Osinko

Sammon osinkopolitiikan mukaan Sampo tulee maksamaan vakaata ja kestävällä tasolla olevaa perusosinkoa, joka kasvaa konsernin tuottojen mukaisesti.

Maksettaviin osinkoihin sovellettavan Sammon osinkopolitiikan mukaan osinko on vähintään 70 prosenttia konsernin operatiivisesta tuloksesta.

Sampo on sitoutunut vahvaan ja tehokkaaseen taseeseen konsernin pääomakehikon mukaisesti. Täten perusosinkoa voidaan täydentää omien osakkeiden ostojen ja/tai lisäosingon muodossa tapahtuvin ylimääräisen pääoman palautuksin.


Sampo-konsernin operatiivinen tulos määritellään seuraavasti:

- vahinkovakuutustoimintojen määräysvallattomien omistajien osuudet
- vahinkovakuutustoiminnan sijoitusten toteutumattomat voitot/tappiot
- vahinkovakuutustoiminnan diskonttauskorkojen muutosten tulosvaikutus
- vahinkovakuutustoiminnan ei-operatiivisten aineettomien hyödykkeiden poistot
- kertaluonteiset erät
+ Mandatumilta saatu osinko

Osingot 1988-2022

Ennen euron käyttöönottoa päätetyt osingot on esitetty taulukossa markkoina.

Tilivuosi Alkuperäinen osinko Kokonaisosinko Split-korjattu
osinko
2022 2,60 € 1 320 678 179,60 € 2,60 €
2021 4,10 € 2 186 371 539,10 € 4,10 €
2020 1,70 € 944 098 145,00 € 1,70 €
2019 1,50 €* 833 027 775,00 € 1,50 €
2018 2,85 € 1 582 752 772,50 € 2,85 €
2017 2,60 € 1 443 914 810,00 € 2,60 €
2016 2,30 € 1 288 000 000,00 € 2,30 €
2015 2,15 € 1 204 000 000,00 € 2,15 €
2014 1,95 € 1 092 000 000,00 € 1,95 €
2013 1,65 € 924 000 000,00  1,65 
2012 1,35  756 000 000,00  1,35 
2011 1,20  672 000 000,00  1,20 
2010 1,15  645 474 748,50  1,15 
2009 1,00  561 282 390,00  1,00 
2008 0,80  449 097 912,00  0,80 
2007 1,20  694 237 068,00  1,20 
2006 1,20  692 967 942,00  1,20 
2005 0,60  338 820 309,00  0,60 
2004 0,20  113 156 253,00  0,20 
2003 1,50  831 301 822,50  1,50 
2002 0,35  193 848 853,00  0,35 
2001 0,75  416 717 636,00  0,75 
2000 8,00  888 935 944,00  1,60 €
1999 14,50 mk
144 567 614,10 mk 0,49 
1998 4,80 mk 291 840 000,00 mk 0,16 
1997 3,00 mk 182 400 000,00 mk 0,10 
1996 6,00 mk 91 200 000,00 mk 0,05 
1995 5,00 mk 76 000 000,00 mk 0,04 
1994 4,00 mk 60 800 000,00 mk 0,03 
1993 4,00 mk 36 000 000,00 mk 0,03 
1992 - - -
1991 - - -
1990 2,60 mk 23 400 000,00 mk 0,02 
1989 3,40 mk 30 600 000,00 mk 0,03 
1988 3,00 mk 18 000 000,00 mk 0,03 

*Lisäksi Sampo jakoi ylimääräisen osingon Nordea-osakkeina. Lue lisää vuoden 2019 ylimääräisestä osingosta.

 

Osingot vanhenevat kolmessa vuodessa maksupäivästä yleisten vanhentumissääntöjen mukaisesti.

Osakkeiden splittaus

Sampo Oyj:n A-sarjan osake on splitattu kaksi kertaa, vuonna 1997 neljään osaan ja vuonna 2001 viiteen osaan.

Päivitetty