Omien osakkeiden takaisinostot

Sampo on viime vuosien aikana palauttanut Nordea-omistuksesta luopumisesta syntynyttä ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille omien osakkeiden takaisinostojen kautta. Ensimmäinen osto-ohjelma alkoi 4.10.2021.

Yhtiökokouksen päätös

Varsinainen yhtiökokous 2024 valtuutti hallituksen päättämään, yhdessä tai useammassa erässä, enintään 50 000 000 Sampo Oyj:n oman A-sarjan osakkeen hankkimisesta edellyttäen, että yhtiön hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Mikäli hallitus päättää maksuttomasta osakeannista omistuksen mukaisessa suhteessa, hankittavien osakkeiden enimmäismäärä moninkertaistuu ilman erillistä päätöstä samalla suhdeluvulla. Omat osakkeet hankitaan mitätöitäviksi.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Omien osakkeiden ostot 2021-2023

Sampo on viime vuosien aikana palauttanut Nordea-omistuksesta luopumisesta syntynyttä ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille omien osakkeiden takaisinostojen kautta. Ensimmäinen osto-ohjelma alkoi 4.10.2021.

Takaisinostot vuosineljäksittäin Osakkeita ostettu Milj. €
Q4/2021 8 539 956 380
Yhteensä 2021 8 539 956 380
Q1/2022 8 788 549 379
Q2/2022 6 928 748 308
Q3/2022 8 686 878 379
Q4/2022 8 038 404 377
Yhteensä 2022 32 442 579 1 443
Q1/2023 3 191 546 155
Q2/2023 6 697 623 293
Q3/2023 2 683 394 107
Q4/2023 - -
Yhteensä 2023 12 572 563 555
Yhteensä vuosina 2021-2023 53 555 098 2 378

 

Omien osakkeiden osto-ohjelmat

Omien osakkeiden osto-ohjelma 18.6.2024-31.10.2024

Sammon hallitus päätti 17.6.2024 käyttää 800 miljoonaa euroa omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmaan ja mahdolliseen Topdanmarkin vähemmistöosakkeiden lunastamiseen. Tämä jakautuu kahteen osaan: Ensiksi Sampo käynnistää 400 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman välittömästi siihen tarvittavien järjestelyjen valmistuttua. Toisessa osassa Sampo käyttää 400 miljoonaa euroa täydentäviin takaisinostoihin ja mahdolliseen Topdanmarkin vähemmistöosakkeiden lunastamiseen, jolloin takaisinostoihin käytettävä summa on 400 miljoonaa euroa lunastamiseen menevillä varoilla vähennettynä. Osto-ohjelman ensimmäinen osa alkaa aikaisintaan 18.6.2024 ja päättyy viimeistään 31.10.2024. Pääoman käytön toisen osan yksityiskohdista päätetään mahdollisen vähemmistöosakkeiden lunastuksen jälkeen.

 

Omien osakkeiden osto-ohjelma 3.4.2023 - 1.8.2023

Sampo Oyj:n hallitus päätti 29.3.2023 Sammon A-osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä Sammon yhtiökokoukselta 18.5.2022 saamansa valtuutuksen mukaisesti. Osakkeiden takaisinostot alkoivat 3.4.2023 ja saatiin päätökseen 1.8.2023.

Sampo osti takaisin 9 381 017 omaa osakettaan noin 42,64 euron keskihintaan. Määrä on 1,8 prosenttia Sammon osakkeiden kokonaismäärästä ennen osto-ohjelman aloitusta. Omien osakkeiden takaisinostot vähensivät yhtiön vapaata omaa pääomaa noin 400 miljoonalla eurolla. Hankitut osakkeet mitätöitiin 10.8.2023.


Omien osakkeiden osto-ohjelma 10.6.2022 - 8.2.2023

Sampo Oyj:n hallitus päätti 9.6.2022 Sammon A-osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä Sammon yhtiökokoukselta 18.5.2022 saamansa valtuutuksen mukaisesti. Osakkeiden takaisinostot alkoivat 10.6.2022 ja saatiin päätökseen 8.2.2023.

Sampo osti takaisin 22 083 582 omaa osakettaan noin 45,28 euron keskihintaan. Määrä on 4,1 prosenttia Sammon osakkeiden kokonaismäärästä ennen osto-ohjelman aloitusta. Omien osakkeiden takaisinostot vähensivät yhtiön vapaata omaa pääomaa noin 1 miljardilla eurolla. Hankitut osakkeet mitätöitiin 8.12.2022 ja 30.3.2023.


Omien osakkeiden osto-ohjelma 31.3.2022 - 17.5.2022

Sampo Oyj:n hallitus päätti 30.3.2022 Sammon A-osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä Sammon yhtiökokoukselta 19.5.2021 saamansa valtuutuksen mukaisesti. Osakkeiden takaisinostot aloitettiin 31.3.2022 ja saatiin päätökseen 17.5.2022.

Sampo osti takaisin 4 961 994 omaa osakettaan noin 45,85 euron keskihintaan. Määrä on 0,9 prosenttia Sammon osakkeiden kokonaismäärästä. Omien osakkeiden takaisinostot vähensivät yhtiön vapaata omaa pääomaa noin 228 miljoonaa euroa. Hankitut osakkeet mitätöitiin 20.5.2022.


Omien osakkeiden osto-ohjelma 4.10.2021 - 25.3.2022

Sampo Oyj:n hallitus päätti 1.10.2021 Sammon A-osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä Sammon yhtiökokoukselta 19.5.2021 saamansa valtuutuksen mukaisesti. Osakkeiden takaisinostot aloitettiin 4.10.2021 ja saatiin päätökseen 25.3.2022.

Sampo osti takaisin 17 128 505 omaa osakettaan noin 43,79 euron keskihintaan. Määrä on 3,08 prosenttia Sammon osakkeiden kokonaismäärästä. Omien osakkeiden takaisinostot vähensivät yhtiön vapaata omaa pääomaa noin 750 miljoonaa euroa. Hankitut osakkeet mitätöitiin 31.3.2022.

Päivitetty