Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sampo Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Sampo Oyj:n 18.5.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2021 osinkoa 4,10 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 20.5.2022 ja osingonmaksupäivä 31.5.2022. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Yhtiökokous päätti kasvattaa hallituksen jäsenten lukumäärää yhdeksään jäseneen. Hallitukseen valittiin uudelleen Christian Clausen, Fiona Clutterbuck, Georg Ehrnrooth, Jannica Fagerholm, Johanna Lamminen, Risto Murto, Markus Rauramo ja Björn Wahlroos. Lisäksi Steve Langan valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi. Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Björn Wahlroosin ja varapuheenjohtajakseen Jannica Fagerholmin. Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin Christian Clausen, Risto Murto, Markus Rauramo ja Björn Wahlroos (puheenjohtaja) sekä tarkastusvaliokuntaan Fiona Clutterbuck, Georg Ehrnrooth, Jannica Fagerholm (puheenjohtaja), Johanna Lamminen ja Steve Langan.

Kaikkien hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista Arvopaperimarkkinayhdistyksen antaman hallinnointikoodin 2020 mukaisesti. Hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/hallitus.

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille palkkioita vuonna 2023 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuotuisena palkkiona 190 000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 98 000 euroa. Tämän lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen varapuheenjohtajalle 27 000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 27 000 euroa ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 6 200 euroa. Hallituksen jäsenen edellytetään hankkivan yhtiökokouksen päätöksen perusteella Sammon A-sarjan osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 50 prosentilla hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta, josta on ensin vähennetty verot ja vastaavat maksut.

Yhtiökokous hyväksyi Sampo Oyj:n toimielinten palkitsemisraportin. Päätös on neuvoa-antava.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, jolle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. KHT Jukka Vattulainen toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan osakkeita enintään 50 000 000 kappaletta. Valtuutuksen nojalla osakkeet hankitaan niiden hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiökokouksessa oli ennakkoon annetut ja asiamiehen edustamat äänet mukaan luettuna edustettuna 326 496 211 osaketta (60,66 prosenttia osakkeista) ja 331 296 211 ääntä (61,01 prosenttia kaikista äänioikeuksista). Yhtiökokouksen äänestystulokset ovat saatavilla tämän tiedotteen liitteenä olevassa taulukossa.

Varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymät ehdotukset julkaistiin pörssitiedotteina 9.2.2022 ja Sampo Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka julkaistiin 28.2.2022. Ne ovat saatavilla kokonaisuudessaan Sammon yhtiökokoussivustolla osoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä osoitteessa yhtiökokoussivustolla sekä Sampo Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Fabianinkatu 27, Helsinki, 18.5.2022 työpäivän loppuun mennessä.

SAMPO OYJ
Hallitus

Lisätiedot:

Sami Taipalus
johtaja, sijoittajasuhteet
puh. 010 516 0030

Maria Silander
viestintäpäällikkö, mediayhteydet
puh. 010 516 0031

Mirko Hurmerinta
sijoittajasuhdepäällikkö
puh. 010 516 0032

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com

LIITE

Yhtiökokouksen äänestystulokset

Hallituksen ehdotukset yhtiökokouksellePuolestaVastaanÄänestämättä jättäneet
Tilinpäätöksen vahvistaminen330 748 904
(99,95 %)
159 708
(0,05 %)
379 436
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen330 567 624
(99,78 %)
727 982
(0,22 %)
100
Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2021328 035 617
(99,67 %)
1 072 361
(0,33 %)
622 811
Toimielinten palkitsemisraportin käsittely313 892 716
(95,05 %)
16 338 187
(4,95%)
1 052 422
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen329 436 540
(99,45 %)
1 834 752
(0,55 %)
9 277
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen331 276 461
(100,00 %)
4 685
(0,00 %)
285
Hallituksen jäsenten valitseminen317 932 134
(95,98 %)
13 299 799
(4,02 %)
51 714
Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen331 146 534
(99,97 %)
104 824
(0,03 %)
31 658
Tilintarkastajan valitseminen331 233 368
(99,99 %)
41 237
(0,01 %)
8 455
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta328 954 165
(99,31 %)
2 298 986
(0,69 %)
34 962