Liputusilmoitukset

Listayhtiön osakkeenomistajalla, osakkeenomistajaan rinnastettavalla henkilöllä ja listayhtiöllä itsellään on velvollisuus tehdä liputusilmoitus eli ilmoitus huomattavista äänioikeuksista.

Liputusilmoitukset lähetetään Finanssivalvonnalle ja listayhtiölle, jonka osakkeita muutos koskee. Listayhtiö julkistaa tiedot pörssitiedotteella ilman aiheetonta viivästystä.

Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat liputusilmoitusten tekemiselle. Ilmoitus tehdään, kun omistus- tai ääniosuus saavuttaa, ylittää tai alittaa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 2/3 tai 90 prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Liputusilmoitukset tulee toimittaa Sampo Oyj:n sähköpostiosoitteeseen flagging(at)sampo.fi.

Lisätietoa Finanssivalvonnan sivuilta:

Alla on listattu Sammon vastaanottamat liputusilmoitukset 10 vuoden ajalta.


2024

Ei vielä liputusilmoituksia vuonna 2024.


2023

Ei liputusilmoituksia.


2022

Muutoksen
ajankohta
Yhtiö Osakkeet,
yhteensä
Äänet,
yhteensä
15.3.2022 BlackRock, Inc. Alle 5 % Alle 5 % 
18.3.2022 BlackRock, Inc. 5,2 % Alle 5 %
21.3.2022 BlackRock, Inc 5,3 % Alle 5 %
23.3.2022 BlackRock, Inc 5,2 % Alle 5 %
24.3.2022 BlackRock, Inc 5,10 % 5,05 %
16.8.2022 BlackRock, Inc 5,06 %  5,05 %
17.8.2022 BlackRock, Inc 5,10 % 5,09 %
31.8.2022 BlackRock, Inc Alle 5 % Alle 5 %
1.9.2022 BlackRock, Inc 5,00 % Alle 5 %
2.9.2022 BlackRock, Inc 5,08 % 5,07 %
6.9.2022 BlackRock, Inc 5,03 % 5,02 %
12.9.2022 BlackRock, Inc 5,07 % 5,06 %
14.9.2022 BlackRock, Inc 5,05 % 5,04 %
20.9.2022 BlackRock, Inc Alle 5 % Alle 5 %
23.9.2022 BlackRock, Inc 5,00 % Alle 5 %
26.9.2022 BlackRock, Inc 5,03 % 5,02 %
27.9.2022 BlackRock, Inc 5,16 % 5,15 %

Yhteensä 17 liputusilmoitusta.


2021

Muutoksen
ajankohta
Yhtiö Osakkeet,
yhteensä
Äänet,
yhteensä
4.1.2021 BlackRock, Inc. 5,03 %  Alle 5 % 
5.1.2021 BlackRock, Inc. Alle 5 %  Alle 5 % 
15.1.2021 BlackRock, Inc 5,01 % Alle 5 %
18.1.2021 BlackRock, Inc Alle 5 %  Alle 5 % 
8.3.2021 BlackRock, Inc 5,12 % 5,07 %
9.3.2021 BlackRock, Inc 5,19 % 5,14 %
12.3.2021 BlackRock, Inc 5,13 % 5,08 %
17.3.2021 BlackRock, Inc 5,07 % 5,02 %
18.3.2021 BlackRock, Inc Alle 5 % Alle 5 %
19.3.2021 BlackRock, Inc 5,05 % 5,01 %
22.3.2021 BlackRock, Inc 5,09 % 5,05 %
23.3.2021 BlackRock, Inc 5,06% 5,01%
24.3.2021 BlackRock, Inc 5,10% 5,06%
29.3.2021 BlackRock, Inc 5,04 %  Alle 5 %
30.3.2021 BlackRock, Inc 5,06 % 5,02 %
9.4.2021 BlackRock, Inc 5,10 % 5,06 %
13.4.2021 BlackRock, Inc 5,04 % Alle 5 %
15.4.2021 BlackRock, Inc 5,07 % 5,03 %
16.4.2021 BlackRock, Inc 5,05 % 5,01 %
19.4.2021 BlackRock, Inc 5,07 % 5,02 %
20.4.2021 BlackRock, Inc 5,04 % Alle 5 %
22.4.2021 BlackRock, Inc Alle 5 % Alle 5 %
28.4.2021 BlackRock, Inc 5,05 % 5,00 %
29.4.2021 BlackRock, Inc 5,12 % 5,07 %
3.5.2021 BlackRock, Inc Alle 5 % Alle 5 %
7.5.2021 BlackRock, Inc 5,01 %  Alle 5 %
10.5.2021 BlackRock, Inc Alle 5 % Alle 5 %
11.5.2021 BlackRock, Inc 5,04 % Alle 5 %
12.5.2021 BlackRock, Inc 5,17 %  5,12 % 
19.5.2021 BlackRock, Inc 5,03 % Alle 5 %
21.5.2021 BlackRock, Inc Alle 5 % Alle 5 %
24.5.2021 BlackRock, Inc 5,07 % 5,03 %
25.5.2021 BlackRock, Inc 5,19 % 5,15 %
26.5.2021 BlackRock, Inc 5,05% 5,00 %
27.5.2021 BlackRock, Inc 5,42 % 5,37 %
29.9.2021 BlackRock, Inc 5,09 % 5,05 %
1.10.2021 BlackRock, Inc 5,14 % 5,10 %
6.10.2021 BlackRock, Inc 5,15 % 5,10 %
7.10.2021 BlackRock, Inc 5,12 % 5,08 %
8.10.2021 BlackRock, Inc 5,15 % 5,10 %
11.10.2021 BlackRock, Inc 5,16 % 5,12 %

Yhteensä 41 liputusilmoitusta.


2020

Muutoksen
ajankohta
Yhtiö Osakkeet,
yhteensä
Äänet,
yhteensä
15.12.2020 BlackRock, Inc. 5,10 % 5,05 %
16.12.2020 BlackRock, Inc. 5,14 % 5,10 %
17.12.2020 BlackRock, Inc. 5,11 % 5,07 %
18.12.2020 BlackRock, Inc. 5,11 % 5,07 %
21.12.2020 BlackRock, Inc. 5,01 % 4,96 %
22.12.2020 BlackRock, Inc. Alle 5 %  Alle 5 % 
24.12.2020 BlackRock, Inc. 5,01 % Alle 5 %
28.12.2020 BlackRock, Inc. 5,07 % 5,02 %
29.12.2020 BlackRock, Inc. 5,01 % Alle 5 %

Yhteensä 9 liputusilmoitusta.


2019

Muutoksen
ajankohta
Yhtiö Osakkeet,
yhteensä
Äänet,
yhteensä
 2.4.2019 Solidium Oy  9,95 %  9,87 %

Yhteensä 1 liputusilmoitus.


2018

Muutoksen
ajankohta
Yhtiö Osakkeet,
yhteensä
Äänet,
yhteensä
2.1.2018 BlackRock, Inc. 5,07 % 5,03 %
5.1.2018 BlackRock, Inc.  5,01 % Alle 5 %
5.1.2018 Capital Income Builder (CIB) 5,07 % 5,02 %
8.1.2018 BlackRock, Inc  5,04 % 5,00 %
9.1.2018 BlackRock, Inc  Alle 5 % Alle 5 %
10.1.2018 BlackRock, Inc  5,04 % Alle 5 %
17.1.2018 BlackRock, Inc Alle 5 % Alle 5 %
18.1.2018 BlackRock, Inc  5,03 % Alle 5 %
19.1.2018 BlackRock, Inc 5,06 % 5,01 %
22.1.2018 BlackRock, Inc 5,02 % Alle 5 %
23.1.2018 BlackRock, Inc 5,01 % Alle 5 %
25.1.2018 BlackRock, Inc Alle 5 % Alle 5 %
2.2.2018 BlackRock, Inc 5,06 % 5,02 %
5.2.2018 BlackRock, Inc 5,09 % 5,05 %
6.2.2018 BlackRock, Inc 5,02 % Alle 5 %
12.2.2018 BlackRock, Inc 5,12 % 5,08 %
13.2.2018 BlackRock, Inc 5,03 % Alle 5 %
14.2.2018 BlackRock, Inc Alle 5 % Alle 5 %
21.2.2018 BlackRock, Inc 5,004 % Alle 5 %
23.2.2018 BlackRock, Inc 5,14 % 5,10 %
27.2.2018 BlackRock, Inc 5,03 % Alle 5 %
2.3.2018 BlackRock, Inc Alle 5 % Alle 5 %
9.3.2018 BlackRock, Inc 5,01 % Alle 5 %
12.3.2018 BlackRock, Inc 5,05 % 5,00 %
13.3.2018 BlackRock, Inc 5,53 % 5,48 %
19.4.2018 BlackRock, Inc. 6,06 % 6,01 %
23.4.2018 BlackRock, Inc 6,07 % 6,02 %
17.5.2018 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 4,01 % 3,97 %
17.10.2018 Capital Income Builder (CIB) 5,03 % 4,99 %
20.10.2018 Capital Income Builder (CIB) 4,98 % 4,94 %
13.11.2018 The Capital Group Companies, Inc. 4,98 % 4,93 %

Yhteensä 31 liputusilmoitusta.


 2017

Muutoksen
ajankohta
Yhtiö Osakkeet,
yhteensä
Äänet,
yhteensä
24.2.2017 BlackRock, Inc. 5,04 % Alle 5 %
28.2.2017 BlackRock, Inc.  Alle 5 % Alle 5 %
8.3.2017 BlackRock, Inc. 5,02 % Alle 5 %
9.3.2017 BlackRock, Inc  Alle 5 % Alle 5 %
10.3.2017 BlackRock, Inc 5,00 % Alle 5 %
13.3.2017 BlackRock, Inc  5,07 % 5,03 %
14.3.2017 BlackRock, Inc 5,04 % 5,00 %
16.3.2017 BlackRock, Inc  5,07 % 5,03 %
17.3.2017 BlackRock, Inc 5,03 % Alle 5 %
20.3.2017 BlackRock, Inc 5,07 % 5,03 %
22.3.2017 BlackRock, Inc 5,11 % 5,07 %
23.3.2017 BlackRock, Inc 5,10 % 5,05 %
27.3.2017 BlackRock, Inc 5,14 % 5,10 %
10.10.2017 BlackRock, Inc 5,03 % Alle 5 %
12.10.2017 BlackRock, Inc 5,06 % 5,01 %
13.10.2017 BlackRock, Inc Alle 5 % Alle 5 %
8.12.2017 Capital Income Builder (CIB) 5,02 % 4,98 %
12.12.2017 BlackRock, Inc 5,02 % Alle 5 %
13.12.2017 BlackRock, Inc Alle 5 % Alle 5 %

Yhteensä 19 liputusilmoitusta.


2016

Muutoksen
ajankohta
Yhtiö Osakkeet,
yhteensä
Äänet,
yhteensä
25.1.2016 BlackRock, Inc. 5,04 % Alle 5 %
26.1.2016 BlackRock, Inc.  Alle 5 % Alle 5 %
29.1.2016 BlackRock, Inc. 5,02 % Alle 5 %
1.2.2016 BlackRock, Inc  Alle 5 % Alle 5 %
3.2.2016 BlackRock, Inc  5,03 % Alle 5 %
4.2.2016 BlackRock, Inc  Alle 5 % Alle 5 %
24.2.2016 Capital Income Builder (CIB) 5,02 % Alle 5 %
4.4.2016 BlackRock, Inc  5,01 % Alle 5 %
5.4.2016 BlackRock, Inc 5,05 % 5,00 %
6.4.2016 BlackRock, Inc 5,09 % 5,05 %
22.4.2016 BlackRock, Inc 5,19 % 5,14 %
25.4.2016 BlackRock, Inc 5,18 % 5,14 %
26.4.2016 BlackRock, Inc 5,38 % 5,33 %
23.5.2016 Capital Income Builder (CIB) 5,10 % 5,06 %
8.7.2016 BlackRock, Inc 5,10 % 5,05 %
12.7.2016 BlackRock, Inc 5,09 % 5,05 %
22.7.2016 BlackRock, Inc 5,06 % 5,02 %
25.7.2016 BlackRock, Inc 5,00 % 4,96 %
26.7.2016 BlackRock, Inc 5,09 % 5,04 %
28.7.2016 BlackRock, Inc 5,05 % 5,01 %
8.8.2016 BlackRock, Inc 5,11 % 5,06 %
10.8.2016 BlackRock, Inc 5,06 % 5,02 %
17.8.2016 BlackRock, Inc 5,08 % 5,04 %
30.8.2016 BlackRock, Inc 5,03 % 4,99 %
31.8.2016 BlackRock, Inc Alle  5 % Alle 5 %

Yhteensä 25 liputusilmoitusta.


2015

Muutoksen
ajankohta
Yhtiö Osakkeet,
yhteensä
Äänet,
yhteensä
31.7.2015 BlackRock, Inc. Alle 5 % Alle 5 %
2.9.2015 BlackRock, Inc.  5,02 % Alle 5 %
4.9.2015  BlackRock, Inc. 5,05 % 5,00 % 
7.10.2015 BlackRock, Inc  5,03 % Alle 5 %
8.10.2015  BlackRock, Inc  Alle 5 %  Alle 5 %
26.11.2015  BlackRock, Inc  5,02 % Alle 5 %
27.11.2015  BlackRock, Inc  Alle 5%  Alle 5 %
10.12.2015  BlackRock, Inc  5,00 %  Alle 5 %
11.12.2015 BlackRock, Inc Alle 5% Alle 5 %

Yhteensä 9 liputusilmoitusta.


2014

Muutoksen
ajankohta
Yhtiö Osakkeet,
yhteensä
Äänet,
yhteensä
19.5.2014 BlackRock, Inc.  5,08 % 5,03 %

Yhteensä 1 liputusilmoitus.

Päivitetty