Vahva kehitys haastavassa vahinkoympäristössä

"Vahva tuloksemme vuonna 2023 osoittaa liiketoimintamallimme kestävyyden."
-Torbjörn Magnusson

Konsernijohtajan katsaus

Vahva kehitys haastavassa vahinkoympäristössä

Konsernin raportit

Konserniyhtiöiden raportit

If

Topdanmark

Hastings

Konserniyhtiöiden vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevat kertomukset ovat saatavilla kohdassa "Vuosiraportoinnin materiaalit".

Vuosiraportoinnin materiaalit

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös
ESEF-tiedosto (ZIP)
ESEF-katseluohjelma (XHTML)
PDF
Riskienhallintaraportti (PDF)
Vuosikertomus 2014-2017 (PDF)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (PDF)
Toimielinten palkitsemisraportti (PDF)
Vastuullisuusraportti (PDF)
Vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus (PDF)
Annual report (PDF)
Sustainability / Environmental Report (PDF)
Vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevat kertomukset
If P&C Insurance Ltd (publ), Sweden: Solvency and Financial Condition Report (PDF)
If P&C Insurance Ltd (publ), Sweden: Quantitative reporting templates (Excel)
If Livförsäkring AB, Sweden: Solvens-och Verksamhetsrapport (PDF)
If Livförsäkring AB, Sweden: Kvantitativa rapporteringsmallar (Excel)
If P&C Insurance AS, Estonia: Solventsuse ja Finantsseisundi Aruanne (PDF)
If P&C Insurance Company Ltd, Finland: Solvency and Financial Condition Report 2016 (PDF)
Annual Report (PDF)
Sustainability / CSR Report (PDF)
ESG Report (PDF) / Fact Book (XLSX)
Vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevat kertomukset
Topdanmark A/S, Denmark: Solvency and Financial Condition Report (PDF)
Topdanmark A/S, Denmark: Summary of the SSFCR report 2016-2017 (PDF)
Topdanmark A/S, Denmark: Rapport om solvens og finansiel situation (PDF)
Topdanmark A/S, Denmark: Reporting templates (arkisto Topdanmarkin verkkosivuilla)
Sustainability Report (PDF)
Solvency and financial condition reporting
Hastings Group: Solvency and Financial Condition Report (PDF)
Advantage Insurance Company Ltd (Hastings Group): Solvency and Financial Condition Report (PDF)
Vuosikertomus (PDF)
Yritysvastuuraportti (PDF)
Vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevat kertomukset
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Suomi: Vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus (PDF)
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Suomi: Rapport on solvens och finansiell ställning, sammanfattning (PDF)

Vuosikertomusarkisto

Sammon vuosikertomukset vuodesta 1980 alkaen ovat saatavilla vuosikertomusarkistossa.