Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tilintarkastaja

Sampo Oyj:llä on yhtiökokouksen tarkastusvaliokunnan esityksestä valittu tilintarkastaja. Tilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi kestää valitsemista seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päättää tilintarkastajan palkkioista.

Sampo-konsernin tilintarkastaja on Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö ja päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Kristina Sandin.

Tilintarkastajalle tilintarkastuksesta maksetut palkkiot ja palkkiot tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista (Vuosikertomus 2017)

Sivun alkuun
Päivitetty 13.3.2018