Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sampo-konsernin tulos tammi–maaliskuulta 2020

Sampo-konsernin tulos ennen veroja tammi–maaliskuulta 2020 oli 162 miljoonaa euroa (475). Konserniyhtiöiden vakuutustekniset tulokset säilyivät vahvana, mutta konsernin tulosta painoi sijoitusomaisuuden markkina-arvojen jyrkkä pudotus. Tulokseen sisältyy sijoitusomaisuuden arvonalennuksen seurauksena tehtyjä alaskirjauksia lähes 200 miljoonalla eurolla. Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos laski -954 miljoonaan euroon (561).

  • Varallisuusarvot ovat kohonneet voimakkaasti raportointikauden päättymisen jälkeen, mikä on vaikuttanut merkittävässä määrin positiivisesti Sampo-konsernin substanssiarvoon ja Solvenssi II:n mukaiseen vakavaraisuusasteeseen. Sampo-konsernin sijoitusten tuotto (pl. Topdanmark) oli huhtikuussa 2020 noin 2,5 prosenttia. Nordean osakekurssi nousi huhtikuussa 2020 lähes 15 prosenttia ja oli huhtikuun lopussa 5,85 euroa. Huhtikuun 2020 alustavien tietojen perusteella osakekohtainen substanssi kasvoi noin 1,70 euroa yli 17 euroon. Sampo-konsernin Solvenssi II:n mukainen vakavaraisuussuhde vahvistui edelleen 187 prosenttiin kasvettuaan maaliskuun 2020 lopusta 8 prosenttiyksikköä.
  • Sammon hallitus on päättänyt tänään peruuttaa aiemman ehdotuksensa 2,20 euron suuruisesta osingosta ja ehdottaa uutena ehdotuksenaan osinkoa maksettavaksi 1,50 euroa osakkeelta. Ehdotetun osingon suuruus on 833 miljoonaa euroa (1 583). Päätökseen vaikuttivat finanssimarkkinoilla vallitseva suuri epävarmuus ja Sammon tytär- ja osakkuusyhtiöiltään saamien osinkojen pieneneminen.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,64) ja markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos laski -1,71 euroon (0,94). Konsernin oman pääoman tuotto (RoE) oli vuoden 2020 tammi–maaliskuussa -33,2 prosenttia (16,5). Osakekohtainen substanssi 31.3.2020 oli 15,36 (20,71).
  • If-segmentin tulos ennen veroja oli 129 miljoonaa euroa (198). Riskien valinta ja hinnoittelu sujui edelleen erinomaisesti ja vakuutustekninen tulos nousi 180 miljoonaan euroon (147). Yhdistetty kulusuhde oli tammi–maaliskuussa 2020 parempi kuin koskaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä eli 83,7 prosenttia (86,5). Maksutulo kasvoi kiinteillä valuuttakursseilla 7 prosenttia. Maksutulo kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla ja markkinoilla.
  • Topdanmark-segmentin tulos ennen veroja laski -13 miljoonaan euroon (92). Yhdistetty kulusuhde oli 88,7 prosenttia (78,2). Sampo Oyj sai Topdanmarkilta huhtikuun alussa osinkoina 48 miljoonaa euroa.
  • Nordean tammi–maaliskuun 2020 nettotuloksesta kirjattiin Sammolle 84 miljoonaa euroa (83). Nordea etenee suunnitelmien mukaisesti kohti uusia taloudellisia tavoitteitaan. Segmenttiraportoinnissa Nordean tulososuus on sisällytetty Omistusyhteisö-segmenttiin. Koronaviruspandemian ja siihen liittyvän EKP:n osingonmaksua koskevan suosituksen vuoksi Nordean hallitus päätti ehdottaa 28.5.2020 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle tilikauden 2019 osingonmaksupäätöksen lykkäystä 1.10.2020 jälkeiseen aikaan.
  • Mandatum-segmentin tulos ennen veroja oli -16 miljoonaa euroa (72). Maksutulo kasvoi 293 miljoonaan euroon (239).
  • Sampo-konsernin toiminnallinen tulos koostuu sijoitustoiminnan tuloksesta ja vakuutusteknisestä tuloksesta. Pääomamarkkinoiden ennustettavuus on rajallista ja näin ollen Sampo-konserni ei pysty luotettavasti ennustamaan sijoitustoimintansa tuloksen kehitystä. Tämän vuoksi hallitus on päättänyt ohjeistaa Tulevaisuuden näkymät -osiossa pelkästään vakuutusteknisen tuloksen kehitystä konsernin koko toiminnallisen tuloksen sijasta. Kuluvan vuoden vakuutusteknisestä tuloksesta odotetaan hyvää.

AVAINLUVUT 1-3/2020 1-3/2019 Muutos, %
Milj. e      
Tulos ennen veroja 162 475 -66
  If 129 198 -35
  Topdanmark -13 92 -
  Osakkuusyhtiöt 86 83 3
  Mandatum -16 72 -
  Omistusyhteisö (pl. osakkuusyhtiöt) -24 29 -
Tilikauden tulos 139 398 -65
      Muutos
Tulos/osake, euroa 0,26 0,64 -0,38
Tulos/osake markkina-arvoin, euroa -1,71 0,94 -2,65
Substanssi/osake, euroa*) 15,36 20,71 -5,35
Keskim. henkilöstömäärä (FTE) 10 303 9 670 633
Konsernin vakavaraisuussuhde, % *) 179 167 12
Oman pääoman tuotto, % -33,2 16,5 -49,7

*) Vertailuluku 31.12.2019

Osavuosiraportin tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2019 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.

Sampo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta julkaisemalla osavuosiraporttinsa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Osavuosiraportti on luettavissa myös osoitteessa www.sampo.com/tulos.

OSAVUOSIRAPORTISSA KÄYTETYT VAIHTOKURSSIT 1-3/2020 1-12/2019 1-9/2019 1-6/2019 1-3/2019
EURSEK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 10,6649 10,5853 10,5679 10,5181 10,4187
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 11,0613 10,4468 10,6958 10,5633 10,3980
DKKSEK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 1,4279 1,4183 1,4158 1,4090 1,3959
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 1,4813 1,3982 1,4326 1,4153 1,3929
NOKSEK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 1,0195 1,0749 1,0816 1,0810 1,0694
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 0,9610 1,0591 1,0809 1,0897 1,0765
EURDKK          
Tuloslaskelma (keskikurssi) 7,4714 7,4661 7,4644 7,4651 7,4637
Tase (raportointikauden päätöspäivänä) 7,4674 7,4715 7,4662 7,4636 7,4652

 

KONSERNIJOHTAJAN KOMMENTTI

Vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen jälkipuolisko oli koronaviruspandemiaan liittyvien uutisten dominoima. Pääomamarkkinat reagoivat odotetun tylysti – osakekurssit laskivat Euroopassa 25 prosenttia ja yrityslainojen korkoerot valtionlainoihin kasvoivat merkittävästi. Myös Sampo-konserni joutui suurena sijoittajana kärsimään. Sijoitusomaisuutemme markkina-arvo putosi yli miljardi euroa ja näkyvyys eteenpäin on tavanomaista rajoitetumpi.

Henkilöstömme on tehnyt viime viikot lähes yksinomaan etätöitä ja voin tyytyväisyydellä todeta, että toimintaamme on pystytty jatkamaan keskeytyksettä. Internetin kautta jätettyjen vahinkoilmoitusten määrä on vahinkovakuutuksessa kasvanut merkittävästi ja olemme maksaneet suuren määrän koronavirukseen liittyviä korvauksia. Pelkästään If on maksanut korvauksia noin 26 000 vahinkotapahtumasta, joista valtaosa liittyi matkavakuutuksiin. Asiakkaamme ovat arvostaneet työtämme ja antaneet asiakaspalvelustamme meille ennätyksellisen hyvät Net Promoter Score - pisteet.

Tämä kriisi on osoittanut, että liiketoimintamallimme toimii. Yli 60 prosenttia liiketoiminnastamme tulee vahinkovakuutustoiminnasta. Vahinkovakuutustoiminnoistamme suurempi eli If ylsi kaikkien aikojen parhaaseen ensimmäisen vuosineljänneksen yhdistettyyn kulusuhteeseensa. Pohjoismaiden leuto talvi sekä ajokilometrien väheneminen pienensivät vahinkokuluja.

Sammon toisella vahinkovakuutustoiminnolla Topdanmarkilla oli haastava vuosineljännes, kun sijoitusomaisuuden markkinaosuudet laskivat ja suurvahingot kohosivat odotuksia suuremmiksi. Lohtua tuo kuitenkin se, että yhtiön vakuutustekninen kannattavuus säilyi vahvana.

Olen ilahtunut myös siitä, että haastavista ajoista huolimatta Nordea etenee suunnitelmien mukaisesti kohti taloudellisia tavoitteitaan. Kulut alenivat vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä 8 prosenttia. Tärkeää on, että Nordea on vahvasti pääomitettu yhtiö, jonka ydinvakavaraisuussuhde on 16 prosenttia eli 5,8 prosenttia viranomaisvaatimuksia korkeampi. Nordean, aivan kuten Sammon vakuutusliiketoimintojenkin, tärkeimpiä prioriteetteja on auttaa asiakkaitaan, huolehtia henkilöstönsä turvallisuudesta ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus. Asiakasaktiviteetti onkin ollut tavanomaista suurempi ja sekä korko- että palkkiotuotot kasvoivat.

Mandatum Lifen liiketoiminta on jatkunut melko vakaana osakemarkkinoiden kehityksestä huolimatta. Sijoitussidonnaisista vakuutuksista nostettiin merkittäviä määriä pääomia vain aivan ensimmäisinä viikkoina koronaviruspandemian puhkeamisen jälkeen. Tämän jälkeen pääomien takaisinnostot ovat olleet tavanomaisella, matalalla tasollaan. Laskuperustekorkoisen vakuutuskannan pieneneminen jatkuu suunnitelmien mukaan ja yhtiön vakavaraisuus oli vahvempi kuin koskaan.

Sampo-konsernin ja sen tytäryhtiöiden vakavaraisuussuhteet ovat edelleen vakaalla tasolla. Tämä oli myöskin perusteena hallituksemme päätökselle ehdottaa 1,50 euron suuruista osinkoa osaketta kohden. Meille on tärkeää maksaa osinkopolitiikkamme mukaista osinkoa, kun kerran pääomamme ja maksuvalmiutemme sallivat sen.

Torbjörn Magnusson
Konsernijohtaja

 

KORONAVIRUSPANDEMIAN VAIKUTUKSET SAMPO-KONSERNIIN

Tässä osiossa on kuvattu koronaviruspandemian vaikutuksia Sampo-konsernin liiketoiminta-alueisiin.

If

If valitsi maaliskuun puolivälistä alkaen prioriteetikseen liiketoiminnan jatkuvuuden ja jatkoi asiakaspalveluaan kaikilla markkina-alueillaan parhaiden mahdollisuuksien mukaan muuttuneet työskentelyolosuhteet huomioiden. Vuosineljänneksen lopulla noin 83 prosenttia Ifin henkilöstöstä teki etätöitä. If onnistui säilyttämään palvelutasonsa suurelta osin lähes normaalina.

Korvauskuluja kasvattivat matkavakuutuksiin liittyvät korvaukset, jotka olivat ensisijaisesti seurausta hallitusten koronaviruspandemian vuoksi asettamista matkustusrajoituksista. Maaliskuun 2020 loppuun mennessä vahinkoilmoituksia oli tehty kaikkiaan noin 26 000, mistä koitui vahinkokuluja bruttomääräisesti 12 miljoonalla eurolla. Huhtikuun lopulle tultaessa vahinkojen määrä oli kasvanut lähes 48 000:een. Näistä valtaosa tuli Henkilöasiakkaat-liiketoiminnasta ja Norjasta. Ifillä on tämän tyyppisten tilanteiden varalta jälleenvakuutussuoja, jonka seurauksena yhtiön itsensä vastattavaksi jää kuluja nettomääräisesti noin 10 miljoonan euron edestä. Muissa vakuutuslajeissa vahinkojen katsotaan jäävän yleisesti ottaen pieniksi ja esimerkiksi keskeytysvakuutus ei standardivakuutusehtojen mukaan kata nykyisestä koronaviruspandemiasta aiheutuneita vahinkoja.

Tässä vaiheessa on vielä liian varhaista tehdä johtopäätöksiä maaliskuun puolivälissä voimaan asetettujen koronavirusrajoitusten vaikutuksista riskisuhteeseen, mutta If on havainnut vahinkofrekvenssien pienentyneen ennen kaikkea moottoriajoneuvovakuutuksessa. Tällä on riskisuhteeseen myönteinen vaikutus lyhyellä aikavälillä. Samaan aikaan korvauskulut voivat kuitenkin nousta hallitusten asettamien matkustusrajoitusten aikaansaaman materiaalien puutteen, toimitusviiveiden ja henkilöstöpulan vuoksi.

If odottaa koronaviruspandemialla olevan negatiivinen vaikutus maksutulon kehitykseen vuonna 2020, koska taloudellinen aktiviteetti vähenee, uusien autojen kauppa hiljenee ja ajoneuvoja poistetaan liikenteestä tilapäisesti. Lisäksi vakuutusmäärät pienenevät. Liiketoimintavolyymin vähentymisellä ei odoteta juurikaan olevan vaikutusta riskisuhteeseen.


Topdanmark

Topdanmark on kertonut koronaviruspandemian vaikutuksista 24.4.2020 julkaisemassaan osavuosiraportissa.


Mandatum Life                     

Yhtiön koko henkilöstö siirtyi jatkuvuussuunnitelman mukaisesti etätöihin 13.3.2020 alkaen. Liiketoimintaa on voitu harjoittaa edelleen normaaliin tapaan.

Kapitalisaatiosopimuksista ja säästöhenkivakuutuksista nostettiin pääomia normaalia enemmän koronaviruspandemian puhkeamista seuranneiden kahden viikon aikana, mikä johtui pääasiassa kahdesta suuresta takaisinostosta. Tämän jälkeen pääomien nostomäärät ovat vakiintuneet samalle tasolle kuin edellisinä vuosina ja ennen koronaviruspandemiaa.

Yhtiön likviditeetin odotetaan säilyvän hyvänä, sillä laskuperustekorkoisten vakuutusten vastuuvelan muutokset ovat hyvin ennustettavia. Lisäksi joukkovelkakirjojen kuponkituotot ja erääntymiset kattavat maksettavat eläkkeet kahden seuraavan vuoden aikana.

Koronaviruspandemian ei odoteta vaikuttavan riskiliikkeen tulokseen merkittävästi. Kustannusliikkeen tuloksen odotetaan kärsivän hieman sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvien palkkiotuottojen pienentyessä.


Vakavaraisuus

Sampo-konsernin ja sen tytäryhtiöiden vakavaraisuutta on kuvattu Vakavaraisuus-osiossa.


Sijoitusomaisuus

Pääomamarkkinoilla alkoi suurimittainen arvopaperien myynti koronapandemiakriisin puhjettua maaliskuussa ja tämän seurauksena kaikkien varallisuusluokkien tuotot muuttuivat negatiivisiksi. Pörssinoteeratut osakkeet ja matalan luottoluokituksen yrityslainat kärsivät eniten. Tuloslaskelmaan kirjattiin 191 miljoonan euron suuruiset alaskirjaukset tammi–maaliskuussa 2020. Tästä Ifille kirjattiin 94 miljoonaa, Mandatum Lifelle 61 miljoonaa ja Sampo Oyj:lle 36 miljoonaa euroa.

Ifin tammi–maaliskuun 2020 sijoitustuotot olivat markkina-arvoin -5,6 prosenttia ja Mandatum Lifen -8,4 prosenttia. Ifin sijoitusomaisuuden osakeallokaatio laski 9 prosenttiin ja Mandatum Lifen 22 prosenttiin.

Sijoitusomaisuudesta, sijoitusten keskimääräisestä tuotosta ja duraatiosta on saatavilla lisätietoja tammi–maaliskuun 2020 tulosaineistoa täydentävästä esitysaineistosta, joka on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/tulos.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

If

If-segmentin tammi–maaliskuun 2020 tulos ennen veroja oli 129 miljoonaa euroa (198). Markkina-arvojen muutokset huomioiva verojen jälkeinen laaja tulos aleni -518 miljoonaan euroon (259). Yhdistetty kulusuhde oli 83,7 prosenttia (86,5) ja riskisuhde 63,4 prosenttia (64,8). Riskisuhteen paraneminen edellisvuodesta perustuu viimeisen kahden vuoden aikana kaikilla liiketoiminta-alueilla tehtyihin toimenpiteisiin sekä talvivuosineljännekseksi suotuisaan vahinkofrekvenssin kehitykseen.

Aiempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin nettona 62 miljoonalla eurolla (51) tammi–maaliskuussa 2020, josta valtaosa koski Ruotsia ja liikennevakuutusta. Vakuutustekninen tulos nousi 180 miljoonaan euroon (147). Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) oli 16,7 prosenttia (13,9).

Suurvahingoista maksettiin tammi–maaliskuussa 2020 korvauskuluja 20 miljoonaa euroa odotettua enemmän. Yritysasiakkaat-liiketoiminnassa suurvahinkoihin liittyvät korvauskulut olivat 9 miljoonaa odotettua pienemmät ja Suurasiakkaat-liiketoiminnassa 29 miljoonaa odotettua suuremmat kahden Norjassa tapahtuneen suurvahingon vuoksi.

Vastuuvelan diskonttaamiseen Ruotsissa käytetty korko oli vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä -0,83 prosenttia, mikä heikensi tulosta 4 miljoonaa euroa.

Bruttovakuutusmaksutulo kasvoi 1 733 miljoonaan euroon (1 651) tammi–maaliskuussa 2020. Valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen maksutulo kasvoi 7 prosenttia. Kaikkien liiketoiminta-alueiden ja markkinoiden maksutulo kasvoi. Kasvu oli suurinta Tanskassa, jossa se kiihtyi 13,3 prosenttiin. Bruttovakuutusmaksutulo kasvoi 9,5 prosenttia Norjassa, 5,5 prosenttia Ruotsissa ja 3,1 prosenttia Suomessa. Suurasiakkaat-liiketoiminnassa maksutulon kasvu oli 7,6 prosenttia, Yritysasiakkaat-liiketoiminnassa 7,6 prosenttia, Baltia-liiketoiminnassa 6,6 ja Henkilöasiakkaat-liiketoiminnassa 6,4 prosenttia.

Toimintakulusuhde oli 20,4 prosenttia (21,7) ja liikekulusuhde 15,0 prosenttia (15,7).

Maaliskuun 2020 lopussa Ifin sijoitusomaisuus oli kokonaisuudessaan 9,9 miljardia euroa (10,8).

Ifin vakavaraisuusasemaa on kuvattu Vakavaraisuus-osiossa.

Topdanmark

Maaliskuun 2020 lopussa Sampo Oyj omisti 41 997 070 Topdanmarkin osaketta, mikä on 46,7 prosenttia Topdanmarkin koko osakekannasta ja 48,2 prosenttia niihin liittyvistä äänioikeuksista. Sammon omistuksen markkina-arvo oli 1 541 miljoonaa euroa 31.3.2020.

Koronaviruspandemian seurauksena Topdanmarkin yhtiökokous jakoi 2.4.2020 vain puolet aikaisemmin esitetystä 17 Tanskan kruunun osakekohtaisesta osingosta. Sampo sai Topdanmarkilta 7.4.2020 osinkoa 48 miljoonaa euroa.

Topdanmark-segmentin tammi–maaliskuun 2020 tulos ennen veroja oli -13 miljoonaa euroa (92). Yhdistetty kulusuhde oli 88,7 prosenttia (78,2).  Liikekulusuhde nousi 17,2 prosenttiin vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen 17,1 prosentista.

Seuraava teksti perustuu Topdanmarkin 24.4.2020 julkaisemaan raporttiin tammi–maaliskuulta 2020.

Markkinoiden negatiivinen kehitys ja koronaviruspandemia heikensivät merkittävästi Topdanmarkin sijoitustuottoja ja henkivakuutustoiminnan tulosta. Vahinkovakuutuksen tulosta rasittivat matalampi run-off-tulos, koronaviruspandemiaan liittyneet seikat sekä sääilmiöihin ja sateisiin liittyneiden vahinkojen kasvu.

Tammi–maaliskuussa 2020 vahinkotrendi nousi 72,5:een vuoden 2019 tammi–maaliskuun 63,0:sta. Run-off-tulos heikensi vahinkotrendiä 4,9 prosenttiyksikköä, kun jälleenvakuutusta ei huomioida. Run-off-tuotot koostuivat lähinnä lakisääteisistä moottoriajoneuvo- ja tapaturmavakuutuksista sekä sairaus- ja tapaturmavakuutuksesta, kun taas run-off-tappioita tuli kasko-, kiinteistö, vastuu- ja työkyvyttömyysvakuutuksista.

Topdanmarkin vahinkovakuutuksen maksutulo kasvoi 2,4 prosenttia ja henkivakuutuksen maksutulo kohosi 10,5 prosenttia.

Sääolosuhteisiin liittyviä korvauksia maksettiin vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä 9 miljoonaa euroa, mikä oli 2 miljoonaa normaalia enemmän. Suurvahinkoja oli 2 miljoonaa euroa normaalia enemmän.

Topdanmarkin vakavaraisuusasemaa on kuvattu Vakavaraisuus-osiossa.

Lisätietoja Topdanmark A/S:stä ja sen tammi-maaliskuun 2020 tuloksesta saatavilla osoitteessa www.topdanmark.com.


Osakkuusyhtiö Nordea

Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja markkina-arvolla mitattuna yksi Euroopan 10 suurimmasta finanssipalveluyrityksestä. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Nordeaa on käsitelty Sammon konsernitilinpäätöksessä osakkuusyhtiönä, ja segmenttiraportoinnissa osuus sen tuloksesta sisältyy Omistusyhteisö-segmenttiin.

Sampo Oyj omisti 804 922 858 Nordean osaketta 31.3.2020, mikä vastaa 19,87 prosentin omistusosuutta. Yhdestä osakkeesta maksettu hinta oli keskimäärin 6,46 euroa, ja Sammon konsernitilinpäätöksessä käytettävä kirjanpitoarvo oli 8,36 euroa osakkeelta. Nordean osakkeen päätöskurssi oli maaliskuun 2020 lopussa 5,13 euroa.

Koronaviruspandemian ja siihen liittyvän EKP:n esittämän suosituksen vuoksi Nordean hallitus päätti ehdottaa 28.5.2020 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle tilikauden 2019 osingonjakopäätöksen lykkäystä 1.10.2020 jälkeiseen aikaan.

Sammolle kirjattiin Nordean tammi–maaliskuun 2020 tuloksesta ennen veroja 84 miljoonaa euroa (86).

Mandatum Life

Mandatum-segmentin tammi–maaliskuun 2020 tulos ennen veroja oli -16 miljoonaa euroa, kun tulos ennen veroja oli 72 miljoonaa euroa vuosi sitten. Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen oli -323 miljoonaa euroa (113). Oman pääoman tuotto oli -105,2 prosenttia (37,6).

Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo oli vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 287 miljoonaa euroa (238). Maksutulo kasvoi tammi–helmikuussa, mutta laski maaliskuussa markkinoiden turbulenssin vuoksi.

Sijoitusomaisuuden nettotuotot olivat ilman sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja -23 miljoonaa euroa (126). Sijoitussidonnaisten vakuutusten tuotot olivat -884 miljoonaa euroa (427). Käyvän arvon rahasto laski ensimmäisellä vuosineljänneksellä 128 miljoonaan euroon (438).

Mandatum Life -konsernin vastuuvelka oli 11,0 miljardia euroa (12,0). Sijoitussidonnainen vastuuvelka oli 7,2 miljardia euroa (8,1) ja laskuperustekorkoinen vastuuvelka 3,8 miljardia euroa (3,9) maaliskuun 2020 lopussa.

Sijoitussidonnainen vastuuvelka laski yksinomaan negatiivisten sijoitustuottojen seurauksena. Vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot olivat korkeita eli 4,5 ja 3,5 prosenttia, pienenivät 65 miljoonaa euroa 2,1 miljardiin euroon tammi–maaliskuussa 2020.

Mandatum Life on kokonaisuudessaan täydentänyt vastuuvelkaansa matalan korkotason vuoksi 206  miljoonalla eurolla (230), josta 165 miljoonaa on allokoitu vuosille 2020–2022. Lukuun ei sisälly eriytettyyn kantaan liittyviä eriä. Vuosien 2020 ja 2021 diskonttokorko on 0,25 prosenttia. Vuoden 2022 diskonttokorko on 1,25 prosenttia.

Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan laskuperustekorko on 0,0 prosenttia ja diskonttokoron alentamiseen on varattu 256 miljoonaa euroa (263).

Maaliskuun 2020 lopussa Mandatum Lifen sijoitusomaisuus oli 5,1 miljardia euroa (5,7), kun jätetään huomioimatta sijoitussidonnaisen vastuuvelan katteena olevat 7,2 miljardin euron (8,1) suuruiset varat.

Mandatum Lifen vakavaraisuusasemaa on kuvattu Vakavaraisuus-osiossa.


Omistusyhteisö

Omistusyhteisö-segmentin tammi–maaliskuun 2020 tulos ennen veroja oli 62 miljoonaa euroa (113). Sammolle kirjattiin osakkuusyhtiöiden Nordean ja NDX Intressenterin tammi–maaliskuun 2020 tuloksista 86 miljoonaa (83), josta Nordean osuus oli 84 miljoonaa euroa (83) ja NDX Intressenterin osuus 2 miljoonaa euroa (1).

Ilman osakkuusyhtiöiden tulososuutta segmentin tammi–maaliskuun 2020 tulos ennen veroja oli -24 miljoonaa euroa (29).

Johdannaisinstrumenttien markkina-arvojen ja valuuttakurssien muutokset voivat aiheuttaa merkittäviä vaihteluita nettosijoitustuottoihin ja rahoituskuluihin.

Sampo Oyj:n Nordea-omistus on kirjattu taseeseen 6,7 miljardiin euroon eli 8,36 euroon osakkeelta. Omistusosuuden markkina-arvo oli maaliskuun 2020 lopulla 4,1 miljardia euroa eli 5,13 euroa osakkeelta.

MUUT TAPAHTUMAT

Varsinainen yhtiökokous

Sampo Oyj:n hallitus ilmoitti 25.3.2020 päättäneensä siirtää 23.4.2020 järjestettäväksi suunnitellun varsinaisen yhtiökokouksen. Sampo aikoo järjestää varsinaisen yhtiökokouksen 2.6.2020.

Kokousta siirrettiin, jotta voitaisiin varmistaa Sammon osakkeenomistajien, henkilöstön ja muiden sidosryhmien turvallisuus ja hyvinvointi koronaviruksen muodostaman terveysuhan aikana.


Osakkeet ja osakkeenomistajat

Sampo Oyj ei ostanut tammi –maaliskuussa 2020 omia osakkeitaan eikä ole hankkinut omia osakkeitaan myöskään katsauskauden päättymisen jälkeen. Sampo Oyj ja sen tytäryhtiöt eivät omistaneet Sammon osakkeita 31.3.2020.


Sisäiset osingot

Sampo-konsernin emoyhtiö Sampo Oyj ei saanut vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä osinkoja tytäryhtiöiltään eikä osakkuusyhtiöltään Nordealta.

Topdanmarkin yhtiökokous päätti 2.4.2020 maksaa puolet suunnitellusta osingosta ja lykätä päätöksen osingon jälkimmäisen toisen osan maksusta syksyyn. Sampo sai Topdanmarkilta 7.4.2020 osinkoa 48 miljoonaa euroa.

Mandatum Life päätti olla maksamatta maaliskuulle 2020 suunniteltua 150 miljoonan euron suuruista osinkoa.

EKP:n osingonmaksua koskevan suosituksen seurauksena Nordean hallitus päätti ehdottaa  28.5.2020 kokoontuvalle yhtiökokoukselle osingonmaksupäätöksen lykkäystä 1.10.2020 jälkeiseen aikaan.

If maksaa osinkonsa yleensä vuoden lopulla. Yhtiö maksoi 7,5 miljardin Ruotsin kruunun (710 miljoonaa euroa) suuruisen osingon jo joulukuussa 2019.


Luottoluokitukset

Sampo-konsernin keskeisiin luottoluokituksiin ei tullut muutoksia tammi – maaliskuussa 2020. Konsernin yhtiöiden keskeiset luottoluokitukset 31.3.2020 mukaisina on esitetty alla olevassa taulukossa.

Yhtiö Moody’s Standard & Poor’s
  Luokitus Näkymät  Luokitus Näkymät
Sampo Oyj – Issuer Credit Rating A3 Vakaat A Vakaat
If Skadeförsäkring AB – Insurance Financial Strength Rating A1 Vakaat A+ Vakaat
If Skadeförsäkring Holding AB  – Issuer Credit Rating - - A Vakaat
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö – Issuer Credit Rating -
-
A+ Vakaat

 

Konsernin vakavaraisuus

Sampo-konsernin vakavaraisuus lasketaan Solvenssi II -sääntöjen mukaan. Nordeaa käsitellään vakavaraisuuslaskennassa osakesijoituksena. Sampo-konsernin vakavaraisuussuhde oli maaliskuun 2020 lopussa Solvenssi II -direktiivin mukaisesti laskettuna 179 prosenttia (167). Osinkoehdotuksen muutos huomioiden vertailuajankohdan 31.12.2019 vakavaraisuussuhde olisi ollut 174 prosenttia.

Koronaviruspandemian puhkeamista seurannut pääomamarkkinoiden epäsuotuisa kehitys pienensi Sampo-konsernin omaa varallisuutta. Osakkeiden markkina-arvot laskivat ja joukkovelkakirjojen korkoerot kasvoivat kriisin alussa merkittävästi. Toisaalta symmetrisen korjaustekijän muutos ja volatiliteettikorjausten kasvaminen alensivat vakavaraisuuspääomavaatimusta (SCR) ja vahvistivat vakavaraisuutta. Samalla volatiliteettikorjaukset kasvattivat myös konsernin omaa varallisuutta. Markkinariski, erityisesti Nordeaan liittyen, alensi vakavaraisuuspääomavaatimusta, mikä heijastui positiivisesti myös vakavaraisuuteen. Hallituksen päätös laskea osinkoehdotustaan 2,20 eurosta 1,50 euroon kasvatti omaa varallisuutta melkein 400 miljoonaa euroa ja paransi Solvenssi II:n mukaan laskettua vakavaraisuutta 9 prosenttiyksikköä.

Tytäryhtiöiden vakavaraisuusasema

Vakuutustytäryhtiöt noudattavat vakavaraisuuslaskelmissaan Solvenssi II -säännöstöä. If-konserniin kuuluvat yhtiöt soveltavat joko osittaista sisäistä mallia tai standardikaavaa laskiessaan vakavaraisuuttaan erillisinä yhtiöinä. Mandatum Life raportoi vakavaraisuutensa Solvenssi II:n standardikaavan mukaisesti. Topdanmark käyttää vakavaraisuutensa raportoinnissa osittaista sisäistä mallia.

If-konsernilla on S&P:n luottoluokitus A+, mikä edellyttää huomattavasti enemmän pääomaa kuin Solvenssi II:n mukainen standardikaava ja siksi standardikaavan soveltamisella ei ole käytännön merkitystä Ifin pääomitukselle. If-konsernin standardikaavan mukainen Solvenssi II -vaade oli maaliskuun 2020 lopussa 1 689 miljoonaa euroa (1 890) ja oma varallisuus 2 879 miljoonaa euroa (3 592). Vakavaraisuusaste oli 170 prosenttia (190).

S&P:n single A-luokituksen mukainen tavoitepääoma Ifille oli maaliskuun 2020 lopussa 2 744 miljoonaa euroa (3 083) ja pääomat 2 503 miljoonaa euroa (3 151).

Topdanmark soveltaa DFSA:n hyväksymää osittaista sisäistä mallia valtaosaan vahinkovakuutus- ja terveysriskien sekä näiden vakavaraisuusvaatimusten laskentaa. Muiden riskien arvioinnissa käytetään Solvenssi II:n vakavaraisuuspääomavaatimuksen mukaista standardikaavaa. Topdanmarkin vakavaraisuussuhde oli osittaisen sisäisen mallin mukaisesti 205 prosenttia (177) maaliskuun 2020 lopussa.

Mandatum Lifen vakavaraisuussuhde oli siirtymäsäännösten jälkeen 205 prosenttia (176) maaliskuun 2020 lopussa. Maksettavaksi suunnitellun 150 miljoonan euron suuruisen osingon peruuntuminen maaliskuussa 2020 huomioiden vertailuluku olisi kasvanut 176 prosentista 194 prosenttiin. Oma varallisuus oli 1 944 miljoonaa euroa (2 117) ja Solvenssi II:n mukainen pääomavaade 946 miljoonaa euroa (1 204). Osakemarkkinoiden negatiivinen kehitys alensi sekä omaa varallisuutta että vakavaraisuuspääomavaatimusta. Viimeksi mainittua alensi myös osakkeiden stressitestissä käytetyn symmetrisen korjauksen pieneneminen. Volatiliteettikorjausten kasvu lievitti osaltaan velkainstrumenteista vakavaraisuusasemaan kohdistuneita tappioita. Ilman siirtymäsäännöksiä oma varallisuus olisi ollut 1 590 miljoonaa euroa (1 756) ja vakavaraisuusvaade 957 miljoonaa euroa (1 234), ja tämän seurauksena vakavaraisuussuhde olisi ollut 166 prosenttia (142).


Velkarahoitus

Sampo Oyj:llä oli 31.3.2020 velkarahoitusta 3 883 miljoonaa euroa (3 908) ja korkoa kerryttäviä omaisuuseriä 1 833 miljoonaa euroa (1 725). Korkoa kerryttäviin omaisuuseriin sisältyvät pankkitilit, korkoinstrumentit sekä 349 miljoonan euron (359) suuruiset tytär- ja osakkuusyhtiöiden liikkeelle laskemat pääomalainat.

Sampo Oyj:n nettovelka oli 2 050 miljoonaa euroa (2 183) maaliskuun 2020 lopussa. Nettovelkalaskelmaan sisältyvät vain korkoa kerryttävät varat ja velat. Sampo Oyj:n bruttovelka oli 52 prosenttia (51) yhtiön omasta pääomasta ja velkaisuusaste oli 34 prosenttia (34).

Sampo Oyj:n taseessa 31.3.2020 olleet rahoitusvelat koostuivat 3 359 miljoonan euron (3 414) senioriehtoisista joukkovelkakirjalainoista. Lisäksi Sampo Oyj oli laskenut liikkeelle 494 miljoonan  euron pääomalainan (494). Maksamattomia yritystodistuksia oli 30 miljoonalla euroa (0). Sampo Oyj:n velan keskikorko oli 31.3.2020 ilman koronvaihtosopimuksia 1,2 prosenttia (1,2).

Lisätietoja Sampo-konsernin liikkeeseen laskemista lainoista on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/velkarahoitus.

 

TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Näkymät vuodelle 2020

Sampo-konsernin vakuutusliiketoimintojen odotetaan raportoivan hyvän vakuutusteknisen tuloksen vuodelta 2020. Sijoitustoiminnan tuloksiin liittyy tällä hetkellä tavallista enemmän epävarmuutta. Markkina-arvoiset tulokset ovat varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.

Ifin odotetaan saavuttavan 84–87 prosentin yhdistetyn kulusuhteen vuonna 2020.

Topdanmark julkaisee oman tulosennustemallinsa vuosineljänneksittäin.

Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava.

Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Sampo-konserni altistuu päivittäisessä liiketoiminnassaan erilaisille riskeille ja epävarmuustekijöille ensisijaisesti erillisinä johdettujen keskeisten liiketoimintayksiköidensä välityksellä.

Sampo-konsernin kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat eniten markkina-, luotto- ja vakuutusriskit sekä operatiiviset riskit, joita keskeiset liiketoimintayksiköt kvantifioivat itsenäisesti. Konsernitasolla riskien lähteet ovat samoja, mutta hajautusvaikutusten takia ne eivät ole suoraan yhteenlaskettavissa.

Ennalta arvaamattomat, merkittävät tapahtumat voivat vaikuttaa Sampo-konsernin kannattavuuteen välittömästi. Epävarmuustekijöiden identifiointi on helpompaa kuin epävarmuustekijöiden todennäköisyyksien, ajoituksen ja mahdollisten taloudellisten vaikutusten laajuuden arviointi. Koronaviruspandemia vaikuttaa tällä hetkellä Pohjoismaiden talouskehitykseen merkittävässä määrin negatiivisesti. Viruksen leviämisen estämiseksi tehtyjen toimien kesto ja näiden toimien vaikutukset talouteen ja pääomamarkkinoihin ovat epävarmoja. Lisäksi on olemassa lukuisia yleisesti tunnistettuja makrotaloudellisia ja poliittisia tekijöitä sekä muita epävarmuuden lähteitä, jotka voivat vaikuttaa finanssialaan monella tavoin negatiivisesti.

Muita epävarmuuden lähteitä ovat toimintaympäristön ennalta arvaamattomat rakenteelliset muutokset sekä jo tunnistetut trendit ja mahdolliset laajakantoiset tapahtumat. Näillä ulkoisilla tekijöillä voi olla vaikutuksia liiketoiminnan harjoittamiseen myös pitkällä aikavälillä. Esimerkkejä tunnistetuista trendeistä ovat teknologinen kehitys, esimerkiksi tekoäly ja digitalisaatio, väestörakenteen muutokset ja kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset, joilla voi olla syvällisiä vaikutuksia myös finanssisektorin yritysten toimintaan.

 

UUSI OSINKOEHDOTUS 2.6.2020 JÄRJESTETTÄVÄLLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 7 383 547 646,18 euroa, josta tilikauden 2019 voitto on 1 489 678 098,42 euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 1,50 euroa kullekin yhtiön 555 351 850 osakkeelle. Maksettavien osinkojen yhteismäärä on 833 027 775,00 euroa. Loput varoista jätetään yhtiön omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.6.2020 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 11.6.2020.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut muita olennaisia muutoksia kuin koronaviruspandemian aiheuttama sijoitusomaisuuden markkina-arvojen lasku. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.


SAMPO OYJ
HallitusLisätiedot:

Knut Arne Alsaker, talousjohtaja, puh. 010 516 0010
Jarmo Salonen, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 010 516 0030
Maria Silander, viestintäpäällikkö, mediayhteydet, puh. 010 516 0031

Puhelinkonferenssi

Englanninkielinen puhelinkonferenssi järjestetään analyytikoille ja sijoittajille 6.5. klo 16.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon  (09) 8171 0310, +46 8 5664 2651, +44 333 300 0804 tai +1 631 913 1422. Puhelinkonferenssin tunnus: 60179736#.

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti internetissä osoitteessa www.sampo.com/tulos. Tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tulosaineistoa täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on julkaistu osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sampo julkaisee tammi–kesäkuun 2020 puolivuosikatsauksensa 5.8.2020.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

Liite