Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sampo Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Sampo Oyj:n tänään 2.6.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2019 osinkoa 1,50 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 4.6.2020 ja osingonmaksupäivä 11.6.2020. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Yhtiön hallitukseen valittiin kahdeksan jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen Christian Clausen, Fiona Clutterbuck, Jannica Fagerholm, Johanna Lamminen, Risto Murto, Antti Mäkinen ja Björn Wahlroos. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Georg Ehrnrooth. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Björn Wahlroosin ja varapuheenjohtajakseen Jannica Fagerholmin. Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin Christian Clausen, Risto Murto, Antti Mäkinen ja Björn Wahlroos (puheenjohtaja). Tarkastusvaliokuntaan valittiin Fiona Clutterbuck, Georg Ehrnrooth, Jannica Fagerholm (puheenjohtaja) ja Johanna Lamminen.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista Arvopaperimarkkinayhdistyksen antaman hallinnointikoodin 2020 mukaisesti. Hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/hallitus.

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille palkkioita vuonna 2021 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 180 000 euroa ja hallituksen jäsenille 93 000 euroa. Tämän lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: varapuheenjohtajalle 26 000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 26 000 euroa ja tarkastusvaliokunnan jäsenelle 6 000 euroa. Hallituksen jäsenen edellytetään hankkivan yhtiökokouksen päätöksen perusteella Sammon A-sarjan osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 50 prosentilla hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta, josta on ensin vähennetty verot ja vastaavat maksut.

Yhtiökokous hyväksyi Sampo Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikan. Päätös palkitsemispolitiikasta on neuvoa-antava.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jolle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. KHT Kristina Sandin toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan osakkeita enintään 50 000 000 kappaletta. Valtuutuksen nojalla osakkeet hankitaan niiden hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiökokouksessa oli ennakkoon annetut ja asiamiehen edustamat äänet mukaan luettuna edustettuna 320 359 477 osaketta (57,7 prosenttia osakkeista) ja 325 159 477 ääntä (58,0 prosenttia kaikista äänioikeuksista). Yhtiökokouksen äänestystulokset ovat saatavilla tämän tiedotteen liitteenä olevassa taulukossa.

Varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymät ehdotukset ja Sampo Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka  julkaistiin pörssitiedotteissa 6.5.2020. Ne ovat saatavilla kokonaisuudessaan osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous sekä Sampo Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Fabianinkatu 27, Helsinki, 2.6.2020 työpäivän loppuun mennessä.


SAMPO OYJ

Jarmo Salonen
Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
puh. 010 516 0030

Maria Silander
Viestintäpäällikkö, mediayhteydet
puh. 010 516 0031

Mirko Hurmerinta
Sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija
puh. 010 516 0032

LIITE

Yhtiökokouksen äänestystulokset

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle Puolesta Vastaan Äänestämättä jättäneet
Tilinpäätöksen vahvistaminen 324 021 533

(99,7 %)
0

(0,0 %)
1 129 051

(0,3 %)
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 319 743 404

(98,3 %)
5 414 388

(1,7 %)
1 685

(0,0 %)
Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 318 554 928

(98,0 %)
1 114 282

(0,3 %)
5 471 036

(1,7 %)
Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely 293 746 087

(90,3 %)
31 394 406

(9,7 %)
10 147

(0,0 %)
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 321 536 423

(98,9 %)
3 588 264

(1,1 %)
26 000

(0,0 %)
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 323 608 052

(99,5 %)
1 531 758

(0,5 %)
9 451

(0,0 %)
Hallituksen jäsenten valitseminen 299 832 320

(92,2 %)
24 065 032

(7,4 %)
1 253 333

(0,4 %)
Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 312 596 797

(96,1 %)
12 552 228

(3,9 %)
1 647

(0,0 %)
Tilintarkastajan valitseminen 305 615 094

(94,0 %)
19 526 331

(6,0 %)
9 215

(0,0 %)
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 322 320 335

(99,1 %)
2 645 093

(0,8 %)
192 039

(0,1 %)


Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com