Sampo on julkaissut täydennyksen Mandatumin jakautumisesitteeseen

|

Sampo on julkaissut täydennyksen jakautumisesitteeseen, jonka Sampo on laatinut ja julkaissut Mandatum Oyj:n puolesta Sampo Oyj:n osittaisjakautumisen toteuttamiseksi ja Mandatumin osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsinkiin. Täydennysdokumentti sisältää Mandatumin päivitetyt ja uudet taloudelliset tavoitteet, saaduista viranomaishyväksynnöistä johtuvia päivityksiä sekä päivityksiä Mandatumin sijoittajatarinaan, suunniteltuun johtoryhmään ja jakautumisvastikkeena annettavien Mandatumin osakkeiden kokonaismäärään. Finanssivalvonta on hyväksynyt täydennyksen suomenkielisen version. Dokumentti on saatavilla aiemmin julkaistun jakautumisesitteen ja täydennysdokumentin sekä niiden epävirallisten englanninkielisten käännösten ohella osoitteessa www.sampo.com/jakautuminen.

Sammon 17.5.2023 järjestetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen Mandatumin eriyttämiseksi Sampo-konsernista osittaisjakautumisen kautta. Jakautumisessa Mandatum Holding Oy:n osakkeet sekä niihin liittyvät varat ja velat siirtyisivät selvitysmenettelyttä Mandatum Oyj:lle. Jakautumissuunnitelman mukaan Sammon osakkeenomistajat saisivat jokaista omistamaansa Sampo Oyj:n A- tai B-osaketta kohden yhden uuden osakkeen Mandatum Oyj:sta, joka perustettaisiin jakautumisen täytäntöönpanopäivänä, jonka odotetaan olevan 1.10.2023.

SAMPO OYJ
Sijoittajasuhteet ja konserniviestintä

Lisätiedot:

Sami Taipalus
johtaja, sijoittajasuhteet
puh. 010 516 0030

Maria Silander
viestintäpäällikkö, mediayhteydet
puh. 010 516 0031

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com