Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sampo-konsernin tulos tammi–syyskuulta 2022

• Konsernin vahinkovakuutustoimintojen bruttomaksutulo kasvoi 7 prosenttia vuodentakaisesta.

• Konsernin yhdistetty kulusuhde oli vahva, 81,6 prosenttia (80,9).

• Underwriting-tulos kasvoi 3 prosenttia 1 009 miljoonaan euroon (985). Ilman vertailukaudella 2021 raportoituja koronapandemian vaikutuksia underwriting-tuloksen kasvu oli 13 prosenttia.

• Tulos ennen veroja oli 1 472 miljoonaa euroa (1 974) ja osakekohtainen tulos 2,19 euroa (2,74). Nordeaan liittyvät erät pois lukien tulos ennen veroja oli 1 212 miljoonaa euroa (1 356).

• Konsernin Solvenssi II -vakavaraisuussuhde vahvistui osinkokertymä mukaan lukien 238 prosenttiin vuoden 2021 lopun 185 prosentista ja toisen neljänneksen 233 prosentista.

Avainluvut

Milj. e 1–9/
2022
1–9/
2021
Muutos, % 7–9/
2022
7–9/
2021
Muutos, %
Tulos ennen veroja 1 472 1 974         -25 407 632         -36
If 932 818         14 270 252         7
Topdanmark 92 256         -64 32 48         -33
Hastings 65 115         -43 40 31         30
Mandatum 189 201         -6 74 59         24
Omistusyhteisö 194 584         -67 -10 242         —
Tilikauden tulos 1 218 1 662         -27 321 550         -42
Underwriting-tulos 1 009 985         3 330 327         1
    Muutos   Muutos
Tulos/osake, euroa 2,19 2,74 -0,55 0,58 0,93 -0,35
Tulos/osake ilman satunnaisia eriä, euroa *) 2,00 2,31 -0,31 0,58 0,67 -0,09
Tulos/osake markkina-arvoin, euroa -0,97 3,67 -4,64 -0,28 1,01 -1,63
Oman pääoman tuotto (ml. laajan tuloksen erät), %         -6,3         22,7         -29,0         —         —         —

*) Nordeaan liittyvä 103 miljoonan euron suuruinen kirjanpitovaikutus tammisyyskuulta 2022 on luokiteltu Sampo-konsernin osinkopolitiikan mukaisesti satunnaiseksi eräksi. Vertailulukuihin sisältyi satunnaisia eriä 237 miljoonaa euroa tammisyyskuussa ja 144 miljoonaa euroa kolmannella vuosineljänneksellä.

Luvut eivät ole tilintarkastettuja.

Sampo-konsernin taloudelliset tavoitteet vuosille 2021–2023 Tavoite 1–9/2022
Konserni Underwriting-tuloksen kasvu keskimäärin 4–6 (mid-single-digit) prosenttia vuositasolla (ilman koronapandemian vaikutuksia) 3 % (13 % ilman raportoituja koronapandemian vaikutuksia tammi-syyskuussa 2021)
  Konsernin yhdistetty kulusuhde: alle 86 % 81,6 %
  Vakavaraisuussuhde: 170–190 % 256 % (238 % ml. osinkokertymä)
  Velkaisuusaste: alle 30 % 25,9 %
     
If Yhdistetty kulusuhde: alle 85 % 79,8 %
     
Hastings Operatiivinen kulusuhde: alle 88 % 88,0 %
  Riskisuhde: alle 76 % 77,6 %

Taloudelliset tavoitteet vuosille 2021–2023 esiteltiin pääomamarkkinapäivässä 24.2.2021.

Koronapandemian vaikutukset olivat tammi–syyskuussa 2022 pienet ja näin ollen niitä ei raportoida erikseen.

TAMMISYYSKUUN 2022 KESKEISET TAPAHTUMAT

Sampo-konsernin ydinliiketoiminnan vahinkovakuutuksen kehitys oli vahvaa tammi–syyskuussa 2022. Underwriting-tulos ylsi yli miljardiin euroon kasvaen 3 prosenttia vuodentakaisesta tai 13 prosenttia ilman vertailukaudella 2021 raportoituja koronapandemian vaikutuksia. Konsernin yhdistetty kulusuhde säilyi vahvana ja oli 81,6 prosenttia (80,9). Yhdistettyä kulusuhdetta tukivat vahva operatiivinen kehitys ja edelleen nousseet diskonttokorot. Ilman vertailukaudella raportoituja koronapandemian vaikutuksia yhdistetty kulusuhde olisi parantunut 1,0 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta. Bruttomaksutulo kasvoi 7 prosenttia 6 493 miljoonaan euroon. Kasvua tukivat sopimusten uusimisen ja asiakaspysyvyyden säilyminen vahvalla tasolla sekä hinnantarkistukset keskeisimmillä alueilla. Sampo on asettanut vuosille 2021–2023 taloudelliseksi tavoitteiksi keskimäärin 4-6 prosentin (mid-single digit) suuruisen kasvun underwriting-tulokselle ja alle 86 prosentin yhdistetyn kulusuhteen.

If raportoi tammi–syyskuussa 2022 vahvat luvut underwriting-tuloksen kasvaessa 11 prosenttia 756 miljoonaan euroon (680). Kasvua tukivat yhdistetyn kulusuhteen paraneminen 1,0 prosenttiyksikköä 79,8 prosenttiin (80,8) ja bruttomaksutulon 7,0 prosentin kasvu kiintein valuuttakurssein. Maksutulon kasvu oli vahvaa erityisesti Suurasiakkaat- ja Baltia-liiketoiminta-alueilla, kun taas Pohjoismaissa heikkona jatkunut uusien autojen myynti painoi Henkilöasiakkaiden kasvua. Ifin oikaistu riskisuhde parani 0,6 prosenttiyksikköä ja näkymää vuoden 2022 yhdistetyksi kulusuhteeksi vahvistettiin 80–82 prosenttiin. Sijoituspuolella Ifin korkosalkun asteittainen uudelleensijoittaminen korkeammin koroin jatkui, ja salkun efektiivinen korkotuotto (running yield) nousi 2,7 prosenttiin toisen neljänneksen 2,1 prosentista ja vuoden 2021 lopun 1,5 prosentista. Tulos ennen veroja nousi 932 miljoonaan euroon (818).

Topdanmarkin tulos ennen veroja laski 92 miljoonaan euroon (256) Sampo-konsernin tuloslaskelmassa heikon markkinaympäristön painaessa edelleen sijoitustuottoja. Yhdistetty kulusuhde oli 83,4 prosenttia (82,9).

Hastings suoriutui hyvin Ison-Britannian haastavalla moottoriajoneuvovakuutusmarkkinalla, jossa markkinahinnat laahasivat edelleen korvausinflaation perässä. Hastings pysyi kurinalaisena ja korotti edelleen hintojaan, mikä näkyi bruttomaksutulon 11 prosentin kasvuna kiintein valuuttakurssein tammi– syyskuussa 2022 ja 20 prosentin kasvuna kolmannella vuosineljänneksellä. Voimassa olevien vakuutussopimusten määrä kasvoi vuodentakaisesta 2 prosenttia lähes 3,2 miljoonaan. Kasvu selittyi kotivakuutussopimusten 28 prosentin kasvulla, kun taas moottoriajoneuvovakuutussopimusten määrä pysyi tasaisena. Operatiivinen kulusuhde nousi 88,0 prosenttiin (78,1). Hastingsin tulos ennen veroja oli 109 miljoonaa euroa (145) ilman yrityskauppaan liittyviä ei-operatiivisia poistoja. Raportoitu tulos ennen veroja oli 65 miljoonaa euroa (115).

Mandatum-segmentin tulos ennen veroja tammi–syyskussa 2022 laski 189 miljoonaan euroon (201) heikon markkinaympäristön painaessa edelleen sijoitustuottoja. Mandatumin sijoitussidonnaiset ja muut hallinnoitavat asiakasvarat laskivat 10,1 miljardiin euroon vuoden 2021 lopun 11,1 miljardista ja toisen vuosineljänneksen 10,3 miljardista sijoitusten markkina-arvojen laskun ollessa suurempi kuin positiivisena säilyneet nettomerkinnät. Mandatum Lifen Solvenssi II -vakavaraisuussuhde vahvistui 282 prosenttiin (190) korkojen nousun ja edelleen laskeneen vakavaraisuusvaatimuksen siivittäminä.

Omistusyhteisön tulos ennen veroja oli 194 miljoonaa euroa (584) sisältäen Nordean maksaman 157 miljoonan euron osingon ja 103 miljoonan euron voiton loppujen Nordea-osakkeiden myynnistä vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Sammon 9.6.2022 käynnistetty miljardin euron suuruinen kolmas omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma jatkui hyvässä tahdissa. Kolmannella vuosineljänneksellä hankittiin yhteensä 8,7 miljoonaa osaketta 379 miljoonalla eurolla. Sampo oli jo ennen käynnissä olevaa osto-ohjelmaa saanut päätökseen kaksi edellistä ohjelmaansa. Tammi–syyskuussa 2022 hankittiin yhteensä 24,4 miljoonaa osaketta 1,1 miljardilla eurolla.

Sampo-konsernin Solvenssi II -vakavaraisuussuhde vahvistui 238 prosenttiin vuoden 2021 lopun 185 prosentista ja kesäkuun 2022 lopun 233 prosentista vuodelta 2021 jaettuun 1,70 euron osakekohtaiseen vakuutusosinkoon perustuva osinkokertymä huomioiden. Vakavaraisuussuhteen 5 prosenttiyksikön nousun taustalla olivat lähinnä vahva underwriting-tulos ja korkojen nousun jatkumisesta hyötyminen. Sampo tavoittelee 170-190 prosentin vakavaraisuussuhdetta.

Sampo-konsernin velkaisuusaste nousi 25,9 prosenttiin vuoden 2021 lopun 23,8 prosentista, mutta laski kesäkuun 2022 lopun 29,2 prosentista. Velkaisuusasteen 3,3 prosenttiyksikön aleneminen päättyneellä vuosineljänneksellä selittyi Sampo Oyj:n senioriehtoisten joukkovelkakirjalainojen 501 miljoonan euron takaisinostoilla ja Hastingsin 250 miljoonan Englannin punnan arvoisen senioriehtoisen joukkovelkakirjalainan lunastuksella syyskuussa 2022. Sampo tavoittelee alle 30 prosentin velkaisuusastetta.

VUODEN 2022 KOLMAS NELJÄNNES LYHYESTI

Sammon tulos ennen veroja heinä–syyskuussa 2022 oli 407 miljoonaa euroa (632). Nordeaan liittyvät erät pois lukien vertailukauden 2021 tulos ennen veroja oli 374 miljoonaa euroa. Osakohtainen tulos oli 0,58 euroa (0,93). Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos oli -131 miljoonaa euroa (595) ja sitä painoi heikko markkinaympäristö.

Konsernin underwriting-tulos oli 330 miljoonaa euroa (327). Ilman vertailukaudella raportoituja koronapandemian vaikutuksia underwriting-tulos kasvoi 5 prosenttia. Konsernin yhdistetty kulusuhde oli 82,4 prosenttia (81,1).

Ifin tulos ennen veroja oli 270 miljoonaa euroa (252) ja underwriting-tulos 235 miljoonaa euroa (238). Yhdistetty kulusuhde oli 81,6 prosenttia (80,2) ja bruttomaksutulon kasvu kiintein valuuttakurssein 5,7 prosenttia. Oikaistu riskisuhde parani 0,5 prosenttiyksikköä vertailukaudesta, kun laskelmasta jätetään suurvahingot, sääilmiöihin liittyvät vahingot, raportoidut koronapandemian vaikutukset ja aiempien tilikausien vahinkoihin varatun korvausvastuun kehitys.

Topdanmarkin tulos ennen veroja laski 32 miljoonaan euroon (48) ja yhdistetty kulusuhde parani 81,8 prosenttiin (84,4).

Hastingsin tulos ennen veroja oli 40 miljoonaa euroa (31) ja operatiivinen kulusuhde 87,0 prosenttia (81,3). Voimassa olevien vakuutussopimusten määrä pystyi tasaisena kotivakuutussopimusten vahvan kasvun tukemana.

Mandatum-segmentin tulos ennen veroja oli 74 miljoonaa euroa (59). Nettomerkinnät sijoitussidonnaisiin ja muihin hallinnoitaviin asiakasvaroihin säilyivät positiivisina haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Mandatum Lifen Solvenssi II -vakavaraisuussuhde vahvistui 27 prosenttiyksikköä 282 prosenttiin.

KONSERNIJOHTAJAN KOMMENTTI

Sammon ensimmäinen kokonainen vuosineljännes puhdasoppisena vakuutuskonsernina osoitti valitsemamme strategian hyödyt. Ylsimme vahvaan tulokseen ja taseemme on edelleen erinomaisessa kunnossa vallitsevasta taloudellisesta epävarmuudesta ja pääomamarkkinoiden volatiliteetista huolimatta. Underwriting-tulos kasvoi 13 prosenttia vuodentakaisesta koronapandemian vaikutukset huomioiden ja ylitti siten sille asettamamme 4–6 prosentin vuositason kasvutavoitteen.

Sampo järjesti syyskuussa pohjoismaiseen vahinkovakuutustoimintaansa keskittyneen sijoittajapäivän. Olemme konsernissa kuluneen parin vuosikymmenen aikana tehtyjen mittavien investointien myötä kehittäneet merkittäviä kilpailuetuja, jotka ovat edistäneet ja edistävät jatkossakin erinomaista taloudellista suorituskykyä. Vuoden kolmas neljännes ei ollut tässä poikkeus, sillä vahinkovakuutustoimintamme maksutulo kasvoi 7 prosenttia ja konsernitason yhdistetty kulusuhde oli 82,4 prosenttia eli mukavasti tavoitteessamme, alle 86 prosentissa konsernitasolla.

Sammon keskeisimmän liiketoiminta-alueen pohjoismaisen vahinkovakuutuksen toimintaympäristö säilyi kuluneella vuosineljänneksellä vakaana. Korvausinflaatio pysyi 4–5 prosentissa eli toisen vuosineljänneksen tasolla; olemme jatkaneet inflaation kattamiseksi tehtyjä hinnantarkistuksia niiden heijastumatta vankkaan asiakaspysyvyyteemme. If ylsi vuosineljänneksellä 81,6 prosentin yhdistettyyn kulusuhteeseen, joka on epätavallisen korkeasta suurvahinkojen määrästä huolimatta hyvin sille asetetussa tavoitteessa, alle 85 prosentissa. Myös Isossa-Britanniassa toteutimme korkeana jatkuneen korvausinflaation seurauksena lisää merkittäviä hinnankorotuksia, mikä jarrutti moottoriajoneuvovakuutuksien asiakasmäärän kasvua. Hinnoittelukäytäntömme on kuitenkin varmistanut sen, että toimintamme kannattavuus säilyy vahvana ja ylsimmekin vuosineljänneksellä 87,0 prosentin operatiiviseen kulusuhteeseen.

Kuluneena vuonna vallinnut taloudellinen ja geopoliittinen epävarmuus on heijastunut pääomamarkkinoille volatiliteettina, ja tämä on alentanut Sammon sijoitustuottoja käyvin arvoin. Sampo on kuitenkin korkosalkkunsa lyhyen duraation ansiosta hyvissä asemissa hyötyäkseen korkojen noususta. Ifin efektiivinen korkotuotto on noussut 120 korkopistettä 2,7 prosenttiin tänä vuonna. Henkivakuutuksiin ja säästämiseen keskittyvän Mandatum Lifen Solvenssi II -vakavaraisuussuhde on noussut vuodentakaisesta 92 prosenttiyksikköä ja on nyt 282 prosenttia eli korkeampi kuin koskaan. Samaan aikaan nettomerkinnät Mandatumin vähän pääomaa sitoviin sijoitussidonnaisiin tuotteisiin säilyivät positiivisina epävakaasta markkinaympäristöstä huolimatta, mikä kuvastaa yhtiön vahvaa markkina-asemaa kotimaassa.

Vankkoina säilyneet underwriting-tulokset ja korkojen nousun tuomat hyödyt tukivat myös konsernin taloudellista asemaa ja konsernilla on edelleen ylimääräistä pääomaa. Jatkaessamme pääomien allokoinnin optimointia arvoimme ylimääräisen, vakuutustoimintojemme tarpeet ylittävän pääoman olevan 3-4 euroa osaketta kohden. Tästä hieman yli puolet on käytettävissä ja peräisin Nordean osakkeiden myynnistä aiemmin tänä vuonna. Loput ylimääräisestä pääomasta on Sampo Oyj:n suorissa sijoituksissa, joista aiomme irtautua ajan myötä. Olemme edelleen vahvasti sitoutuneita taseenhallintaan koskeviin tavoitteisiimme ja uskon, että vallitseva taloudellinen epävarmuus huomioiden on perusteltua, että jatkamme pääoman palauttamista edelleen asteittain. Julkistamme hallituksen ehdotuksen uusista pääomien palautuksista vuoden 2022 tulosjulkistuksen yhteydessä 10.2.2023.

Vahva operatiivinen kehityksemme huomioiden olen iloinen Sammon hallituksen päätettyä edistää rinnakkaislistausta Nasdaqin Tukholman pörssiin marraskuun jälkipuoliskolla, toki edellyttäen, että markkinaolosuhteet ovat suotuisat ja että asianmukaiset hyväksynnät Nasdaqin Tukholman pörssiltä ja Ruotsin Finanssivalvonnalta saadaan. Uskon, että Sammon entistä vahvempi keskittyminen vahinkovakuutuksiin, markkinajohtajuus Pohjoismaissa ja kyky houkutteleviin pääoman palautuksiin antavat meille hyvät mahdollisuudet luoda omistaja-arvoa jatkossakin.

Torbjörn Magnusson
Konsernijohtaja

TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Näkymät vuodelle 2022

Sampo-konsernin vahinkovakuutusliiketoimintojen odotetaan yltävän vuosille 2021–2023 asetettujen tavoitteiden mukaisiin underwriting-marginaaleihin. Konsernitasolla Sampo tavoittelee alle 86 prosentin yhdistettyä kulusuhdetta, ja sen suurimman tytäryhtiön Ifin tavoitteeksi on asetettu alle 85 prosentin yhdistetty kulusuhde. Hastings tavoittelee alle 88 prosentin operatiivista kulusuhdetta. Tammi–syyskuun vahvan kehityksen myötä näkymää Ifin yhdistetyksi kulusuhteeksi vuodelle 2022 on parannettu 80–82 prosenttiin toisen vuosineljänneksen lopun 80,5–82,5 prosentista.

Sampo-konsernin vahinkovakuutustoimintojen yhdistetyt kulusuhteet ja operatiiviset kulusuhteet vaihtelevat vuosineljänneksittäin muun muassa sään kausivaihteluiden, suurvahinkojen, aiempina vuosina sattuneisiin vahinkoihin liittyvän korvausvastuun purun sekä koronapandemiaan liittyvän vahinkofrekvenssin heilahtelun vuoksi. Näillä tekijöillä on erityisen olennainen merkitys yksittäisille segmenteille ja liiketoiminta-alueille, kuten Tanskan ja Ison-Britannian toiminnoille.

Sijoitustoiminnan markkina-arvoin laskettavat tulokset ovat varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.

Topdanmark julkaisee oman tulosennustemallinsa vuosineljänneksittäin.

Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Sampo-konserni altistuu päivittäisessä liiketoiminnassaan erilaisille riskeille ja epävarmuustekijöille ensisijaisesti keskeisten liiketoimintayksiköidensä välityksellä.

Sammon konserniyhtiöiden kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat eniten markkina-, luotto- ja vakuutusriskit sekä operatiiviset riskit. Konsernitasolla riskien lähteet ovat samoja, mutta hajautusvaikutusten takia ne eivät ole suoraan yhteenlaskettavissa.

Ennalta arvaamattomat, merkittävät tapahtumat voivat vaikuttaa Sampo-konsernin kannattavuuteen välittömästi. Epävarmuustekijöiden identifiointi on helpompaa kuin epävarmuustekijöiden todennäköisyyksien, ajoituksen ja mahdollisten taloudellisten vaikutusten laajuuden arviointi. Vuoden 2022 aikana sota Ukrainassa ja koronaviruspandemiaan liittyvät rajoitustoimet Kiinassa ovat heikentäneet maailmantalouden kehitystä. Samalla inflaatiopaineet ovat voimistuneet ja laajentuneet pakottaen keskuspankkeja jyrkkiin koronnostoihin. Tämä voi johtaa sekä talouskasvun merkittävään hidastumiseen edelleen että ongelmiin yritysten, kotitalouksien ja valtioiden velanhoitokyvyssä. Lisäksi Euroopan energiahuollon uudelleenjärjestelyt vievät aikaa ja nykyinen energiakriisi voi kestää useita vuosia. Nämä tekijät tuovat talouden ja pääomamarkkinoiden kehitykseen tällä hetkellä merkittävää epävarmuutta. Samaan aikaan nopeasti kehittyvät hybridiuhat luovat uusia haasteita valtioille ja yrityksille. On olemassa myös lukuisia yleisesti tunnistettuja makrotaloudellisia ja poliittisia tekijöitä sekä muita epävarmuuden lähteitä, jotka voivat vaikuttaa finanssialaan monella tavoin negatiivisesti.

Muita epävarmuuden lähteitä ovat toimintaympäristön ennalta arvaamattomat rakenteelliset muutokset sekä jo tunnistetut toimintaympäristöön vaikuttavat trendit ja mahdolliset vaikutuksiltaan suuret tapahtumat. Näillä ulkoisilla tekijöillä voi olla vaikutuksia Sampo-konsernin liiketoiminnan harjoittamiseen myös pitkällä aikavälillä. Esimerkkejä tunnistetuista trendeistä ovat demografiset muutokset, kestävän kehityksen teemat ja teknologinen kehitys esimerkiksi keinoälyn ja digitalisaation saralla mukaan lukien kyberturvallisuuteen liittyvät uhat.

RINNAKKAISLISTAUTUMINEN NASDAQIN TUKHOLMAN PÖRSSIIN

Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tänään edetä yhtiön rinnakkaislistautumisessa Nasdaqin Tukholman pörssiin 8.9.2022 tiedotetun arviointiprosessin seurauksena. Rinnakkaislistausprosessi on tarkoitus saada päätökseen ja kaupankäynti aloittaa Nasdaqin Tukholman pörssissä marraskuun jälkipuoliskolla.

Rinnakkaislistausprosessin seuraava vaihe on Nasdaqin Tukholman pörssin hyväksynnän saaminen rinnakkaislistaukselle ja Ruotsin Finanssivalvonnalta saatava hyväksyntä Sammon valmistelemalle listalleottoesitteelle. Sampo tiedottaa rinnakkaislistausprosessista lisää sen edetessä. Rinnakkaislistautuminen vaatii toteutuakseen suotuisia markkinaolosuhteita sekä Nasdaqin Tukholman pörssin ja Ruotsin Finanssivalvonnan hyväksyntää.

Sampo ei kerää uutta pääomaa eikä laske liikkeeseen osakkeita osana rinnakkaislistausprosessia. Rinnakkaislistaus toteutetaan ruotsalaisten SDR-talletustodistusten kautta (Swedish Depository Receipts). Kaupankäynnin tueksi ja likviditeetin lisäämiseksi Sampo aikoo nimittää SEB:n SDR-talletustodistusten liikkeeseenlaskijaksi ja markkinatakaajaksi.

SAMPO OYJ
Hallitus

Lisätiedot:

Knut Arne Alsaker, talousjohtaja, puh. 010 516 0010

Sami Taipalus, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 516 0030

Maria Silander, viestintäpäällikkö, mediayhteydet, puh. 010 516 0031

Puhelinkonferenssi

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi klo 16.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 2319 5437, +1 212 999 6659, +44 (0) 33 0551 0200, +46 (0) 8 50520424. Puhelinkonferenssin tunnus: Sampo Q3

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti osoitteessa www.sampo.com/tulos. Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.

Tämän lisäksi tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Sampo julkaisee vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteensa 10.2.2023.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

 

Liite