Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Hallitus

Valmistellessaan esitystä hallituksen jäsenten palkitsemisesta varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ottaa Sampo-konsernin palkitsemisperiaatteiden ja Sampo Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikan lisäksi huomioon asiaankuuluvilla markkina-alueilla ja verrokkiyhtiöissä tapahtuneen palkkiokehityksen.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenten palkkioita korotettiin maltillisesti ja heille maksetaan palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuotuisena palkkiona 190 000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle 98 000 euroa. Tämän lisäksi varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 27 000 euroa ja tarkastusvaliokunnan jäsenille 6 200 euroa. Hallituksen jäsenille ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Muualla kuin Suomessa vakituisesti asuvien hallituksen jäsenten lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen suorittamisesta vastaa Sampo Oyj kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lisäksi hallituksen jäsenen matkakulut ja majoituksesta aiheutuneet kulut maksetaan todellisten kustannusten mukaan. Hallituksen jäsenille ei makseta muita taloudellisia etuuksia. 

Hallituksen jäsenen edellytetään hankkivan varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Sammon A-sarjan osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 50 prosentilla hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta, joka jää jäljelle verojen, maksujen ja lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen vähentämisen jälkeen. Sampo vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta. Hallituksen jäsenen edellytetään säilyttävän hankkimansa osakkeet omistuksessaan hankintahetkestä lukien kahden vuoden ajan. Osakkeisiin kohdistuvan luovutusrajoituksen sitovuus kuitenkin päättyy, mikäli hallituksen jäsenen toimikausi yhtiön hallituksessa päättyy ennen kahden vuoden määräajan umpeutumista.

Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa Sampoon tai muihin Sampo-konserniyhtiöihin, eivätkä kuulu työsuhdeperusteisten palkkiojärjestelmien piiriin. Hallituksen jäsenet eivät osallistu Sammon kannustinjärjestelmiin.

Päivitetty 18.5.2022