Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sampo Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Sampo Oyj:n tänään 19.5.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2020 osinkoa 1,70 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 21.5.2021 ja osingonmaksupäivä 28.5.2021. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Yhtiön hallitukseen valittiin kahdeksan jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen Christian Clausen, Fiona Clutterbuck, Georg Ehrnrooth, Jannica Fagerholm, Johanna Lamminen, Risto Murto ja Björn Wahlroos. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Markus Rauramo. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Björn Wahlroosin ja varapuheenjohtajakseen Jannica Fagerholmin. Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin Christian Clausen, Risto Murto ja Björn Wahlroos (puheenjohtaja). Tarkastusvaliokuntaan valittiin Fiona Clutterbuck, Georg Ehrnrooth, Jannica Fagerholm (puheenjohtaja), Johanna Lamminen ja Markus Rauramo.

Kaikkien hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista Arvopaperimarkkinayhdistyksen antaman hallinnointikoodin 2020 mukaisesti. Hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/hallitus.

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille palkkioita vuonna 2022 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 184 000 euroa ja hallituksen jäsenille 95 000 euroa. Tämän lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: varapuheenjohtajalle 26 000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 26 000 euroa ja tarkastusvaliokunnan jäsenelle 6 000 euroa. Hallituksen jäsenen edellytetään hankkivan yhtiökokouksen päätöksen perusteella Sammon A-sarjan osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 50 prosentilla hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta, josta on ensin vähennetty verot ja vastaavat maksut.

Yhtiökokous hyväksyi Sampo Oyj:n toimielinten palkitsemisraportin. Päätös on neuvoa-antava.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, jolle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. KHT Jukka Vattulainen toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan osakkeita enintään 50 000 000 kappaletta. Valtuutuksen nojalla osakkeet hankitaan niiden hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiökokouksessa oli ennakkoon annetut ja asiamiehen edustamat äänet mukaan luettuna edustettuna 330 774 332 osaketta (59,56 prosenttia osakkeista) ja 335 574 332 ääntä (59,91 prosenttia kaikista äänioikeuksista). Yhtiökokouksen äänestystulokset ovat saatavilla tämän tiedotteen liitteenä olevassa taulukossa.

Varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymät ehdotukset ja Sampo Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka  julkaistiin pörssitiedotteissa 11.2. ja 17.3.2021. Ne ovat saatavilla kokonaisuudessaan Sammon yhtiökokoussivustolla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä osoitteessa yhtiökokoussivustolla sekä Sampo Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Fabianinkatu 27, Helsinki, 2.6.2021 työpäivän loppuun mennessä.


SAMPO OYJ

Jarmo Salonen
Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
puh. 010 516 0030

Maria Silander
Viestintäpäällikkö, mediayhteydet
puh. 010 516 0031

Mirko Hurmerinta
Sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija
puh. 010 516 0032

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

LIITE

Yhtiökokouksen äänestystulokset

Hallituksen ehdotukset yhtiökokouksellePuolestaVastaanÄänestämättä jättäneet
Tilinpäätöksen vahvistaminen331 393 502
(98,87 %)
3 775 321
(1,13 %)
402 267
(0,12 %)
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen334 685 313
(99,74 %)
878 061
(0,26 %)
10 958
(0,00 %)
Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2020329 381 908
(99,92 %)
273 367
(0,08 %)
585 144
(0,18 %)
Toimielinten palkitsemisraportin käsittely217 928 781
(65,00 %)
117 365 936
(35,00 %)
272 589
(0,08 %)
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen335 009 963
(99,84 %)
530 132
(0,16 %)
29 821
(0,01 %)
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen335 540 174
(100,00 %)
799
(0,00 %)
28 721
(0,01 %)
Hallituksen jäsenten valitseminen304 764 402
(92,37 %)
25 161 160
(7,63 %)
5 644 425
(1,71 %)
Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen328 777 671
(97,98 %)
6 767 601
(2,02 %)
27 298
(0,01 %)
Tilintarkastajan valitseminen330 655 851
(99,01 %)
3 317 614
(0,99 %)
1 593 932
(0,48 %)
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta335 221 209
(99,95 %)
174 965
(0,05 %)
172 342
(0,05 %)