Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Velkarahoitus

Sampo-konsernin velkarahoitukseen sisältyy normaalin etuoikeuden velkainstrumenttien ohella omiin varoihin luettavia huonomman etuoikeuden velkainstrumentteja.

Sampo Oyj:n vahinko- ja henkivakuutustoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt eivät käytä normaalin etuoikeuden velkainstrumentteja osana rahoitustaan. Sen sijaan ne käyttävät huonomman etuoikeuden velkainstrumentteja osana omia varojaan sisäisten pääomitustavoitteiden ja ulkoisten määräysten asettamissa puitteissa. Näiden velkojen maturiteetit ja muut ehdot määräytyvät suurelta osin viranomaismääräysten ja luokituslaitosten kriteerien pohjalta.

Konsernin emoyhtiö Sampo Oyj laskee liikkeelle velkainstrumentteja ensisijaisesti lyhytaikaisen likviditeetin varmistamiseksi ja optimoidakseen pääomarakennettaan. Lähtökohtaisesti Sampo Oyj on rakenteellisesti subordinoitu tytäryhtiöihinsä ja osakkuusyhtiö Nordeaan nähden, ja siten se on riippuvainen näiden keskeisten omistustensa osingonmaksukyvystä. Mitä vahvempi vakavaraisuus ja odotus tulevista voitoista on ja mitä pienempi tulosten odotettu volatiliteetti on konsernitasolla, sitä suurempi velkaisuusaste on perusteltavissa emoyhtiössä.

Sampo Oyj:n velanhoidon keskeinen periaate on hajauttaminen markkinoiden, maturiteettien ja sijoittajien suhteen. Sampo Oyj laskee jatkuvasti liikkeelle yritystodistuksia kotimaisilla markkinoilla, ja merkittävä osa velkarahoituksesta kyetään hoitamaan kotimaisilta markkinoilta niiden riittävän koon ansiosta. Lisäksi Sampo Oyj laskee ajoittain liikkeelle ei-julkisia joukkovelkakirjalainoja keskipitkissä maturiteeteissa pääosin kotimaisille piensijoittajille. Pankkilainoja ja valmiusluottojärjestelyjä saatetaan myös käyttää rahoitusrakenteen ja likviditeetin hallinnassa.

Loput rahoituksesta hoidetaan pääosin julkisilla joukkovelkakirjalainoilla, jotka on laskettu liikkeelle Sampo Oyj:n EMTN-ohjelman puitteissa.

Viimeisin voimassaoleva EMTN-ohjelmaesite (englanniksi)

Julkisten joukkovelkakirjalainojen osalta pyritään hyvään hajauttamiseen maturiteettien ja sijoittajien suhteen, jotta jälleenrahoitusriski pysyisi mahdollisimman pienenä. Luonnollisia velan valuuttoja ovat euro ja Ruotsin kruunu. Vastaavasti korkoperusteena vaihtuvakorkoisuus on luonnollinen lähtökohta, koska vaihtuvakorkoinen velka emoyhtiössä tasapainottaa tuloskehitystä ryhmittymän sisällä. Näistä lähtökohdista huolimatta Sampo Oyj voi laskea liikkeelle velkainstrumentteja kiinteäkorkoisena tai missä tahansa valuutassa, kunhan yhtiön asettamat maturiteetti-, sijoittajakunta- ja marginaalitavoitteet toteutuvat. Tällöin riskiprofiili muutetaan halutunlaiseksi johdannaisilla. Johdannaisvastapuoleksi hyväksytään pankki, jonka kanssa Sampo Oyj:llä on ISDA-puitesopimus ja sitä täydentävä CSA.

Tiedot velkakirjoista on julkaistu vain englanniksi.

Siirry englanninkieliselle sivustolle

Velkasijoittajille suunnatut esitykset

Sampo-konsernin velkasijoittajille suunnatut esitykset löytyvät arkistosta. Konsernin rakenteen ja liiketoiminnan esittelyn lisäksi esityksissä kerrotaan yksityiskohtaisesti rahoitusrakenteesta ja tulevista rahoitustarpeista.

Velkasijoittajille suunnatut esitykset

Sivun alkuun
Päivitetty 4.12.2017