Q1-tulosta edeltäviä kysymyksiä ja vastauksia

Mirko Hurmerinta

Tässä blogikirjoituksessa vastaamme analyytikoilta ja sijoittajilta ensimmäisen neljänneksen aikana saamiimme kysymyksiin.

Miksi Sampo päätti käynnistää uuden omien osakkeiden osto-ohjelman heti edellisen perään ja ennen toukokuun yhtiökokousta?

Käynnistimme osto-ohjelman palauttaaksemme ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille, mikä on linjassa sen kanssa, että olemme sitoutuneet kurinalaiseen pääomanhallintaan. Sammon vakavaraisuus pysyi ensimmäisellä neljänneksellä vahvalla tasolla.

Minkälainen koronavirustilanne ensimmäisellä neljänneksellä vallitsi?

Tammikuussa oli vielä joitain rajoitustoimia voimassa, mutta helmi- ja maaliskuussa yleinen aktiviteetti on ollut jotakuinkin normaalilla tasolla.

Minkälaiset sääolosuhteet vallitsivat Pohjoismaissa ja Isossa-Britanniassa ensimmäisellä vuosineljänneksellä?

Pohjoismaissa koettiin alkuvuonna talvikaudelle tyypillisiä myrskyjä, minkä lisäksi Suomessa talvi oli tavanomaista runsaslumisempi. Lämpötilat ovat olleet tavanomaisen vaihtelun rajoissa.

Pohjoismaiden tapaan myös Isossa-Britanniassa sattuu talvineljännesten (Q1 ja Q4) aikana yleensä enemmän moottoriajoneuvo- ja omaisuusvahinkoja kuin kesäneljännesten (Q2 ja Q3) aikana. Ensimmäisen neljänneksen aikana Isossa-Britanniassa koettiin useita myrskyjä.

Miten inflaation kiihtyminen vaikuttaa Sammon vahinkovakuutustoimintaan?

Kuten vuoden 2021 tulosjulkistuksen yhteydessä kerroimme, viime vuonna inflaation kiihtyminen ei merkittävissä määrin vaikuttanut toimintoihimme Pohjoismaissa vaan oli lyhytaikaista ja rajallista. Koko Ifin tasolla korvausinflaatio oli vuoden lopulla 3 prosentin tasolla. Ison-Britannian moottoriajoneuvojen korvausinflaation totesimme olevan jotakuinkin 7 - 9 prosentin tasolla (high single-digit) ja olemme huomanneet, että monet verrokkiyhtiöt ovat viime aikoina antaneet samanlaisia ja korkeampia arvioita.

Inflaation mahdollisesti pysyessä korkealla tasolla pidemmän aikaa palkkainflaatio huomioituna se johtaisi myös todennäköisesti korvausinflaation kiihtymiseen kaikissa toimintamaissa. Tarkkailemme tilannetta huolellisesti ja pysymme kurinalaisena hinnoittelussa.

Miten uusien autojen myynti on kehittynyt Pohjoismaissa?

Vuoden 2021 viimeisen neljänneksen heikko kehitys jatkui alkuvuonna. Tammi - helmikuussa uudet rekisteröinnit laskivat kaikissa Pohjoismaissa, eniten Suomessa ja Norjassa.

Miten sijoitusmarkkinoiden voimakas heilunta ensimmäisellä neljänneksellä vaikutti Sampoon?

Sammolla ei ole suoria sijoituksia Venäjällä tai Ukrainassa, mutta salkuissamme on pieni määrä sijoituksia pohjoismaisissa yhtiöissä, joilla on liiketoimintaa alueella. Sampo on sodan alkamisen jälkeen vähentänyt tällaisia sijoituksia.

Korkojen nousu ensimmäisellä neljänneksellä on myönteistä Sammolle, sillä se mahdollistaa varojen uudelleensijoittamisen korkeammalla korolla. Lisäksi korkojen nousu tukee konsernin vakavaraisuutta, kuten alla olevassa herkkyyskaaviossa on kuvattu. Vaikka osakkeiden lasku vaikuttaa negatiivisesti Sammon sijoitusten tuottoihin, symmetrisen mukautuksen (osakesijoituksiin sovellettava vastasyklinen vaimennin) lasku pehmentää vaikutusta vakavaraisuuteen.

Herkkyysanalyysi: Vakavaraisuuslaskennassa käytettävä symmetrinen mukautus vaimentaa osakkeiden laskun vaikutuksen lyhyellä aikavälillä

Kirjattiinko Nordean osinko Sammon tuloslaskelmaan ensimmäiselle neljännekselle?

Kyllä. Osingot kirjataan tulokseen niiden irtoamispäivänä, joka Nordealla oli 25.3.2022. Nordean osinko näkyy Omistusyhteisö-segmentin Sijoitustoiminnan nettotuotot -rivillä. Osuutta Nordean tuloksesta ei enää konsolidoida Sammon tuloslaskelmaan.

Photo: Mirko Hurmerinta, Sampo
Mirko HurmerintaSijoittajasuhdepäällikkö, Sampo Oyj