Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Pitkäaikaiset kannustepalkkiot

Pitkäaikaisia kannustinjärjestelmiä käytetään avainhenkilöiden sitouttamiseen Sampo-konserniin pitkällä aikavälillä. Pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät suunnitellaan osallistujien ja osakkeenomistajien etujen yhdenmukaistamiseen siten, että järjestelmiin perustuvat palkkiot kytketään keskeisiin suorituskriteereihin ja soveltuvin osin yhtiön osakkeen positiiviseen hintakehitykseen. Kutsu työntekijälle osallistua pitkäaikaiseen kannustinjärjestelmään on vahva tunnustus menestyksekkäästä työstä.

Pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät Sampo Oyj:ssä, Ifissä ja Mandatumissa

Sampo-konsernin avainhenkilöt ovat oikeutettuja seuraaviin Sampo Oyj:n rahoitusvälineisiin perustuviin pitkäaikaisiin kannustinjärjestelmiin.

Pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien ehdot

Järjestelmä 2017:1/2 2020:1 2020:1/2 2020:1/3
Kannusteyksiköitä allokoitu (kpl) 29 750 3 804 500 220 000 208 000
joista johtoryhmän jäsenille* 0 1 180 000 0 0
joista konsernijohtajalle* 0 350 000 0 0
Lähtökurssi (€)** 33,38 27,14 39,39 44,74
Teoreettinen markkina-arvo (milj. €)*** 0,5 77,9 2,6 1,8
Osallistujia 9 109 12 16
Ehdot Ehdot Ehdot Ehdot Ehdot

* Allokoitujen kannusteyksiköiden jäljellä oleva määrä alkuperäisestä määrästä
** Osinkokorjattu lähtökurssi
*** Laskelma tehty Black & Scholes -mallilla. Vakuutustuottokriteerin ja riskisopeutetun pääoman tuottokriteerin oletettu toteutuvan 100-prosenttisesti.

Pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien suoritusmittareiden painoarvot, kynnysarvot sekä niiden toteumat on esitetty alla olevissa taulukossa.

Pitkäaikainen kannustinjärjestelmä 2020:1

Suoritusmittarit Kynnysarvo Toteuma
Sampo A-osakkeen hinta

Kynnysarvo 2020:1
Lähtökurssi 27,14 euroa*

Kynnysarvo 2020:1/2
Lähtökurssi 39,39 euroa*

Kynnysarvo 2020:1/3
Lähtökurssi 44,74 euroa*

2023: arvioidaan myöhemmin
2024: arvioidaan myöhemmin
2025: arvioidaan myöhemmin

Riskisopeutetun pääoman tuotto (RoCaR)

Painoarvo 100 %

Riskitön tuotto**)

  • +3 % mutta vähemmän kuin +5 %: erästä maksetaan 50 %
  • vähintään +5 %: erästä maksetaan 100 %

2023: arvioidaan myöhemmin
2024: arvioidaan myöhemmin
2025: arvioidaan myöhemmin

*) Osinkokorjattu lähtökurssi kesäkuusta 2022 alkaen
**) Riskitön tuotto on määritelty Suomen valtion obligaatioiden kolmen vuoden keskimääräisenä tuottona ajanjaksolla Q3 2020 – Q2 jokaisena maksuvuotena.

 

Pitkäaikainen kannustinjärjestelmä 2017:1

Suoritusmittarit Kynnysarvo Toteuma
Sampo A-osakkeen hinta

Kynnysarvot 2017:1*
2020: lähtökurssi 36,29 euroa
2021: lähtökurssi 34,59 euroa
2022: lähtökurssi 30,49 euroa

 

Toteumat 2017:1
2020: 31,71 euroa (yhden kannustinyksikön arvo oli 0,00 euroa)
2021: 43,14 euroa (yhden kannustinyksikön arvo oli 8,55 euroa)
2022: 44,75 euroa (yhden kannustinyksikön arvo oli 14,26 euroa)

 

Kynnysarvot 2017:1/2*
2021: lähtökurssi 37,48 euroa
2022: lähtökurssi 33,38 euroa

Toteumat 2017:1/2
2021: 43,14 euroa (yhden kannustinyksikön arvo oli 5,66 euroa)
2022: 44,75 euroa (yhden kannustinyksikön arvo oli 11,37 euroa)
2023: arvioidaan myöhemmin

Vakuutusliikkeen tuotto

Painoarvo 60 %

  • vähintään 4 % mutta vähemmän kuin 6 %:
    erästä maksetaan 30 %

  • vähintään 6 %: erästä maksetaan 60 %

2020: yli kynnysarvon
2021: yli kynnysarvon
2022: yli kynnysarvon

Riskisopeutetun pääoman tuotto

Painoarvo 40 %

Riskitön tuotto**)

  • +2 %, mutta vähemmän kuin 4 %: erästä maksetaan 20 %
  • vähintään +4 %: erästä maksetaan 40 %

2020: yli kynnysarvon
2021: yli kynnysarvon
2022: yli kynnysarvon

*) Osinkokorjatut lähtökurssit
**) Riskitön tuotto on määritelty Suomen valtion obligaatioiden kolmen vuoden keskimääräisenä tuottona ajanjaksolla Q3 2017 – Q2 jokaisena maksuvuonna, tai nollana, kumpi tahansa on korkeampi.

Pitkäaikaiset kannustinohjelmat Topdanmarkissa

Topdanmark-konsernin avainhenkilöt ovat oikeutettuja osakeoptiojärjestelmiin. Optiot myönnetään tilivuoden alussa, ja niiden perusteella avainhenkilöillä on oikeus ostaa tai merkitä Topdanmarkin osakkeita. Toteutushinta on 110 prosenttia Topdanmarkin osakkeen edellisen tilivuoden viimeisen kaupankäyntipäivän markkinahinnasta (kaikkien kauppojen keskihinta). Optiot voidaan käyttää 3 - 5 vuoden aikana myöntämisajankohdasta. Optioiden arvo lasketaan Black & Scholes -mallilla. Optiot katetaan Topdanmarkin hallussa olevilla omilla osakkeilla.

Pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät Hastingissä

Hastingsissä työntekijät, joita pidetään pitkän aikavälin avainhenkilöinä ja kriittisinä yhtiön strategian kannalta, ovat oikeutettuja osallistumaan pitkäaikaisiin kannustinjärjestelmiin. Pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät on suunniteltu yhdistämään yhtiön pitkän aikavälin visio ja menestys palkitsemiseen sekä avainhenkilöiden sitouttamiseen.

Osallistujille myönnetään käteisperusteinen kannustinpalkkio, jonka arvo on sidoksissa yhtiön arvoon. Palkkiot erääntyvät maksettaviksi kolmen vuoden kuluttua suoritusmittareiden toteuman perusteella. Suoritusmittarit ovat linjassa Hastingsin kolmen vuoden liiketoimintasuunnitelman kanssa.

 

Päivitetty 5.1.2023