Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sampo-konsernin tulos tammi–kesäkuulta 2019

Sampo-konsernin tulos ennen veroja tammi–kesäkuulta 2019 oli 981 miljoonaa euroa (1 153). Vertailukauden luku sisältää Mandatum Lifen ja Danske Bankin yhteistyösopimukseen liittyvän 197 miljoonan euron kertakorvauksen. Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos vahvistui 995 miljoonaan euroon (679).

-Osakekohtainen tulos oli 1,37 euroa (1,68) ja markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos 1,68 euroa (1,14). Konsernin oman pääoman tuotto oli vuoden 2019 tammi–kesäkuussa 15,4 prosenttia (10,2). Osakekohtainen substanssi oli kesäkuun 2019 lopussa 19,46 euroa (20,60).

-If-segmentin tulos ennen veroja oli 440 miljoonaa euroa (415). Yhdistetty kulusuhde oli 84,7 prosenttia (85,8) tammi–kesäkuussa 2019. Maksutulon kasvu (kiintein valuuttakurssein) oli vahvaa, 4,3 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Oman pääoman tuotto oli 35,6 prosenttia (9,4).

-Topdanmark-segmentin tulos ennen veroja oli 146 miljoonaa euroa (105) Sampo-konsernin konsolidoidussa tuloslaskelmassa. Yhdistetty kulusuhde oli 79,0 prosenttia (84,1).

-Sammolle kirjattiin Nordean nettotuloksesta vuoden 2019 tammi–kesäkuussa 222 miljoonaa euroa (388). Nordean oman pääoman tuotto oli 7,2 prosenttia (11,7). Segmenttiraportoinnissa Nordean tulososuus on sisällytetty Omistusyhteisö-segmenttiin.

-Mandatum-segmentin tulos ennen veroja oli 137 miljoonaa euroa (313). Vertailukauden luku sisältää Mandatum Lifen ja Danske Bankin yhteistyösopimukseen liittyvän 197 miljoonan euron kertakorvauksen. Oman pääoman tuotto oli 30,1 prosenttia (25,9).

-Sampo suunnittelee jakavansa ylimääräisen osingon Nordean osakkeiden muodossa. Osingonjaon seurauksena Sammon omistus Nordeassa laskisi alle 20 prosenttiin. Tämä johtaisi vakavaraisuuslaskennassa konglomeraattisäännöstöstä (FICO) luopumiseen. Muutos on ehdollinen Finanssivalvonnan hyväksynnälle. Tulevaisuudessa Sammon vakavaraisuus laskettaisiin vain Solvenssi II:n mukaisesti ja Nordeaa käsiteltäisiin sijoituksena. Mikäli Nordeaa olisi käsitelty sijoituksena kesäkuun 2019 lopussa, Sammon pro forma Solvenssi II -vakavaraisuussuhde olisi ollut 170 prosenttia (137 prosenttia 30.6.2019 nykyisillä säännöillä).

Avainluvut 1-6/2019 1-6/2018 Muutos, % 4-6/2019 4-6/2018 Muutos, %
Milj.e.            
Tulos ennen veroja 981 1 153 -15 506 708 -29
  If 440 415 6 242 222 9
  Topdanmark 146 105 38 53 45 19
  Osakkuusyhtiöt 226 386 -41 143 221 -35
  Mandatum 137 313 -56 65 239 -73
  Omistusyhteisö (pl. Nordea) 31 -46 - 2 1 148
Tilikauden tulos 826 982 -16 429 607 -29
      Muutos     Muutos
Tulos/osake, euroa 1,37 1,68 -0,31 0,73 1,06 -0,33
Tulos/osake, OCI:n perusteella, euroa 1,68 1,14 0,54 0,74 0,99 -0,25
Substanssi/osake, euroa *) 19,46 21,57 -2,11 - - -
Keskim. henkilöstömäärä (FTE) 9 734 9 487 247 - - -
Konsernin vakavaraisuussuhde, %  *) 130 146 -16 - - -
Oman pääoman tuotto, % 15,4 10,2 5,2 - - -

*) vertailuajankohta 31.12.2018                  

Puolivuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2018 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.

Sampo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta julkaisemalla osavuosiraporttinsa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Osavuosiraportti on luettavissa myös osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Puolivuosikatsauksessa käytetyt vaihtokurssit 1-6/2019 1-3/2019 1-12/2018 1-9/2018 1-6/2018
EURSEK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 10,5181 10,4187 10,2583 10,2374 10,1508
Tase (raportointikauden päätöspäivä) 10,5633 10,3980 10,2548 10,3090 10,4530
DKKSEK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 1,4090 1,3959 1,3764 1,3741 1,3630
Tase (raportointikauden päätöspäivä) 1,4153 1,3929 1,3733 1,3826 1,4026
NOKSEK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 1,0810 1,0694 1,0688 1,0678 1,0582
Tase (raportointikauden päätöspäivä) 1,0897 1,0765 1,0308 1,0890 1,0990
EURDKK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 7,4651 7,4637 7,4533 7,4503 7,4477
Tase (raportointikauden päätöspäivä) 7,4636 7,4652 7,4673 7,4564 7,4525


VUODEN 2019 TOINEN VUOSINELJÄNNES LYHYESTI

Sampo-konsernin huhti–kesäkuun 2019 tulos ennen veroja oli 506 miljoonaa euroa (708). Vertailukauden luku sisältää Mandatum Lifen ja Danske Bankin yhteistyösopimukseen liittyvän 197 miljoonan euron kertakorvauksen. Osakekohtainen tulos oli 0,73 euroa (1,06). Osakekohtainen tulos markkina-arvoin oli 0,74 euroa (0,99).

Osakekohtainen substanssi laski 2,57 euroa vuoden 2019 toisella neljänneksellä ja oli 19,46 euroa. Osakekohtaista substanssia pienensi huhtikuussa 2019 maksettu osinko, joka oli 2,85 euroa osakkeelta.

Ifin yhdistetty kulusuhde oli toisella vuosineljänneksellä 83,0 prosenttia (85,1). Tulos ennen veroja oli 242 miljoonaa euroa (222).

Topdanmarkin yhdistetty kulusuhde oli toisella vuosineljänneksellä 79,8 prosenttia (83,7) ja tulos ennen veroja 53 miljoonaa euroa (45).

Sammon osuus Nordean toisen neljänneksen nettotuloksesta oli 140 miljoonaa euroa (223).

Mandatumin tulos ennen veroja oli 65 miljoonaa euroa (239). Maksutulo oli 291 miljoonaa euroa (285).

LIIKETOIMINTA-ALUEET

If

If-segmentin tammi–kesäkuun 2019 tulos ennen veroja oli 440 miljoonaa euroa (415). Verojen jälkeinen laaja tulos nousi 462 miljoonaan euroon (132). Yhdistetty kulusuhde oli 84,7 prosenttia (85,8) ja riskisuhde 63,0 prosenttia (64,0).

Aiempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin nettona 108 miljoonalla eurolla (103) tammi–kesäkuussa 2019. Annuiteettien diskonttaamiseen Ruotsissa käytetty korko laski -0,80 prosenttiin, mikä heikensi tammi–kesäkuun tulosta 29 miljoonaa euroa. Vakuutustekninen tulos vahvistui 334 miljoonaan euroon (306). Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) oli 15,7 prosenttia (14,5).

Suurvahinkoja ilmoitettiin tammi–kesäkuussa 2019 vain 3 miljoonaa euroa (1) odotettua enemmän. Yritysasiakasliiketoiminnoissa maksettiin korvauksia suurvahingoista 15 miljoonaa euroa arvioitua enemmän ja suurasiakasliiketoiminnassa 12 miljoonaa euroa arvioitua vähemmän. Suurvahingot painoivat ensimmäisen vuosipuoliskon tulosta erityisesti Norjassa.

Bruttovakuutusmaksutulo oli tammi–kesäkuussa 2 772 miljoonaa euroa (2 701). Valuuttakurssimuutokset huomioiden maksutulo kasvoi 4,3 prosenttia vuodentakaisesta. Maksutulo kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla ja kaikilla markkinoilla. Erityisen vahvaa kasvu oli suurasiakasliiketoiminnassa, 12,1 prosenttia sekä Norjassa, 8,7 prosenttia. Kasvu oli vahvaa myös henkilöasiakasliiketoiminnassa, 3,6 prosenttia, vaikka uusien autojen myynti laski Pohjoismaissa 12 prosenttia.

Toimintakulusuhde oli 21,7 prosenttia (21,8) ja liikekulusuhde 16,2 prosenttia (16,3).

Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli 30.6.2019 yhteensä 11,4 miljardia euroa (10,9). Tästä korkoinstrumentteihin oli sijoitettuna 82 prosenttia (88), rahamarkkinainstrumentteihin 7 prosenttia (2) ja osakkeisiin 10 (10) prosenttia. Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 120 miljoonaa euroa (119). Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli tammi-kesäkuussa 3,5 prosenttia (0,5). Korkosijoitusten duraatio oli 1,3 vuotta (1,4) ja keskimääräinen maturiteetti 2,7 vuotta (2,7). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla ilman valuuttariskin suojauskustannuksia laskettuna (running yield) oli kesäkuun 2019 lopussa 1,6 prosenttia (1,6).

Ifin vakavaraisuusasemaa on kuvattu Vakavaraisuus-osiossa.

Topdanmark

Kesäkuun 2019 lopussa Sampo Oyj omisti 41 997 070 Topdanmarkin osaketta, mikä on 46,7 prosenttia yhtiön koko osakekannasta ja 48,4 prosenttia niihin liittyvistä äänioikeuksista. Sammon Topdanmark-omistuksen markkina-arvo 30.6.2019 oli 2 083 miljoonaa euroa.

3.4.2019 pidetty yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan 15 Tanskan kruunua osakkeelta. Sammon osuus osingosta oli 84 miljoonaa euroa.

Seuraava teksti perustuu Topdanmarkin 18.7.2019 julkaisemaan osavuosikatsaukseen tammi-kesäkuulta 2019.

Topdanmarkin tulos ennen veroja tammi–kesäkuulta 2019 oli 146 miljoonaa euroa (105).

Topdanmarkin maksutulo vahvistui vuoden 2019 tammi–kesäkuussa 1 432 miljoonaan euroon (1 364). Sekä vahinkovakuutusliiketoiminnassa että henkivakuutusliiketoiminnassa maksutulo kasvoi 2,6 prosenttia. Vahinkovakuutusliiketoiminnan 35 miljoonan euron (18) run-off-tuotot koostuivat lähinnä lakisääteisistä moottoriajoneuvo- ja tapaturmavakuutuksista.

Sääolosuhteista johtuvien vahinkojen määrä oli vuoden 2019 tammi-kesäkuussa 2 miljoonaa euroa (0), mikä heikensi vahinkosuhdetta 0,4 prosenttiyksikköä. Suurvahinkojen määrä laski 5 miljoonaan euroon (9). Aiempien vuosien vahingot, sääolosuhteista johtuvat vahingot, suurvahingot sekä muut erät, kuten riskimarginaalin muutos, huomioiden Topdanmarkin vahinkosuhde parani 69,0 prosenttiin (70,0).

Yhdistetty kulusuhde oli 79,0 prosenttia (84,1) vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla. Liikekulusuhde oli 16,6 (16,9) prosenttia.

Topdanmarkin vakavaraisuusasemaa käsitellään Vakavaraisuus-osiossa.

Lisätietoja Topdanmarkista ja sen tammi-kesäkuun 2019 tuloksesta on saatavilla osoitteessa www.topdanmark.com.

Osakkuusyhtiö Nordea

Kesäkuun 2019 lopussa Sampo Oyj omisti 860 440 497 Nordean osaketta, mikä vastaa 21,2 prosentin omistusosuutta. Yhdestä osakkeesta maksettu hinta oli keskimäärin 6,46 euroa, ja Sammon konsernitilinpäätöksessä käytettävä kirjanpitoarvo oli 8,24 euroa osakkeelta. Nordean osakkeen päätöskurssi 30.6.2019 oli 6,39 euroa.


Seuraava teksti perustuu Nordean 18.7.2019 julkaisemaan tulostiedotteeseen vuoden 2019 toiselta neljännekseltä.

Tuotot kasvoivat prosentin edellisneljänneksestä. Vuoden 2018 viimeisestä neljänneksestä tuotot kasvoivat 5 prosenttia. Luottovolyymien kasvu vaikutti suotuisasti rahoituskatteeseen. Luottomarginaaleihin kohdistuneiden paineiden päinvastainen vaikutus oli kuitenkin tätä suurempi. Paineita kohdistui etenkin henkilöasiakkaille annettujen luottojen marginaaleihin. Talletusmarginaalit olivat suurin piirtein aiemmalla tasolla. Gjensidigen vaikutus neljänneksellä oli 18 miljoonaa euroa positiivinen.

Nettomääräiset palkkiotuotot ja -kulut kasvoivat prosentin neljänneksen aikana. Ne ovat kasvaneet vakaasti vuoden 2018 kolmannesta neljänneksestä lähtien. Varallisuudenhoidon ja yritysneuvonnan palkkiotuotot kehittyivät suotuisasti, kun taas kortteihin ja maksuihin liittyvät palkkiotuotot pienenivät. Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä kasvoi 7 prosenttia neljänneksen aikana. Asiakastoiminta pysyi hyvällä tasolla, ja varainhankinnan tulos parani korkotuotteiden hyvän kehityksen ja valuuttapositioiden suotuisten liikkeiden ansiosta. Markkinatakaustoiminnan toimintaympäristö pysyi sen sijaan haasteellisena.

Kulut kasvoivat 3 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna kausiluonteisten tekijöiden ja aiempaa suurempien poistojen vuoksi. Kulu/tuotto-suhde heikkeni edellisneljänneksestä prosentin 58 prosenttiin. Oman pääoman tuotto kasvoi 0,40 prosenttiyksikköä 8,5 prosenttiin. Nettomääräisten luottotappioiden osuus luotonannosta kasvoi 0,03 prosenttiyksikköä 0,10 prosenttiin, koska toisella neljänneksellä ei kirjattu yhtä paljon luottotappioiden palautuksia kuin edellisneljänneksellä. Nordea odottaa edelleen, että luottojen laatu pysyy suurin piirtein aiemmalla tasollaan tulevina neljänneksinä.

Ydinvakavaraisuussuhde kasvoi neljänneksen aikana 0,20 prosenttiyksikköä 14,8 prosenttiin. Luku on 1,20 prosenttiyksikköä suurempi kuin Nordean 13,6 prosentin vapaaehtoinen nimellispääomaa koskeva sitoumus ja siten Nordean pääomatavoitteen mukaisella tasolla. 

Lisätietoja Nordeasta ja sen vuoden 2019 tammi - kesäkuun tuloksesta on saatavilla osoitteessa www.nordea.com.

Mandatum Life

Mandatum-segmentin tulos ennen veroja tammi–kesäkuulta 2019 oli 137 miljoonaa euroa (313). Vertailukauden luku sisältää Mandatum Lifen ja Danske Bankin yhteistyösopimukseen liittyvän 197 miljoonan euron kertakorvauksen, joka saatiin vuoden 2018 toisella neljänneksellä. Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen vahvistui 190 miljoonaan euroon (185). Oman pääoman tuotto oli 30,1 prosenttia (25,9).

Mandatum Life -konsernin maksutulo oli vuoden 2019 tammi–kesäkuussa 529 miljoonaa euroa. Sijoitussidonnaisten sopimusten maksutulo oli 457 miljoonaa euroa eli noin 86 prosenttia maksutulosta.

Sijoitusomaisuuden nettotuotot ilman sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja kasvoivat 203 miljoonaan euroon (123). Sijoitussidonnaisten vakuutusten tuotot kasvoivat 523 miljoonaan euroon (14). Käyvän arvon rahasto kasvoi vuoden 2019 tammi–kesäkuussa 431 miljoonaan euroon (351).

Mandatum Life -konsernin vastuuvelka oli kokonaisuudessaan 11,6 miljardia euroa (11,2). Sijoitussidonnainen vastuuvelka nousi kesäkuun 2019 lopussa 7,5 miljardiin euroon (7,0) eli 64 prosenttiin (62) yhteenlasketusta vastuuvelasta. Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä laski toisen vuosineljänneksen lopussa 4,1 miljardiin euroon (4,2). Vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot ovat korkeita (4,5 ja 3,5 prosenttia), pienenivät 130 miljoonaa euroa 2,3 miljardiin euroon tammi–kesäkuussa 2019.

Kokonaisuudessaan Mandatum Life on vahvistanut alhaisen korkotason vuoksi vastuuvelkaansa 242 miljoonalla eurolla (232). Lukuun ei sisälly eriytettyyn kantaan liittyviä eriä. Vuosien 2019, 2020 ja 2021 diskonttokorko on 0,25 prosenttia. Vuoden 2019 toisella vuosineljänneksellä vuoden 2022 diskonttokorkoa laskettiin 0,25 prosenttiyksikköä 3,25 prosenttiin. Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan laskuperustekorko on 0,50 prosenttia.

Kesäkuun 2019 lopussa Mandatum Life -konsernin sijoitusomaisuus oli markkina-arvoin 5,5 miljardia euroa (5,6), kun jätetään huomioimatta sijoitussidonnaisen vastuuvelan katteena olevat 7,5 miljardin euron (7,0) suuruiset varat.

Mandatum Lifen alkuperäisen laskuperustekorkoisen vastuuvelan katteena oleva sijoitusomaisuus oli 30.6.2019 markkina-arvoin 4,5 miljardia euroa (4,6). Tästä 45 prosenttia (49) oli sijoitettu korkoinstrumentteihin, 13 prosenttia (9) rahamarkkinoille, 27 prosenttia (27) osakkeisiin ja 14 prosenttia (15) muihin instrumentteihin. Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin tammi–kesäkuussa 2019 oli 6,1 prosenttia (0,4). Kesäkuun 2019 lopussa korkosijoitusten duraatio oli 2,9 vuotta (2,5) ja keskimääräinen maturiteetti 3,0 vuotta (2,8). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla ilman valuuttariskin suojauskustannusta laskettuna (running yield) oli 2,5 prosenttia (2,5).

Eriytetyn kannan katteena olevien sijoitusten arvo oli 1,0 miljardia euroa (1,1), josta 67 prosenttia (77) oli sijoitettu korkoinstrumentteihin, 14 prosenttia (5) rahamarkkinoille, 13 prosenttia (11) osakkeisiin ja 6 prosenttia (6) muihin instrumentteihin. Eriytetyn kannan sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin tammi–kesäkuussa 2019 oli 4,5 prosenttia (-0,5). Kesäkuun 2019 lopussa korkosijoitusten duraatio oli 2,7 vuotta (2,5) ja keskimääräinen maturiteetti 3,2 vuotta (3,1). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla ilman valuuttariskin suojauskustannusta laskettuna (running yield) oli 1,9 prosenttia (2,3).

Kustannusliikkeen tulos oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 7 miljoonaa euroa (13). Riskiliikkeen tulos oli 10 miljoonaa euroa (10).

Mandatum Lifen vakavaraisuusasemaa on kuvattu Vakavaraisuus-osiossa.

Omistusyhteisö

Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja tammi–kesäkuussa 2019 laski 258 miljoonaan euroon (341) Nordean tulososuuden heikennyttyä. Sammon osuus osakkuusyhtiöiden Nordean ja NDX Intressenterin tuloksista oli 226 miljoonaa euroa (386), josta Nordean osuus oli 222 miljoonaa euroa (388) ja NDX Intressenterin 4 miljoonaa euroa (-2). Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja ilman osakkuusyhtiöiden tulososuutta oli 31 miljoonaa euroa (-46).  

Johdannaisinstrumenttien markkina-arvojen ja valuuttakurssien muutokset voivat aiheuttaa merkittäviä vaihteluita nettosijoitustuottoihin ja rahoituskuluihin.

Sampo Oyj:n Nordea-omistus on kirjattu taseeseen 7,1 miljardiin euroon eli 8,24 euroon osakkeelta. Omistusosuuden markkina-arvo 30.6.2019 oli 5,5 miljardia euroa eli 6,39 euroa osakkeelta.

Lisäksi Sampo Oyj:n taseeseen sisältyi 3,4 miljardin euron (3,4) arvosta tytäryhtiöiden osakkeita.

MUUT TAPAHTUMAT

Suunniteltu ylimääräinen osinko Nordean osakkeiden muodossa

Sampo Oyj:n hallitus ilmoitti 13.6.2019, että se suunnittelee päättävänsä 7.8.2019 pidettävässä kokouksessaan ylimääräisen osingon jakamisesta Nordean osakkeiden muodossa. Suunnitelman mukaan kukin osakkeenomistaja saisi 1 Nordea-osakkeen kutakin omistamaansa 10 Sampo-osaketta kohti.

Mikäli hallitus päättää ylimääräisen osingon jakamisesta, Sammon omistusosuus Nordeasta laskisi alle 20 prosenttiin. Tämän seurauksena konsernin vakavaraisuus laskettaisiin tulevaisuudessa vain Solvenssi II -sääntöjen mukaisesti ja Nordea-omistusta käsiteltäisiin laskelmissa tavallisena osakesijoituksena. Konglomeraattisäännöstön (FICO) mukaisista laskelmista luopuminen on ehdollinen Finanssivalvonnan hyväksynnälle ja edellyttää Sammon hakemusta. Sampo odottaa saavansa muutokselle hyväksynnän ennen tammi–syyskuun 2019 osavuosiraportin julkistamista. Nordean käsittely osakkuusyhtiönä Sammon konsernitilinpäätöksessä (IFRS) jatkuisi ennallaan.

Suunnitellun ylimääräisen osingonjaon vaikutuksia Sammon vakavaraisuuteen on kuvattu Vakavaraisuus-osiossa.Osakkeet ja osakepääoma

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan osakkeita enintään 50 000 000 kappaletta. Valtuutuksen nojalla osakkeet hankitaan niiden hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Sampo Oyj ei ostanut omia osakkeitaan tammi-kesäkuussa 2019. Sampo Oyj:llä ja sen tytäryhtiöillä ei ollut kesäkuun 2019 lopussa hallussaan Sammon A-osakkeita.

Sampo Oyj vastaanotti vuoden 2019 toisella vuosineljänneksellä yhden Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen liputusilmoituksen. Solidium Oy toimitti 2.4.2019 liputusilmoituksen, jonka mukaan sen omistusosuus Sammon kaikista osakkeista ja äänistä laski alle 10 prosenttiin, tarkemmin 9,95 prosenttiin osakkeista ja 9,87 prosenttiin äänistä.

Sisäiset osingot

Nordean varsinainen yhtiökokous päätti 28.3.2019 jakaa osinkoa 0,69 euroa osakkeelta. Sampo Oyj:n osuus osingosta oli 594 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 8.4.2019.

Topdanmarkin varsinainen yhtiökokous päätti 3.4.2019 jakaa osinkoa 15 Tanskan kruunua osakkeelta. Sampo Oyj:n osuus osingosta oli 84 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 8.4.2019.

Mandatum Life maksoi 150 miljoonan euron osingon maaliskuussa 2019.

If maksaa osinkoa yleensä vuoden lopulla.

Luottoluokitukset

Sampo-konserniin kuuluvien yhtiöiden keskeiset luottoluokitukset on esitetty alla. S&P nosti 18.7.2019 Sampo Oyj:n luottoluokituksen tasolta A- tasolle A.

Yhtiö Moody’s Standard & Poor’s
  Luokitus Näkymä  Luokitus Näkymä
Sampo Oyj – Long-term Issuer Rating A3 Vakaa A Vakaa
If Skadeförsäkring AB (Ruotsi) – Insurance Financial Strength Rating A1 Vakaa A+ Vakaa

Vakavaraisuus

Sampo-konsernin pääomavaatimus ja konsernin oma varallisuus lasketaan nykyisellään sekä konglomeraattisäännöstön (FICO) että Solvenssi II -direktiivin mukaisesti. Konsernin konglomeraattisäännöstön mukainen vakavaraisuussuhde (ryhmittymän omat varat suhteessa omien varojen minimivaatimukseen) oli 130 prosenttia (147) 30.6.2019. Samana ajankohtana Solvenssi II -säännöstön mukainen vakavaraisuus oli 137 prosenttia (140).

Sammon Nordea-omistukseen kohdistuva pääomavaade on noussut vuoden 2018 lopusta yli 800 miljoonalla eurolla. Sammon Nordea-omistukseen liittyvät riskit eivät ole muuttuneet. Pääomavaateen nousu johtuu 2 prosentin O-SII-lisäpääomavaatimuksesta (muu rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävä luottolaitos) Suomessa ja riskimitoitettujen erien (REA) kasvusta.

Sampo on aktiivisesti ryhtynyt toimenpiteisiin vastatakseen negatiivisiin vaikutuksiin, esimerkiksi laskemalla liikkeeseen 500 miljoonan euron suuruisen hybridilainan. Lisäksi 13.6.2019 hallitus ilmoitti huhtikuussa 2019 varsinaiselta yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen perusteella, että se suunnittelee päättävänsä 7.8.2019 pidettävässä kokouksessaan ylimääräisen osingon jakamisesta Nordean osakkeiden muodossa. Suunnitelman mukaan kukin osakkeenomistaja saisi 1 Nordea-osakkeen kutakin omistamaansa 10 Sampo-osaketta kohti.

Mikäli hallitus päättää ylimääräisen osingon jakamisesta, Sammon omistusosuus Nordeasta tulisi laskemaan alle 20 prosenttiin. Tästä johtuen konsernin vakavaraisuus laskettaisiin tulevaisuudessa vain Solvenssi II -sääntöjen mukaisesti ja Nordea-omistusta käsiteltäisiin laskelmissa tavallisena osakesijoituksena. Konglomeraattisäännöstön (FICO) mukaisista laskelmista luopuminen on ehdollinen Finanssivalvonnan hyväksynnälle. Sampo odottaa saavansa muutokselle hyväksynnän ennen tammi–syyskuun 2019 osavuosiraportin julkistamista.

Mikäli Nordeaa olisi käsitelty tavallisena osakesijoituksena kesäkuun 2019 lopussa, Sammon pro forma -Solvenssi II -vakavaraisuussuhde olisi ollut 170 prosenttia.

Nordean käsittely osakkuusyhtiönä Sammon konsernitilinpäätöksessä (IFRS) jatkuisi ennallaan.

Tytäryhtiöiden vakavaraisuusasema

Vakuutustytäryhtiöt noudattavat vakavaraisuuslaskelmissaan Solvenssi II -säännöstöä. If-konserniin kuuluvat yhtiöt soveltavat joko osittaista sisäistä mallia tai standardikaavaa laskiessaan vakavaraisuuttaan erillisinä yhtiöinä. Mandatum Life raportoi vakavaraisuutensa standardikaavan mukaisesti. Topdanmark käyttää osittaista sisäistä mallia raportoidessaan vakavaraisuutensa.

If-konsernilla on S&P:n A+ -luottoluokitus. Tämä vaatii huomattavasti enemmän pääomaa kuin Solvenssi II:n mukainen standardikaava ja siksi standardikaavan soveltamisella ei ole käytännön merkitystä Ifin pääomitukselle. If-konsernin standardikaavan mukainen pro forma -Solvenssi II -vaade 30.6.2019 oli 1 875 miljoonaa euroa (1 833) ja oma varallisuus 3 949 miljoonaa euroa (3 599). Vakavaraisuusaste oli 211 prosenttia (196).

S&P A+ -luokituksen mukainen tavoitepääoma oli kesäkuun 2019 lopussa 3 067 miljoonaa euroa (2 949) ja pääomat 3 487 miljoonaa euroa (3 149).

Topdanmark soveltaa DFSA:n hyväksymää osittaista sisäistä mallia valtaosaan vahinkovakuutus- ja terveysriskien sekä näiden vakavaraisuusvaatimusten laskentaa. Muiden riskien arvioinnissa käytetään Solvenssi II:n standardikaavaa. Topdanmarkin vakavaraisuussuhde oli osittaisen sisäisen mallin mukaisesti 182 prosenttia (196) kesäkuun 2019 lopussa.

Topdanmarkin Solvenssi II:n mukainen pääomavaade standardikaavalla laskettuna 30.6.2019 oli 634 miljoonaa euroa (534) ja oma varallisuus 993 miljoonaa euroa (872). Vakavaraisuussuhde oli 157 prosenttia (163).

Mandatum Lifen vakavaraisuussuhde siirtymäsäännösten jälkeen oli 155 prosenttia (176) kesäkuun 2019 lopussa. Oma varallisuus oli 1 795 miljoonaa euroa (1 740) ja Solvenssi II -pääomavaade 1 160 miljoonaa euroa (990). Oman varallisuuden lasku selittyy pääasiassa vastuiden alhaisemmalla diskonttokorolla. Ilman siirtymäsäännöksiä oma varallisuus olisi ollut 1 419 miljoonaa euroa (1 348) ja vakavaraisuusvaade 1 196 miljoonaa euroa (1 030), ja tämän seurauksena vakavaraisuussuhde olisi ollut 119 prosenttia (131).

Lisätietoa Sampo-konsernin pääomituspolitiikasta on saatavilla vuoden 2018 Riskienhallintaraportista, joka on julkaistu osoitteessa www.sampo.com/vuosi2018.

Velkarahoitus

Sampo Oyj:llä oli 30.6.2019 velkarahoitusta 3 961 miljoonaa euroa (4 067) ja korkoa kerryttäviä omaisuuseriä 1 192 miljoonaa euroa (2 114). Korkoa kerryttäviin omaisuuseriin sisältyvät pankkitilit, korkoinstrumentit ja 504 miljoonan euron (503) arvosta tytär- ja osakkuusyhtiöiden liikkeeseen laskemia pääomalainoja.

Sampo Oyj:n nettovelka oli kesäkuun 2019 lopussa 2 769 miljoonaa euroa (2 108). Nettovelkalaskelmaan sisältyvät vain korkoa kerryttävät varat ja velat. Sampo Oyj:n bruttovelka oli 55 prosenttia (52) yhtiön omasta pääomasta ja velkaisuusaste oli 36 prosenttia (34).

Sampo Oyj maksoi takaisin 500 miljoonan euron suuruisen senioriehtoisen lainan eräpäivänä 24.5.2019.

23.5.2019 Sampo Oyj laski liikkeeseen 500 miljoonan euron suuruisen 30NC10-kiinteä-/vaihtuvakorkoisen pääomalainan, jonka eräpäivä on 23.5.2049.

Sampo Oyj:n taseessa 30.6.2019 olleet rahoitusvelat koostuivat 3 419 miljoonan euron (3 942) suuruisista senioriehtoisista joukkovelkakirjalainoista, 500 miljoonan euron suuruisesta pääomalainasta ja 48 miljoonan euron (124) suuruisista liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista. Sampo Oyj:n velan keskikorko oli koronvaihtosopimusten jälkeen kesäkuun 2019 lopussa 1,26 prosenttia (0,80).

Lisätietoja Sampo-konsernin liikkeeseen laskemista lainoista on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/velkarahoitus.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Näkymät vuodelle 2019

Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2019.

Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen. Matala korkotaso luo lisäksi haastavan ympäristön erääntyvien korkosijoitusten uudelleen sijoittamiseen.

Ifin odotetaan vuonna 2019 saavuttavan 84–86 prosentin suuruisen yhdistetyn kulusuhteen.

Topdanmark julkaisee oman tulosennustemallinsa vuosineljänneksittäin.

Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava.

Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Sampo-konserni altistuu päivittäisessä liiketoiminnassaan lukuisille riskeille ja epävarmuustekijöille ensisijaisesti erillisinä johdettujen keskeisten liiketoimintayksiköidensä välityksellä. Emoyhtiö Sampo Oyj:n oma altistuminen riskeille on vähäistä.

Sampo-konsernin kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat eniten markkina-, luotto- ja vakuutusriskit sekä operatiiviset riskit, joita keskeiset liiketoimintayksiköt kvantifioivat itsenäisesti. Konsernitasolla riskien lähteet ovat samoja, mutta hajautusvaikutusten takia ne eivät ole suoraan yhteenlaskettavissa.

Ennalta arvaamattomat, merkittävät tapahtumat voivat vaikuttaa Sampo-konsernin kannattavuuteen välittömästi. Epävarmuustekijöiden identifiointi on helpompaa kuin epävarmuustekijöiden todennäköisyyksien, ajoituksen ja mahdollisten taloudellisten vaikutusten laajuuden arviointi. Tällä hetkellä on olemassa lukuisia yleisesti tunnistettuja makrotaloudellisia ja poliittisia tekijöitä sekä muita epävarmuuden lähteitä, jotka voivat vaikuttaa finanssialaan monella tavoin negatiivisesti. Erityisesti poliittiset riskit ovat tällä hetkellä koholla.

Muita epävarmuuden lähteitä ovat toimintaympäristön ennalta arvaamattomat rakenteelliset muutokset sekä jo tunnistetut toimintaympäristöön vaikuttavat trendit. Näillä ulkoisilla tekijöillä voi olla vaikutuksia liiketoiminnan harjoittamiseen myös pitkällä aikavälillä. Esimerkkejä jo tunnistetuista trendeistä ovat yleinen teknologinen kehitys, digitalisaatio ja kestävän kehityksen teemat, joilla voi olla perustavanlaatuisia vaikutuksia finanssisektorin yhtiöihin asiakaskäyttäytymisen muutoksien tai uusien kilpailijoiden ilmaantumisen myötä.

SAMPO OYJ
Hallitus

Lisätiedot:

Knut Arne Alsaker, talousjohtaja, puh. 010 516 0010
Jarmo Salonen, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 010 516 0030
Maria Silander, viestintäpäällikkö, mediayhteydet, puh. 010 516 0031

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Sampo järjestää suomenkielisen tiedotustilaisuuden tänään 7.8.2018 klo 12.30 Hotelli Kämpissä (Paavo Nurmi -kabinetti, 2. krs, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki).

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi klo 16.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 8171 0310, +44 (0)33 3300 0804, +1 855 857 0686 tai +46 (0)8 5664 2651. Puhelinkonferenssin tunnus: 95347729#.

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti osoitteessa www.sampo.com/tulos. Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tämän lisäksi tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sampo julkaisee vuoden 2019 tammi–syyskuun osavuosiraportin 6.11.2019.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com