Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Ajankohtaista

Vastuullisuusaiheisia uutisia ja kohokohtia Sampo-konsernista.

8.10.2021

Sampo-konserni on koonnut vastuullisuusindikaattorit interaktiiviseen työkaluun

Sampo-konsernin tärkeimmät vastuullisuusindikaattorit on koottu interaktiiviseen vastuullisuustyökaluun Sammon verkkosivuille. Työkalun avulla saa kattavan käsityksen Sampo-konsernin vastuullisuustoimista näillä indikaattoreilla mitattuna.

Vastuullisuuden availuvut -työkalu

Indikaattorit on jaettu kuuteen osa-alueeseen: henkilöstö, palkitseminen, terveys ja hyvinvointi, yhteiskunta, asiakastyytyväisyys ja ilmastonmuutos. Tiedot on esitetty kaavioina ja taulukoina sekä tytäryhtiö- että konsernitasolla. Tiedot voi myös ladata jatkoanalyysia varten.

Tulevaisuudessa työkalua on tarkoitus kehittää edelleen, kun tietojen saatavuus paranee ja uusia konsernitasoisia indikaattoreita tulee lisää.

Henkilöstö

Sampo-konserni on kehittänyt konsernitason HR-raportointia viime vuosina ja lisännyt uusia indikaattoreita antamaan entistä kattavamman kuvan konsernin henkilöstöstä. Tällä hetkellä konserni raportoi muun muassa henkilöstömäärän (FTE), henkilöstön palvelusvuodet, henkilöstön sukupuolijakauman, koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrän, määräaikaisten työntekijöiden määrän, uusien työntekijöiden ikä- ja sukupuolijakauman sekä työehtosopimusten piiriin kuuluvien työntekijöiden määrän.

Palkitseminen

Sampo-konserni raportoi palkitsemiseen liittyen muun muassa kiinteän ja vaihtuvan palkitsemisen tunnusluvut, henkilöstön keskimääräisen palkan konsernijohtajan palkkaan verrattuna sekä henkilöstön keskimääräisen palkan sukupuolen mukaan. Sampo-konserni on sitoutunut sukupuolten väliseen palkkatasa-arvoon, joten aiheeseen liittyvien indikaattorien seuranta on konserniyhtiöille tärkeää.

Terveys ja hyvinvointi

Sairauspoissaolot ja henkilöstön vaihtuvuus ovat tärkeitä mittareita arvioitaessa henkilöstön hyvinvointia ja työympäristöä. Koulutetut ja motivoituneet työntekijät ovat tärkeä voimavara, joten konserniyhtiöt panostavat inspiroivaan työympäristöön ja vahvaan yrityskulttuuriin, jotka tukevat työntekijöiden suorituksia ja hyvinvointia.

Yhteiskunta

Yhteiskunta-osiossa raportoidaan yhteisöverot sekä maksettavat ja tilitettävät verot. Sampo-konsernin yhtiöt ovat merkittäviä ja vastuullisia veronmaksajia ja verovelvoitteiden noudattaminen on tärkeä osa konserniyhtiöiden liiketoimintaa ja vastuullisuutta.

Asiakastyytyväisyys

Mittaamalla asiakastyytyväisyyttä järjestelmällisesti konserniyhtiöt haluavat tunnistaa ne tekijät, joita asiakkaat arvostavat. Samalla yhtiöt haluavat tunnistaa asiakaspalvelustaan ne kohdat, joita pitäisi parantaa. Konserniyhtiöt käyttävät Net Promoter Score (NPS) ja Transactional NPS (tNPS) -mittareita asiakastyytyväisyyden mittaamiseen. NPS on -100:sta 100:n vaihteleva indeksi, joka mittaa asiakkaiden halukkuutta suositella yrityksen tuotteita tai palveluja muille. Sitä käytetään yleisesti arvioitaessa asiakkaan tyytyväisyyttä yrityksen tuotteeseen tai palveluun sekä arvioitaessa asiakkaan uskollisuutta brändiä kohtaan. tNPS puolestaan arvioi asiakkaan tyytyväisyyttä yksittäistä palvelutapahtumaa kohtaan.

Ilmastonmuutos

Sampo-konserni raportoi oman toimintansa aiheuttamat Scope 1, 2 ja 3 mukaiset kasvihuonekaasupäästöt sekä osake- ja korkosijoitusten hiilijalanjäljen. Jokaisella konserniyhtiöllä on omat ympäristöperiaatteet ja tavoitteita liittyen esimerkiksi energiankulutuksen vähentämiseen, kierrätyksen lisäämiseen sekä yhteiskunnan kestävän kehityksen edistämiseen alihankkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Lisätietoa indikaattoreista on saatavilla Sampo-konsernin vastuullisuusraportista.

Työkalun on toteuttanut Euroland.