Photo: Stockholm city view

Vastuullisuus yhteisöissä

Sampo-konserniin kuuluvat yhtiöt haluavat vaikuttaa myönteisesti yhteisöihin, joissa ne harjoittavat liiketoimintaa.

Konserniyhtiöt pyrkivät tähän tarjoamalla laajan valikoiman vakuutustuotteita ja finanssipalveluja, jotka edistävät turvallisuutta ja vakautta yhteiskunnassa. Lisäksi konserniyhtiöt käyvät vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa ja tekevät yhteistyötä paikallisten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Kannattavan liiketoimintansa ansiosta Sampo-konserni osallistuu yhteiskunnan kehittämiseen myös merkittävänä veronmaksajana.

Konserniyhtiöt haluavat keskustella sidosryhmiensä kanssa eri aiheista ja tarjota tukea mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi tarjoamalla omaa asiantuntemustaan ja aikaansa yhteisöjen käyttöön. Tarkoituksena on toimia tavoilla ja käydä vuoropuhelua asioista, jotka tukevat parhaiten kunkin konserniyhtiön ja sen sidosryhmien pyrkimyksiä. Sidosryhmäyhteistyön tavoitteena on rakentaa luottamusta konserniyhtiöiden ja niiden sidosryhmien välille ja hakea yhteisiä etuja.

Sampo-konsernin yhteisötoiminnan viitekehys kiteytyy kolmeen teemaan: ilmasto ja ympäristö, terveys ja hyvinvointi, sekä turvallisuus ja koulutus. Nämä teemat ohjaavat konsernin sidosryhmäyhteistyötä- ja vuoropuhelua, lahjoituksia ja muita humanitaarisia toimia sekä näihin liittyvää raportointia. Teemat liittyvät tiiviisti myös konserniyhtiöiden strategioihin, joissa on kyse turvallisuuden ja hyvinvoinnin tarjoamisesta laadukkaalla vakuutustoiminnalla.

Yhteisötoiminnan viitekehys
Sampo-konserni

Lisäksi konserniyhtiöiden yhteisötoiminta tukee sekä konsernin että tytäryhtiöiden omia kestävän kehityksen tavoitteita.

Aiheeseen liittyvää tietoa:

Päivitetty