Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Konsernijohtaja

Palkitsemismuodot

Sammon konsernijohtaja Torbjörn Magnusson aloitti tehtävässään 1.1.2020. 

Konsernijohtajan palkitseminen arvioidaan vuosittain, ja se perustuu Sampo-konsernin palkitsemisperiaatteisiin sekä Sampo Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikkaan. Konsernijohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä palkasta, luontoiseduista ja maksuperusteisesta lisäeläkesopimuksesta sekä mahdollisista lyhytaikaisista ja pitkäaikaisista kannustepalkkioista. Alla kuvataan konsernijohtajan palkitsemista. Tarkemmat tiedot konsernijohtajan vuosien 2020-2021 palkitsemisesta selostetaan vuoden 2021 Toimielinten palkitsemisraportissa.

Kiinteä palkka

Konsernijohtajan kiinteä palkka oli 10 283 060 Ruotsin kruunua vuonna 2022.

Luontoisedut

Konsernijohtajan luontoisetuihin sisältyy lounasetu, sairausvakuutus ja vuosittainen matkapassi, joka kattaa Tukholman ja Helsingin väliset lennot.

Lyhytaikaiset kannustepalkkiot

Hallitus päättää kunakin vuonna erikseen yhden vuoden mittaisista lyhytaikaisista kannustinohjelmista sekä niistä rahana maksettavista palkkioista seuraavana vuonna. Konsernijohtaja osallistuu vuoden mittaiseen lyhytaikaiseen kannustinohjelmaan, jossa palkkion maksu perustuu Sampo-konsernin osakekohtaisen tuloksen (EPS) kynnysarvon ylitykseen ja jossa palkkio määräytyy Sampo-konsernin tuloksen ja konsernijohtajan henkilökohtaisen suorituksen perusteella. Konsernijohtajalle voidaan maksaa ohjelmasta palkkiona enintään yhdeksän kuukauden kiinteää palkkaa vastaava määrä. Osa maksettavasta palkkiosta lykätään vähintään kolmeksi vuodeksi Sampoon sovellettavan sääntelyjärjestelmän mukaisesti. 

Konsernijohtaja Torbjörn Magnussonin lyhytaikaisen kannustinohjelman tavoitteet, 2021

  Konsernitavoitteet Henkilökohtaiset tavoitteet
Suoritusperusteiden kuvaus Sampo-konsernin arvon kehitys suhteessa liiketoimintatavoitteisiin ja Sampo-konsernin yleinen tulostaso. Sisältää mm. osakkuusyhtiöiden arvon kehityksen, tytäryhtiöiden kehityksen (esim. Hastings) ja uusien liiketoiminta- tai sijoitusmahdollisuuksien luomisen Sammolle.
Suhteelliset painoarvot 50 % 50 %
Toteuma yhteensä
(0 - 100 %)
90 % 100 %
Enimmäispalkkio

SEK 7 275 750
75 % vuoden 2021 kiinteästä palkasta*

Toteutunut palkkio

SEK 6 911 963
95 % enimmäispalkkiosta ja 71 % vuoden 2021 kiinteästä palkasta*

Lykätty osuus palkkiosta (maksetaan aikaisintaan 2025)

SEK 2 764 785
Toteutuneesta palkkiosta on lykätty käteisenä 40 %:n osuus

Maksu vuonna 2022 SEK 4 147 178

* Konsernijohtajan kiinteä vuosipalkka oli 9 701 000 Ruotsin kruunua vuonna 2021.

 

Konsernijohtajaja Torbjörn Magnussonin lyhytaikaisen kannustinohjelman tavoitteet, 2022

  Sampo-konserni Tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt ESG (ympäristö-, yhteiskuntavastuu- ja hallintokriteerit)
Suoritusperusteiden kuvaus ja suhteellinen painoarvoSampo-konsernin yhdistetty kulusuhde
12,5 %

If yhdistetty kulusuhde
10 %

Sammon ESG-luokituksien nostaminen
10 %

Osakekohtainen vakuutusosinko
12,5 %

If vakuutusmaksutulon (brutto) kasvu
15 %

 

Muut synergiaetuja ja lisäarvoa luovat kehitysprojektit ja aktiviteetit
20 %

Hastings operatiivinen kulusuhde
10 %

 
  Arvonluomiseen tähtäävä, Nordea-omistukseen liittyvä strategia
10 %
 
Toteuma yhteensä (0-100 %) Arvioidaan keväällä 2023
Enimmäispalkkio 75 % vuoden 2022 kiinteästä palkasta*
Toteutunut palkkio

Toteuma raportoidaan suorituksen arvioinnin jälkeen

Lykätty osuus palkkiosta (maksetaan aikaisintaan 2026) 40 % ansaitusta palkkiosta lykätään käteisenä kolmeksi vuodeksi Sampoon sovellettavan sääntelyn mukaisesti. 
Maksu vuonna 2023

Vuoden 2022 lyhytaikaisen kannustinohjelman palkkiot maksetaan keväällä 2023. Maksuihin sovelletaan lykkäyssääntöä.

* Konsernijohtajan kiinteä vuosipalkka on 10 283 060 Ruotsin kruunua vuonna 2022.

Pitkäaikaiset kannustepalkkiot

Hallitus päättää pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä sekä niistä rahana maksettavista palkkioista. Konsernijohtaja osallistuu Sampo-konsernin avainhenkilöiden pitkäaikaisiin kannustinjärjestelmiin 2017:1 ja 2020:1, joissa palkkio määräytyy Sammon A-osakkeen arvon kehityksen perusteella 3–5 vuoden ajanjakson aikana kannustinjärjestelmien käyttöönotosta. Palkkio maksetaan kolmessa vuosittaisessa erässä, joista ensimmäinen on 30 prosenttia, toinen 35 prosenttia ja kolmas 35 prosenttia. Konsernijohtajalle on allokoitu 350 000 kannusteyksikköä 2017:1-järjestelmässä ja 350 000 kannusteyksikköä 2020:1-järjestelmässä.

Yhden kannusteyksikön arvo lasketaan maksuhetkellä Sammon A-osakkeen vaihdolla painotetun keskikurssin ja osinko-oikaistun lähtökurssin erotuksen perusteella. Osakkeen arvon kehityksen lisäksi kannusteyksikön arvoa laskettaessa otetaan huomioon If Vahinkovakuutuksen vakuutusliikkeen tuotto ja/tai riskisopeutetun pääoman tuotto, kuten tarkemmin on määritelty kunkin kannustinjärjestelmän ehdoissa. Kannustinjärjestelmistä maksettaville palkkioille on asetettu yläraja. 2017:1-järjestelmässä yhden kannusteyksikön enimmäisarvo voi olla enintään 19 euroa korkeampi kuin lähtökurssi ja 2020:1-järjestelmässä enimmäisarvo voi olla 24 euroa korkeampi kuin lähtökurssi.

2017:1- ja 2020:1 -järjestelmiin liittyvien palkkioiden maksamisen yhteydessä konsernijohtaja on velvollinen ostamaan Sammon A-osakkeita 50 prosentilla kunkin saamansa palkkioerän määrästä tuloveron ja vastaavien maksujen vähentämisen jälkeen. Osakkeet ovat luovutusrajoituksen alaisia kolme vuotta, minkä jälkeen hallitus päättää niiden mahdollisesta vapauttamisesta. Konsernijohtajalle ei ole asetettu muita muodollisia vaatimuksia Sammon A-osakkeen omistukseen liittyen. Ajantasainen tieto johdon osakeomistuksista löytyy täältä.

Pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien ehdot

Eläke-etuudet

Konsernijohtaja on oikeutettu Ruotsin lakisääteiseen eläkkeeseen, jossa eläkkeen perusteena olevien tulojen yläraja on 7,5 kertaa tuloperusmäärä, jonka lisäksi hän on oikeutettu maksuperusteiseen lisäeläkkeeseen. Lisäeläkkeen eläkemaksu on 38 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta ja 25 prosenttia vuosittain maksetusta lyhytaikaisesta kannustepalkkiosta. Eläkeikä on 65 vuotta.

Toimisuhteen päättyminen 

Yhtiön irtisanoessa Torbjörn Magnussonin toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisaika on 12 kuukautta, jolta ajalta hänelle maksetaan irtisanomisajan palkka. Lisäksi Magnussonin on oikeutettu enintään 24 kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvaukseen, mikäli i) Sampo Oyj irtisanoo sopimuksen tai ii) konsernijohtaja irtisanoo sopimuksen yhtiön rikottua olennaisesti sopimusta tai vastuiden olennaisesti muututtua Sampo-konsernin yhtiörakenteessa tai omistajuudessa tapahtuneiden merkittävien muutoksien seurauksena. Erokorvauksen enimmäismäärä perustuu Magnussonin aiemmassa tehtävässä If Skadeförsäkring Holding AB:n toimitusjohtajana sovellettuihin ehtoihin.

Päivitetty 12.1.2023