Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Velkainstrumentit

Sampo Oyj:n pääasiallisena tavoitteena on säilyttää taseensa vahvana varmistaen samalla pääoman tehokkaan käytön ja ylläpitää hajautettua velkarakennetta, suhteellisen matalaa velkaantumisastetta ja vahvaa likviditeettiä, jotta yhtiö kykenee järjestämään rahoitusta strategisiin hankkeisiin tarpeen mukaan. Vahva likviditeetti ja kyky hankkia rahoitusta ovat keskeisiä tekijöitä Sampo-konsernin strategisen joustavuuden ylläpidossa. Konserni tavoittelee alle 30 prosentin velkaisuusastetta.

Velkainstrumenttien hallinta

Sampo-konsernin velkarahoitukseen sisältyy normaalin etuoikeuden velkainstrumenttien ohella omiin varoihin luettavia huonomman etuoikeuden velkainstrumentteja.

Sampo Oyj:n vahinko- ja henkivakuutustoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt eivät käytä normaalin etuoikeuden velkainstrumentteja osana rahoitustaan. Sen sijaan ne käyttävät huonomman etuoikeuden velkainstrumentteja osana omia varojaan sisäisten pääomitustavoitteiden ja ulkoisten määräysten asettamissa puitteissa. Näiden velkojen maturiteetit ja muut ehdot määräytyvät suurelta osin viranomaismääräysten ja luokituslaitosten kriteerien pohjalta.

Sampo Oyj:n tärkein rahoituksen lähde ovat EMTN-ohjelman puitteissa liikkeeseen lasketut velkainstrumentit. Sampo voi myös laskea liikkeelle yritystodistuksia ja sillä on pohjoismaisten pankkien kanssa ohjelma yritystodistusten liikkeelle laskemiseksi Suomessa, missä on hyvin toimiva ja suhteellisen kookas yritystodistusmarkkina. Lisäksi Sampo voi laskea liikkeelle ei-julkisia joukkovelkakirjalainoja. Pankkilainoja ja valmiusluottojärjestelyjä saatetaan myös käyttää rahoitusrakenteen ja likviditeetin hallinnassa.

Sampo pyrkii hyvään hajauttamiseen maturiteettien suhteen, jotta jälleenrahoitusriski pysyisi mahdollisimman pienenä. Sampo Oyj laskee pääosin liikkeelle euromääräisiä velkainstrumentteja, mutta EMTN-ohjelma sallii myös muiden valuuttojen käytön.

Tämänhetkiset Sampo Oyj:n liikkeelle laskemat velkainstrumentit, niiden erääntymisen sekä velkaan liittyvät avainluvut on esitetty alla.

Tietoja Sampo Oyj:n liikkeelle laskemista velkainstrumenteista

 30.9.2022

Velkainstrumentti Nimellisarvo Korkokuponki Eräpäivä
Senior Bond  318 milj. euroa 1,00 % 18.9.2023
Senior Bond  162 milj. euroa 1,250 % 30.5.2025
Senior Bond  313 milj. euroa 1,625 % 21.2.2028
Senior Bond  1 000 milj. NOK 3,100 % 7.9.2028
Hybrid Tier 2 Bond, erillisdokumentaatiolla liikkeeseen laskettu 500 milj. euroa 3,375% 23.5.2029
Senior Bond 402 milj. euroa 2,25 % 27.9.2030
Hybrid Tier2 Bond 1 000 milj. euroa 2,50 % 3.9.2032
Private placements 33 milj. euroa    

 

Velkainstrumenttien erääntyminen

30.9.2022

Sampo_Maturity_Q3_2022_FI.svg

Velkaan liittyvät avainluvut

30.9.2022

Sampo Oyj  
Nettovelka, milj. euroa 410
Bruttovelan suhde omaan pääomaan, % 42,9
Velkaisuusaste, %* 30,0
Sampo-konserni  
Oma pääoma, milj. euroa 9 510
Hybridilainat, milj. euroa 2 003
Seniorilainat, milj. euroa2 1 317
Velkaisuusaste, %* 25,9

*=Velka/(Velka+oma pääoma)

 

Päivitetty 2.11.2022