Usein kysytyt sijoittajakysymykset

Lisäkysymyksiä voi lähettää osoitteeseen ir(at)sampo.fi.

Sampo listautui Helsingin pörssiin, nykyiseen Nasdaq Helsinkiin 14.1.1988. Lisäksi Sampo on ollut listattuna Tukholman pörssissä vuodesta 2022.

Sammon yhtiökokous järjestetään tavallisesti huhti-toukokuussa ja yhtiökokouskutsu julkaistaan viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta pörssitiedotteena ja Sammon verkkosivustolla.

Yhtiökokouksetsisäinen linkki

Ifin kilpailijoita ovat pohjoismaiset vahinkovakuutusyhtiöt, joista monet toimivat paikallisesti vain yhdessä maassa. Keskeisimpiä kilpailijoita ovat OP ja LähiTapiola Suomessa, LF ja Folksam Ruotsissa sekä Tryg ja Gjensidige Norjassa. Ifin ja Topdanmarkin kilpailijoita Tanskassa ovat Tryg ja Codan.

Kaikki sellaiset riskit, jotka heiluttavat korko- ja osakemarkkinoita, vaikuttavat Sampoon konsernin sijoitustoiminnan kautta. Operatiivisesta näkökulmasta poliittiset riskit ovat Sammon toimintaympäristössä eli Pohjoismaissa varsin pienet. Keskeisimpiä tällaisia riskejä ovat mahdolliset muutokset verotuksessa ja finanssialan sääntelyssä.

Sammolla on olemassa yksityiskohtaiset suunnitelmat henkilöstövaihdosten varalle, kun niiden aika koittaa.

Erityisesti Ifin sijoituksista suurin osa on korkosijoituksia. Tähän vaikuttaa keskeisesti kaksi tekijää: osingot ja luottoluokitus. Haluamme, että Ifin tase on oman pääoman tuoton näkökulmasta kevyt ja tehokas, mutta samalla riittävän vakavarainen vahvan luottoluokituksen ja korkean osingonmaksun mahdollistamiseksi. Näin ollen sijoitussalkun riskitaso on pidettävä maltillisena. Lisäksi se, että Ifin tulos pohjautuu onnistuneeseen underwritingiin eli riskien arviointiin ja hinnoitteluun, eikä sijoitustoiminnan tuottoihin, tuo vakautta koko konsernin tuloskehitykseen.

Suurin osa Sampo-konsernin sijoituksista on korkosijoituksia. Näin ollen korkojen nousu parantaisi tuottoja uudelleensijoittaessa korkoinstrumentteihin. Lisäksi Sampo hyötyy korkojen noususta vakuutusliiketoiminnan korkeampien diskonttokorkojen myötä.

Hyvin korkea inflaatio aiheuttaa kannattavuuspaineita, sillä korvauskulujen kasvua ei pysty siirtämään vakuutusten hintoihin kesken sopimuskausien. Sen sijaan niin sanotulla ”normaalilla” inflaatiolla ei ole suurta vaikutusta liiketoimintaan, sillä If ottaa inflaatiotrendin huomioon hinnoittelussaan. Lisäksi Ifillä on suurena toimijana hyvä neuvotteluasema ja pitkäaikaiset sopimukset alihankkijoiden kanssa, mikä lisää tasaisuutta ja ennustettavuutta kustannuspuolella.

Maantieteellisesti suosimme Pohjoismaita, jossa tunnemme markkinat, yhtiöt ja ihmiset. Toisena perusperiaatteena on pyrkimys pitää sijoituksemme ja vastuuvelkamme pääosin samassa valuutassa ylimääräisen valuuttariskin välttämiseksi.

Päivitetty