Ylimääräinen osinko 2019

Sammon hallitus päätti 7.8.2019 ylimääräisen osingon jakamisesta Nordea-osakkeiden muodossa.

Jokainen osakkeenomistaja sai yhden Helsingin pörssissä noteeratun Nordea-osakkeen jokaista omistamaansa kymmentä Sampo-osaketta kohti. Osakkeiden jakosuhteesta johtuvien Nordea-osakkeiden murto-osia ei jaettu osakkeina, vaan vastaava määrä hyvitettiin osakkeenomistajille käteisenä.

Ylimääräisen osingon irtoamispäivä oli 8.8.2019 ja täsmäytyspäivä 9.8.2019. Osakeosingon maksupäivä oli 12.8.2019 ja käteishyvityksen maksupäivä 16.8.2019. Osakeosingon arvo oli 5,661 euroa per Nordean osake.

Osingonjakopäätöksen tausta

Osingonjakopäätöksen taustalla oli puhtaasti Sammon vakavaraisuus, joka oli heikentynyt Nordea-omistukseen kohdistuvien vakavaraisuusvaatimusten kiristymisen myötä. Vuoden 2018 lopusta pääomavaade oli noussut yli 800 miljoonalla eurolla.

Ennen Nordea-osakkeiden jakamista konsernin vakavaraisuus laskettiin hetkellä kahden eri sääntelykehikon, konglomeraattisäännöstön (FICO) ja Solvenssi II -direktiivin, mukaisesti. Jakamalla Nordea-osakkeita osinkona Sammon omistusosuus laski alle 20 prosenttiin, mikä mahdollisti konglomeraattisäännöstön mukaisesta laskennasta luopumisen lokakuussa 2019.

Konsernin vakavaraisuus lasketaan näin ollen vain Solvenssi II -direktiivin mukaisesti, ja siinä Nordeaan käsitellään osakkuusyhtiön sijaan tavallisena osakesijoituksena. Muutokset laskentakäytännöissä paransivat Sammon vakavaraisuutta merkittävästi.

Nordean käsittely osakkuusyhtiönä Sammon konsernitilinpäätöksessä (IFRS) jatkuu ennallaan eli Sammon osuus Nordean nettotuloksesta konsolidoidaan jatkossakin tuloslaskelmaan.

Yhteensä Sampo jakoi osinkona 55 517 639 Nordea-osaketta.

Päivitetty