Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Ajankohtaista

Vastuullisuusaiheisia uutisia ja kohokohtia Sampo-konsernista.

27.6.2022

Sampo-konserni on mitannut sijoitussalkkunsa vaikutuksia Uprightin menetelmillä

Sampo-konserni on arvioinut sijoitussalkkunsa vaikutuksia Uprightin kehittämien mallien avulla. Arvioinnin tavoitteena oli mitata Sampo-konsernin sijoitusten vaikutuksia YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja tarkastella sijoitussalkun nettovaikutusprofiilia. Analyysit kattoivat Sampo Oyj:n, Ifin, Topdanmarkin, Hastingsin ja Mandatumin sijoitukset 31.12.2021.

Sijoitusten vaikutus YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Uprightin data pohjautuu yrityksen tuotteiden ja palvelujen yhdenmukaisuuteen YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteen kanssa. Arvioitaessa yksittäisen yrityksen vaikutusta kestävän kehityksen tavoitteisiin yhtiön jokainen tuote ja palvelu arvioidaan 17 tavoitteen 169 alatavoitetta vasten, keskittyen niihin, jotka soveltuvat yrityksille.

Metodologia huomioi sekä positiiviset että negatiiviset vaikutukset jokaiseen tavoitteeseen. Sampo-konsernin analyysi perustuu neljään yhdenmukaisuuden tasoon: voimakkaasti yhdenmukainen, yhdenmukainen, epäyhdenmukainen ja voimakkaasti epäyhdenmukainen. Voimakkaasti yhdenmukaisilla tuotteilla on selkeä suora vaikutus kyseiseen tavoitteeseen, kun taas yhdenmukaisilla tuotteilla on pienempi suora tai epäsuora vaikutus tavoitteeseen.

Arvioinnin mukaan sijoitukset tukevat etenkin tavoitteita 9 (kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja), 8 (ihmisarvoista työtä ja talouskasvua) ja 11 (kestävät kaupungit ja yhteisöt).

 

SAMPO_UN_SDG_Alignment_FI.svg

Sijoitussalkun vaikutus YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, Sampo-konserni, 31.12.2021

 

Sampo-konsernin sijoitusten nettovaikutus

Yrityksen nettovaikutus on yrityksen tuottamien kustannusten ja hyötyjen nettosumma. Uprightin malli mittaa ja vertaa yritysten ydintoiminnan positiivisia ja negatiivisia nettovaikutuksia neljän ulottuvuuden puitteissa: ympäristö, terveys, yhteiskunta ja tieto. Malli kerää tietoa kaikkien tuotteiden ja palvelujen vaikutuksista tieteellisestä kirjallisuudesta ja julkisista tilastotietokannoista.

Arvioinnin mukaan Sampo-konsernin sijoitusten nettovaikutusprofiili on positiivinen. Kohdeyritykset edistävät yhteiskuntaa luomalla työpaikkoja, maksamalla veroja ja ylläpitämällä yhteiskunnallista infrastruktuuria. Negatiivisia vaikutuksia ovat rajallisen osaamispääoman käyttö korkeasti koulutettujen työntekijöiden muodossa, kasvihuonekaasupäästöt ja tuotetun jätteen määrä.

Sampo-konserni_Sijoitusten nettovaikutus.svg

Sijoitusten nettovaikutus, Sampo-konserni, 31.12.2021

13.6.2022

Topdanmark on liittynyt Science Based Targets -aloitteeseen

Topdanmark on liittynyt Science Based Targets -aloitteeseen (Science Based Targets initiative, SBTi). SBTi on YK:n tukema kansainvälinen aloite, joka auttaa yrityksiä varmistamaan, että niiden ilmastotavoitteet ovat Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia. Sitoumus tarkoittaa, että Topdanmark tulee asettamaan kunnianhimoiset tieteeseen pohjautuvat ilmastotavoitteet, jotka ovat linjassa ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna.

Vahinkovakuuttajana Topdanmark on jo nähnyt, miten ilmastonmuutos ja sään ääri-ilmiöt vaikuttavat sen asiakkaiden elämään. Topdanmark uskoo voivansa vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen yhteiskunnassa ja aikoo kehittää toimia erityisesti viidellä osa-alueella:

  • räätälöidyt ja houkuttelevat tuotteet, jotka motivoivat asiakkaita valitsemaan ilmastoystävällisiä ratkaisuja
  • kasvihuonekaasupäästöjä säästävien teknologioiden ja toimenpiteiden käyttöönotto korvauspalveluissa
  • panostukset vahinkojen torjuntaan
  • kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden asettaminen sijoituksille ja vakuutustoiminnalle, mukaan lukien hiili-intensiivisten alojen poissulkeminen ja vuoropuhelu asiakkaiden ja sijoituskohteiden kanssa vihreän muutoksen edistämiseksi
  • päivittäisen toiminnan optimointi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi

Topdanmarkin on nyt määriteltävä uudet tavoitteensa kahden vuoden kuluessa ja lähetettävä ne SBTi:lle validoitavaksi sekä raportoitava edistymisestä.

Lisätietoa Topdanmarkin sitoumuksesta on saatavilla täällä (tanskaksi).

4.5.2022

Sampo-konsernin vastuullisuusraportti vuodelta 2021 on julkaistu

Sampo-konsernin vastuullisuusraportti vuodelta 2021 on julkaistu Sammon vuosiraportointisivustolla osoitteessa www.sampo.com/vuosi2021. Raportissa luodaan katsaus siihen, miten Sampo-konsernin yhtiöt varmistavat vastuulliset liiketoimintakäytännöt, integroivat vastuullisuusnäkökohdat sijoitus- ja vakuutustoimintaansa sekä tukevat henkilöstöään ja toimivat yhteisöissään. Myös tytäryhtiöiden vastuullisuusraportit ovat saatavilla vuosiraportointisivustolla.

- Sampo-konsernin keskeisimpiä vastuullisuustyöhön liittyviä saavutuksia vuonna 2021 oli vahinkovakuuttaja Ifin liittyminen Science Based Targets -aloitteeseen ja sitoumus asettaa Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Lisäksi brittiliiketoiminto Hastings teki päätöksen pyrkiä hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä, toteaa konsernijohtaja Torbjörn Magnusson.

- Useat johtavat ESG-luokittajat korottivat Sampo-konsernin ESG-luokituksia menneenä vuonna. Tämä todistaa vahvasti, että etenemme hyvin pyrkimyksessämme kehittää liiketoimintaamme entistä vastuullisemmaksi. Parantuneet luokitukset osoittavat myös, että olemme onnistuneet kehittämään osa-alueita, jotka ovat olennaisia sekä meille vahinkovakuutuskonsernina sekä sidosryhmillemme, Magnusson jatkaa.

Sampo-konserni on sitoutunut edistämään vastuullisuustyötä sidosryhmiensä kanssa. Sampo työskentelee jatkuvasti vastuullisuusnäkökohtien, kuten YK:n Global Compactin periaatteiden, sisällyttämiseksi osaksi konsernin politiikkoja ja liiketoimintaa sekä haluaa myös kannustaa sijoituskohteitaan sekä muita liikekumppaneitaan toimimaan samoin.

Vastuullisuusraportti_fi.jpg

13.4.2022

Sampo-konsernin ympäristövaikutukset vuonna 2021

Sampo-konsernin yhtiöt ovat tietoisia oman toimintansa ympäristövaikutuksista ​​ja ovat sitoutuneet vastaamaan ilmastonmuutoksen haasteisiin arvioimalla ja parantamalla toimintaansa sekä asettamalla tavoitteita päästöjen vähentämiselle.

Kasvihuonekaasupäästöt

Sampo-konserni arvioi ympäristövaikutuksiaan mittaamalla oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä. Päästöt raportoidaan Green House Gas Protocol -standardin mukaisesti. Scope 1-luokkaan kuuluvat päästöt, joihin yritys voi suoraan vaikuttaa, kuten oma energiantuotanto sekä yhtiön omistamien ajoneuvojen ja leasingautojen polttoaineet. Scope 2-luokkaan kuuluvat epäsuorat ostoenergiaan liittyvät päästöt esimerkiksi sähkön, lämmön ja jäähdytyksen tuotannosta ja Scope 3-luokkaan kuuluvat epäsuorat päästöt yrityksen arvoketjussa.

Sampo-konsernin oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2021 yhteensä 10 641,3 tonnia eli 0,89 tonnia työntekijää kohti. Scope 1 -päästöjen osuus oli 17,6 prosenttia, Scope 2 -päästöjen 23,1 prosenttia ja Scope 3 -päästöjen 59,3 prosenttia kokonaispäästöistä. Suurin osa päästöistä aiheutui liikematkustamisesta, IT- ja pilvipalveluista sekä sähkönkulutuksesta. Näiden osuudet päästöistä olivat 25,8 prosenttia, 20,8 prosenttia ja 18,8 prosenttia. Sijoitusten hiilijalanjälki lasketaan erikseen. Lisätietoa sijoitusten hiilijalanjäljestä ja ilmastovaikutuksista on saatavilla täällä.

Kasvihuonekaasupäästöjen lähteet, Sampo-konserni 2021

Kasvihuonekaasupäästöjen lähteet, Sampo-konserni 2021

Scope 1 -päästöjen kasvu johtui Hastingsin sisällyttämisestä Sampo-konsernin kasvihuonekaasupäästölaskelmiin ensimmäistä kertaa vuonna 2021. Lisäksi kasvuun vaikutti Topdanmarkin lisääntynyt maakaasun kulutus, joka johtuu ilmanvaihdon tehostamisesta koronaviruksen leviämisen estämiseksi yhtiön pääkonttorissa. Scope 2 -päästöjen väheneminen johtui Ifin, Topdanmarkin ja Mandatumin sähkönkulutuksen sekä lämmityksen ja jäähdytyksen energiankulutuksen vähenemisestä vuoteen 2020 verrattuna. Vuoden 2021 aikana lentomatkustaminen väheni entisestään, mikä oli pääasiallinen syy Scope 3 -päästöjen alenemiseen verrattuna edelliseen vuoteen. Lentomatkustamisen väheneminen johtuu edelleen koronapandemiasta, mutta uudet käytännöt, kuten digitaalisten kokouksien hyödyntäminen, voivat vaikuttaa matkustuskäytäntöihin tulevaisuudessa.

Jatkossa konserniyhtiöt pyrkivät parantamaan Scope 3 -päästöjen raportointia. Esimerkiksi työmatkaliikenne sisältyi vuonna 2021 ensimmäistä kertaa emoyhtiö Sampo Oyj:n päästölaskentaan ja tarkoituksena on laajentaa työmatkaliikenteen päästöjen mittausta muihin konserniyhtiöihin vuonna 2022.

Ilmastotavoitteet

Päästövähennystavoitteet asetetaan tytäryhtiötasolla, jotta niissä voidaan huomioida kunkin yhtiön ominaispiirteet ja valmius tavoitteiden asettamiseen. Esimerkiksi Hastings on saavuttanut CarbonNeutral®-sertifikaatin ja Topdanmark on asettanut hiilineutraaliustavoitteen vuodelle 2030. If on allekirjoittanut Science-Based Targets -aloitteen (SBTi) ja on sitoutunut asettamaan tieteeseen pohjautuvia ilmastotavoitteita Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti, jotta ilmaston lämpeneminen pysäytetään korkeintaan 1,5 asteeseen. Työ tavoitteiden tunnistamiseksi ja asettamiseksi on jo aloitettu Ifissä.

Lisätietoa

21.2.2022

Mandatumille Future Workplaces -sertifikaatti

Mandatum on ansainnut Siqni-henkilöstökyselyyn perustuvan Future Workplaces -sertifikaatin tutkitusti kovatasoisesta työntekijäkokemuksesta. Siqni-indeksi koostuu työpaikan suositteluindeksistä eli eNPS:stä ja Liekki-indeksistä. Tutkimuksella kartoitetaan, mitkä ovat yrityksen työntekijöille merkityksellisimpiä tekijöitä työssä.

Erinomainen henkilöstötyytyväisyys on ollut Mandatumille leimallista jo yli kymmenen vuotta. Niistä edellisenä kahtena vuonna yhtiö on valittu Suomen parhaaksi työpaikaksi Great Place to Work -instituutin tutkimuksessa suurten yhtiöiden sarjassa ja se on sijoittunut suurten yritysten parhaimmistoon myös koko Euroopan tasolla (2020: 10. ja 2021: 17.).

Nyt ensimmäistä kertaa Mandatumissa tehdyn Siqni-henkilökyselyn tavoitteena on viedä Mandatumin työntekijäkokemuksen kehittäminen seuraavaan, työntekijälähtöisempään vaiheeseen.  Henkilöstön hyvinvointi on yksi Mandatum-konsernin strategista tavoitteista. Yhtiössä nähdään, että vastuu omasta henkilöstä varmistaa menestyvän liiketoiminnan.

Lisätietoa (www.mandatumlife.fi)