilmoituksia suurimpien osakkeenomistajien omistusmuutoksista. Raportointikauden päätyttyä Sampo Oyj vastaanotti 2 ilmoitusta Capital Income Builderilta. CIB:n omistamien osakkeiden ja niihin liittyvien äänioikeuksien määrä laski alle viiteen prosenttiin. Liputusilmoitusten yksityiskohdat ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/liputukset.


Sisäiset osingot

Sampo Oyj sai 17.4.2018 Topdanmarkilta osinkoa 107 miljoonaa euroa. Mandatum Life maksoi osinkoa 150 ja Nordea 585 miljoonaa euroa maaliskuussa 2018.

Mandatum Life maksoi 25.9.2018 lisäosinkoa 150 miljoonaa euroa Sampo Oyj:lle.

If päätti 5.11.2018 maksaa Sampo Oyj:lle osinkoa 7 miljardia Ruotsin kruunua (noin 675 miljoonaa euroa).

Vakavaraisuus

Konsernin vakavaraisuussuhde (ryhmittymän oma varallisuus suhteessa omien varojen vähimmäismäärään) oli Solvenssi II -säännöksiä vakuutustytäryhtiöihin sovellettaessa syyskuun 2018 lopussa 148 prosenttia (154).

Nordea vastaanotti 28.9.2018 ns. 2018 yhteisen päätöksen koskien pääomia (JDC). Nordea on vapaaehtoisesti sitoutunut täyttämään JDC:n mukaisen 21,7 miljardin euron ydinpääoman kokonaispääomavaatimuksen siihen asti, että se vastaanottaa vuoden 2019 JDC:n. Riskipainotettuja eriä koskevien vaatimusten (REA) arvioitu kasvu 36 miljardilla eurolla vuoden 2018 neljännellä vuosineljänneksellä johtuu pääosin olemassa olevien erien siirtämisestä pilari II:sta pilari I:een. Aiemmin tiedotetun mukaisesti nämä päätökset eivät muuta Nordean nimellistä pääomitustasoa.

Sampo-konsernin tosiasiallinen riskiasema ei muutu, mutta sen osuus Nordean pääomavaatimuksesta kasvaa vuonna 2019, koska Nordean Pilari I -pääoman vaatimus kasvaa Suomeen muuton seurauksena. Korkeampi REA ja järjestelmäriskipuskurien soveltaminen Suomessa (2 prosentin vaatimus vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla and 3 prosentin vaatimus 1.7.2019 alkaen) kasvattavat Sammolta vaadittavaa Nordeaan kohdistuvaa pääomavaatimusta vastaavasti.

Vuoden 2018 viimeisellä vuosineljänneksellä Sampo alkaa myös soveltaa konsernin konglomeraattivakavaraisuutta (rava) laskettaessa If Ruotsin ja Topdanmarkin osalta osittaista sisäistä mallia pääomavaatimuksen (SCR) laskennassa. Tämä tulee pienentämään konsernin kokonaispääomavaatimusta todennäköisesti 400 - 500 miljoonalla eurolla. Laskettaessa konsernin Solvenssi II:n mukaista vakavaraisuutta vastaavaa vähennystä ei synny, koska standardikaavan mukaista pääomavaatimusta käytetään jatkossakin.

Näiden muutosten yhteisvaikutusta järjestelmäriskipuskurin tullessa sovelletuksi kokonaisuudessa vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla on vaikea arvioida, mutta se tulee todennäköisesti heikentämään Sammon vakavaraisuussuhteita.

If, Topdanmark ja Mandatum Life noudattavat vakavaraisuuslaskelmissaan Solvenssi II -säännöstä. If-konserniin kuuluvat yhtiöt soveltavat joko osittaista sisäistä mallia tai standardikaavaa laskiessaan vakavaraisuuttaan erillisinä yhtiöinä. Mandatum Life raportoi Solvenssi II -standardikaavan mukaisesti. Topdanmark käyttää osittaista sisäistä mallia raportoidessaan vakavaraisuutensa. Sampo-konsernin konglomeraattivakavaraisuutta laskettaessa käytetään kuitenkin standardikaavaa kaikkien vakuutusyhtiöiden osalta.

Ifillä on S&P:n A+ -luottoluokitus, joka edellyttää huomattavasti suurempia pääomia kuin Solvenssi II standardikaava. Ifin Solvenssi II:n standardikaavan mukainen pääomavaatimus 30.9.2018 oli 1 952 miljoonaa euroa (1 938) ja omat varat 3 760 miljoonaa euroa (3 818). Vakavaraisuussuhde oli 193 prosenttia (197). S&P:n A+ -luottoluokituksen mukainen tavoitepääoma oli syyskuun 2018 lopussa 3 119 miljoonaa euroa (3 098) ja pääoma 3 940 miljoonaa euroa (3 408).

Topdanmark soveltaa osittaista sisäistä mallia vahinkovakuutusriskien laskennassa. DFSA:n hyväksymä malli toimii perustana vahinkovakuutusriskien huomioimisessa Topdanmarkin vakavaraisuuslaskennassa. Topdanmarkin vakavaraisuussuhde osittaisen sisäisen mallin mukaisesti oli syyskuun 2018 lopussa 235 prosenttia (204). Topdanmarkin Solvenssi II:n mukainen pääomavaade standardikaavalla laskettuna 30.9.2018 oli 528 miljoonaa euroa ja omat varat 1 008 miljoonaa euroa. Vakavaraisuussuhde oli 191 prosenttia.

Mandatum Lifen vakavaraisuussuhde siirtymäsäännösten jälkeen 30.9.2018 oli 187 prosenttia (182) huolimatta Sampo Oyj:lle syyskuussa 2018 maksetusta 150 miljoonan euron osingosta. Omat varat olivat 2 067 miljoonaa euroa (1 977) ylittivät siten 1 103 miljoonan euron (1 087) suuruisen Solvenssi II -pääomavaateen lähes miljardilla eurolla. Ilman siirtymäsäännöksiä omat varat olisivat olleet 1 667 miljoonaa euroa (1 555) ja vakavaraisuusvaade 1 185 miljoonaa euroa (1 220), ja tämän seurauksena vakavaraisuussuhde olisi ollut 141 prosenttia (127).


Velkarahoitus

Sampo Oyj:llä oli 30.9.2018 velkarahoitusta 4 142 miljoonaa euroa (3 177) ja korkoa kerryttäviä omaisuuseriä 1 311 miljoonaa euroa (1 754). Korkoa kerryttäviin omaisuuseriin sisältyvät pankkitilit, korkoinstrumentit ja 496 miljoonan euron (496) arvosta tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiön liikkeelle laskemia pääomalainoja. Käteisiin verrattavat varat pois lukien korkosijoitusten tuotto oli yli 5 prosenttia.

Sampo Oyj:n nettovelka oli syyskuun 2018 lopussa 2 831 miljoonaa euroa (1 423). Nettovelkalaskelmaan sisältyvät vain korkoa kerryttävät varat ja velat. Sampo Oyj:n bruttovelka oli 57 prosenttia (41) yhtiön omasta pääomasta ja velkaisuusaste oli 36 prosenttia (29).

7.9.2018 Sampo Oyj laski EMTN-ohjelmansa alaisuudessa liikkeeseen 1 000 miljoonan Norjan kruunun suuruisen kiinteäkorkoisen senioriehtoisen lainan, jonka eräpäivä on 7.9.2028.

27.9.2018 Sampo Oyj laski EMTN-ohjelmansa alaisuudessa liikkeeseen 500 miljoonan euron suuruisen kiinteäkorkoisen senioriehtoisen lainan, jonka eräpäivä on 27.9.2030.

Sampo Oyj:n taseessa 30.9.2018 olleet rahoitusvelat koostuivat 3 950 miljoonan euron (2 884) senioriehtoisista joukkovelkakirjalainoista ja 191 miljoonan euron (293) arvoisista liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista. Sampo Oyj:n velan keskikorko oli koronvaihtosopimusten jälkeen syyskuun 2018 lopussa 0,80 prosenttia (0,91).

Lisätietoja Sampo-konsernin liikkeeseen laskemista lainoista on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/velkarahoitus.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Näkymät loppuvuodelle 2018

Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2018.

Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen. Matala korkotaso luo lisäksi haastavan ympäristön erääntyvien korkosijoitusten uudelleen sijoittamiseen.

Ifin koko vuoden 2018 yhdistetyksi kulusuhteeksi arvioidaan 85-87 prosenttia.

Topdanmark julkaisee oman tulosennusteensa vuosineljänneksittäin.

Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava.

Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Sampo-konserni altistuu päivittäisessä liiketoiminnassaan lukuisille riskeille ja epävarmuustekijöille ensisijaisesti erillisinä johdettujen keskeisten liiketoimintayksiköidensä välityksellä.

Sampo-konsernin kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat eniten markkina-, luotto- ja vakuutusriskit sekä operatiiviset riskit, joita keskeiset liiketoimintayksiköt kvantifioivat itsenäisesti. Konsernitasolla riskien lähteet ovat samoja, mutta hajautusvaikutusten takia ne eivät ole suoraan yhteenlaskettavissa.

Ennalta arvaamattomat, merkittävät tapahtumat voivat vaikuttaa Sampo-konsernin kannattavuuteen välittömästi. Epävarmuustekijöiden identifiointi on helpompaa kuin epävarmuustekijöiden todennäköisyyksien, ajoituksen ja mahdollisten taloudellisten vaikutusten laajuuden arviointi. Tällä hetkellä on olemassa lukuisia yleisesti tunnistettuja makrotaloudellisia ja poliittisia tekijöitä sekä muita epävarmuuden lähteitä, jotka voivat vaikuttaa finanssialaan monella tavoin negatiivisesti. Erityisesti poliittiset riskit ovat tällä hetkellä koholla.

Muita epävarmuuden lähteitä ovat toimintaympäristön ennalta arvaamattomat rakenteelliset muutokset sekä jo tunnistetut toimintaympäristöön vaikuttavat trendit. Näillä ulkoisilla tekijöillä voi olla vaikutuksia liiketoiminnan harjoittamiseen myös pitkällä aikavälillä. Esimerkkejä jo tunnistetuista trendeistä ovat yleinen teknologinen kehitys, digitalisaatio ja kestävään kehityksen teemat, millä voi olla perustavanlaatuisia vaikutuksia finanssisektorin yhtiöihin asiakaskäyttäytymisen tai uusien kilpailijoiden ilmaantumisen myötä.

SAMPO OYJ
Hallitus

Lisätiedot:

Talousjohtaja Peter Johansson, puh. 010 516 0010
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Jarmo Salonen, puh. 010 516 0030
Sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija, mediasuhteet Mirko Hurmerinta, puh. 010 516 0032

Puhelinkonferenssi

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi klo 16.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 8171 0310, +1 631 913 1422, +44 (0)333 300 0804 tai +46 (0)8 5664 2651. Puhelinkonferenssin koodi on 42298915#.

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti myös internetissä osoitteessa www.sampo.com/tulos. Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tämän lisäksi tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sampo julkaisee vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteensa 7.2.2019.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com