Mandatumin sijoittajatilaisuus 2023: strategiassa keskitytään kasvuun ja vakaaseen pääoman jakamiseen

|

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Mandatum järjestää sijoittajatilaisuuden tänään 14.9.2023 Helsingissä. Ohjelmassa esitellään yhtiön strategiaa, vahvuuksia ja taloudellisia tavoitteita.

Mandatum-konserni on tarkoitus eriyttää Sampo-konsernista osittaisjakautumisella. Jakautumisen hyväksyi Sammon varsinainen yhtiökokous 17.5.2023. Kaupankäynti Mandatumin osakkeilla Helsingin pörssissä alkaa arviolta 2.10.2023.

- Jakautumisen myötä syntyy itsenäinen Mandatum, jolla on hyvät edellytykset rakentaa asemaansa johtavana suomalaisena finanssipalveluiden tarjoajana. Meillä on kunnianhimoisia suunnitelmia hyödyntää sijoitusosaamistamme kasvaaksemme pääomakevyissä tuotteissa, kun taas pääomavaltainen laskuperustekorkoinen kanta tuottaa vakaata kassavirtaa. Olen innossani mahdollisuudesta viedä tarinamme sijoittajille, sanoo Mandatumin hallituksen puheenjohtaja Patrick Lapveteläinen.

Mandatum on yksi johtavista finanssipalvelujen tarjoajista Suomessa*, ja yhtiöllä on pitkä historia sekä vahva asema henkivakuutus- ja varainhoitomarkkinoilla. Mandatum tarjoaa kattavan valikoiman toisiaan täydentäviä tuotteita ja palveluja laajalle joukolle yritys-, instituutio- ja varainhoito- sekä henkilöasiakkaita.

Taloudelliset tavoitteet

  • Keskipitkällä aikavälillä Mandatum tavoittelee vuotuisia nettomerkintöjä, jotka ovat 5 prosenttia hallinnoitavista asiakasvaroista.
  • Mandatum tavoittelee keskipitkällä aikavälillä 170–200 %:n vakavaraisuussuhdetta.
  • Mandatum pyrkii jakamaan osakkeenomistajilleen vuosien 2024–2026 aikana kumulatiivisesti 500 miljoonaa euroa osinkoja, mahdollisten ylimääräisten varojenjaon tuodessa lisäpotentiaalia.

Mandatumin sijoittajatilaisuus alkaa tänään klo 15 Suomen aikaa ja englanninkielinen suora lähetys on katsottavissa osoitteessa www.sampo.com/jakautuminen.

Lisätiedot:

Sampo Oyj
Sami Taipalus
johtaja, sijoittajasuhteet
puh. 010 516 0030

Median yhteydenotot:

Mandatum
Niina Riihelä
Markkinointi- ja viestintäjohtaja
niina.riihela@mandatum.fi, 040 728 1548

* Perustuu henkivakuutuksen ja eläkesäästämisen markkinaosuuksiin Suomessa 2022. Prospera-tutkimus, SFR Research -tutkimus. Lähde: Finanssivalvonta: Henkivakuutusyhtiöiden maksutulo ja maksetut korvaukset (nettijulkaisu). Perustuu kokonaismaksutuloon ja maksettuihin korvauksiin 2022. Saantimenetelmä: https://www.finanssivalvonta.fi/tilastot/vakuutus/henkivakuutus, Scandinavian Financial Research Ltd (SFR Research). 23rd Annual Institutional Investment Services Finland 2022, Prospera. External Asset Management (2022 Finland) -tutkimus, Prospera Private Banking, Finance Suomi -tutkimus.

Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com

Tärkeitä tietoja

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Tässä tiedotteessa mainittuja Mandatum Oyj:n osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") mukaisesti, tai minkään osavaltion tai muun lainkäyttöalueen sääntelyviranomaisessa Yhdysvalloissa, ja niitä saa tarjota, myydä, käyttää, siirtää tai luovuttaa, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin ainoastaan Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai liiketoimessa, joka ei ole Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksen alainen, ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden ja muita arvopaperilakeja noudattaen.

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai levittää kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarjous myydä eikä tarjouspyyntö hankkia arvopapereita sellaisissa valtioissa, joissa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen ennen arvopapereiden rekisteröintiä tai rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Mandatum Oyj:n osakkeita ei ole listattu eikä listata Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoille eikä niitä olla noteerattu eikä tulla noteeraamaan missään Yhdysvaltain inter-dealer-hintanoteerausjärjestelmässä. Sampo Oyj tai Mandatum Oyj eivät aio ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin Mandatum Oyj:n osakkeiden markkinoiden edistämiseksi Yhdysvalloissa. Näin ollen on epätodennäköistä, että Mandatum Oyj:n osakkeille kehittyisi aktiiviset kaupankäyntimarkkinat Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen (U.S. Securities and Exchange Commission), mikään osavaltion arvopaperiviranomainen tai muu sääntelyviranomainen Yhdysvalloissa ei ole hyväksynyt tai hylännyt Mandatum Oyj:n osakkeita, eikä mikään edellä mainituista viranomaisista ole kommentoinut tai hyväksynyt osittaisjakautumista tai tämän tiedotteen tietojen paikkansapitävyyttä tai riittävyyttä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Esiteasetuksen nojalla tämä tiedote on mainos eikä jakautumis- ja listalleottoesite. "Esiteasetus" tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129 , muutoksineen (Yhdistyneen kuningaskunnan tapauksessa sellaisena kuin se on osa Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä eroa Euroopan unionista koskevan vuonna 2018 annetun lain (European Union (Withdrawal) Act 2018) mukaisesti). Kaikki päätökset, jotka koskevat Sampo Oyj:n osittaisjakautumista tulee perustaa ainoastaan tietoihin, jotka sisältyvät Sampo Oyj:n laatimaan ja Finanssivalvonnan hyväksymään jakautumis- ja listalleottoesitteeseen sekä itsenäiseen arvioon niihin sisältyvistä tiedoista. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan jakautumis- ja listalleottoesitteeseen, jossa esitetään kattavammat tiedot Mandatum Oyj:stä. Finanssivalvonnan antamaa esitteen hyväksyntää tai rekisteröintiä ei tule pitää kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla otettavien arvopapereiden hyväksymiseksi. Esite on saatavilla Sampo Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.sampo.com/jakautuminen.

Tämä tiedote sisältää "tulevaisuutta koskevia lausumia", jotka perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin ja oletuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Osakkeenomistajien ei tulisi tukeutua näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Sampo Oyj:n tai Mandatum Oyj:n todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Sampo Oyj tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaisiin huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.