Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sampo-konsernin tulos tammi–maaliskuulta 2022

  • Konsernin vahinkovakuutustoimintojen maksutulo kasvoi 7 prosenttia Ifin ja Hastingsin vahvan kehityksen tukemana.
  • Konsernin yhdistetty kulusuhde nousi 83,5 prosenttiin (81,2) pääasiassa vähäisemmistä koronapandemian vaikutuksista johtuen. Ifin operatiivinen kannattavuuskehitys säilyi myönteisenä.
  • Underwriting-tulos oli 290 miljoonaa euroa (317). Underwriting-tulos kasvoi 4 prosenttia ilman vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä raportoituja koronapandemian vaikutuksia.
  • Tulos ennen veroja laski 566 miljoonaan euroon (632), kun taas osakekohtainen tulos vahvistui 0,86 euroon (0,82).
  • Konsernin Solvenssi II -vakavaraisuussuhde, osinkokertymä mukaan lukien, vahvistui 200 prosenttiin (185) ylittäen 170–190 prosentin tavoitteen korkojen nousun vahvistaessa sitä 6 prosenttiyksikköä.
  • Uusi 250 miljoonan euron suuruinen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma käynnistettiin maaliskuussa 2022 edellisen 750 miljoonan euron ohjelman päätyttyä.

Avainluvut

Milj. e 1–3/2022 1–3/2021 Muutos, %
Tulos ennen veroja 566 632         -10
If 283 257         10
Topdanmark 37 137         -73
Hastings 2 46         -95
Mandatum 80 76         5
Omistusyhteisö 164 115         42
Tilikauden tulos 483 526         -8
Underwriting-tulos 290 317         -8
    Muutos
Tulos/osake, euroa 0,86 0,82 0,04
Tulos/osake markkina-arvoin, euroa -0,12 1,39 -1,51
Oman pääoman tuotto, %         -2,1         26,0         -28,1

Luvut eivät ole tilintarkastettuja.

Sampo-konsernin taloudelliset tavoitteet vuosille 20212023
  Tavoite 13/2022
Konserni Underwriting-tuloksen kasvu keskimäärin 4–6 (mid-single-digit) prosenttia vuositasolla
(ilman koronaviruksen vaikutuksia)
-8 % (4 % ilman raportoituja koronan vaikutuksia tammi-maaliskuussa 2021)
 


Konsernin yhdistetty kulusuhde: alle 86 %83,5 %
 


Vakavaraisuussuhde: 170–190 %204 % (200 % ml. osinkokertymän)
 


Velkaisuusaste: alle 30 %24,8 % (29,0 % sisältäen osingon ja omien osakkeiden takaisinostot)
If Yhdistetty kulusuhde: alle 85 % 80,8 %
Hastings Operatiivinen kulusuhde: alle 88 % 92,5 %
  Riskisuhde: alle 76 % 68,2 %

Taloudelliset tavoitteet vuosille 2021–2023 esiteltiin pääomamarkkinapäivässä 24.2.2021.

Koronapandemian vaikutukset olivat vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä selkeästi pienemmät kuin vertailuajankohtana 2021 ja näin ollen niitä ei raportoida erikseen. Lisätietoja koronan vaikutuksista on saatavilla Muut tapahtumat -osiossa.

TAMMIMAALISKUUN 2022 KESKEISET TAPAHTUMAT

Sampo-konsernin ydinliiketoiminta vahinkovakuutus ylsi 290 miljoonan euron (317) underwriting-tulokseen tammi–maaliskuussa 2022. Ilman vertailuajankohtana tammi-maaliskuussa 2021 raportoituja koronaviruspandemian vaikutuksia underwriting-tulos kasvoi 4 prosenttia. Konsernin yhdistetty kulusuhde nousi 2,3 prosenttiyksikköä 83,5 prosenttiin (81,2). Taloudellisen aktiviteetin palaaminen takaisin normaalille tasolle koronarajoitusten purkamisten jälkeen ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli suurin syy yhdistetyn kulusuhteen nousuun. Ifin ja Topdanmarkin vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä raportoimat koronaviruspandemian vaikutukset pois lukien yhdistetty kulusuhde parani 0,1 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta 83,6 prosentista. Bruttomaksutulo kasvoi 7 prosenttia 2 833 miljoonaan euroon sopimusten uusimisen ja korkean asiakaspysyvyyden seurauksena. Sampo-konserni on asettanut taloudelliseksi tavoitteekseen vuosille 2021–2023 keskimäärin 4–6 prosentin (mid-single digits) suuruisen kasvun underwriting-tulokseen ja alle 86 prosentin yhdistetyn kulusuhteen.

If jatkoi vahvaa kehitystään ja saavutti 234 miljoonan euron (213) underwriting-tuloksen kasvaen 10 prosenttia vuodentakaisesta. Kasvua vauhditti 0,7 prosenttiyksikön parannus yhdistetyssä kulusuhteessa, joka oli 80,8 prosenttia (81,5), sekä maksutulon vahva 6,9 prosentin kasvu kiintein valuuttakurssein. Maksutulo kasvoi kaikilla liiketoiminta- ja markkina-alueilla ja sitä tukivat tammikuun alussa sopimusten uusimisen yhteydessä toteutetut hinnankorotukset, korkea asiakaspysyvyys sekä asiakasmäärän kasvu. Ifin oikaistu riskisuhde parani vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,7 prosenttia vuodentakaisesta. Koronaviruspandemian vaikutukset olivat pienet, eikä niitä näin ollen ole määritelty kvantitatiivisesti. Tulos ennen veroja nousi 283 miljoonaan euroon (257).

Topdanmarkin tulos ennen veroja aleni 37 miljoonaan euroon (137) Sampo-konsernin tuloslaskelmassa. Yhdistetty kulusuhde oli 87,8 prosenttia (84,7).

Hastingsin ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen vaikutti Ison-Britannian haasteellinen moottoriajoneuvomarkkina hintakilpailuineen ja kohonneine korvausinflaatioineen. Hastings on ollut hinnoittelussaan kurinalainen, minkä myötä maksutulo kasvoi 10 prosenttia kiintein valuuttakurssein hinnantarkistuksien tukemana ja vakuutussopimusten määrä pysyi suunnilleen vuodenvaihteen tasolla. Kotivakuutusten määrä kasvoi vuositasolla 18 prosenttia. Operatiivinen kulusuhde kasvoi 92,5 prosenttiin (75,1) pääosin koronapandemian vaikutusten vähentymisen seurauksena. Hastingsin tulos ennen veroja oli 17 miljoonaa euroa (56) ilman yrityskauppaan liittyneitä ei-operatiivisia poistoja ja yhtiön raportoitu tulos ennen veroja oli 2 miljoonaa euroa (46).

Mandatumin tulos ennen veroja kasvoi 80 miljoonaan euroon (76) tammi–maaliskuussa 2022. Epävakaasta markkinatilanteesta huolimatta Mandatumin sijoitussidonnaiset ja muut hallinnoitavat asiakasvarat pysyivät lähellä ennätystasoja ja olivat 10,9 miljardia euroa (11,1) nettomerkintöjen osin kompensoidessa markkina-arvojen alenemista. Mandatum Lifen Solvenssi II -vakavaraisuussuhde kasvoi 216 prosenttiin (190), kun korkojen nousun ja symmetrisen mukautustekijän alenemisen positiiviset vaikutukset ylittivät heikon markkina-arvoisen sijoitustuloksen negatiivisen vaikutuksen selkeästi.

Omistusyhteisön tulos ennen veroja kasvoi 164 miljoonaan euroon (115). Tulos sisältää 157 miljoonan euron suuruisen Nordea-osingon ja 28 miljoonan euron suuruisen myyntivoiton 19 miljoonan Nordea-osakkeen myynnistä avoimessa pörssikaupankäynnissä. Sampo luopui huhtikuussa kaikista lopuistakin omistamistaan Nordean osakkeista ja ilmoitti, että sen johto aikoo ehdottaa hallitukselle, että uusi omien osakkeiden osto-ohjelma käynnistetään 18.5.2022 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen sillä edellytyksellä, että yhtiökokous uusii hallituksen valtuutuksen omien osakkeiden ostoon.

Lokakuussa 2021 käynnistetty 750 miljoonan euron suuruinen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma päättyi 25.3.2022. Sampo osti tuona aikana kaikkiaan 17,1 miljoonaa omaa osakettaan, joka oli 3,1 prosenttia kaikista osakkeista. Takaisinostetut osakkeet mitätöitiin 31.3.2022. Sampo käynnisti 30.3.2022 uuden omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman, jonka suuruus on korkeintaan 250 miljoonaa euroa.

Sampo-konsernin Solvenssi II -säännöstön mukainen vakavaraisuussuhde kasvoi maaliskuun 2022 lopussa 200 prosenttiin (185) vuoden 2021 1,70 euron osakekohtaiseen vakuutusosinkoon perustuva osinkokertymä ja käynnissä oleva 250 miljoonan euron suuruinen omien osakkeiden osto-ohjelma huomioiden. 15 prosenttiyksikön parannus vuoden 2021 lopusta johtui pääosin nousevista koroista ja symmetrisen mukautustekijän alenemisesta. Sampo-konsernin tavoitteena on 170–190 prosentin suuruinen Solvenssi II -säännöstön mukainen vakavaraisuussuhde. Huhtikuussa toteutetun Sammon loppujen Nordea-osakkeiden myynnin odotetaan nostavan konsernin vakavaraisuussuhdetta arviolta 30 prosenttiyksikköä.

Sampo-konsernin velkaisuusaste kasvoi maaliskuun 2022 lopussa 24,8 prosenttiin vuoden 2021 lopun 23,8 prosentista pääoman alenemisesta johtuen. Osinkoehdotuksen mukainen osinko ja omien osakkeiden takaisinostot huomioiden velkaisuusaste oli 29,0 prosenttia, kun se oli vuoden 2021 lopussa 27,9 prosenttia. Sampo-konserni tavoittelee alle 30 prosentin velkaisuusastetta.

Sampo-konsernin yhtiökokous pidetään 18.5.2022. Hallitus ehdotti 9.2.2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 4,10 euroa kullekin yhtiön osakkeelle. Osingosta 1,70 euroa olisi vakuutusosinkoa.

KONSERNIJOHTAJAN KOMMENTTI

Sammon liiketoiminnot osoittivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä mukautumiskykynsä taloudellisen ja geopoliittisen epävarmuuden keskellä, joka on lisääntynyt kuluneen vuoden aikana erityisesti traagisen ja epäoikeutetun Ukrainan sodan seurauksena. Vahinkovakuutusliiketoiminnan underwriting-kehitys oli erinomainen ja taseemme säilyi vahvana, minkä ansiosta saatoimme käynnistää uuden omien osakkeiden osto-ohjelman. Lisäksi jatkoimme strategiamme edistämistä myymällä huhtikuussa loputkin Nordea-omistuksemme.

Suurimman liiketoimintomme Ifin vuosineljännes oli erinomainen. Maksutulo kasvoi 7 prosenttia vuodentakaisesta siitä huolimatta, että uusien autojen kauppa väheni Pohjoismaissa 20 prosenttia. Myös liiketoiminnan kannattavuus oli vahva. Yhdistetty kulusuhde ylsi uuteen ensimmäisen vuosineljänneksen ennätykseensä 80,8 prosenttiin siitäkin huolimatta, että suurvahingot olivat odotettua mittavammat ja vahinkofrekvenssi palasi kohti normaalitasoaan koronapandemiaan liittyneiden rajoitusten poistuttua.

Ukrainan sodan aikaansaama energian ja hyödykkeiden hinnannousu on lisännyt inflaatiokehityksen ennustamisen vaikeutta sekä kulutustuotteiden hintojen että korvauskulujen näkökulmasta. Korvausinflaatio on ollut Pohjoismaissa alkuvuonna kolme prosenttia eli samalla tasolla kuin vuoden 2021 lopulla monivuotisten hankintasopimuksiemme ansiosta. Ulkoisessa toimintaympäristössämme on kuitenkin nähtävissä korvausinflaation kohoamispaineita loppuvuonna. Noudatamme siten hinnoittelussa varovaista käytäntöä ja teemme läheistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa varmistaaksemme, että asiakkaillamme on voimassa oikeantasoinen vakuutussuoja. Maksutulon kasvu ja asiakaspysyvyys olivat erinomaisia kaikilla Ifin liiketoiminta-alueilla ensimmäisellä vuosineljänneksellä, minkä ansiosta suhtaudun luottavaisesti mahdollisuuksiimme menestyä tässä toimintaympäristössä.

Hastingsin ja Ifin yhteistyö syvenee ja katson näiden yrityksien kulttuureissa olevan samankaltaisuutta, jossa on merkittävää arvonluontipotentiaalia ajan mittaan. Ison-Britannian moottoriajoneuvomarkkinoilla vallitsi ensimmäisellä vuosineljänneksellä edelleen haastava tilanne hintakilpailun ja kohonneen kustannusinflaation tuodessa merkittävää painetta vakuutustoiminnan marginaaleihin. Hastings jatkoi hinnoittelussaan varovaista käytäntöään ja korotti hintojaan kohonneen kustannusinflaation kattamiseksi, ja tämän vauhdittamana yhtiön maksutulo kasvoi 10 prosenttia. Samanaikaisesti kotivakuutuskannan kehitys on erinomainen vakuutusten määrän kasvaessa vuositasolla 18 prosenttia.

Rahoitusmarkkinoilla nähtiin volatiliteettia ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kohonneet korot vaikuttavat liiketoimintoihimme positiivisesti uudelleen sijoitettavan varallisuuden korkotuottojen kasvaessa ja vakuutuksiin liittyvän korvausvastuun pienetessä. Korkoinstrumenttiemme lyhyen duraation ansiosta olemme suhteellisen hyvissä asemissa löytääksemme korkeampituottoisia sijoituskohteita. Toisaalta miinuksena tässä kehityssuunnassa on se, että korkoerojen kasvu ja osakemarkkinoiden alamäki vaikuttivat sijoitustuottoihimme negatiivisesti ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Sammon tase on vahva ja kestää kasvaneen epävarmuuden. Sekä vakavaraisuus että velkaisuusaste ovat säilyneet tavoitteiden mukaisina tai jopa niitä parempina. Pystyimme siten käynnistämään uuden 250 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman pian viime vuonna käynnistetyn, 750 miljoonan euron suuruisen osto-ohjelman päättymisen jälkeen.

Sampo saavutti 29.4.2022 uuden virstanpylvään strategiassaan myydessään loputkin omistamistaan Nordean osakkeista ja muuttuessaan siten kokonaan vakuutuskonserniksi. Strategisen painopisteemme ollessa entistä selkeämpi sekä yritysjohdolle että osakkeenomistajille meillä on vahvat edellytykset entistäkin vahvempaan operatiiviseen menestykseen ja arvonluontiin. Nordea-osakkeiden myynti samalla myös vahvistaa konsernin resilienssiä vähentämällä altistumistamme markkinariskille. Myyntien seurauksena johto aikoo ehdottaa hallitukselle uuden osto-ohjelman käynnistämistä 18.5.2022 järjestettävän yhtiökokouksen jälkeen.

Loppuvuotta tarkastellen olen edelleen luottavainen erinomaisten vahinkovakuutustoimintojemme kehityksen suhteen ja olen edelleen sitoutunut vahinkovakuuttamiseen keskittyvään strategiaamme.

Torbjörn Magnusson
Konsernijohtaja

TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Näkymät vuodelle 2022

Sampo-konsernin vahinkovakuutusliiketoimintojen odotetaan yltävän vuosille 2021–2023 asetettujen tavoitteiden mukaisiin underwriting-marginaaleihin. Konsernitasolla Sampo tavoittelee alle 86 prosentin yhdistettyä kulusuhdetta, ja sen suurimman tytäryhtiön Ifin tavoitteeksi on asetettu alle 85 prosentin yhdistetty kulusuhde. Hastings tavoittelee alle 88 prosentin operatiivista kulusuhdetta. Ensimmäisen vuosineljänneksen vahvan kehityksen myötä näkymää Ifin yhdistetyksi kulusuhteeksi vuodelle 2022 on parannettu 82–84 prosenttiin.

Sampo-konsernin vahinkovakuutustoimintojen yhdistetyt kulusuhteet ja operatiiviset kulusuhteet vaihtelevat vuosineljänneksittäin muun muassa sään kausivaihteluiden, suurvahinkojen, aiempina vuosina sattuneisiin vahinkoihin liittyvän korvausvastuun purun sekä koronapandemiaan liittyvän vahinkofrekvenssin heilahtelun vuoksi. Näillä tekijöillä on erityisen olennainen merkitys yksittäisille segmenteille ja liiketoiminta-alueille, kuten Tanskan- ja Ison-Britannian toiminnoille.

Sijoitustoiminnan markkina-arvoin laskettavat tulokset ovat varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.

Topdanmark julkaisee oman tulosennustemallinsa vuosineljänneksittäin.Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Sampo-konserni altistuu päivittäisessä liiketoiminnassaan erilaisille riskeille ja epävarmuustekijöille ensisijaisesti keskeisten liiketoimintayksiköidensä välityksellä.

Sampo-konsernin kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat eniten markkina-, luotto- ja vakuutusriskit sekä operatiiviset riskit. Konsernitasolla riskien lähteet ovat samoja, mutta hajautusvaikutusten takia ne eivät ole suoraan yhteenlaskettavissa.

Ennalta arvaamattomat, merkittävät tapahtumat voivat vaikuttaa Sampo-konsernin kannattavuuteen välittömästi. Epävarmuustekijöiden identifiointi on helpompaa kuin epävarmuustekijöiden todennäköisyyksien, ajoituksen ja mahdollisten taloudellisten vaikutusten laajuuden arviointi. Koronaviruspandemian alun jälkeen elvyttävä finanssi- ja rahapolitiikka sekä tarjontaketjun ongelmat ja nopeasti vahvistunut kulutustavaroiden kysyntä ovat kiihdyttäneet inflaatiota, mikä on näkynyt erityisesti energian ja tavaroiden hintojen nousuna. Aivan viime viikkoina lisäksi sota Ukrainassa on luonut maailmantalouteen uuden negatiivisen tarjontashokin, mikä heikentää talouskasvua ja kiihdyttää inflaatiota. Koronaviruspandemia ja sota Ukrainassa tuovatkin talouden ja pääomamarkkinoiden kehitykseen tällä hetkellä merkittävää epävarmuutta. On olemassa myös lukuisia yleisesti tunnistettuja makrotaloudellisia ja poliittisia tekijöitä sekä muita epävarmuuden lähteitä, jotka voivat vaikuttaa finanssialaan monella tavoin negatiivisesti.

Muita epävarmuuden lähteitä ovat toimintaympäristön ennalta arvaamattomat rakenteelliset muutokset sekä jo tunnistetut toimintaympäristöön vaikuttavat trendit ja mahdolliset vaikutuksiltaan suuret tapahtumat. Näillä ulkoisilla tekijöillä voi olla vaikutuksia Sampo-konsernin liiketoiminnan harjoittamiseen myös pitkällä aikavälillä. Esimerkkejä tunnistetuista trendeistä ovat demografiset muutokset, kestävän kehityksen teemat ja teknologinen kehitys esimerkiksi keinoälyn ja digitalisaation saralla mukaan lukien kyberturvallisuuteen liittyvät uhat.MUUT TAPAHTUMAT

Osinkoehdotus

Hallitus ehdotti 9.2.2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle osinkoa vuodelta 2021 maksettavaksi 4,10 euroa kullekin yhtiön osakkeelle. Osinko ehdotetaan maksettavan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.5.2022 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingot maksetaan 31.5.2022. Voitonjakoehdotus on kokonaisuudessaan nähtävillä osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.

Ulkoisten tekijöiden vaikutukset Sampo-konserniin

Geopoliittinen epävarmuus lisääntyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä Venäjän hyökättyä naapurimaahansa Ukrainaan. Konsernin sota-alueeseen liittyvät vakuutusriskit ovat hyvin rajalliset ja koskevat lähinnä Suurasiakkaat-liiketoiminnan tiettyjä pohjoismaisia asiakkaita, joiden vakuutusehdoissa sotatilanteesta seuranneet vahingot on rajattu vakuutusvastuun ulkopuolelle. Sammon taseeseen ei myöskään sisälly merkittäviä suoria sijoituksia Venäjälle tai Ukrainaan.

Suorien riskipositioiden vähyys huomioiden suurin Ukrainan sodasta Sammolle aiheutuva riski liittyy konfliktin toisen asteen vaikutuksiin pääomamarkkinoilla ja makrotaloudessa. Konsernilla on strategisten sijoitustensa sekä omistamiensa vakuutusyhtiöiden ja niiden vakuutusvastuun kautta merkittäviä markkinariskipositioita, joiden arvoihin markkinasokit voivat heijastua epäsuotuisasti. Näiden riskien toteutumisen varalta ja markkinavolatiliteetin sietämiseksi konsernilla on taloudelliset puskurit, ja Sampo ylsikin vakavaraisuus- ja velkaisuustavoitteisiinsa vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen lopulla.

Kriisin makrotaloudelliset vaikutukset voivat heijastua myös Sammon operatiiviseen liiketoimintaan esimerkiksi talouskasvua alentaessaan, toimitusongelmia aiheuttaessaan ja hyödykkeiden hintoja nostaessaan. Näiden tekijöiden huomiointi on erityisen tärkeää, sillä koronapandemian ja siihen liittyneen elvyttävän raha- ja finanssipolitiikan seurauksena toimitusketjun ongelmat ja vauhdittunut inflaatio olivat tosiasia jo ennen sodan alkua.

Koronapandemian vaikutukset liiketoimintaan olivat Pohjoismaissa ja Baltiassa kuluneella vuosineljänneksellä selkeästi vähäisemmät kuin vuonna 2021. Koronarajoitukset heijastuivat moottoriajoneuvovahinkojen frekvensseihin vuosineljänneksen alussa, mutta vuosineljänneksen edetessä frekvenssit kasvoivat kohti normaalitasoaan. Isossa-Britanniassa moottoriajoneuvovahinkojen frekvenssit lisääntyivät pandemiaan liittyvien rajoituksien poistuttua, mutta ovat edelleen pienemmät kuin ennen koronapandemian puhkeamista. Koronapandemian vaikutusten vähäisyyden ja niiden luotettavan arvioinnin hankaloitumisen vuoksi Sampo on päättänyt olla julkistamatta kvantitatiivista arviota ensimmäiseen vuosineljännekseen kohdistuneista koronapandemian vaikutuksista.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Omien osakkeiden osto-ohjelma

Sammon 30.3.2022 julkistama omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma jatkui raportointikauden päättymisen jälkeen. Yhtiö oli 29.4.2022 pörssikaupankäynnin päättyessä ostanut yhteensä 2 851 150 Sammon A-osaketta, joka oli 0,53 prosenttia Sampo Oyj:n koko osakemäärästä. Osto-ohjelman etenemistä voi seurata osoitteessa www.sampo.com/tiedotteet.


Nordean osakkeiden myynnit

Sampo luopui kaikista hallussaan olleista Nordean osakkeista myymällä 200 miljoonaa osaketta nopeutetun tarjousmenettelyn kautta 29.4.2022 ja 26 miljoonaa osaketta avoimessa pörssikaupankäynnissä aiemmin huhtikuussa. Transaktioista saatiin bruttomyyntituloa 2,1 miljardia euroa, mistä kirjataan noin 82 miljoonan euron suuruinen positiivinen kirjanpitovaikutus Sammon konsernituloslaskelmaan.

Tarjousmenettelyn tuloksen julkistamisen yhteydessä Sampo julkisti, että sen johto aikoo ehdottaa hallitukselle, että käynnistetään uusi omien osakkeiden osto-ohjelma 18.5.2022 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen sillä edellytyksellä, että yhtiökokous uusii hallituksen valtuutuksen omien osakkeiden ostoon.

SAMPO OYJ
Hallitus

Lisätiedot

Knut Arne Alsaker, talousjohtaja, puh. 010 516 0010
Sami Taipalus, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 516 0030
Maria Silander, viestintäpäällikkö, mediayhteydet, puh. 010 516 0031


Puhelinkonferenssi

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi klo 16.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 8171 0310, +1 631 913 1422, +44 33 3300 0804 tai +46 8 5664 2651. Puhelinkonferenssin tunnus: 95293335#

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti osoitteessa www.sampo.com/tulos. Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tämän lisäksi tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sampo julkaisee puolivuosikatsauksen 2022 keskiviikkona 3.8.2022.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

 

Liite