Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöt

Sampo-konserni mittaa oman toimintansa ympäristövaikutuksia kasvihuonekaasupäästöillä. Päästövähennystavoitteet asetetaan tytäryhtiötasolla, jotta niissä voidaan huomioida kunkin yhtiön ominaispiirteet ja valmius tavoitteiden asettamiseen. Esimerkiksi Hastings on saavuttanut CarbonNeutral®-sertifikaatin ja Topdanmark on asettanut hiilineutraaliustavoitteen vuodelle 2030. If ja Topdanmark ovat allekirjoittaneet Science-Based Targets -aloitteen (SBTi) ja ovat sitoutuneet asettamaan tieteeseen pohjautuvia ilmastotavoitteita Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti, jotta ilmaston lämpeneminen pysäytetään korkeintaan 1,5 asteeseen. Työ tavoitteiden tunnistamiseksi ja asettamiseksi on jo aloitettu.

If, Hastings, Mandatum ja Sampo Oyj kompensoivat yhtiöiden omasta toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt sertifioitujen päästövähennysprojektien kautta. Kaikki projektit vaikuttavat merkittävästi myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Ifin, Mandatumin, Hastingsin ja Sampo Oyj:n käyttämä sähkö tulee uusiutuvista lähteistä.

Kasvihuonekaasupäästöt, Sampo-konserni

tCO2e 2021 2020* 2019*
Scope 1 – Suorat kasvihuonekaasupäästöt 1 867,9 1 515,0 1 534,1
Scope 2 – Epäsuorat kasvihuonekaaupäästöt 2 458,5 2 886,6 2 929,0
Scope 3 – Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt 6 314,9 6 925,1 11 950,1
Scope 1-3 Kasvihuonekaasupäästöt, yhteensä 10 641,3 11 326,8 16 413,2
Kasvihuonekaasupäästöt per työntekijä 0,89 1,26 1,86

* Pois lukien Hastings

Kasvihuonekaasupäästöt yhtiöittäin, Sampo-konserni

tCO2e 2021 2020 2019
If 3 638,0 4 210,4 8 395,0
Topdanmark 5 471,5 6 022,7 7 082,3
Hastings 943,8 - -
Mandatum 508,7 976,6 571,1
Sampo Oyj 79,2 117,2 364,8
Sampo-konserni, yhteensä 10 641,3 11 326,8 16 413,2

 

Kasvihuonekaasupäästöjen lähteet, Sampo-konserni

% 2021 2020* 2019*
Liikematkustaminen 25,8 31,4 57,8
Sähkön kulutus 18,8 18,8 12,5
IT-laitteet ja pilvipalvelut 20,8 14,5 6,5
Kiinteät ja liikkuvat polttolähteet 17,5 13,4 9,4
Polttoaineeseen ja energian liittyvät toiminnot 10,6 11,4 7,5
Lämmitys ja jäähdytys 4,4 6,7 5,3
Muut 2,1 3,7 1,0

* Pois lukien Hastings

Lisätietoa on saatavilla konserniyhtiöiden vastuullisuusraporteissa.

If

If sitoutui Scienced-Based Targets-aloitteeseen (SBTi) lokakuussa 2021. SBTi ajaa kunnianhimoisia ilmastotoimia yksityisellä sektorilla auttamalla yrityksiä asettamaan ilmastotieteeseen pohjautuvia päästövähennystavoitteita. Sitoumuksen tehtyään Ifin on määrä kehittää tavoitteet, toimittaa ne SBTi:lle vahvistusta varten ja tiedottaa tavoitteista ulkoisesti 24 kuukauden kuluessa. Kaikkien tavoitteiden tulee kattaa vähintään viisi ja korkeintaan viisitoista vuotta siitä päivästä, jolloin tavoite on toimitettu SBTi:lle.

If on rahoituslaitos, joten yhtiö noudattaa SBTi:n toimialakohtaisia ohjeita rahoitussektorille. Ifin sijoitussalkku edustaa suurinta osaa Ifin kokonaispäästöistä, joten If asettaa tavoitteita yhdenmukaistaakseen sijoitussalkun Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen kanssa.

If aikoo myös asettaa tavoitteita korvauspalveluille, vaikka SBTi ei sitä vaadi. Korvauksista syntyy huomattava osa yhtiön päästöistä, joten Ifillä on mahdollisuus saada aikaan merkittäviä muutoksia tukemalla yhtiön alihankkijoita työskentelemään vastuullisuuden eteen, esimerkiksi vähentämällä materiaalin käyttöä, korjaamalla ja uudelleenkäyttämällä osia uusien hankkimisen sijaan, sekä kierrättämällä.

Lisäksi If asettaa tavoitteita yhtiön autoille, toimistoille (energiankulutus, jäte, toimistotarvikkeet, vedenkulutus ja IT-laitteet) sekä lentomatkustamiselle. Nämä päästöt muodostavat suhteellisen pienen osan yhtiön kokonaispäästöistä verrattuna sijoituksiin ja korvauksiin, mutta If haluaa tehdä mahdollisimman paljon myös tällä saralla.

Topdanmark

Topdanmarkin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tavoite koskee yhtiön kiinteistöjä (maakaasun kulutus, kaukolämpö ja energiankulutus), autolla tehtäviä työmatkoja (työsuhdeautojen ja yksityisautojen käyttö työmatkoilla) ja lentomatkustamista. Päästöjen vertailuvuotena käytetään vuotta 2019. Yhtiön hallitus on hyväksynyt tavoitteen ja vastuullisuusohjausryhmä vastaa sen toteuttamisesta.

Hiilineutraaliuteen tähtäävät toimet, Topdanmark

Painopistealue Toimintasuunnitelma

Yhtiön rakennusten käyttö

  • Vaiheittainen suunnitelma vuosille 2021–2025: Sisältää esimerkiksi asteittaisen luopumisen maakaasusta, konkreettisia optimointitoimia ja siirtymisen hiilineutraalin sähkön käyttöön.

  • Jäähdytysjärjestelmän optimointi: Odotetaan vähentävän kasvihuonekaasupäästöjä noin 110 tonnilla.

  • Siirtyminen LED-valaistukseen: Kaikki lamput vaihdetaan LED-lamppuihin.

Työsuhdeautojen käyttö (Topdanmarkilla on noin 100 leasingautoa)

  • Ajamisen vähentäminen: hybridityö ja digitaalisten työvälineiden käytön jatkaminen.

  • Siirtyminen vähäpäästöisiin autoihin: Asteittainen siirtyminen hybridi- tai sähköajoneuvoihin.

Yksityisautojen käyttö työmatkoihin (pääasiassa yhtiön myyjien ja vahingonselvittäjien yksityisautojen käyttö työmatkustuksessa)
  •  Ajamisen vähentäminen: Hybridityö ja digitaalisten asiakastapaamisten jatkaminen ja digitaalisten työkalujen käyttöönotto kiinteistö- ja rakennustarkastuksissa vakuutussopimuksia laadittaessa tai korvaushakemuksia tehdessä.

  • Siirtyminen vähäpäästöisiin autoihin: Yksityisautojen vaihtamiselle vähäpäästöisiin autoihin ei ole toistaiseksi löytynyt toteuttamiskelpoista mallia, koska yhtiö ei voi juuri vaikuttaa henkilöstönsä autonvalintaan. Työtä jatketaan tulevina vuosina.

Lentomatkustus (pääasiassa ulkopuoliset IT-kehittäjät, joita Topdanmark käyttää eri hankkeiden yhteydessä; matkustus sijoittajatapaamisiin, muihin kokouksiin ja konferensseihin jne.)

  • Lentomatkustamisen vähentäminen: Hybridityö ja digitaalisten alustojen käytön jatkaminen.

 

Topdanmark sitoutui Science-Based Targets-aloitteeseen toukokuussa 2022. Topdanmark tukee myös SBTi:n ja YK:n Global Compactin Business Ambition for 1.5°C -kampanjaa. Seuraavien 24 kuukauden aikana Topdanmark tulee asettamaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia päästövähennystavoitteita sijoituksille, korvauspalveluille ja omalle toiminnalleen.

Hastings

Edistääkseen yhtiön sitoutumista hiilijalanjäljen vähentämiseen Hastings pyrkii olemaan nettonollayritys vuoteen 2050 mennessä. Hastings käyttää tieteeseen pohjautuvia tavoitteita ja analyysivaihe alkaa vuonna 2022. Yhtiö on asettanut tavoitteekseen vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 50 prosentilla vuoden 2023 loppuun mennessä vuoden 2019 päästöihin verrattuna ja näyttää pysyvän aikataulussa.

Hastings on saanut CarbonNeutral®-sertifikaatin vuosina 2020 ja 2021. Yhtiön kaikki päästölaskelmat on varmennettu ja kompensoitu erilaisten ​​Gold Standard -päästövähennysprojektien kautta.

Hastings laajensi vuonna 2021 Scope 3 -päästöistä kerätyn data kattamaan kulutushyödykkeiden, kuten paperin, IT-laitteiden ja liiketoimintaan liittyvän majoituksen käytön. Tämä mahdollistaa vuoden 2021 lähtötason määrittämisen, jotta uusia vähennystavoitteita voidaan asettaa vuoden 2022 aikana.

Hastings käynnistää vuonna 2022 kestävän matkustussuunnitelman, jolla tuetaan ja rohkaistaan ​​työntekijöitä käyttämään ympäristöystävällisempiä kulkuvälineitä. Tämä toteutetaan tekemällä yhteistyötä paikallisen valtuuston ja joukkoliikenteen tarjoajien kanssa sekä tarjoamalla erilaisia ​​alennuksia ja etuja. Matkustussuunnitelman tavoitteena on määritellä lähtötaso työmatkapäästöille ja sen perusteella asettaa tavoitteet työmatkoista johtuvien päästöjen vähentämiseksi.

Hastings on sitoutunut asettamaan Science Based Targets -aloitteen (SBTi) hyväksymät tieteeseen pohjautuvat ilmastotavoitteet rajoittaakseen ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Sitoumuksen myötä Hastings asettaa lyhyen (5–10 vuotta) ja pitkän aikavälin tavoitteet sekä omalle toiminnalleen että sijoitustoiminnalleen seuraavan kahden vuoden aikana. Tavoitteet on tarkoitus validoida ja julkaista vuonna 2024. Tämän jälkeen Hastings raportoi säännöllisesti työn edistymisestä SBTi:lle sekä vuosittain julkaistavassa vastuullisuusraportissaan.

Päivitetty 22.9.2022