Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Velkainstrumenttien hallinta

Sampo-konsernin velkarahoitukseen sisältyy normaalin etuoikeuden velkainstrumenttien ohella omiin varoihin luettavia huonomman etuoikeuden velkainstrumentteja.

Sampo Oyj:n vahinko- ja henkivakuutustoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt eivät käytä normaalin etuoikeuden velkainstrumentteja osana rahoitustaan. Sen sijaan ne käyttävät huonomman etuoikeuden velkainstrumentteja osana omia varojaan sisäisten pääomitustavoitteiden ja ulkoisten määräysten asettamissa puitteissa. Näiden velkojen maturiteetit ja muut ehdot määräytyvät suurelta osin viranomaismääräysten ja luokituslaitosten kriteerien pohjalta.

Konsernin emoyhtiö Sampo Oyj laskee liikkeelle velkainstrumentteja ensisijaisesti lyhytaikaisen likviditeetin varmistamiseksi ja optimoidakseen pääomarakennettaan. Lähtökohtaisesti Sampo Oyj on rakenteellisesti subordinoitu tytäryhtiöihinsä ja säädeltyihin osakkuusyhtiöihinsä nähden, ja siten se on riippuvainen näiden keskeisten omistustensa osingonmaksukyvystä. Mitä vahvempi vakavaraisuus ja odotus tulevista voitoista on ja mitä pienempi tulosten odotettu volatiliteetti on konsernitasolla, sitä suurempi velkaisuusaste on perusteltavissa emoyhtiössä.

Sampo Oyj:n velanhoidon keskeinen periaate on hajauttaminen markkinoiden, maturiteettien ja sijoittajien suhteen. EMTN-ohjelman puitteissa liikkeeseen lasketut velkainstrumentit ovat tärkein rahoituksen lähde. Sampo Oyj laskee jatkuvasti liikkeelle yritystodistuksia kotimaisilla markkinoilla, ja merkittävä osa velkarahoituksesta kyetään hoitamaan kotimaisilta markkinoilta niiden riittävän koon ansiosta. Lisäksi Sampo Oyj laskee ajoittain liikkeelle ei-julkisia joukkovelkakirjalainoja keskipitkissä maturiteeteissa pääosin kotimaisille piensijoittajille. Pankkilainoja ja valmiusluottojärjestelyjä saatetaan myös käyttää rahoitusrakenteen ja likviditeetin hallinnassa.

Julkisten joukkovelkakirjalainojen osalta pyritään hyvään hajauttamiseen maturiteettien ja sijoittajien suhteen, jotta jälleenrahoitusriski pysyisi mahdollisimman pienenä. Luonnollisia velan valuuttoja ovat euro ja Ruotsin kruunu. Vastaavasti korkoperusteena vaihtuvakorkoisuus on luonnollinen lähtökohta, koska vaihtuvakorkoinen velka emoyhtiössä tasapainottaa tuloskehitystä ryhmittymän sisällä. Näistä lähtökohdista huolimatta Sampo Oyj voi laskea liikkeelle velkainstrumentteja kiinteäkorkoisena tai missä tahansa valuutassa, kunhan yhtiön asettamat maturiteetti-, sijoittajakunta- ja marginaalitavoitteet toteutuvat. Tällöin riskiprofiili muutetaan halutunlaiseksi johdannaisilla. Johdannaisvastapuoleksi hyväksytään pankki, jonka kanssa Sampo Oyj:llä on ISDA-puitesopimus ja sitä täydentävä CSA.

Tämänhetkiset Sampo Oyj:n liikkeelle laskemat velkainstrumentit ja niiden erääntyminen on esitetty alla.

Tietoja Sampo Oyj:n liikkeelle laskemista velkainstrumenteista

 30.6.2020

Velkainstrumentti Korkokuponki Swap

Kokonais-
korko

Eräpäivä
CPs issued 50 EURm Euribor
+ Margin
- 0,20 % Average
3 M
Senior Bond 500 milj. euroa 1,50 % - 1,59 % 16.9.2021
Senior Bond 700 milj. SEK 0,88 % Euribor 6kk+
0,38 %
0,22 % 23.5.2022
Senior Bond 1 300 milj. SEK Stibor 3kk+
0.55 %
Euribor 6kk+
0,39 %
0,23 % 23.5.2022
Senior Bond 750 milj. euroa 1,00 % - 1,01 % 18.9.2023
Senior Bond 500 milj. euroa 1,25 % Euribor 6kk+
0,74 %
0,59 % 20.5.2025
Senior Bond 500 milj. euroa 1,625 % - 0,85 % 21.2.2028
Senior Bond, erillisdokumentaatiolla liikkeeseen laskettu, 1 000 milj. NOK 3,100 % Euribor 6kk+
0,77 %
0,34 % 7.9.2028
Hybrid Tier 2 Bond 500 milj. euroa 3,375% - 3,48 % 23.5.2030
Senior Bond 500 milj. euroa 2,25 % - 1,49 % 27.9.2030

 

Velkainstrumenttien erääntyminen

30.6.2020

Q2_2020_maturity_fi.svg

 

 

Päivitetty 7.8.2020