Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Ajankohtaista

Vastuullisuusaiheisia uutisia ja kohokohtia Sampo-konsernista.

23.9.2022

Hastings on liittynyt Science Based Targets -aloitteeseen

Hastings on sitoutunut asettamaan Science Based Targets -aloitteen (SBTi) hyväksymät tieteeseen pohjautuvat ilmastotavoitteet rajoittaakseen ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Sitoumuksen myötä Hastings asettaa lyhyen (5–10 vuotta) ja pitkän aikavälin tavoitteet sekä omalle toiminnalleen että sijoitustoiminnalleen seuraavan kahden vuoden aikana. Tavoitteet on tarkoitus validoida ja julkaista vuonna 2024. Tämän jälkeen Hastings raportoi säännöllisesti työn edistymisestä SBTi:lle sekä vuosittain julkaistavassa vastuullisuusraportissaan.

Kaikki Sammon vahinkovakuutusliiketoimintayksiköt ovat nyt sitoutuneet asettamaan tieteeseen pohjautuvat ilmastotavoitteet.

 

16.9.2022

Mandatumin sijoitusten hiilijalanjälki pieneni jälleen vuonna 2021 – hiili-intensiteetti puolittunut vuodesta 2017

Mandatumin sijoitusten keskimääräinen hiili-intensiteetti vuonna 2021 oli 117 tCO2e/MEUR. Tulos on merkittävästi (-49 %) alle markkinoiden keskitason.

Mandatumin sijoitussidonnaisten vakuutusten asiakasvarojen vertailukelpoinen hiili-intensiteetti on vähentynyt noin 50 prosenttia vuodesta 2017. Päästöjen väheneminen selittyy suurelta osin salkuissa tehdyillä aktiivisilla toimenpiteillä.

Tulokset lyhyesti:

 • Sijoitusten keskimääräinen hiili-intensiteetti* oli 117 tCO2e/MEUR, mikä on 49 prosenttia markkinaindeksejä vähemmän.
 • Osakesijoitusten ero markkinaindekseihin oli -41 % (101 tCO2e/MEUR) ja korkosijoitusten -51 % (126 tCO2e/MEUR).
 • Mandatum Asset Managementin hallinnoiman sijoitusvarallisuuden hiili-intensiteetin vertailukelpoinen muutos vuoteen 2020 verrattuna oli -6 prosenttia.
 • Sijoitusten kokonaispäästöt** olivat 1 427 592 tCO2e. Kokonaispäästöt eivät ole vertailukelpoisia vuodelta 2020 raportoituun lukuun, sillä Mandatum Asset Managementin muodostamisen vuoksi se sisältää uusia omaisuuseriä.

* Keskimääräinen hiili-intensiteetti (average carbon intensity) suhteuttaa päästöt yrityksen liikevaihtoon. Raportoitu luku on painotettu keskiarvo sijoitusten hiili-intensiteetistä. Päästöt sisältävät ns. Scope 1 ja Scope 2 -päästöt eli yhtiön operatiivisesta toiminnasta sekä yhtiön ostamasta energiasta aiheutuvat päästöt.

** Sijoitussalkun kokonaispäästöt lasketaan jakamalla yritysten päästöt sijoitussalkulle osakesijoituksissa omistusosuuden ja korkosijoituksissa omistetun velan osuuden tai yritysarvon perusteella. Päästöt sisältävät ns. Scope 1 ja Scope 2 -päästöt eli yhtiön operatiivisesta toiminnasta sekä yhtiön ostamasta energiasta aiheutuvat päästöt.

 

Ilmastonmuutoksen huomioiminen ja sijoitusten hiilijalanjäljen pienentäminen ovat Mandatumin sijoitustoiminnan painopisteitä, ja sijoitusten hiilijalanjälki onkin yksi keskeisimmistä mittareista sijoitustoiminnan vastuullisuudelle.

"Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkien yhtiöiden toimintaan tavalla tai toisella. Toisaalta yhtiöiden toimilla on vaikutusta ilmastonmuutokseen. Tämän vuoksi mittaamme sekä ilmastoriskien taloudellisia vaikutuksia sijoituskohteena oleviin yhtiöihin että sijoitussalkun hiilijalanjälkeä. Näin saamme kattavan käsityksen sijoitustemme ilmastoriskeistä ja ilmastovaikutuksista,” seniorisalkunhoitaja Topias Kukkasniemi Mandatum Asset Managementista sanoo.

”Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että vuoteen 2017 verrattuna olemme onnistuneet puolittamaan sijoitusten hiili-intensiteetin. Jatkamme pitkäjänteistä työtä sijoitusten ilmastoriskien hallitsemiseksi ja ilmastovaikutusten vähentämiseksi.”

Portfolio Decarbonization Coalition -sijoittajaverkoston jäsenenä Mandatum tähtää sijoitusten päästöjen pienentämiseen hallinnoimalla aktiivisesti sijoitustoiminnan ilmastoriskejä sekä tarjoamalla mahdollisuuksia sijoittaa pienemmän hiilijalanjäljen yhtiöihin. YK:n Montréal Pledge -sitoumuksen myötä Mandatum julkistaa sijoitustensa päästöjen mittaustulokset vuosittain.

Näin mittaus tehtiin:

 • Sijoitusten hiilijalanjälki määritettiin yhteistyössä ISS ESG:n kanssa.
 • Laskenta kattoi Mandatum Asset Managementin hallinnoiman sijoitusvarallisuuden omien sijoituskorien, omien rahastojen, täyden valtakirjan asiakassalkkujen ja allokaatioratkaisujen osalta 31.12.2021 tilanteesta.
 • Sijoituskohteiden hiilijalanjälki perustuu Carbon Disclosure Projectin (CDP) tietokantaan yhtiöiden päästöistä. Siltä osin kuin dataa ei ole saatavilla, päästöt on arvioitu käyttäen ISS ESG:n toimialakohtaisia malleja.

27.6.2022

Sampo-konserni on mitannut sijoitussalkkunsa vaikutuksia Uprightin menetelmillä

Sampo-konserni on arvioinut sijoitussalkkunsa vaikutuksia Uprightin kehittämien mallien avulla. Arvioinnin tavoitteena oli mitata Sampo-konsernin sijoitusten vaikutuksia YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja tarkastella sijoitussalkun nettovaikutusprofiilia. Analyysit kattoivat Sampo Oyj:n, Ifin, Topdanmarkin, Hastingsin ja Mandatumin sijoitukset 31.12.2021.

Sijoitusten vaikutus YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Uprightin data pohjautuu yrityksen tuotteiden ja palvelujen yhdenmukaisuuteen YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteen kanssa. Arvioitaessa yksittäisen yrityksen vaikutusta kestävän kehityksen tavoitteisiin yhtiön jokainen tuote ja palvelu arvioidaan 17 tavoitteen 169 alatavoitetta vasten, keskittyen niihin, jotka soveltuvat yrityksille.

Metodologia huomioi sekä positiiviset että negatiiviset vaikutukset jokaiseen tavoitteeseen. Sampo-konsernin analyysi perustuu neljään yhdenmukaisuuden tasoon: voimakkaasti yhdenmukainen, yhdenmukainen, epäyhdenmukainen ja voimakkaasti epäyhdenmukainen. Voimakkaasti yhdenmukaisilla tuotteilla on selkeä suora vaikutus kyseiseen tavoitteeseen, kun taas yhdenmukaisilla tuotteilla on pienempi suora tai epäsuora vaikutus tavoitteeseen.

Arvioinnin mukaan sijoitukset tukevat etenkin tavoitteita 9 (kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja), 8 (ihmisarvoista työtä ja talouskasvua) ja 11 (kestävät kaupungit ja yhteisöt).

 

SAMPO_UN_SDG_Alignment_FI.svg

Sijoitussalkun vaikutus YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, Sampo-konserni, 31.12.2021

 

Sampo-konsernin sijoitusten nettovaikutus

Yrityksen nettovaikutus on yrityksen tuottamien kustannusten ja hyötyjen nettosumma. Uprightin malli mittaa ja vertaa yritysten ydintoiminnan positiivisia ja negatiivisia nettovaikutuksia neljän ulottuvuuden puitteissa: ympäristö, terveys, yhteiskunta ja tieto. Malli kerää tietoa kaikkien tuotteiden ja palvelujen vaikutuksista tieteellisestä kirjallisuudesta ja julkisista tilastotietokannoista.

Arvioinnin mukaan Sampo-konsernin sijoitusten nettovaikutusprofiili on positiivinen. Kohdeyritykset edistävät yhteiskuntaa luomalla työpaikkoja, maksamalla veroja ja ylläpitämällä yhteiskunnallista infrastruktuuria. Negatiivisia vaikutuksia ovat rajallisen osaamispääoman käyttö korkeasti koulutettujen työntekijöiden muodossa, kasvihuonekaasupäästöt ja tuotetun jätteen määrä.

Sampo-konserni_Sijoitusten nettovaikutus.svg

Sijoitusten nettovaikutus, Sampo-konserni, 31.12.2021

13.6.2022

Topdanmark on liittynyt Science Based Targets -aloitteeseen

Topdanmark on liittynyt Science Based Targets -aloitteeseen (Science Based Targets initiative, SBTi). SBTi on YK:n tukema kansainvälinen aloite, joka auttaa yrityksiä varmistamaan, että niiden ilmastotavoitteet ovat Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia. Sitoumus tarkoittaa, että Topdanmark tulee asettamaan kunnianhimoiset tieteeseen pohjautuvat ilmastotavoitteet, jotka ovat linjassa ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna.

Vahinkovakuuttajana Topdanmark on jo nähnyt, miten ilmastonmuutos ja sään ääri-ilmiöt vaikuttavat sen asiakkaiden elämään. Topdanmark uskoo voivansa vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen yhteiskunnassa ja aikoo kehittää toimia erityisesti viidellä osa-alueella:

 • räätälöidyt ja houkuttelevat tuotteet, jotka motivoivat asiakkaita valitsemaan ilmastoystävällisiä ratkaisuja
 • kasvihuonekaasupäästöjä säästävien teknologioiden ja toimenpiteiden käyttöönotto korvauspalveluissa
 • panostukset vahinkojen torjuntaan
 • kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden asettaminen sijoituksille ja vakuutustoiminnalle, mukaan lukien hiili-intensiivisten alojen poissulkeminen ja vuoropuhelu asiakkaiden ja sijoituskohteiden kanssa vihreän muutoksen edistämiseksi
 • päivittäisen toiminnan optimointi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi

Topdanmarkin on nyt määriteltävä uudet tavoitteensa kahden vuoden kuluessa ja lähetettävä ne SBTi:lle validoitavaksi sekä raportoitava edistymisestä.

Lisätietoa Topdanmarkin sitoumuksesta on saatavilla täällä (tanskaksi).

4.5.2022

Sampo-konsernin vastuullisuusraportti vuodelta 2021 on julkaistu

Sampo-konsernin vastuullisuusraportti vuodelta 2021 on julkaistu Sammon vuosiraportointisivustolla osoitteessa www.sampo.com/vuosi2021. Raportissa luodaan katsaus siihen, miten Sampo-konsernin yhtiöt varmistavat vastuulliset liiketoimintakäytännöt, integroivat vastuullisuusnäkökohdat sijoitus- ja vakuutustoimintaansa sekä tukevat henkilöstöään ja toimivat yhteisöissään. Myös tytäryhtiöiden vastuullisuusraportit ovat saatavilla vuosiraportointisivustolla.

- Sampo-konsernin keskeisimpiä vastuullisuustyöhön liittyviä saavutuksia vuonna 2021 oli vahinkovakuuttaja Ifin liittyminen Science Based Targets -aloitteeseen ja sitoumus asettaa Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Lisäksi brittiliiketoiminto Hastings teki päätöksen pyrkiä hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä, toteaa konsernijohtaja Torbjörn Magnusson.

- Useat johtavat ESG-luokittajat korottivat Sampo-konsernin ESG-luokituksia menneenä vuonna. Tämä todistaa vahvasti, että etenemme hyvin pyrkimyksessämme kehittää liiketoimintaamme entistä vastuullisemmaksi. Parantuneet luokitukset osoittavat myös, että olemme onnistuneet kehittämään osa-alueita, jotka ovat olennaisia sekä meille vahinkovakuutuskonsernina sekä sidosryhmillemme, Magnusson jatkaa.

Sampo-konserni on sitoutunut edistämään vastuullisuustyötä sidosryhmiensä kanssa. Sampo työskentelee jatkuvasti vastuullisuusnäkökohtien, kuten YK:n Global Compactin periaatteiden, sisällyttämiseksi osaksi konsernin politiikkoja ja liiketoimintaa sekä haluaa myös kannustaa sijoituskohteitaan sekä muita liikekumppaneitaan toimimaan samoin.

Vastuullisuusraportti_fi.jpg