Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Vastuullinen vakuuttaminen

Sampo Oyj on käynnistänyt projektin, jonka tavoitteena on luoda konsernitason periaatteet ja tarkemmat yhtiökohtaiset ohjeistukset ESG-näkökohtien systemaattisempaan huomioimiseen vakuuttamisessa ja tuotekehityksessä. Projektin ensimmäisessä vaiheessa on keskitytty konsernin vahinkovakuutustoiminnan yhtiötason ohjeistuksiin.

Vastuullinen vakuuttaminen Ifissä

If on integroinut YK:n Global Compact -aloitteen periaatteet suoraan vakuutusstandardeihinsa.

If otti vuonna 2021 käyttöön sisäisen viitekehyksen, joka yhdistää ESG-näkökohdat osaksi vakuuttamista. Viitekehys pohjautuu YK:n Global Compact -aloitteeseen, joka keskittyy kymmeneen ihmisoikeuksia, työkäytäntöjä, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevaan kestävän liiketoiminnan periaatteeseen.

If odottaa asiakasyritystensä noudattavan Global Compactin periaatteita, vaikka yritykset eivät itse olisikaan aloitteen allekirjoittajia. Global Compact -aloitteen periaatteet on integroitu osaksi Ifin yritysasiakkaiden due diligence -prosessia. 

Metodologia

If käyttää ulkopuolisen palveluntarjoajan analyysiä, arvioidessaan toimivatko sen yritysasiakkaat Global Compactin mukaisesti. If on myös perustanut sisäisiä ESG-arviointiryhmiä, jotka tekevät päätöksiä ulkoisen palveluntarjoajan analyysin ja luokitusten perusteella.

If ilmoittaa yritysasiakkaalleen, jos se havaitsee yrityksen rikkoneen Global Compact -periaatteita. Tämän jälkeen Ifin rooli on tukea asiakasta kehittämään ja parantamaan toimintaansa. Jos asiakasyritys ei halua tai pysty parantamaan toimintatapojaan, asiakassuhde voidaan päättää.

Ifin ensisijainen kohderyhmä on yhtiön suuret yritysasiakkaat, mutta uusi arviointiprosessi koskee myös pienempiä yritysasiakkaita.

Aiheen parissa työskentelevät Ifin työntekijät ovat saaneet koulutusta Global Compact -periaatteisiin, normipohjaiseen seulontaan ja yhtiön uuteen ESG-viitekehykseen. 

Vakuuttamisen ESG-viitekehys, If

sampo_integration_of_ESG_considerations_FI.svg

Taustaa

Global Compactin periaatteiden mukaan ottaminen vakuuttamiseen on yksi niistä toimista, joita If on tehnyt integroidakseen kestävän kehityksen osaksi liiketoimintaansa.

If on ollut Global Compactin allekirjoittaja vuodesta 2019, jolloin emoyhtiö Sampo Oyj liittyi aloitteeseen. Global Compact toimii pohjana myös Sampo-konsernin toimintaperiaatteille ja Ifin alihankkijoiden toimintaperiaatteille (Supplier Code of Conduct).

Vastuullinen vakuuttaminen Topdanmarkissa

Topdanmark on sisällyttänyt YK:n Global Compact -periaatteet yritysasiakkaiden vakuuttamiseen liittyvään due diligence -prosessiin. Lisäksi Topdanmark sulkee pois samat toimialat kuin sijoitustoiminnassaan, eli termistä kivihiiltä, tervahiekkaan perustavia fossiilisia polttoaineita, kiistanalaisia aseita ja poltettavaa tupakkaa tuottavat yhtiöt.

Topdanmark jatkaa vastuullisen vakuuttamisen käytäntöjen kehittämistä vuonna 2022 aloittamalla yritys- ja maatalousasiakkaiden seulonnan YK:n Global Compact -periaatteiden mukaisesti. Seulonta perustuu julkisesti saatavilla olevaan dataan. Yhtiöllä on myös tarkoitus ottaa käyttöön seulontatulosten arviointi- ja eskalointiprosessit vuonna 2022. Mikäli Topdanmark havaitsee rikkomuksen YK:n Global Compact -periaatteita kohtaan, yhtiö on yhteydessä kyseiseen asiakkaaseen ja pyrkii auttamaan tilanteen korjaamisessa. Ensi vaiheessa seulonta koskee vain nykyisiä asiakkaita, mutta Topdanmark selvittää lisäksi mahdollisuutta käyttää seulontaa myynnin ja vakuutussopimusten uusimisen yhteydessä.

Päivitetty 4.2.2022