Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

IR-blogi

Miksi sijoittaa Sampoon?
IR-blogi esittelee Sampoa sijoituskohteena ja tarjoaa tietoa konsernin liiketoiminnoista ja markkinoista.

29.4.2022

Sammon koko Nordea-omistuksen myynti – Q&A

Tässä blogikirjoituksessa käsittelemme kysymyksiä tänään tiedotettuun Sammon koko Nordea-omistuksen myyntiin liittyen.

Tiedote

Miksi alun perin ilmoitetun 100 miljoonan osakkeen sijaan päätittekin myydä koko omistuksenne?

Markkinakysyntä oli vahvaa ja tarjosi mahdollisuuden vähentää omistuksemme nollaan, mikä on linjassa vahinkovakuutusliiketoimintaan keskittyvän strategiamme kanssa.

Koko jäljellä ollut omistus oli 200 miljoonaa osaketta. Tarkoittaako tämä sitä, että Sampo oli jo myynyt noin 46 miljoonaa osaketta vuoden 2021 lopun ja lopullisen myynnin välisenä aikana?

Kyllä. Myimme avoimilla markkinoilla noin 19 miljoona osaketta ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja 27 miljoonaa osaketta huhtikuussa.

Sammon johto aikoo ehdottaa uuden omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman käynnistämistä yhtiökokouksen jälkeen. Mikä ohjelman koko tulee olemaan?

Nykyinen, maaliskuussa käynnistetty 250 miljoonan euron osto-ohjelma on edelleen käynnissä ja päättyy viimeistään 17.5.2022. Uuden ohjelman yksityiskohdista tiedotetaan, kun nykyinen ohjelma on saatu päätökseen.

Miten myynti vaikuttaa Sampo-konsernin vakavaraisuuteen?

Koko Nordea-omistuksen myynnillä, mukaan lukien alkuvuonna myydyt osakkeet, on noin 30 prosenttiyksikön positiivinen vaikutus konsernin Solvenssi II -vakavaraisuussuhteeseen.

Miten myynti vaikuttaa Sampo-konsernin velkaisuusasteeseen?

Vaikutus ei ole merkittävä, mutta hieman positiivinen kuitenkin.

Täytyykö osa myyntituloista käyttää velkaisuusasteen laskemiseen?

Ei, emme tarvitse rahoja velkaisuuden laskemiseen. Varat siihen tarkoitukseen oli varmistettu jo vuonna 2021 toteutetuilla myynneillä.

Mirko Hurmerinta

Sijoittajasuhdepäällikkö, Sampo Oyj

4.4.2022

Q1-tulosta edeltäviä kysymyksiä ja vastauksia

Tässä blogikirjoituksessa vastaamme analyytikoilta ja sijoittajilta ensimmäisen neljänneksen aikana saamiimme kysymyksiin.

Miksi Sampo päätti käynnistää uuden omien osakkeiden osto-ohjelman heti edellisen perään ja ennen toukokuun yhtiökokousta?

Käynnistimme osto-ohjelman palauttaaksemme ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille, mikä on linjassa sen kanssa, että olemme sitoutuneet kurinalaiseen pääomanhallintaan. Sammon vakavaraisuus pysyi ensimmäisellä neljänneksellä vahvalla tasolla.

Minkälainen koronavirustilanne ensimmäisellä neljänneksellä vallitsi?

Tammikuussa oli vielä joitain rajoitustoimia voimassa, mutta helmi- ja maaliskuussa yleinen aktiviteetti on ollut jotakuinkin normaalilla tasolla.

Minkälaiset sääolosuhteet vallitsivat Pohjoismaissa ja Isossa-Britanniassa ensimmäisellä vuosineljänneksellä?

Pohjoismaissa koettiin alkuvuonna talvikaudelle tyypillisiä myrskyjä, minkä lisäksi Suomessa talvi oli tavanomaista runsaslumisempi. Lämpötilat ovat olleet tavanomaisen vaihtelun rajoissa.

Pohjoismaiden tapaan myös Isossa-Britanniassa sattuu talvineljännesten (Q1 ja Q4) aikana yleensä enemmän moottoriajoneuvo- ja omaisuusvahinkoja kuin kesäneljännesten (Q2 ja Q3) aikana. Ensimmäisen neljänneksen aikana Isossa-Britanniassa koettiin useita myrskyjä.

Miten inflaation kiihtyminen vaikuttaa Sammon vahinkovakuutustoimintaan?

Kuten vuoden 2021 tulosjulkistuksen yhteydessä kerroimme, viime vuonna inflaation kiihtyminen ei merkittävissä määrin vaikuttanut toimintoihimme Pohjoismaissa vaan oli lyhytaikaista ja rajallista. Koko Ifin tasolla korvausinflaatio oli vuoden lopulla 3 prosentin tasolla. Ison-Britannian moottoriajoneuvojen korvausinflaation totesimme olevan jotakuinkin 7 - 9 prosentin tasolla (high single-digit) ja olemme huomanneet, että monet verrokkiyhtiöt ovat viime aikoina antaneet samanlaisia ja korkeampia arvioita.

Inflaation mahdollisesti pysyessä korkealla tasolla pidemmän aikaa palkkainflaatio huomioituna se johtaisi myös todennäköisesti korvausinflaation kiihtymiseen kaikissa toimintamaissa. Tarkkailemme tilannetta huolellisesti ja pysymme kurinalaisena hinnoittelussa.

Miten uusien autojen myynti on kehittynyt Pohjoismaissa?

Vuoden 2021 viimeisen neljänneksen heikko kehitys jatkui alkuvuonna. Tammi - helmikuussa uudet rekisteröinnit laskivat kaikissa Pohjoismaissa, eniten Suomessa ja Norjassa.

Miten sijoitusmarkkinoiden voimakas heilunta ensimmäisellä neljänneksellä vaikutti Sampoon?

Sammolla ei ole suoria sijoituksia Venäjällä tai Ukrainassa, mutta salkuissamme on pieni määrä sijoituksia pohjoismaisissa yhtiöissä, joilla on liiketoimintaa alueella (lue maaliskuussa julkaisemamme blogikirjoitus aiheesta). Sampo on sodan alkamisen jälkeen vähentänyt tällaisia sijoituksia.

Korkojen nousu ensimmäisellä neljänneksellä on myönteistä Sammolle, sillä se mahdollistaa varojen uudelleensijoittamisen korkeammalla korolla. Lisäksi korkojen nousu tukee konsernin vakavaraisuutta, kuten alla olevassa herkkyyskaaviossa on kuvattu. Vaikka osakkeiden lasku vaikuttaa negatiivisesti Sammon sijoitusten tuottoihin, symmetrisen mukautuksen (osakesijoituksiin sovellettava vastasyklinen vaimennin) lasku pehmentää vaikutusta vakavaraisuuteen.

IR-blogi_solvenssikuva.jpg

Kirjattiinko Nordean osinko Sammon tuloslaskelmaan ensimmäiselle neljännekselle?

Kyllä. Osingot kirjataan tulokseen niiden irtoamispäivänä, joka Nordealla oli 25.3.2022. Nordean osinko näkyy Omistusyhteisö-segmentin Sijoitustoiminnan nettotuotot -rivillä. Osuutta Nordean tuloksesta ei enää konsolidoida Sammon tuloslaskelmaan.

 

Mirko Hurmerinta

Sijoittajasuhdepäällikkö, Sampo Oyj

2.3.2022

Venäjä ja Ukraina – Q&A

Tässä blogikirjoituksessa käsittelemme sijoittajilta ja analyytikoilta vastaanottamiamme kysymyksiä liittyen sotaan Ukrainassa ja sen mahdollisiin vaikutuksiin Sampo-konserniin.

Onko Sampo-konsernilla liiketoimintoja Venäjällä tai Ukrainassa?

Konsernilla ei ole liiketoimintoja Venäjällä tai Ukrainassa. Sammon tytäryhtiöt toimivat Pohjoismaissa, Baltiassa ja Isossa-Britanniassa.

Konsernilla on työntekijöitä, jotka ovat taustaltaan tai sukulaissuhteiltaan sidoksissa Venäjään ja Ukrainaan, ja tuemme heitä näinä vaikeina ja surullisina aikoina.

Onko Ifillä vakuutusriskejä Venäjään tai Ukrainaan liittyen?

Ifin Venäjään tai Ukrainaan liittyvät vakuutusriskit ovat hyvin rajalliset ja koskevat lähinnä Suurasiakkaat-liiketoiminta-aluetta. If seuraa tilannetta tarkasti ja on ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin riskien minimoimiseksi.

Ifin suurimmalla liiketoiminta-alueella eli Henkilöasiakkaissa ei ole merkittäviä vakuutusriskejä Venäjällä tai Ukrainassa.

Energian ja raaka-aineiden hintojen nousu, toimitusketjuhäiriöt ja valuuttakurssien muutokset saattavat kuitenkin heijastua korvausinflaatioon.

Miten Euroopan muuttuneet talousnäkymät vaikuttavat Sampo-konserniin?

Vahinkovakuutustoiminta on luonteeltaan tasaista ja defensiivistä, ja talouden tai hyödykkeiden hintojen lyhytaikaisilla muutoksilla ei ole välitöntä vaikutusta alaan. Pidemmällä aikavälillä taloustilanne voi kuitenkin vaikuttaa vakuutusten kysyntään ja tarjontaan. Konsernin ydinmarkkina-alueista suurimmat vaikutukset saattavat kohdistua Baltiaan ja Suomeen näiden tiiviiden Venäjän-kauppasuhteiden vuoksi.

Onko Sampo-konsernilla sijoituksia Venäjällä tai Ukrainassa?

Konsernilla ei ole suoria osake- tai korkosijoituksia Venäjällä tai Ukrainassa. Konsernilla on tosin joidenkin kymmenien miljoonien eurojen arvosta sijoituksia, joihin liittyy merkittävä Venäjä/Ukraina-riski – kuten sijoituksia pohjoismaisissa yhtiöissä, joilla on toimintaa Venäjällä tai Ukrainassa.

Miten yleinen markkinaturbulenssi vaikuttaa Sampo-konsernin sijoituksiin?

Rajut markkinaliikkeet luonnollisesti vaikuttavat Sammon sijoituksiin. Konsernin Solvenssi II -vakavaraisuussuhde (185 prosenttia vuoden 2021 lopussa) ja maksuvalmius ovat kuitenkin vahvalla tasolla. Lisäksi vakavaraisuuslaskennassa käytettävä symmetrinen mukautus vaimentaa osakkeiden laskun vaikutuksen lyhyellä aikavälillä, kuten alla olevassa herkkyyskaaviossa on kuvattu.

IR_blog_solvency.png

Mirko Hurmerinta

Sijoittajasuhdepäällikkö, Sampo Oyj

8.12.2021

Hastingsin vähemmistöosuuden hankinta – Q&A

Sampo on tänään solminut sopimuksen Rand Merchant Investment Holdings Limitedin (RMI) Hastings-omistuksen hankkimisesta.

Sopimuksen mukaan Sampo maksaa 685 miljoonaa Englannin puntaa RMI:n 30 prosentin vähemmistöosuudesta Hastingsissä ja RMI:llä olleesta optiosta hankkia 10 prosenttia Hastingsista toukokuuhun 2022 mennessä.

Kokonaiskauppahinta (685 miljoonaa puntaa) on noin 806 miljoonaa euroa ja se rahoitetaan kassavaroilla. Marraskuussa 2020 toteutettu alkuperäinen osuuden hankinta huomioiden Sammon koko Hastings-omistuksesta maksamaksi kokonaiskauppahinnaksi tulee 1 851 miljoonaa puntaa.

Tiedote

Miksi Sampo halusi hankkia loputkin Hastingsista?

Hastings on laadukas yhtiö ja johtava tekijä alan digitalisaatiossa, ja sopii erinomaisesti vahinkovakuutusliiketoimintaan keskittyvään strategiaamme. Vuonna 2020 toteutetun alkuperäisen kaupan jälkeen olemme olleet erittäin vaikuttuneita Hastingsin suorituksesta ja uskomme, että yhtiö on pitkän aikavälin voittaja Ison-Britannian digitaalisilla moottoriajoneuvo- ja kotivakuutusmarkkinoilla. Hastingsilla on vahvat näytöt kannattavasta kasvusta ja potentiaalia löytyy vielä runsaasti.

Hastingsin omistaminen kokonaan mahdollistaa nopeamman päätöksenteon ja tuo enemmän joustoa pääomarakenteeseen liittyviin muutoksiin. Myös tietotaidon ja teknologian vaihto konsernin sisällä on helpottuu.

Miksi juuri nyt?

Meille tarjoutui mahdollisuus hankkia koko yhtiö omistukseemme RMI:ltä arvioitua nopeammin.

Miksi Sampo ei ostanut koko yhtiötä jo viime vuonna?

Koimme, että jatkuvuuden kannalta on hyvä tehdä yhteistyötä osaavan ja valmiiksi hyvin asioista perillä olevan toimijan kanssa. Alkuperäinen hankinta oli yhteistyöprojekti RMI:n kanssa, eivätkä he olleet myymässä tuolloin.

Miksi vähemmistöosakkeiden arvostus on korkeampi verrattuna alkuperäiseen hankintaan vuonna 2020?

Hankintahinnan nousu heijastelee nousua Hastingsin kirja-arvossa, vahvistunutta vastuiden varaustilannetta, selkeämpää näkemystä synergioista ja odotettua vahvempaa tuloskasvupotentiaalia.

Miten hankinta vaikuttaa Sammon tulokseen?

Hastingsin luvut on jo konsolidoitu konsernin tuloslaskelmaan rivi riviltä, joten tulosvaikutus näkyy vain konsernin nettotuloksessa. Vuoden 2022 konsensusennusteilla laskettuna hankinnan tulosvaikutus olisi noin 4 prosenttia.

Onko hankinta houkuttelevampi kuin omien osakkeiden ostot?

Kyllä. Arvioimme tulosvaikutuksen ja sijoitetun pääoman tuoton olevan suurempi vuodesta 2023 eteenpäin.

Miten hankinta vaikuttaa Sammon vakavaraisuuteen ja velkaisuuteen?

Hankinnalla on arviolta 14 prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus Sammon Solvenssi II -vakavaraisuussuhteeseen ja sen odotetaan nostavan velkaisuusastetta noin 1 prosenttiyksikön.

Vaikuttaako hankinta Sammon omien osakkeiden osto-ohjelmaan tai johdon ehdotukseen ylimääräisestä osingosta?

Hankinta ei vaikuta käynnissä olevaan 750 miljoonan euron omien osakkeiden osto-ohjelmaan eikä johdon ehdotukseen vähintään 2,00 euron ylimääräisestä osingosta osakkeelta.

Kolmannen neljänneksen tuloksen yhteydessä arvioitte, että Sammolla olisi ylimääräistä pääomaa noin 10 euroa per osake sisältäen tiedotetut ja jo käynnissä olevat toimet sekä jäljellä olevat omistukset. Mikä tuo luku on tämän hankinnan jälkeen?

Noin 8,5 euroa per osake.

Aikooko Sampo tehdä muutoksia Hastingsin pitkän aikavälin strategiaan, josta se sopi yhdessä RMI:n kanssa?

Strategiaan ei ole tulossa välittömiä muutoksia, mutta jotkin asiat, kuten tietotaidon vaihtoon liittyvä yhteistyö, helpottuvat.

Tarkoittaako hankinta sitä, että Sampo aikoo tehdä lisää yritysjärjestelyjä Isossa-Britanniassa?

Tavoitteemme Iso-Britannian yritysjärjestelyjen suhteen ei ole muuttunut. Kuten olemme todenneet, voimme harkita lähinnä pienten vakuutusportfolioiden ostamista, jotka täydentäisivät Hastingsin nykyistä tarjoomaa – lähinnä kotivakuutusten puolella.

Edellyttääkö hankinnan toteutuminen viranomaishyväksyntöjä?

Ei, mutta olemme luonnollisesti informoineet viranomaisia ja meillä on hyvä keskusteluyhteys heihin.

Mirko Hurmerinta,

Sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija, Sampo Oyj

1.10.2021

Sammon omien osakkeiden ostot – Q&A

Sampo ilmoitti tänään palauttavansa ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajilleen käynnistämällä omien osakkeiden osto-ohjelman.

Tiedote

Osto-ohjelmassa Sammon A-osakkeiden hankintaan käytettävä kokonaissumma on korkeintaan 750 miljoonaa euroa. Sammon A-osakkeita voidaan ostaa korkeintaan 20 000 000 kappaletta, joka on 3,6 prosenttia kaikista Sammon osakkeista.

Osakkeiden takaisinostot alkavat aikaisintaan 4.10.2021 ja päättyvät 18.5.2022.

Omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman tarkoituksena on palauttaa osakkeenomistajille ylimääräistä pääomaa alentamalla Sampo Oyj:n osakepääomaa, sillä takaisinostetut osakkeet mitätöidään. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön voitonjakokelpoisia varoja.

Miksi Sampo valitsi omien osakkeiden takaisinostot osinkojen sijaan?

Kuten aina, kuuntelemme osakkeenomistajiamme tarkalla korvalla ja toimimme heidän palautteensa pohjalta. Luonnollisesti osa osakkeenomistajista pitää enemmän osingoista ja osa taas suosii takaisinostoja. Tällä kertaa päätimme käyttää viimeisimmän Nordea-osakemyynnin varat takaisinostoihin, mikä on verotehokas tapa palauttaa ylimääräistä pääomaa monille institutionaalisille sijoittajille ja yksityissijoittajille.

Aikooko Sampo myöhemmin palauttaa ylimääräistä pääomaa myös osinkoina?

Päätökset mahdollisen ylimääräisen pääoman palauttamistavoista tehdään aikanaan, kun jatkamme omistustemme keventämistä Nordeassa ja muissa finanssisijoituksissa. Mikäli Sampo päättää edelleen palauttaa ylimääräistä pääomaa, on todennäköistä, että se tapahtuu sekä osinkojen että takaisinostojen muodossa.

Miten Sammon osakkeenomistajat hyötyvät takaisinostoista?

Palauttamalla ylimääräistä pääomaa takaisinostojen muodossa Sampo noudattaa sitoutumistaan kurinalaiseen pääoman allokointiin. Samalla se laskee Sammon osakkeiden kokonaismäärää, mikä parantaa osakekohtaisen tuloksen ja osakekohtaisen osingon kasvua. Takaisinostot antavat osakkeenomistajalle mahdollisuuden valita, haluavatko he saada käteistä myymällä osakkeitaan vai kasvattaa omistustaan yhtiössä pitämällä osakkeensa.

Voiko Sampo käyttää hankkimiaan osakkeita mitätöinnin sijaan muuhun tarkoitukseen, esimerkiksi johdon palkitsemiseen?

Ei voi. Yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella hankittavat osakkeet on mitätöitävä.

Miltä markkinoilta osakkeet ostetaan?

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin, CBOE:n, Turquoisen ja Aquisin julkisessa kaupankäynnissä.

Mikä pankki hankkii osakkeet?

Osakkeet hankkii Exane BNP Paribas. Takaisinostot toteutetaan ns. suojasatamamenettelyllä EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 5 artiklan mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että Exane BNP Paribas toimii itsenäisesti mandaattinsa puitteissa, eikä Sampo vaikuta osto-ohjelmaan. Näin ollen osto-ohjelma voi olla käynnissä myös hiljaisen jakson aikana.

Kuinka paljon osakkeita voi ostaa per päivä?

Sääntelyyn (MAR) perustuva enimmäismäärä on 25 prosenttia keskimääräisestä vaihdosta per kauppapaikka.

Onko osakkeita mahdollista ostaa suuremmalla blokkikaupalla yhdeltä osakkeenomistajalta?

Blokkikaupat eivät ole sallittuja tässä osto-ohjelmassa.

Miten takaisinostot vaikuttavat Sammon vakavaraisuuteen ja velkaisuuteen?

Takaisinostot vaikuttavat samalla tavalla kuin osingot, eli ne laskevat Solvenssi II -vakavaraisuusastetta ja nostavat velkaisuusastetta.

Sammon Solvenssi II -vakavaraisuusaste oli kesäkuun 2021 lopussa 209 prosenttia ja velkaisuusaste 28,4 prosenttia. Mikäli viimeisin Nordea-osakemyynti sekä koko 750 miljoonan euron takaisinosto-ohjelma olisivat toteutuneet kesäkuun lopussa, olisi vakavaraisuusaste ollut 207 prosenttia ja velkaisuusaste 29,4 prosenttia.

Vaikuttavatko takaisinostot Sammon osinkopolitiikkaan?

Takaisinostot eivät vaikuta Sammon osinkopolitiikkaan, joka on jakaa osinkoa vähintään 70 prosenttia konsernin vuotuisesta nettotuloksesta (pois lukien satunnaiset erät).

Mirko Hurmerinta

Sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija, Sampo Oyj