Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Konsernijohtaja

Palkitsemismuodot

Sammon konsernijohtaja Torbjörn Magnusson aloitti tehtävässään 1.1.2020. 

Konsernijohtajan palkitseminen arvioidaan vuosittain, ja se perustuu Sampo-konsernin palkitsemisperiaatteisiin sekä Sampo Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikkaan. Konsernijohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä palkasta, luontoiseduista ja maksuperusteisesta lisäeläkesopimuksesta sekä mahdollisista lyhytaikaisista ja pitkäaikaisista kannustepalkkioista.

Kiinteä palkka

Konsernijohtajan kiinteä palkka on 10 283 060 Ruotsin kruunua vuodessa.

Luontoisedut

Konsernijohtajan luontoisetuihin sisältyy lounasetu ja vuosittainen matkapassi, joka kattaa Tukholman ja Helsingin väliset lennot.

Lyhytaikaiset kannustepalkkiot

Hallitus päättää kunakin vuonna erikseen yhden vuoden mittaisista lyhytaikaisista kannustinohjelmista sekä niistä rahana maksettavista palkkioista seuraavana vuonna. Konsernijohtaja osallistuu vuoden mittaiseen lyhytaikaiseen kannustinohjelmaan, jossa palkkion maksu perustuu Sampo-konsernin osakekohtaisen tuloksen (EPS) kynnysarvon ylitykseen ja jossa palkkio määräytyy Sampo-konsernin tuloksen ja konsernijohtajan henkilökohtaisen suorituksen perusteella. Konsernijohtajalle voidaan maksaa ohjelmasta palkkiona enintään yhdeksän kuukauden kiinteää palkkaa vastaava määrä. Osa maksettavasta palkkiosta lykätään vähintään kolmeksi vuodeksi Sampoon sovellettavan sääntelyjärjestelmän mukaisesti. Vuoden 2020 osalta lyhytaikaisen kannustinohjelman tavoitteet oli jaettu kahteen osaan: i) Sampo-konsernin tavoitteet, esimerkiksi Sampo-konsernin arvon kehitys ja yleinen tulostaso (67 prosenttia kokonaistavoitteista) ja ii) henkilökohtaiset tavoitteet, esim. osakkuusyhtiöiden arvon kehitys ja uusien liiketoimintojen tai sijoitusmahdollisuuksien luominen (33 prosenttia kokonaistavoitteista). Vuoden 2021 lyhytaikaisen kannustinohjelman tavoitteet on jaettu kahteen osaan: i) Sampo-konsernin tavoitteet, esimerkiksi Sampo-konsernin arvon kehitys ja yleinen tulostaso (50 prosenttia kokonaistavoitteista) ja ii) henkilökohtaiset tavoitteet, esim. osakkuusyhtiöiden arvon kehitys, tytäryhtiöiden kehitys ja uusien liiketoimintojen tai sijoitusmahdollisuuksien luominen (50 prosenttia kokonaistavoitteista).

Pitkäaikaiset kannustepalkkiot

Hallitus päättää pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä sekä niistä rahana maksettavista palkkioista. Konsernijohtaja osallistuu Sampo-konsernin avainhenkilöiden pitkäaikaisiin kannustinjärjestelmiin 2017:1 ja 2020:1, joissa palkkio määräytyy Sammon A-osakkeen arvon kehityksen perusteella 3–5 vuoden ajanjakson aikana kannustinjärjestelmien käyttöönotosta. Palkkio maksetaan kolmessa vuosittaisessa erässä, joista ensimmäinen on 30 prosenttia, toinen 35 prosenttia ja kolmas 35 prosenttia. Konsernijohtajalle on allokoitu 350 000 kannusteyksikköä 2017:1-järjestelmässä ja 350 000 kannusteyksikköä 2020:1-järjestelmässä.

Yhden kannusteyksikön arvo lasketaan maksuhetkellä Sammon A-osakkeen vaihdolla painotetun keskikurssin ja osinko-oikaistun lähtökurssin erotuksen perusteella. Osakkeen arvon kehityksen lisäksi kannusteyksikön arvoa laskettaessa otetaan huomioon If Vahinkovakuutuksen vakuutusliikkeen tuotto ja/tai riskisopeutetun pääoman tuotto, kuten tarkemmin on määritelty kunkin kannustinjärjestelmän ehdoissa. Kannustinjärjestelmistä maksettaville palkkioille on asetettu yläraja. 2017:1-järjestelmässä yhden kannusteyksikön enimmäisarvo on 19 euroa suurempi kuin lähtökurssi ja 2020:1-järjestelmässä enimmäisarvo on 24 euroa suurempi kuin lähtökurssi.

2017:1- ja 2020:1 -järjestelmiin liittyvien palkkioiden maksamisen yhteydessä konsernijohtaja on velvollinen ostamaan Sammon A-osakkeita 50 prosentilla kunkin saamansa palkkioerän määrästä tuloveron ja vastaavien maksujen vähentämisen jälkeen. Osakkeet ovat luovutusrajoituksen alaisia kolme vuotta, minkä jälkeen hallitus päättää niiden mahdollisesta vapauttamisesta. Konsernijohtajalle ei ole asetettu muita vaatimuksia Sammon A-osakkeen omistukseen liittyen.

Pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien ehdot

Eläke-etuudet

Konsernijohtaja on oikeutettu Ruotsin lakisääteiseen eläkkeeseen, jossa eläkkeen perusteena olevien tulojen yläraja on 7,5 kertaa tuloperusmäärä, jonka lisäksi hän on oikeutettu maksuperusteiseen lisäeläkkeeseen. Lisäeläkkeen eläkemaksu on 38 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta ja 25 prosenttia vuosittain maksetusta lyhytaikaisesta kannustepalkkiosta. Eläkeikä on 65 vuotta.

Toimisuhteen päättyminen 

Torbjörn Magnussonin toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisaika on 12 kuukautta, jolta ajalta hänelle maksetaan irtisanomisajan palkka. Lisäksi johtuen Magnussonin aiemmassa tehtävässä If P&C Insurance Holding Ltd:n toimitusjohtajana sovelletuista ehdoista, hän on oikeutettu enintään 24 kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvaukseen, mikäli i) Sampo irtisanoo sopimuksen tai ii) konsernijohtaja irtisanoo sopimuksen Yhtiön rikottua olennaisesti sopimusta tai konsernijohtajan vastuiden olennaisesti muututtua Sampo-konsernin yhtiörakenteessa tai omistajuudessa tapahtuneiden merkittävien muutoksien seurauksena.

Päivitetty 3.1.2022