Osinko

Sammon osinkopolitiikan mukaan Sampo tulee maksamaan vakaata ja kestävällä tasolla olevaa perusosinkoa, joka kasvaa konsernin operatiivisen tuloksen mukaisesti ajan myötä.

Maksettaviin osinkoihin sovellettavan Sammon osinkopolitiikan mukaan osinko on vähintään 70 prosenttia konsernin operatiivisesta tuloksesta.

Sampo on sitoutunut vahvaan ja tehokkaaseen taseeseen konsernin pääomakehikon mukaisesti. Täten perusosinkoa voidaan täydentää omien osakkeiden ostojen ja/tai lisäosingon muodossa tapahtuvin ylimääräisen pääoman palautuksin.


Sampo-konsernin operatiivinen tulos määritellään seuraavasti:

+ nettotulos
- lopetetut liiketoiminnot
- määräysvallattomien omistajien osuudet
- sijoitusten toteutumattomat voitot/tappiot
- diskonttauskorkojen muutosten tulosvaikutus
- ei-operatiivisten aineettomien hyödykkeiden poistot
- kertaluonteiset erät

Osingot 1988-2023

Ennen euron käyttöönottoa päätetyt osingot on esitetty taulukossa markkoina.

Tilivuosi Alkuperäinen osinko Kokonaisosinko Split-korjattu
osinko
2023 1,80 € 903 234 153,60 € 1,80 €
2022 2,60 € 1 320 678 179,60 € 2,60 €
2021 4,10 € 2 186 371 539,10 € 4,10 €
2020 1,70 € 944 098 145,00 € 1,70 €
2019 1,50 €* 833 027 775,00 € 1,50 €
2018 2,85 € 1 582 752 772,50 € 2,85 €
2017 2,60 € 1 443 914 810,00 € 2,60 €
2016 2,30 € 1 288 000 000,00 € 2,30 €
2015 2,15 € 1 204 000 000,00 € 2,15 €
2014 1,95 € 1 092 000 000,00 € 1,95 €
2013 1,65 € 924 000 000,00  1,65 
2012 1,35  756 000 000,00  1,35 
2011 1,20  672 000 000,00  1,20 
2010 1,15  645 474 748,50  1,15 
2009 1,00  561 282 390,00  1,00 
2008 0,80  449 097 912,00  0,80 
2007 1,20  694 237 068,00  1,20 
2006 1,20  692 967 942,00  1,20 
2005 0,60  338 820 309,00  0,60 
2004 0,20  113 156 253,00  0,20 
2003 1,50  831 301 822,50  1,50 
2002 0,35  193 848 853,00  0,35 
2001 0,75  416 717 636,00  0,75 
2000 8,00  888 935 944,00  1,60 €
1999 14,50 mk
144 567 614,10 mk 0,49 
1998 4,80 mk 291 840 000,00 mk 0,16 
1997 3,00 mk 182 400 000,00 mk 0,10 
1996 6,00 mk 91 200 000,00 mk 0,05 
1995 5,00 mk 76 000 000,00 mk 0,04 
1994 4,00 mk 60 800 000,00 mk 0,03 
1993 4,00 mk 36 000 000,00 mk 0,03 
1992 - - -
1991 - - -
1990 2,60 mk 23 400 000,00 mk 0,02 
1989 3,40 mk 30 600 000,00 mk 0,03 
1988 3,00 mk 18 000 000,00 mk 0,03 

*Lisäksi Sampo jakoi ylimääräisen osingon Nordea-osakkeina. Lue lisää vuoden 2019 ylimääräisestä osingosta.

 

Osingot vanhenevat kolmessa vuodessa maksupäivästä yleisten vanhentumissääntöjen mukaisesti.

Osakkeiden splittaus

Sampo Oyj:n A-sarjan osake on splitattu kaksi kertaa, vuonna 1997 neljään osaan ja vuonna 2001 viiteen osaan.

Usein kysyttyä Sammon osingosta

Sammon osinkopolitiikan mukaan Sampo maksaa vakaata ja kestävällä tasolla olevaa perusosinkoa, joka kasvaa konsernin tuottojen mukaisesti. Maksettaviin osinkoihin sovellettavan Sammon osinkopolitiikan mukaan osinko on vähintään 70 prosenttia konsernin operatiivisesta tuloksesta.

Sammon osingon irtoamispäivä vaihtelee vuosittain, ja se on riippuvainen yhtiökokouksen ajankohdasta. Osingon irtoamispäivä on yleensä yhtiökokousta seuraava päivä. Osingon irtoamisen jälkeen tehdyssä osakekaupassa osinko jää myyjälle.

Sijoittajakalenterisisäinen linkki

Ehdotuksen kunkin vuoden osingonmaksupäivästä tekee Sammon hallitus. Osingonmaksupäivä päätetään yhtiökokouksessa. Yleensä osinko on maksettu noin kaksi viikkoa yhtiökokouksen jälkeen. Vuonna 2024 osingot maksetaan suomalaisille osakkeenomistajille 7.5.2024 ja ruotsalaisten talletustodistusten haltijoille 10.5.2024.

Vuodelta 2022 Sampo jakoi osinkoa 2,60 euroa osaketta kohden, josta perusosingon osuus oli 1,80 euroa. Vuoden 2022 päätöskurssilla laskettuna kokonaisosingon tuotto oli 5,3 prosenttia ja perusosingon 3,7 prosenttia.

Sammon osinkotuotto on perinteisesti liikkunut noin viiden prosentin tuntumassa. Perusosinkoa voidaan täydentää omien osakkeiden ostojen ja/tai lisäosingon muodossa tapahtuvin ylimääräisen pääoman palautuksin.

Sampo ei voi vaikuttaa osakkeenomistajien verotukseen eikä antaa yksityiskohtaisia vero-ohjeita. Verohallinnon sivustolta löytyy tietoja osinkojen verotuksesta.

Osinkoon ovat oikeutettuja ne, jotka omistavat osakkeen yhtiökokouspäivänä ja näkyvät näin ollen omistajaluettelossa osingon täsmäytyspäivänä.

Sampo on profiloitunut osinkoyhtiöksi ja osakkeenomistajamme toivovat meiltä vakaata ja korkeaa osinkoa. Myös Sammon erittäin vahva tase mahdollistaa korkean osingonjaon.

Takaisinostot ovat olleet verotuksellisesti tehokas tapa palauttaa ylimääräistä pääomaa monille institutionaalisille sijoittajille ja yksityissijoittajille.

Omien osakkeiden ostotsisäinen linkki

Päivitetty