Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Ajankohtaista

Vastuullisuusaiheisia uutisia ja kohokohtia Sampo-konsernista.

21.12.2021

Sampo Oyj on päivittänyt konsernin vastuullisuusohjelman

Sampo-konsernilla on vastuullisuusohjelma, joka ohjaa vastuullisuustyötä konsernitasolla. Ohjelma koostuu strategisista vastuullisuusteemoista ja jokaisesta teemasta on tunnistettu vastuullisuuden kannalta olennaisimmat aihealueet. Ohjelma yhdistää vastuullisuustyön konserniyhtiöiden liiketoimintaan korostamalla olennaisuutta ja yhtymäkohtia, sekä vaikutuksia YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Vastuullisuusohjelma toimii konserniyhtiöiden vastuullisuusorganisaatioiden yhteisenä työkaluna ja ohjeena. Se kehittyy ja päivittyy sitä mukaa kun projekteja valmistuu ja tavoitteita saavutetaan, tai kun uusia aihealueita on priorisoitava.

Konserniyhtiöt päivittivät vastuullisuusohjelman yhteistyössä vuonna 2021. Päivityksen tuloksena ohjelmaan lisättiin viides teema nimeltä tuotteet ja palvelut korostamaan paremmin esimerkiksi ympäristö-, yhteiskuntavastuu- ja hallintokriteerien (ESG) integrointia vakuutussitoumuksiin, vastuulliseen tuote- ja palvelutarjontaan sekä toimitusketjuihin.

Arviossa huomioitiin myös nykyistä ja tulevaa kestävän kehityksen raportointia koskevat sääntelyvaatimukset, alan parhaat käytännöt, raportointiviitekehykset (esim. GRI-standardit, TCFD) ja eri ESG-luokituslaitosten näkemykset.

Kaikki Sampo-konsernin tämänhetkisen vastuullisuusohjelman teemat ja aihealueet on esitelty kuvassa Strategiset vastuullisuusteemat ja -päämäärät. Ohjelmasta on myös yksityiskohtaisempi sisäinen versio, joka sisältää kuvassa mainittujen kohtien lisäksi yksityiskohtaiset toimet kunkin teeman alla, tavoitteet, kokonaisaikataulun sekä Sampo Oyj:n ja konserniyhtiöiden välisen vastuunjaon.

Strategiset vastuullisuusteemat ja -päämäärät, Sampo-konserni

FI_2021_Sampo-Group_Strategic_sustainability_themes_and_objectives.svg

4.11.2021

If on sitoutunut asettamaan tieteeseen pohjautuvat ilmastotavoitteet

If on liittynyt Science Based Targets ‑aloitteeseen (SBTi) ja sitoutunut asettamaan tieteeseen pohjautuvat ilmastotavoitteet Pariisin sopimuksen mukaisesti, jotta ilmaston lämpeneminen pysäytetään korkeintaan 1,5 asteeseen.

- Haluamme, että Ifin toimilla ja tavoitteilla on mahdollisimman suuri vaikutus maapallon lämpötilan nousun rajoittamisessa. Olemme todenneet, että kunnianhimoisin tapa varmistaa tämä on yhdistää omat ilmastotavoitteemme uusimpaan ilmastotutkimukseen, kertoo Ifin toimitusjohtaja Morten Thorsrud.

Ifin ilmastotavoitteet koskevat lähinnä sijoitustoimintaa, mutta tulevat ulottumaan myös noin 3 000 autoteollisuus- ja autokorjaamoalan kumppaniin, sekä lähes tuhanteen alihankkijaan korjaus- ja jälleenrakennusaloilla.

If aloittaa pian konkreettisten tavoitteiden määrittelemisen, jonka jälkeen tavoitteille haetaan Science Based Targets ‑ilmastojärjestön hyväksyntä. Tavoitteiden tulee ulottua laatimispäivästä vähintään 5 ja enintään 15 vuoden päähän. Edistymistä raportoidaan avoimesti ja läpinäkyvästi vuosittain.

Science Based Targets initiative (SBTi) on YK:n Global Compact ‑aloitteen, World Resources Institute (WRI) ‑järjestön, CDP:n ja Maailman luonnonsäätiön (WWF) välinen yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on edistää kunnianhimoisia ilmastotoimia yksityisellä sektorilla auttamalla yrityksiä asettamaan tieteeseen perustuvia päästövähennystavoitteita.

15.10.2021

Mandatumille GRESB Regional Sector Leader ja Green Star -tunnustukset

Mandatum Asset Managementin (MAM) hoitama kiinteistökokonaisuus paransi merkittävästi pistemääräänsä kiinteistöjen vastuullisuuden GRESB-arvioinnissa ja ansaitsi Green Star -maininnan ja Regional Sector Leader -tunnustuksen vastuullisuustyöstään. Kiinteistösijoittajat hyödyntävät kansainvälistä GRESB-arviointia vastuullisuustyönsä kehittämiseen.

Mandatum osallistui tänä vuonna toista kertaa Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) vastuullisuusarviointiin. Tänä vuonna MAMin hoitamien suorien kiinteistösijoitusten pistemäärä oli 84/100:sta sijoittuen ensimmäiseksi 14 verrokkiryhmänsä jäsenestä. Verrokkiryhmä sai arvioinnissa keskimäärin 67 pistettä.

Sector Leader -tunnustus myönnetään organisaatioille, jotka ovat omassa kiinteistö- ja omistussektorissaan maanosansa parhaiden vastuullisuustoimijoiden joukossa. Mandatum sai sen nyt ensimmäistä kertaa. Lisäksi Mandatum sai Green Star -maininnan, joka myönnetään kiinteistösijoittajille, jotka saavat hyvät pistemäärät sekä johtamisesta että vastuullisuustoimista.

”Hyvään tulokseemme vaikutti osaltaan se, että olemme onnistuneet vähentämään kiinteistöjemme energian- ja vedenkulutusta ja olemme pystyneet nipistämään päästöjämme. Yksi konkreettinen keino lukujen parantumiseen oli se, että siirryimme hankkimaan kiinteistöihimme vihreää sähköä”, salkunhoitaja Lilli Konttinen MAMista kertoo.

GRESB-arvioinnissa tarkastellaan kiinteistöjen vastuullisuutta koko kiinteistösalkun tasolla. Siinä arvioidaan mm. energian- ja vedenkulutusta, jätteiden määrää, kasvihuonekaasupäästöjä, riskienhallintaa, sidosryhmäyhteistyötä sekä laajasti yritysvastuun raportointia, periaatteita ja johtamista.

MAM tekee jatkuvasti töitä vähentääkseen sijoitustoiminnan ilmastoriskejä. Keväällä 2021 MAMin hallinnoimista kiinteistösijoituksista tehtiin ilmastoriskiarvio, jonka osana käytiin systemaattisesti läpi jo käytössä olevat sekä mahdolliset käyttöön otettavat työkalut ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskeihin varautumiseen.

”Olemme tehneet entistä enemmän työtä kestävän kehityksen eteen. Saimme hyvät pisteet myös sidosryhmäyhteistyöstä mm. vuokralaistemme kanssa. Vuokralaiset ovat vastuullisuustyössä tärkeitä kumppaneita, koska kiinteistöjen päästöt liittyvät isolta osin kiinteistöjen käyttöön. Tästä syystä olemme laatineet heille vastuullisuusoppaan ja liittäneet vastuullisuusyhteistyötä vahvistavan green lease -liitteen vuokrasopimuksiimme, jossa annetaan ohjeita ja suosituksia ympäristö- ja yritysvastuun toteuttamiselle”, Konttinen sanoo.

GRESB-arvioinnin osallistujamäärä on kasvanut vuosittain ja tänä vuonna siihen osallistui yhteensä 1 520 yhtiötä ja rahastoa 66 maasta.

MAM hallinnoi yhteensä yli miljardin euron kiinteistövarallisuutta, johon kuuluu avoimia ja suljettuja strategioita kotimarkkinoilla sekä sijoituksia ulkoisten kumppanien hallinnoimiin rahastoihin muualla Euroopassa. Strategioihin ovat sijoittaneet sekä Sampo-konserniin kuuluvat vakuutusyhtiöt että MAMin ulkoiset asiakkaat. Sijoituksia hallinnoi MAMissa 20 kiinteistöammattilaisen tiimi.

Mandatum Asset Management (MAM) yhdistää rahastoliiketoimintaa, täyden valtakirjan ja konsultatiivista varainhoitoa sekä omaisuudenhoitopalvelua Sampo-konsernille omaisuudenhoitoyhtiönä. Mandatum Asset Management hallinnoi 24 miljardin euron varoja ja työllistää noin 120 sijoitusammattilaista. Mandatum Asset Management kuuluu Sampo-konserniin ja on Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön sisaryhtiö.

8.10.2021

Sampo-konserni on koonnut vastuullisuusindikaattorit interaktiiviseen työkaluun

Sampo-konsernin tärkeimmät vastuullisuusindikaattorit on koottu interaktiiviseen vastuullisuustyökaluun Sammon verkkosivuille. Työkalun avulla saa kattavan käsityksen Sampo-konsernin vastuullisuustoimista näillä indikaattoreilla mitattuna.

Vastuullisuuden availuvut -työkalu

Indikaattorit on jaettu kuuteen osa-alueeseen: henkilöstö, palkitseminen, terveys ja hyvinvointi, yhteiskunta, asiakastyytyväisyys ja ilmastonmuutos. Tiedot on esitetty kaavioina ja taulukoina sekä tytäryhtiö- että konsernitasolla. Tiedot voi myös ladata jatkoanalyysia varten.

Tulevaisuudessa työkalua on tarkoitus kehittää edelleen, kun tietojen saatavuus paranee ja uusia konsernitasoisia indikaattoreita tulee lisää.

Henkilöstö

Sampo-konserni on kehittänyt konsernitason HR-raportointia viime vuosina ja lisännyt uusia indikaattoreita antamaan entistä kattavamman kuvan konsernin henkilöstöstä. Tällä hetkellä konserni raportoi muun muassa henkilöstömäärän (FTE), henkilöstön palvelusvuodet, henkilöstön sukupuolijakauman, koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrän, määräaikaisten työntekijöiden määrän, uusien työntekijöiden ikä- ja sukupuolijakauman sekä työehtosopimusten piiriin kuuluvien työntekijöiden määrän.

Palkitseminen

Sampo-konserni raportoi palkitsemiseen liittyen muun muassa kiinteän ja vaihtuvan palkitsemisen tunnusluvut, henkilöstön keskimääräisen palkan konsernijohtajan palkkaan verrattuna sekä henkilöstön keskimääräisen palkan sukupuolen mukaan. Sampo-konserni on sitoutunut sukupuolten väliseen palkkatasa-arvoon, joten aiheeseen liittyvien indikaattorien seuranta on konserniyhtiöille tärkeää.

Terveys ja hyvinvointi

Sairauspoissaolot ja henkilöstön vaihtuvuus ovat tärkeitä mittareita arvioitaessa henkilöstön hyvinvointia ja työympäristöä. Koulutetut ja motivoituneet työntekijät ovat tärkeä voimavara, joten konserniyhtiöt panostavat inspiroivaan työympäristöön ja vahvaan yrityskulttuuriin, jotka tukevat työntekijöiden suorituksia ja hyvinvointia.

Yhteiskunta

Yhteiskunta-osiossa raportoidaan yhteisöverot sekä maksettavat ja tilitettävät verot. Sampo-konsernin yhtiöt ovat merkittäviä ja vastuullisia veronmaksajia ja verovelvoitteiden noudattaminen on tärkeä osa konserniyhtiöiden liiketoimintaa ja vastuullisuutta.

Asiakastyytyväisyys

Mittaamalla asiakastyytyväisyyttä järjestelmällisesti konserniyhtiöt haluavat tunnistaa ne tekijät, joita asiakkaat arvostavat. Samalla yhtiöt haluavat tunnistaa asiakaspalvelustaan ne kohdat, joita pitäisi parantaa. Konserniyhtiöt käyttävät Net Promoter Score (NPS) ja Transactional NPS (tNPS) -mittareita asiakastyytyväisyyden mittaamiseen. NPS on -100:sta 100:n vaihteleva indeksi, joka mittaa asiakkaiden halukkuutta suositella yrityksen tuotteita tai palveluja muille. Sitä käytetään yleisesti arvioitaessa asiakkaan tyytyväisyyttä yrityksen tuotteeseen tai palveluun sekä arvioitaessa asiakkaan uskollisuutta brändiä kohtaan. tNPS puolestaan arvioi asiakkaan tyytyväisyyttä yksittäistä palvelutapahtumaa kohtaan.

Ilmastonmuutos

Sampo-konserni raportoi oman toimintansa aiheuttamat Scope 1, 2 ja 3 mukaiset kasvihuonekaasupäästöt sekä osake- ja korkosijoitusten hiilijalanjäljen. Jokaisella konserniyhtiöllä on omat ympäristöperiaatteet ja tavoitteita liittyen esimerkiksi energiankulutuksen vähentämiseen, kierrätyksen lisäämiseen sekä yhteiskunnan kestävän kehityksen edistämiseen alihankkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Lisätietoa indikaattoreista on saatavilla Sampo-konsernin vastuullisuusraportista.

Työkalun on toteuttanut Euroland.

26.8.2021

If lisäsi YK:n Global Compact -periaatteet osaksi vakuutustoimintaansa

If, Sampo Oyj:n suurin tytäryhtiö, on ottanut YK:n Global Compact -periaatteet osaksi yritysasiakkaiden asiakasvalintaa ja riskin arviointia 1.6.2021 alkaen.

YK:n Global Compact on yrityksille tarkoitettu kansainvälinen aloite, joka keskittyy 10 kestävään liiketoimintaperiaatteeseen. Periaatteet koskevat ihmisoikeuksia, työkäytäntöjä, ympäristön suojelua ja korruption torjuntaa. Global Compact -periaatteiden sisällyttäminen osaksi vakuuttamista on yksi toimenpiteistä, joilla If pyrkii lisäämään kestävän kehityksen edistämistä liiketoiminnassaan. If on aiemmin ulottanut vastuullisuusvaatimuksia alihankkijoihin ja sijoitustoimintaan. Alihankkijoita ohjaa alihankkijoiden toimintaperiaatteet (Supplier Code of Conduct) ja sijoitustoiminnassa vastuullisuutta seurataan normipohjaisen seulonnan avulla. Nyt yhtiö odottaa myös yritysasiakkaiden noudattavan kestävän kehityksen periaatteita.

Uuden standardin käyttöönotto

Muutokseen valmistautumiseksi If on perustanut sisäisiä ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan (Environmental, Social and Governance, ESG) erikoistuneita arviointiryhmiä. Ifin työntekijöitä on koulutettu YK:n Global Compact -periaatteista, arviointiperusteista ja uudesta ESG-standardista. 

Ifissä Global Compact -periaatteet on sisällytetty vakuutussopimuksen riskin arviointiin sekä osaksi olemassa olevaa asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevaa selvitysprosessia (Customer Due Diligence). Käytännössä tämä tarkoittaa, että uudet ja olemassa olevat asiakkaat käydään läpi sisäisen mallin avulla. If hyödyntää ulkopuolista ESG-asioihin erikoistunutta kumppania arvioidessaan, kuinka sen asiakkaat noudattavat YK:n Global Compact ‑periaatteita. Ifin sisäiset arviointiryhmät tekevät päätökset ulkopuolisen kumppanin tuottamiin analyyseihin ja muuhun olennaiseen tietoon perustuen.

Jatkossa Ifin yritysasiakkaille, joiden arvioidaan rikkoneen YK:n Global Compact -periaatteita, ilmoitetaan asiasta ja asiakasta pyydetään parantamaan toimintaansa. Jos yritys ei kuitenkaan halua tai pysty kehittämään toimintatapojaan, asiakassuhde voidaan tarvittaessa päättää.

Tähän mennessä pieni määrä Ifin yritysasiakkaista on saanut ilmoituksen, että heidän toimintansa saama arvio ei ole riittävällä tasolla. Toistaiseksi asiakkuuksia ei ole evätty vastuullisuuspuutteiden vuoksi.

Lisätietoa vastuullisesta vakuuttamisestaLisätietoa Ifin vastuullisuustyöstä Ifin vuoden 2020 yritysvastuuraportista (englanniksi, PDF)