Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Palkitseminen

Palkitsemiseen kuuluu palkan lisäksi myös muita työsuhteen perusteella saatavia rahanarvoisia etuja kuten esimerkiksi osaamisen kehittäminen.

Palkitsemisessa ohjenuorina toimivat oikeudenmukaisuus, helppotajuisuus ja läpinäkyvyys sekä kustannustehokkuus. Palkitsemisperiaatteet ja -politiikat sekä tarkemmat ohjeet palkitsemisesta ja voimassaolevista lyhytaikaisista kannustinohjelmista ilmoitetaan koko henkilöstölle.

Tärkeimmät palkitsemismuodot ovat kiinteä palkka ja muuttuva palkitseminen, jotka molemmat ovat sidoksissa työssä suoriutumiseen. Kiinteän palkan tulee olla kilpailukykyinen, mutta ei markkinoiden korkein. Muuttuva palkitseminen on tärkeä osa kokonaispalkitsemista, koska se perustuu selkeästi suoritukseen ja toimii samalla yhtiön tulokseen mukautuvana kustannuselementtinä. Palkitsemiseen luetaan mukaan myös eläkkeet ja muut edut.

Sampo-konsernin palkitseminen

Palkitsemisperiaatteet sekä palkka- ja palkkioselvitys

Sampo Oyj:n hallitus hyväksyi Sampo-konsernin päivitetyt palkitsemisperiaatteet 17.9.2014. Periaatteet ovat käytössä kaikissa Sampo-konsernin yhtiöissä.
 
Sampo-konsernin palkitsemisperiaatteet 17.9.2014 (PDF)

Sampo julkaisee palkka- ja palkkioselvityksen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti.

Sampo-konsernin palkka- ja palkkioselvitys 15.3.2016 (PDF)

Konsernijohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten palkitseminen

Hallitus päättää nimitys- ja palkkiovaliokunnan esityksen perusteella konsernijohtajan palvelussuhteen ehdoista ja palkitsemisesta sekä Sampo-konsernin johtoryhmän muiden jäsenten muuttuvista palkkioista. Hallitus on valtuuttanut nimitys- ja palkkiovaliokunnan päättämään konsernijohtajaa lukuun ottamatta johtoryhmän jäsenten kiinteistä palkoista.

Konsernijohtajan palkitseminen (Vuosikertomus 2015)

Sivun alkuun
Päivitetty 15.3.2016