Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

IR-blogi

Miksi sijoittaa Sampoon?
IR-blogi esittelee Sampoa sijoituskohteena ja tarjoaa tietoa konsernin liiketoiminnoista ja markkinoista.

26.3.2020

Koronavirus Q&A

Koronaviruspandemia (COVID-19) aiheuttaa huolta ja turbulenssia maailmanlaajuisesti vaikuttaen talouteen, rahoitusmarkkinoihin ja jokapäiväiseen elämään. Sampo Oyj ja sen tytäryhtiöt tarkkailevat tilannetta ja ovat tehneet toimenpiteitä huolehtiakseen henkilöstönsä, asiakkaidensa ja muiden sidosryhmiensä turvallisuudesta samalla jatkaen toimintaansa mahdollisimman normaalisti näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Osakkeenomistajamme ovat luonnollisesti huolissaan koronaviruksen mahdollisista vaikutuksista Sampo-konserniin, ja olemme vastaanottaneet paljon kysymyksiä. Tässä blogikirjoituksessa yritämme avata koronavirukseen liittyviä riskejä ja mahdollisten vaikutusten mekaniikkaa. On kuitenkin tärkeää huomata, että Sampo-konsernin liiketoiminnan luonteesta ja laajasta pohjoismaisesta hajautuksesta johtuen yksityiskohtaisten arvioiden tai näkemysten antaminen ei tässä vaiheessa ole mahdollista, sillä tilanne muuttuu erittäin nopeasti.

Tämä blogikirjoitus on julkaistu 26.3.2020 ja perustuu julkaisuhetken tietoihin ja näkemyksiin koronaviruksen mahdollisista vaikutuksista. Kaikki kuvat ovat peräisin Sampo.comissa julkaistuista materiaaleista lukuun ottamatta yksinkertaistettua kaaviota Nordean vaikutuksesta Sammon vakavaraisuuteen.


Miten koronavirus vaikuttaa Sampo-konserniin?

Sampo-konsernin sijoitusomaisuus oli vuoden 2019 lopussa 21,8 miljardia euroa, josta merkittävä osa oli sijoitettu osakkeisiin- ja korkoinstrumentteihin. Näin ollen koronaviruksen aiheuttamalla markkinamyllerryksellä on merkittävä vaikutus Sampoon sen sijoitusten kautta.

Kuva1.jpg

Kuva Q4/2019 Supplementary Financial Information -materiaalista.

Markkinamuutosten vaikutusta Sammon sijoituksiin on kuvattu alla olevassa herkkyysanalyysissa.

Kuva2.jpg

Kuva Q4/2019 Supplementary Financial Information -materiaalista.


Onko Sampo sijoittanut öljy- ja kaasusektorille tai matkailusektorille?

Vuoden 2019 lopussa konsernin sijoitukset energiasektorille olivat 226 miljoonaa euroa. Tästä öljy- ja kaasusektorin osuus oli karkeasti 150 miljoonaa euroa, josta suuri osa oli korkosijoituksia. Sijoitukset lentoyhtiöihin tai matkailualalle ovat hyvin vähäiset.

Sammon positioita toimialoittain, omaisuuslajeittain ja luottoluokittain on eritelty alla olevassa taulukossa.

Kuva3_FI.jpg

Kuva Hallituksen toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä 2019.


Miten sijoitusten arvonmuutokset vaikuttavat Sammon vakavaraisuuteen?

Eri skenaarioiden vaikutuksia konsernin vakavaraisuuteen on kuvattu alla olevassa herkkyysanalyysissa. Nordea-osakkeet sisältyvät herkkyysanalyysiin.

Kuva4.jpg

Kuva Q4/2019 Supplementary Financial Information -materiaalista.


Miten Nordean osakkeen kurssimuutokset vaikuttavat Sammon vakavaraisuuteen?

Nordea on konsernin vakavaraisuuslaskennassa yksi osakesijoituksista ja näin ollen sen kurssimuutokset vaikuttavat vakavaraisuuteen. Nordea-osakkeet sisältyvät ylläolevaan herkkyysanalyysiin.

Alla oleva yksinkertaistettu kaavio havainnollistaa Nordean kurssimuutosten vaikutusta Sammon vakavaraisuussuhteeseen vuoden 2019 lopun tasolta, mikäli kaikki muut tekijät pysyisivät muuttumattomina eikä symmetrisiä korjauksia otettaisi huomioon.

Kuva5.jpg


Miten koronavirus vaikuttaa Ifin vakuutusliiketoimintaan?

Kuten yllä todetaan, merkittävin vaikutus tulee osake- ja korkomarkkinoiden kautta. Vakuutusliiketoiminnan osalta yksityiskohtaisten arvioiden antaminen ei tässä vaiheessa ole mahdollista, sillä koko koronavirustilanne muuttuu päivä päivältä.

Henkilöasiakaspuolella matkavakuuttamiseen liittyvät vahinkoilmoitukset luonnollisesti kasvavat, jos lentoja perutaan äkillisesti ja ihmiset tarvitsevat sairaalahoitoa ulkomailla. Matkavakuutukset eivät ole Ifille kovin merkittävä tuotelinja.

Koronaviruksen leviäminen Pohjoismaissa voi vaikuttaa myös sairauskuluvakuutuksiin, vaikkakin julkinen sektori kantaa raskaimman taakan. Ifille sairauskuluvakuutukset ovat varsin pieni tuotelinja.

Yritysasiakaspuolella koronavirus voi aiheuttaa vahinkoilmoituspainetta esimerkiksi keskeytysvakuutuksissa riippuen siitä, mikä on keskeytyksen syy ja kuinka laajan turvan asiakas on ottanut. Koska vakuutusehdoissa on maa-, toimiala- ja asiakaskohtaisia eroja, ei kokonaisvaikutusta Ifiin ole tässä vaiheessa mahdollista arvioida.

Monien vakuutustuotteiden kohdalla koronaviruksella saattaa lyhyellä aikavälillä olla positiivinen tulosvaikutus vahinkojen määrän laskusta johtuen. Esimerkiksi moottoriajoneuvoihin liittyvien vahinkojen määrä tavallisesti laskee, kun teillä on vähemmän liikennettä.

Lisää tietoa koronaviruksen vaikutuksista vakuutuksiin löytyy Ifin verkkosivuilta.


Miten koronavirus vaikuttaa Mandatum Lifen liiketoimintaan?

Markkinamyllerrys vaikuttaa luonnollisesti Mandatum Lifen sijoituksiin ja vakavaraisuuteen.

Henkilövakuutusten osalta ei ole nähtävissä, että vaikutukset korvaushakemusten määrään olisivat merkittäviä. Varainhoidon puolella voimakkaat markkinaliikkeet lisäävät asiakkaiden kiinnostusta keskustella omista sijoituksistaan ja mahdollisista muutoksista niihin liittyen.

Yritysasiakaspuolella uusia sopimuksia solmitaan edelleen, mutta maksuviivästysten riski on joidenkin asiakkaiden kohdalla kasvanut, kun yrityksillä on haasteita näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa.


Miten koronavirus vaikuttaa Topdanmarkin vakuutusliiketoimintaan?

Topdanmark julkaisi pörssitiedotteen koronaviruksen vaikutuksista 23.3.2020.


Miten koronavirus vaikuttaa Sampo-konsernin henkilöstön päivittäiseen toimintaan?

Sekä emoyhtiö Sampo Oyj:ssä että konsernin tytäryhtiöissä tehdään viranomaisten suositusten mukaisesti mahdollisimman paljon etätöitä niin henkilöstön kuin asiakkaiden ja muiden sidosryhmien terveyden turvaamiseksi. Muuten toiminta jatkuu poikkeusoloista huolimatta normaalisti.


Miten Sampo on varautunut siihen, että johdon ja hallituksen jäseniä tai muita avainhenkilöitä sairastuisi koronavirukseen?

Sampo-konsernilla on jatkuvuussuunnitelma, jonka tavoitteena on turvata toiminnan jatkuminen mahdollisissa poikkeus- ja kriisitilanteissa.


Miten koronavirus vaikuttaa Sammon yhtiökokoukseen?

Sampo päätti 25.3.2020 siirtää 23.4.2020 järjestettäväksi suunniteltua varsinaista yhtiökokoustaan. Sampo aikoo järjestää yhtiökokouksen 2.6.2020. Yhtiökokouskutsu julkaistaan toukokuun aikana.

Mirko Hurmerinta

Sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija, Sampo Oyj