Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2018

Konsernin tulos ennen veroja vuodelta 2018 oli 2 094 miljoonaa euroa (2 482). Vertailukauden tulos sisältää 706 miljoonan euron kertaluonteisen voittoerän liittyen Topdanmarkin kirjanpitomuutoksiin. Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos laski 1 034 miljoonaan euroon (2 146).

  • Osakekohtainen tulos oli 3,04 euroa (3,96) ja markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos 1,70 euroa (3,79). Markkina-arvoin laskettua tulosta painoi heikko kehitys pääomamarkkinoilla. Oman pääoman tuotto oli 7,5 prosenttia (17,1) vuonna 2018. Osakekohtainen substanssi 31.12.2018 laski 20,60 euroon (25,37).
  • Hallitus ehdottaa 9.4.2019 järjestettävälle yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 2,85 euroa osakkeelta (2,60). Maksettavan osingon kokonaismäärä on 1 583 miljoonaa euroa (1 444).
  • If-segmentin tulos ennen veroja nousi 848 miljoonaan euroon (818). Vakuutustekninen tulos oli 643 miljoonaa euroa (640) ja vuoden 2018 yhdistetty kulusuhde oli 85,2 prosenttia (85,3). Oman pääoman tuotto, jota rasitti sijoitusomaisuuden markkina-arvojen lasku, oli 11,2 prosenttia (21,3). Maksutulo kasvoi kiinteillä valuutoilla tarkasteltuna 2,9 prosenttia.
  • Topdanmark-segmentin tulos ennen veroja oli 199 miljoonaa euroa (848). Vertailulukuun sisältyy kertaluonteinen 706 miljoonan euron voittoerä, joka syntyi Sammon Topdanmark-omistuksen kirjanpitoarvon ja käyvän arvon erotuksesta 30.9.2017 Sammon alkaessa käsitellä Topdanmarkia tytäryhtiönä konsernitilinpäätöksessään. Yhdistetty kulusuhde oli vahva 82,3 prosenttia. Topdanmarkin hallitus ehdottaa vuoden 2019 yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 15 Tanskan kruunua osakkeelta. Yhtiökokouksen hyväksyessä osinkoehdotuksen Sampo Oyj:n osuus osingosta on 84 miljoonaa euroa.
  • Sammon osuus Nordean vuoden 2018 nettotuloksesta oli 625 miljoonaa euroa (616). Nordean oman pääoman tuotto ilman kertaeriä oli 9,7 prosenttia (9,5) ja ydinvakavaraisuussuhde oli 15,5 prosenttia. Segmenttiraportoinnissa Nordean tuloksesta kirjattava osuus sisältyy Omistusyhteisö-segmenttiin. Nordean hallitus aikoo ehdottaa vuoden 2019 yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 0,69 euroa osakkeelta (0,68). Yhtiökokouksen hyväksyessä osinkoehdotuksen Sampo Oyj saa Nordeasta osinkoa 594 miljoonaa euroa (585).
  • Mandatum-segmentin tulos ennen veroja vahvistui 450 miljoonaan euroon (236). Tulos sisältää Danske Bankin kanssa vuoden 2018 toisella neljänneksellä solmitun yhteistyösopimuksen yhteydessä saadun 197 miljoonan euron suorituksen. Oman pääoman tuotto heikkeni 8,7 prosenttiin (13,3) sijoitusomaisuuden markkina-arvojen laskun takia. Laskuperustekorollisen vastuuvelan diskonttaamisessa käytetty korko vuodelle 2019 ja 2020 on 0,25 prosenttia ja vuodelle 2021 korko on 2,50 prosenttia.
AVAINLUVUT 2018 2017 Muutos,
%
10-12/
2018
10-12/
2017
Muutos,
%
Milj.e.            
Tulos ennen veroja *) 2 094 2 482 -16 451 436 3
  If 848 818 4  

221
 

215
3
  Topdanmark *) 199 848 -77 29 52 -45
  Nordea 625 616 1 98 126 -23
  Mandatum 450 236 91 66 56 18
  Omistusyhteisö (pl. Nordea) -3 -40 -92 38 -13 -
Tilikauden voitto **) 1 778 2 239 -20 381 364 5
      Muutos     Muutos
Tulos/osake, euroa 3,04 3,96 -0,92 0,66 0,61 0,05
Tulos/osake markkina-arvoin, euroa 1,70 3,79 -2,09 -0,17 0,27 -0,44
Substanssi/osake, euroa 20,60 25,37 -4,77 - - -
Keskim. henkilöstömäärä (FTE) 9 509 9 364 145 - - -
Konsernin vakavaraisuussuhde, %  147 154 -7 - - -
Oman pääoman tuotto, % 7,5 17,1 -9,6 - - -


*) Vuoden 2017 lukuihin sisältyy kertaluonteinen 706 miljoonan euron suuruinen voittoerä, joka liittyy siihen, että Topdanmark alettiin konsolidoimaan tytäryhtiönä. Ilman tätä erää segmentin tulos ennen veroja olisi ollut 142 miljoonaa euroa.

**) sisältää määräysvallattomien osuuden 91 miljoonaa euroa (23) vuodelta 2018 ja 14 miljoonaa euroa (23) vuoden viimeiseltä neljännekseltä.

Tämä raportti ei ole tilintarkastettu. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2017 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.

Sampo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta julkaisemalla tilinpäätöstiedotteensa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Tilinpäätöstiedote on luettavissa myös osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Tilinpäätöksessä käytetyt vaihtokurssit

 
1-12/2018 1-9/2018 1-6/2018 1-3/2018 1-12/2017
EURSEK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 10,2583 10,2374 10,1508 9,9712 9,6351
Tase (raportointikauden päätöspäiväna) 10,2548 10,3090 10,4530 10,2843 9,8438
DKKSEK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 1,3764 1,3741 1,3630 1,3390 1,2953
Tase (raportointikauden päätöspäiväna) 1,3733 1,3826 1,4026 1,3799 1,3222
NOKSEK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 1,0688 1,0678 1,0582 1,0350 1,0330
Tase (raportointikauden päätöspäiväna) 1,0308 1,0890 1,0990 1,0628 1,0004
EURDKK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 7,4533 7,4503 7,4477 7,4468 7,4387
Tase (raportointikauden päätöspäiväna) 7,4673 7,4564 7,4525 7,4530 7,4449

VUODEN 2018 NELJÄS VUOSINELJÄNNES LYHYESTI

Sampo-konsernin vuoden 2018 viimeisen neljänneksen tulos ennen veroja oli 451 miljoonaa euroa (436) ja osakekohtainen tulos 0,66 euroa (0,61). Osakekohtainen tulos markkina-arvoin oli -0,22 euroa (0,27). Osakekohtainen substanssi laski neljännellä neljänneksellä 3,73 euroa ja oli 20,60 euroa.

Ifin yhdistetty kulusuhde oli vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä 83,5 prosenttia (83,6). Tulos ennen veroja oli 221 miljoonaa euroa (215).

Topdanmarkin loka-joulukuun yhdistetty kulusuhde oli 81,1 prosenttia (82,1) ja tulos ennen veroja 29 miljoonaa euroa (52).

Sammon osuus Nordean vuoden 2018 viimeisen neljänneksen nettotuloksesta oli 98 miljoonaa euroa (126).

Mandatum Lifen tulos ennen veroja oli 66 miljoonaa euroa (56). Maksutulo nousi ennätykselliseen 394 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 330 miljoonasta eurosta.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

If

If-segmentin tulos ennen veroja vuodelle 2018 oli 848 miljoonaa euroa (818). Yhdistetty kulusuhde oli 85,2 prosenttia (85,3) ja riskisuhde säilyi muuttumattomana 63,3 prosentissa (63,3).

Aiempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin 173 miljoonalla eurolla (111) vuonna 2018. Oman pääoman tuotto laski 11,2 prosenttiin (21,3) ja käyvän arvon rahasto oli 234 miljoonaa euroa (519) joulukuun 2018 lopussa.

Vakuutustekninen tulos oli 643 miljoonaa euroa (640). Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) pysyi vakaana 15,1 prosentissa (15,1).

Suurvahingoista maksettiin korvauskuluja 29 miljoonaa euroa (46) odotettua enemmän tammi-joulukuussa 2018. Suurasiakkaiden suurvahinkokehitys oli 2 miljoonaa euroa normaalia huonompi ja yritysasiakkaiden 26 miljoonaa normaalia huonompi. Viimeisellä vuosineljänneksellä suurvahinkojen korvauskulut olivat 10 miljoonaa euroa normaalia suuremmat. Heikointa kehitys oli Ruotsissa ja Suomessa.

Annuiteettien diskonttaamiseen Ruotsissa käytetty korko oli vuoden 2018 lopussa -0,41 prosenttia (-0,13). Koko vuoden tulokseen tällä oli negatiivinen 19 miljoonan euron vaikutus. Suomen diskonttokorko säilyi ennallaan 1,2 prosentissa vuonna 2018.

Bruttovakuutusmaksutulo vuodelta 2018 oli 4 502 miljoonaa euroa (4 526). Valuuttakurssit huomioon ottaen maksutulo kasvoi 2,9 prosenttia. Maksutulo kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla ja kaikilla markkinoilla paitsi Suomessa. Henkilöasiakasliiketoiminnan maksutulo kasvoi kaikilla markkinoilla mukaan lukien Suomi. Kasvu oli nopeinta Baltiassa, 6,5 prosenttia, ja Suurasiakasliiketoiminnassa, 5,0 prosenttia. Henkilöasiakasliiketoiminnassa kasvu oli 2,4 prosenttia ja Yritysasiakasliiketoiminnassa 2,6 prosenttia.

Bruttovakuutusmaksutulo kasvoi 4,0 prosenttia Ruotsissa, 4,2 prosenttia Norjassa ja 2,3 prosenttia Tanskassa. Ruotsin Henkilöasiakasliiketoiminnan kasvu hidastui vuoden 2018 jälkimmäisellä puoliskolla huomattavasti uusien autojen verotusta koskeneiden muutosten tultua voimaan 1.7.2018. Maksutulon kehitys piristyi Suomessa vuoden loppua kohti, mutta jäi kuitenkin -1,3 prosenttiin koko vuodelta 2018.

Toimintakulusuhde parani hieman ja oli 21,9 prosenttia (22,0) ja liikekulusuhde säilyi 16,4 prosentissa (16,4).

Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli vuoden 2018 lopussa 10,9 miljardia euroa (11,5). Tästä 88 prosenttia (84) oli sijoitettuna korkoinstrumentteihin, 2 prosenttia (3) rahamarkkinainstrumentteihin ja 10 prosenttia (13) osakkeisiin. Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 229 miljoonaa euroa (216). Sijoitusten tuotto käyvin arvoin  vuodelta 2018 oli -0,8 prosenttia (2,6). Korkosijoitusten duraatio oli 1,4 vuotta (1,4) ja keskimääräinen maturiteetti oli 2,7 vuotta (2,7). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) ilman valuuttasuojauksien kuluja oli vuoden 2018 lopussa 1,7 prosenttia (1,5).

Ifin vakavaraisuusasemaa on kuvattu Vakavaraisuus-osiossa.

Topdanmark

Vuoden 2018 lopussa Sampo Oyj omisti 41 997 070 Topdanmarkin osaketta, mikä vastaa 46,7 prosenttia Topdanmarkin koko osakekannasta ja 48,7 prosenttia niihin liittyvistä äänioikeuksista. Sammon omistusten markkina-arvo oli 1 704 miljoonaa euroa 31.12.2018.

Sampo on käsitellyt taloudellisessa raportoinnissaan Topdanmarkia 30.9.2017 alkaen tytäryhtiönä.  Sampo Oyj:n osuus Topdanmarkin hankintahinnasta asiakassuhteille allokoidusta osuudesta poistetaan 10 vuoden aikana Topdanmark-segmentissä, mikä johtaa vuosineljänneksittäin noin 5 miljoonan euron poistoon verojen jälkeen (sisältyy erään Liiketoiminnan muut kulut).

Hallitus esittää vuoden 2019 yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1 350 miljoonaa Tanskan kruunua (181 miljoonaa euroa), eli 15 Tanskan kruunua osakkeelta. Yhtiökokouksen hyväksyessä osinkoehdotuksen Sammon osuus osingosta on 84 miljoonaa euroa.

Seuraava teksti perustuu Topdanmarkin 24.1.2019 julkaisemaan tilinpäätöstiedotteeseen vuodelta 2018.

Topdanmarkin tulos ennen veroja ylsi 199 miljoonaan euroon (848). Vertailukauden luku sisältää kirjanpitokäytännön muutoksesta aiheutuneen 706 miljoonan euron kertaluonteisen voittoerän. Muutoksen aiheutti se, että Topdanmarkia alettiin käsitellä 30.9.2017 lähtien osakkuusyhtiön sijaan tytäryhtiönä.

Vahinkovakuutuksessa maksutulo kasvoi 1,7 prosentilla 1 223 miljoonaan euroon (1 208). Suurvahinkojen määrä kasvoi vuonna 2018. Suurvahinkojen taso oli noin 15 miljoonaa euroa korkeampi verrattuna vuoteen 2017, mikä vastaa 1,2 prosenttiyksikön nousua vahinkotrendillä. Säähän liittyvien vahinkojen taso ylsi 1,2 miljoonaan euroon, mikä oli noin 22 miljoonaa euroa (161 miljoonaa Tanskan kruunua) alle normaalin tason.

Yhdistetty kulusuhde ylsi 82,3 prosenttiin vuonna 2018. Liikekulusuhde oli 16,3 prosenttia.

Henkivakuutusliiketoiminnassa bruttomaksutulo kasvoi 19 prosenttia 1 354 miljoonaan euroon (1 109). Sijoitussidonnaisten sopimusten osuus oli 94 prosenttia uusmyynnistä.

Topdanmarkin vakavaraisuusasemaa on kuvattu Vakavaraisuus-osiossa.

Lisätietoja Topdanmark A/S:stä ja sen tammi-joulukuun 2018 tuloksesta saatavilla osoitteessa www.topdanmark.com.

Osakkuusyhtiö Nordea

Sampo Oyj omisti 860 440 497 Nordean osaketta 31.12.2018, mikä vastaa 21,2 prosentin omistusosuutta. Yhdestä osakkeesta maksettu hinta oli keskimäärin 6,46 euroa, ja Sammon konsernitilinpäätöksessä käytettävä kirjanpitoarvo oli 8,76 euroa osakkeelta. Nordean osakkeen päätöskurssi oli joulukuun 2018 lopussa 7,27 euroa.

Nordean hallitus aikoo ehdottaa vuoden 2019 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,69 euroa osakkeelta (0,68). Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen osinkoehdotuksen, Sampo Oyj saa Nordealta osinkoa 594 miljoonaa euroa (585) 8.4.2019.

Seuraava teksti perustuu Nordean 6.2.2019 julkaisemaan tilinpäätöstiedotteeseen vuodelta 2018.

Vuosi 2018 oli tuottokehityksen suhteen haastava. Vuonna 2018 rahoituskate laski 7 prosenttia vuodesta 2017 johtuen pääasiassa marginaalipaineista ja Baltian toiminnoista irtautumisesta. Viime vuosineljännesten aikana taso on vakaantunut ja vuoden loppua kohti Nordeassa nähtiin kasvua ja marginaalikehityksen tasaantumista. Rahoitusmarkkinoilla ympäristö oli haastava läpi vuoden, ja olosuhteiden heikentyminen edelleen viimeisellä neljänneksellä painoivat käypiä arvoja kuten myös palkkiotuottoja.

Nordea jatkaa säästöohjelmansa toteuttamista ja saavutti vuonna 2018 alle 4,8 miljardin euron kulutason ilman Venäjän-toimintoihin liittyvää 141 miljoonan euron liikearvon alaskirjausta. Nordea etenee suunnitellusti kohti vuoden 2021 tavoitetta vähentää kuluja 3 prosenttia vuodesta 2018. Vuonna 2019 tavoitteena on pitää kulut pienempinä kuin vuonna 2018, oikaistuna vuosien 2018 ja 2019 kertaluonteisilla kuluilla. Ydinvakavaraisuussuhde oli 15,5 prosenttia, mikä oli linjassa Nordean odotusten kanssa ja selvästi yli vaaditun 13,9 prosentin.

Mandatum Life

Mandatum Lifen tulos ennen veroja vuodelta 2018 oli 450 miljoonaa euroa (236). Tulos sisältää Danske Bankin kanssa vuoden 2018 toisella neljänneksellä solmitun yhteistyösopimuksen yhteydessä saadun 197 miljoonan euron suorituksen. Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen laski 112 miljoonaan euroon (188). Oman pääoman tuotto oli 8,7 prosenttia (13,3).

Sijoitusomaisuuden nettotuotot olivat 232 miljoonaa euroa (376) ilman sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja. Sijoitussidonnaisten vakuutusten tuotot olivat -259 miljoonaa euroa (405). Käyvän arvon rahaston arvo laski 352 miljoonaan euroon (599) vuonna 2018.

Mandatum Life -konsernin vastuuvelka oli 11,2 miljardia euroa (11,6). Sijoitussidonnainen vastuuvelka oli 7,0 miljardia euroa (7,1) vuoden 2018 lopussa. Sijoitussidonnainen vastuuvelka oli 62 prosenttia (61) koko vastuuvelasta.

Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä aleni vuonna 2018 suunnitelman mukaisesti ja oli 4,2 miljardia euroa (4,6) vuoden 2018 lopussa. Vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot ovat korkeita (4,5 ja 3,5 prosenttia), pienenivät vuoden 2018 kuluessa 209 miljoonaa euroa 2,4 miljardiin euroon.

Mandatum Life on vahvistanut vastuuvelkaansa kokonaisuudessaan 232 miljoonalla eurolla (325), josta 193 miljoonaa euroa on allokoitu vuosille 2019-2021. Lukuun ei sisälly eriytettyyn kantaan liittyviä eriä. Diskonttokorko vuosille 2019 ja 2020 on 0,25 prosenttia ja vuodelle 2021 puolestaan 2,50 prosenttia. Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan laskuperustekorko on 0,50 prosenttia ja diskonttokoron alentamiseen on varattu 250 miljoonaa euroa (261).

Vuoden 2018 lopussa Mandatum Life -konsernin sijoitusomaisuus oli markkina-arvoin 5,6 miljardia euroa (6,3), kun jätetään huomioimatta sijoitussidonnaisen vastuuvelan katteena olevat 7,0 miljardin euron (7,1) suuruiset varat.

Mandatum Lifen alkuperäisen laskuperustekorkoisen vastuuvelan katteena oleva sijoitusomaisuus oli 31.12.2018 markkina-arvoin 4,6 miljardia euroa (5,2). Tästä 49 prosenttia (42) oli sijoitettu korkoinstrumentteihin, 9 prosenttia (16) rahamarkkinoille, 27 prosenttia (28) osakkeisiin ja 15 prosenttia (13) muihin instrumentteihin. Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin vuodelta 2018 oli -2,4 prosenttia (6,5). Vuoden 2018 lopussa korkosijoitusten duraatio oli 2,5 vuotta (2,0) ja keskimääräinen maturiteetti 2,8 vuotta (2,2). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla (running yield) ilman valuuttariskin suojauskustannusta oli joulukuun 2018 lopussa 2,7 prosenttia (2,4).

Eriytetyn kannan katteena olevien sijoitusten arvo oli 1,0 miljardia euroa (1,1), josta 77 prosenttia (77) oli sijoitettu korkoinstrumentteihin, 5 prosenttia (6) rahamarkkinoille, 11 prosenttia (11) osakkeisiin ja 6 prosenttia (6) muihin instrumentteihin. Eriytetyn kannan sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin tammi - joulukuussa 2018 oli -1,9 prosenttia (1,8). Vuoden 2018 lopussa korkosijoitusten duraatio oli 2,5 vuotta (2,6) ja keskimääräinen maturiteetti 3,1 vuotta (3,3). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla (running yield) ilman valuuttariskin suojauskustannusta oli joulukuun 2018 lopussa 2,4 prosenttia (2,1).

Kustannusliikkeen tulos nousi uuteen ennätykseen. Kustannusliikkeen tulos oli 35 miljoonaa euroa (33) ja riskiliikkeen tulos 33 miljoonaa euroa (35).

Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo vuonna 2018 nousi 1 074 miljoonaan euroon (960). Danske Bankin jakelukanavan kautta kertynyt maksutulo oli 78 miljoona euroa. Sijoitussidonnaisista vakuutuksista kertyi maksutuloa 976 miljoonaa euroa (850).

Mandatum Lifen vakavaraisuusasemaa on kuvattu Vakavaraisuus-osiossa.


Omistusyhteisö

Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja oli 618 miljoonaa (576), josta 621 miljoonaa euroa (616) tuli osakkuusyhtiöiden Nordean ja NDX Intressenterin vuoden 2018 tuloksesta Sammolle kirjattavasta osuudesta. Nordean osuus oli 625 miljoonaa euroa (616) ja NDX Intressenterin -4 miljoonaa euroa. Segmentin tulos ennen veroja ilman osakkuusyhtiöiden tulososuutta oli -3 miljoonaa euroa (-40).

Johdannaisinstrumenttien markkina-arvojen ja valuuttakurssien muutokset voivat aiheuttaa merkittäviä vaihteluja nettosijoitustuottoihin ja rahoituskuluihin.

Sampo Oyj:n Nordea-omistus on kirjattu taseeseen 7,5 miljardiin euroon. Omistusosuuden markkina-arvo 31.12.2018 oli 6,3 miljardia euroa eli 7,27 euroa osakkeelta. Lisäksi Sampo Oyj:n taseeseen sisältyi 3,4 miljardin euron (2,4) arvosta tytäryhtiöiden osakkeita.

Vuosina 2017 ja 2018 Sampo Oyj teki viisi sijoitusta (Asiakastieto, Intrum, Nets, Nordax ja Saxo) yhteisarvoltaan noin miljardi euroa. Näistä omistuksista Nordaxia (NDX Intressenter) käsitellään osakkuusyhtiönä ja muut ovat osakesijoituksia.

MUUT TAPAHTUMAT

Osakkeet ja osakepääoma

Vuoden 2018 yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan osakkeita yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 50 000 000 kappaletta. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä Sammon osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Sampo Oyj ei ostanut vuonna 2018 omia osakkeitaan. Sampo ei ole hankkinut omia osakkeitaan myöskään katsauskauden päättymisen jälkeen.

Sisäiset osingot

Sampo-konsernin emoyhtiö, Sampo Oyj, vastaanotti vuoden 2018 kuluessa osinkoja lähes 1,7 miljardia euroa tytäryhtiöiltään ja osakkuusyhtiöltään Nordealta. Osinkoja maksettiin seuraavasti:

- Mandatum Life; 150 miljoonaa euroa maaliskuussa 2018 ja 150 miljoonaa euroa syyskuussa 2018,
- Nordea; 585 miljoonaa euroa maaliskuussa 2018,
- Topdanmark; 107 miljoonaa euroa huhtikuussa 2018 ja
- If; 7,0 miljardia Ruotsin kruunua (675 miljoonaa euroa) joulukuussa 2018.

Nordean hallitus ilmoitti 6.2.2019, että se aikoo ehdottaa, että 28.3.2019 kokoontuva varsinainen yhtiökokous jakaisi osinkoa 0,69 euroa osakkeelta. Sammon nykyisellä osakeomistuksella osinko on noin 594 miljoonaa euroa. Ehdotettu osingonmaksupäivä on 8.4.2019.

Topdanmarkin hallitus ehdotti 3.4.2019 pidettävälle yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 15 Tanskan kruunua osaketta kohti. Sammon osuus Topdanmarkin jakamasta osingosta on 84 miljoonaa euroa.

Mandatum Life suunnittelee maksavansa 150 miljoonan euron osingon vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. If maksaa osinkonsa yleensä vuoden lopulla.

Luottoluokitukset

Sampo-konsernin keskeiset luottoluokitukset 31.12.2018 on esitetty alla olevassa taulukossa.

Yhtiö Moody's Standard & Poor's
  Luokitus Näkymät Luokitus Näkymät
 

Sampo Oyj - Long-term Issuer Rating
A3 Vakaat A-  

Vakaat
 

If Skadeförsäkring AB (Ruotsi) - Insurance Financial Strength Rating
A1 Vakaat A+ Vakaat

Vakavaraisuus

Sampo-konsernin pääomavaade on riippuvainen liiketoiminta-alueiden ja emoyhtiöiden pääomavaateista. Sampo-konsernin pääomavaatimus ja konsernin omat varat lasketaan sekä konglomeraattisääntöjen (FICO) että Solvenssi II -direktiivin mukaisesti.

Ennen vuoden 2018 loppua FICO-sääntöjen mukainen kokonaispääomavaade laskettiin perustuen tytäryhtiöiden standardimallin pääomavaateisiin. Vuoden 2018 lopussa Sampo alkoi käyttää osittaista sisäistä mallia pääomavaatimuksen (SCR) FICO-laskennassa suurimmalle osalle Ifin ja Topdanmarkin vahinkovakuutusliiketoiminnasta. Tämä laski kokonaispääomavaadetta noin 470 miljoonalla eurolla vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä.

Sampo-konsernilla ei kuitenkaan ole Solvenssi II:n mukaista hyväksyttyä konsernin osittaista sisäistä mallia, vaikka paikalliset sääntelijät ovat hyväksyneet osittaiset sisäiset mallit Ifin ja Topdanmarkin osalta. Näin ollen Solvenssi II:n osalta käytetään standardimallia konsernitasolla. Nordean pääomavaadetta Sammolle käsitellään samalla tavalla FICO-sääntöjen ja Solvenssi II:n mukaisesti, ja mahdollisten muutosten vaikutukset ovat samanlaiset.

Vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä Nordean riskipainotettuja eriä koskeva vaatimus (REA) kasvoi 35 miljardilla eurolla 156 miljardiin euroon. Tämä aiheutui pääasiassa olemassa olevien erien siirtämisestä pilari II:sta pilari I:een johtuen kotipaikan siirtämisestä Ruotsista Suomeen. Samaan aikaan järjestelmäriskipuskuri (SRB) laski väliaikaisesti nollaan prosenttiin. Näiden kahden tekijän seurauksena Sammon nimellinen pääomavaade oli 3 779 miljoonaa euroa 31.12.2018. Järjestelmäpuskuria (SRB) täytyy kuitenkin soveltaa Suomessa 1.1.2019 alkaen (2 prosenttia vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla ja 3 prosenttia 1.7.2019 alkaen), mikä nostaa Nordean pääomavaadetta Sammossa vuonna 2019 ja laskee konsernin vakavaraisuussuhdetta. Tilanteen kehittyessä Sampo tarkastelee erilaisia vaihtoehtoja vastatakseen vaikutukseen.

Konsernin vakavaraisuussuhde (ryhmittymän omat varat suhteessa minimivaatimukseen) 31.12.2018 oli 147 prosenttia (154). Laskelman osat on kuvattu alla.

SAMPO-KONSERNIN VAKAVARAISUUS 31.12.2018 31.12.2017
Milj.e.    
Konsernitaseen oma pääoma 13 014 13 508
Aineettomat hyödykkeet ja toimialakohtaiset vähennykset -5 269 -5 004
Toimialakohtaiset erät 2 586 2 517
Ryhmittymän omat varat, yhteensä 10 330 11 021
Omien varojen vaatimukset, yhteensä 7 017 7 164
Ryhmittymän vakavaraisuus 3 313 3 858
Ryhmittymän vakavaraisuussuhde
(Omat varat suhteessa minimivaatimuksiin, %)
147 154
     

Konsernin vakavaraisuussuhde Solvenssi II -direktiivin mukaisesti 31.12.2018 oli 140 prosenttia (156).

If, Topdanmark ja Mandatum Life ovat noudattaneet vakavaraisuuslaskelmissaan Solvenssi II -säännöstöä 1.1.2016 alkaen. If-konserniin kuuluvat yhtiöt soveltavat joko osittaista sisäistä mallia tai standardikaavaa laskiessa vakavaraisuuttaan erillisinä yhtiöinä. Mandatum Life raportoi standardikaavan mukaisesti. Topdanmark käyttää osittaista sisäistä mallia raportoidessaan vakavaraisuutensa.

If-konsernilla on S&P:n A+ -luottoluokitus. Tämä vaatii huomattavasti enemmän pääomaa kuin Solvenssi II:n mukainen standardikaava ja siksi standardikaava soveltamisella ei ole Ifin kannalta käytännön merkitystä Ifin pääomitukselle. If-konsernin standardikaavan mukainen pro forma Solvenssi II -vaade 31.12.2018 oli 1 833 miljoonaa euroa (1 938) ja omat varat 3 599 miljoonaa euroa (3 818). Vakavaraisuusaste oli 196 prosenttia (197).

S&P:n A+ -luottoluokituksen mukainen tavoitepääoma oli vuoden 2018 lopussa 2 949 miljoonaa euroa (3 098) ja pääomat ylsivät 3 149 miljoonaan euroon (3 408). Osittaisen sisäisen mallin mukainen pääomavaade 31.12.2018 oli 1 305 miljoonaa euroa (1 510) ja omat varat olivat 3 599 miljoonaa euroa (3 875). Vakavaraisuusaste oli 276 prosenttia (257).

Topdanmark soveltaa osittaista sisäistä mallia vahinkovakuutusriskien laskennassa. DFSA:n hyväksymä malli toimii perustana vahinkovakuutusriskien huomioimisessa Topdanmarkin vakavaraisuuslaskennassa. Topdanmarkin vakavaraisuusuhde osittaisen sisäisen mallin mukaisesti oli 196 prosenttia (204) vuoden 2018 lopussa.

Topdanmarkin Solvenssi II:n mukainen pääomavaade standardikaavalla laskettuna oli 534 miljoonaa euroa ja omat varat 872 miljoonaa euroa 31.12.2018. Vakavaraisuussuhde oli 163 prosenttia (166).

Mandatum Lifen vakavaraisuussuhde siirtymäsäännösten jälkeen säilyi osingonmaksusta ja pääomamarkkinoiden negatiivisesta kehityksestä huolimatta vahvana, ja oli 176 prosenttia (182) joulukuun 2018 lopussa. Omat varat olivat 1 740 miljoonaa euroa (1 977) ja ylittivät siten 990 (1 087) miljoonan euron suuruisen Solvenssi II -pääomavaateen 750 miljoonalla eurolla. Ilman siirtymäsäännöksiä omat varat olisivat olleet 1 348 miljoonaa euroa (1 555) ja vakavaraisuusvaade 1 030 miljoonaa euroa (1 220), ja tämän seurauksena vakavaraisuussuhde olisi ollut 131 prosenttia (127).

Lisätietoja Sampo-konsernin pääomituspolitiikasta on saatavilla vuoden 2018 Riskienhallintaraportista, joka julkaistaan maaliskuussa 2019 osoitteessa www.sampo.com/vuosi2018.

Velkarahoitus

Sampo Oyj:llä oli 31.12.2018 velkarahoitusta 4 067 miljoonaa euroa (3 177) ja korkoa kerryttäviä omaisuuseriä 1 959 miljoonaa euroa (1 754). Korkoa kerryttäviin omaisuuseriin sisältyvät pankkitilit, korkoinstrumentit sekä 489 miljoonaa euroa (496) tytär- ja osakkuusyhtiöiden liikkeelle laskemia pääomalainoja. Käteisiin verrattavat varat pois lukien korkosijoitusten tuotto oli yli 5 prosenttia.

Sampo Oyj:n taseessa 31.12.2018 olleet rahoitusvelat koostuivat 3 943 miljoonan euron (2 884) senioriehtoisista joukkovelkakirjalainoista ja 124 miljoonan euron (293) arvoisista liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista. Sampo Oyj:n velan keskikorko oli 31.12.2018 ilman koronvaihtosopimuksia 0,81 prosenttia (0,93).

Lisätietoja Sampo-konsernin liikkeeseen laskemista lainoista on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/velkarahoitus.

TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Näkymät vuodelle 2019

Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2019.

Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen. Matala korkotaso luo lisäksi haastavan ympäristön erääntyvien korkosijoitusten uudelleen sijoittamiseen.

Ifin odotetaan saavuttavan 86-90 prosentin yhdistetyn kulusuhteen vuonna 2019.

Topdanmark julkaisee oman tulosennustemallinsa vuosineljänneksittäin.

Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava.

Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Sampo-konserni altistuu päivittäisessä liiketoiminnassaan erilaisille riskeille ja epävarmuustekijöille ensisijaisesti erillisinä johdettujen keskeisten liiketoimintayksiköidensä, mukaan lukien emoyhtiö Sampo Oyj, välityksellä.

Sampo-konsernin kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat eniten markkina-, luotto- ja vakuutusriskit sekä operatiiviset riskit, joita keskeiset liiketoimintayksiköt kvantifioivat itsenäisesti. Konsernitasolla riskien lähteet ovat samoja, mutta hajautusvaikutusten takia ne eivät ole suoraan yhteenlaskettavissa.

Ennalta arvaamattomat, merkittävät tapahtumat voivat vaikuttaa Sampo-konsernin kannattavuuteen välittömästi. Epävarmuustekijöiden identifiointi on helpompaa kuin epävarmuustekijöiden todennäköisyyksien, ajoituksen ja mahdollisten taloudellisten vaikutusten laajuuden arviointi. Tällä hetkellä on olemassa lukuisia yleisesti tunnistettuja makrotaloudellisia ja poliittisia tekijöitä sekä muita epävarmuuden lähteitä, jotka voivat vaikuttaa finanssialaan monella tavoin negatiivisesti. Erityisesti poliittiset riskit ovat tällä hetkellä korkealla tasolla.

Muita epävarmuuden lähteitä ovat toimintaympäristön ennalta arvaamattomat rakenteelliset muutokset sekä jo tunnistetut trendit ja mahdolliset laajakantoiset tapahtumat. Näillä ulkoisilla tekijöillä voi olla vaikutuksia liiketoiminnan harjoittamiseen myös pitkällä aikavälillä. Esimerkkejä tunnistetuista trendeistä ovat teknologinen kehitys, esimerkiksi tekoäly ja digitalisaatio, väestörakenteen muutokset ja kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset, joilla voi olla syvällisiä vaikutuksia myös finanssisektorin yritysten toimintaan.

VOITONJAKOEHDOTUS

Sampo Oyj:n osinkopolitiikan mukaan maksettujen osinkojen kokonaismäärä on vähintään 50 prosenttia konsernin vuotuisesta nettotuloksesta (satunnaiset erät pois lukien). Osingonjaon lisäksi voidaan ostaa omia osakkeita.

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 7 792 358 111,04 euroa, josta tilikauden voitto on 1 668 757 866,27 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 2,85 euroa kullekin yhtiön 555 351 850 osakkeelle. Maksettavien osinkojen yhteismäärä on 1 582 752 772,50 euroa. Loput varoista jätetään yhtiön omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2019 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 18.4.2019.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

SAMPO OYJ
Hallitus

Lisätiedot:

Talousjohtaja Knut Arne Alsaker, puh. 010 516 0010
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Jarmo Salonen, puh. 010 516 0030
Sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija, mediasuhteet, Mirko Hurmerinta, puh. 010 516 0032

Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi

Sampo järjestää median edustajille tänään klo 13.00 tiedotustilaisuuden Ravintola Palacessa (10 krs) osoitteessa Eteläranta 10, Helsinki. Lehdistötilaisuudessa käytettävät kielet ovat englanti ja suomi.

Ilmoittautumiset lehdistötilaisuuteen ja haastattelupyynnöt sähköpostitse Mirko Hurmerinnalle, mirko.hurmerinta@sampo.fi. 

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi klo 17.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 8171 0310, +1 631 913 1422, +44 (0)333 300 0804 tai +46 (0)8 5664 2651. Puhelinkonferenssin koodi on 69958632#.

Lehdistötilaisuutta ja puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti myös internetissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.Tallenteet tilaisuuksista ovat saatavilla myöhemmin samassa osoitteessa.

Tämän lisäksi tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sampo julkaisee tammi-maaliskuun 2019 osavuosiraporttinsa 8.5.2019

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com