Konserni

Sampo on Pohjoismaiden suurin vahinkovakuuttaja ja ainoa vakuuttaja, joka tarjoaa palveluja kaikissa Pohjoismaissa sekä asiakas- ja tuotesegmenteissä. Konserni on myös merkittävä toimija Ison-Britannian kasvavilla digitaalisilla vahinkovakuutusmarkkinoilla.

Sammon vahinkovakuutusstrategia perustuu kurinalaiseen riskien arviointiin ja hinnoitteluun, vahvaan operatiiviseen palvelukokonaisuuteen ja asiakaskeskeisyyteen.

Strategia ja tavoitteet

Sampo on Pohjoismaissa, Baltiassa ja Isossa-Britanniassa toimiva vakuutuskonserni. Sammon strategisena painopistealueena on vahinkovakuutustoiminta, jossa se on Pohjoismaiden markkinajohtaja.

Yleiskatsaus ja liiketoimintamalli

Sampo on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutuskonserni, joka tarjoaa ainoana kaikki asiakassegmentit ja tuotteet kattavat palvelut. 

Toiminta-ajatus ja arvot

Sammon toiminta-ajatus ja arvot on määritelty konsernitasolla. Lisäksi jokainen konsernin vakuutusyhtiö on määritellyt omaa toimintaansa keskeisesti ohjaavat tekijät.

Henkilöstö ja työpaikat

Sampo-konserni toimii vakuutusalalla ja työllistää yli 13 000 eri alojen ammattilaista.

Sampo-konsernin yhtiöt

Sampo-konserniin kuuluvat If, Topdanmark ja Hastings sekä emoyhtiö Sampo Oyj. 

If Vahinkovakuutus
if.fi

Vahinkovakuutusliiketoimintaa harjoittava If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja. If tarjoaa vakuutusratkaisuja ja -palveluja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Baltiassa.

Topdanmark
Topdanmark.com

Topdanmark on Tanskan johtavia vahinkovakuutusyhtiöitä. Yhtiö keskittyy henkilöasiakkaiden, maatalouden ja pk-yritysten vakuuttamiseen. 

Hastings on Ison-Britannian johtavia digitaalisella alustalla toimivia vahinkovakuuttajia ja keskittynyt moottoriajoneuvo- ja kotivakuutuksiin.

Esittelyssä Sampo-konserni

Sampo on Pohjoismaissa, Baltiassa ja Isossa-Britanniassa toimiva vakuutuskonserni. Sammon strategisena painopistealueena on vahinkovakuutustoiminta, jossa se on Pohjoismaiden markkinajohtaja. (YouTube)

 • 7 535

  Vakuutusmaksutuotot, netto, sis. broker-tuotot (Milj.e)

 • 1 164

  Underwriting-tulos (Milj.e)

 • 84,6

  Yhdistetty kulusuhde (%)

 • 1 481

  Tulos ennen veroja (vahinkovakuutustoiminnot) (Milj.e)

 • 2,62

  Osakekohtainen tulos (euroa)

Konsernin rakenne ja organisaatio

Emoyhtiö Sampo Oyj vastaa konsernin strategiasta, pääoman allokoinnista, riskienhallinnasta, konsernilaskennasta, sijoittajasuhteista, vastuullisuudesta sekä laki- ja veroasioista. Emoyhtiö toimii läheisessä yhteistyössä kaikkien tytäryhtiöidensä kanssa.

Kaavio: Sampo-konsernin organisaatio

Lisätietoa Sampo-konsernista

Linkkejä sisältöihin, jotka liittyvät riskienhallintaan Sampo-konsernissa, historiaan ja taloudellisiin tietoihin sekä vastuullisuuteen ja hallinnointidokumentteihin, joita ovat esimerkiksi pariaatteet, politiikat ja selvitykset.