Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Palkitsemismuodot

Sampo-konsernin käyttämät erilaiset palkitsemismuodot ovat kiinteä ja muuttuva palkitseminen sekä eläke ja muut edut.

Kiinteä palkitseminen

Kiinteä palkitseminen on työntekijän palkitsemiskokonaisuuden perusta. Kiinteän palkan tulee luoda taloudellista vakautta muodostamalla riittävän suuren osuuden kokonaispalkitsemisesta. Kiinteän palkan tulee olla oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen, mutta ei markkinoiden johtava. Kiinteä palkka perustuu pääsääntöisesti työntekijän yleiseen vastuutasoon ja asemaan organisaatiossa. Paikalliset työehtosopimukset muodostavat kehyksen useimpien Sampo-konsernin työntekijöiden palkkakehitykselle.

Muuttuva palkitseminen

Muuttuvalla palkitsemisella varmistetaan palkitsemiskokonaisuuksien kilpailukykyisyys. Muuttuva palkitseminen voi joko perustua yhtiön tulokseen liittyvään kontribuutioon ja yksilölliseen suoritukseen (lyhytaikaiset kannustinohjelmat) tai liittyä työntekijöiden sitouttamiseen Sampo-konserniin pitkällä aikavälillä ja työntekijöiden ja osakkeenomistajien etujen yhdenmukaistamiseen kytkemällä palkkiot keskeisiin suorituskriteereihin ja soveltuvin osin Sammon osakkeen positiiviseen hintakehitykseen (pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät).

Muuttuvan palkitsemisen tulee pääsääntöisesti perustua yksilön suorituksen arviointiin, liiketoimintayksikön ja/tai liiketoiminta-alueen tulokseen sekä yhtiön, divisioonan ja/tai Sampo-konsernin kokonaistulokseen. Määrälliset ja laadulliset suorituskriteerit ja niiden suhteellinen painoarvo on määriteltävä etukäteen. Muuttuvan palkkion maksamiselle tulee aina olla kynnysarvot ja ylärajat.

Muuttuvien palkkioiden maksamisen tulee perustua riskinoton arviointiin ja vakavaraisuuspääomavaatimusten täyttymiseen. Tietty osuus ylimmälle johdolle ja tietyille avainhenkilöille maksettavasta muuttuvasta palkkiosta lykätään määritellyn ajanjakson ajaksi kussakin Sampo-konserniin kuuluvassa yhtiössä sovellettavan sääntelyjärjestelmän mukaisesti. Lykkäysajanjakson jälkeen tehdään jälkikäteinen riskiarviointi, ja kunkin Sampo-konserniyhtiön hallitus päättää, voidaanko lykättyjä muuttuvia palkkioita maksaa/vapauttaa kokonaan tai osittain, vai jätetäänkö ne kokonaan maksamatta/vapauttamatta.

Lyhytaikaiset kannustepalkkiot
Pitkäaikaiset kannustepalkkiot

Eläke

Eläkkeet perustuvat työehtosopimuksiin ja/tai vastaavat paikallisten työmarkkinoiden tilannetta. Uudet eläkejärjestelyt ovat säännönmukaisesti maksuperusteisia.

Muut edut

Muut edut perustuvat paikallisten työmarkkinoiden käytäntöihin.

Päivitetty 20.4.2022