Konserni

Sampo on Pohjoismaiden suurin vahinkovakuuttaja ja ainoa vakuuttaja, joka tarjoaa palveluja kaikissa Pohjoismaissa sekä asiakas- ja tuotesegmenteissä. Konserni on myös merkittävä toimija Ison-Britannian kasvavilla digitaalisilla vahinkovakuutusmarkkinoilla. Sampo on listattu Helsingin ja Tukholman pörssiin.

Sammon vahinkovakuutusstrategia perustuu kurinalaiseen riskien arviointiin ja hinnoitteluun, vahvaan operatiiviseen palvelukokonaisuuteen ja asiakaskeskeisyyteen.

Taloudelliset tavoitteet

Sampo-konsernin uudet taloudelliset tavoitteet ja pääomanhallintakehikko esiteltiin pääomamarkkinapäivässä maaliskuussa 2024.

Yleiskatsaus ja liiketoimintamalli

Sampo on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutuskonserni, joka tarjoaa ainoana kaikki asiakassegmentit ja tuotteet kattavat palvelut. 

Toiminta-ajatus ja arvot

Sammon toiminta-ajatus ja arvot on määritelty konsernitasolla. Lisäksi jokainen konsernin vakuutusyhtiö on määritellyt omaa toimintaansa keskeisesti ohjaavat tekijät.

Henkilöstö ja työpaikat

Sampo-konserni toimii vakuutusalalla ja työllistää yli 13 000 eri alojen ammattilaista.

Sampo-konsernin yhtiöt

Sampo-konserniin kuuluvat If, Topdanmark ja Hastings sekä emoyhtiö Sampo Oyj. 

If Vahinkovakuutus
if.fi

Vahinkovakuutusliiketoimintaa harjoittava If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja. If tarjoaa vakuutusratkaisuja ja -palveluja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Baltiassa.

Topdanmark
Topdanmark.com

Topdanmark on Tanskan johtavia vahinkovakuutusyhtiöitä. Yhtiö keskittyy henkilöasiakkaiden, maatalouden ja pk-yritysten vakuuttamiseen. 

Hastings on Ison-Britannian johtavia digitaalisella alustalla toimivia vahinkovakuuttajia ja keskittynyt moottoriajoneuvo- ja kotivakuutuksiin.

Esittelyssä Sampo-konserni

Sampo on Pohjoismaissa, Baltiassa ja Isossa-Britanniassa toimiva vakuutuskonserni. Sammon strategisena painopistealueena on vahinkovakuutustoiminta, jossa se on Pohjoismaiden markkinajohtaja.

 • 2 020

  Vakuutusmaksutuotot, netto, sis. broker-tuotot (Milj.e)

 • 260

  Underwriting-tulos (Milj.e)

 • 87,1

  Yhdistetty kulusuhde (%)

 • 465

  Tulos ennen veroja (vahinkovakuutustoiminnot) (Milj.e)

 • 0,68

  Osakekohtainen tulos (euroa)

Konsernin rakenne ja organisaatio

Emoyhtiö Sampo Oyj vastaa konsernin strategiasta, pääoman allokoinnista, riskienhallinnasta, konsernilaskennasta, sijoittajasuhteista, vastuullisuudesta sekä laki- ja veroasioista. Emoyhtiö toimii läheisessä yhteistyössä kaikkien tytäryhtiöidensä kanssa.

Kaavio: Sampo-konsernin organisaatio

Lisätietoa Sampo-konsernista

Linkkejä sisältöihin, jotka liittyvät riskienhallintaan Sampo-konsernissa, historiaan ja taloudellisiin tietoihin sekä vastuullisuuteen ja hallinnointidokumentteihin, joita ovat esimerkiksi pariaatteet, politiikat ja selvitykset.