Photo: Stockholm city view

Vastuullisuus yhteisöissä

Sampo-konserni tarjoaa vakuutustuotteita ja -palveluja, jotka edistävät turvallisuutta ja vakautta yhteiskunnassa. Lisäksi yhtiö käy vuoropuhelua sidosryhmien kanssa ja tekee yhteistyötä paikallisten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Kannattavan liiketoimintansa ansiosta Sampo-konserni osallistuu yhteiskunnan kehittämiseen myös merkittävänä veronmaksajana.

Sampo-konserni haluaa vaikuttaa myönteisesti yhteisöihin, joissa se harjoittaa liiketoimintaa. Yhtiö haluaa keskustella sidosryhmiensä kanssa eri aiheista ja tarjota tukea mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi tarjoamalla asiantuntemustaan ja aikaansa yhteisöjen käyttöön. Tarkoituksena on toimia tavoilla ja käydä vuoropuhelua asioista, jotka tukevat parhaiten Sampo-konsernin ja sen sidosryhmien pyrkimyksiä. Sidosryhmäyhteistyön tavoitteena on rakentaa luottamusta yhtiön ja sen sidosryhmien välille ja hakea yhteisiä etuja.

Sampo-konsernin yhteisötoiminnan viitekehys kiteytyy kolmeen teemaan: ilmasto ja ympäristö, terveys ja hyvinvointi, sekä turvallisuus ja koulutus. Nämä teemat ohjaavat sidosryhmäyhteistyötä- ja vuoropuhelua, lahjoituksia ja muita humanitaarisia toimia sekä näihin liittyvää raportointia. Teemat liittyvät tiiviisti myös Sampo-konsernin strategiaan ja toiminta-ajatukseen, joissa on kyse turvallisuuden, arvon ja hyvinvoinnin tarjoamisesta laadukkaalla vakuutustoiminnalla ja riskienhallinnalla. Lisäksi Sampo-konsernin yhteisötoiminta tukee yhtiön valitsemia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. 

Yhteisötoiminnan viitekehys
Sampo-konserni

Päivitetty