Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Ilmastoriskien hallinta

Ympäristökysymykset ja ilmastonmuutos ovat tekijöitä, joilla odotetaan olevan keskipitkän ja pitkän aikavälin vaikutus Sampo-konsernin liiketoimintaan. Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit voidaan jakaa fyysisiin riskeihin ja siirtymäriskeihin. Fyysiset riskit voidaan luokitella edelleen pitkän aikavälin säämuutoksiin (krooniset riskit) ja äärimmäisiin sääilmiöihin, kuten myrskyihin, tulviin, tai kuivuuteen (akuutit riskit). Siirtymäriskeillä tarkoitetaan riskejä siirryttäessä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa, esimerkiksi muutokset teknologiassa, lainsäädännössä ja kuluttajien asenteissa.

Vakuutusliiketoiminta

Fyysiset riskit ovat riskitekijöitä, jotka vaikuttavat erityisesti vahinkovakuuttajien taloudelliseen asemaan ja tulokseen. Äärimmäisten sääilmiöiden ja luonnonkatastrofien kasvava todennäköisyys on sisällytetty sisäisiin riskimalleihin. Ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä hallitaan tehokkaasti myös jälleenvakuutusohjelmilla ja hinnantarkistuksilla. Koska ilmastonmuutos voisi lisätä fyysisten riskien toistumistiheyttä ja/tai vakavuutta, Sampo-konsernin yhtiöt tekevät herkkyysanalyysejä käyttäen skenaarioita, joissa luonnonkatastrofien vakavuuden oletetaan lisääntyvän.

Sampo-konsernin yritykset auttavat myös yritys- ja yksityisasiakkaitaan ilmastoriskien hallinnassa. Sään ääri-ilmiöt voivat esimerkiksi vaurioittaa kiinteistöjä, johtaa satokatoon ja liiketoiminnan keskeytymiseen. Vahingontorjunta on olennainen osa vakuutuspalveluja, sillä se auttaa asiakkaita vähentämään taloudellisia tappioita ja lieventämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Siirtyminen vähähiiliseen maailmaan aiheuttaa myös riskejä erityisesti fossiilisista polttoaineista riippuvaisilla toimialoilla. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevalvontaviranomainen (EIOPA) on tunnistanut sääntelyyn, oikeudellisiin kysymyksiin, teknologiaan, markkinoiden asenteisiin ja vahinkovakuuttajien maineeseen liittyviä siirtymäriskejä. Muutosten luonteesta, nopeudesta ja fokuksesta riippuen siirtymäriskit voivat aiheuttaa organisaatioille erilaisia ​​taloudellisia ja maineeseen liittyviä riskejä.

Sijoitustoiminta

Sijoitukset voivat altistua fyysisille riskeille ja siirtymäriskeille sijoituksen luonteesta riippuen. Sijoitukset ovat erityisen alttiita fyysisille riskeille äärimmäisten sääilmiöiden aiheuttamien tappioiden muodossa. Siirtymä vähähiiliseen yhteiskuntaan ja mahdollisesti lisääntyvä ympäristöön ja ilmastoon liittyvä sääntely, tiukemmat päästövaatimukset ja muutokset markkinoiden mieltymyksissä saattavat vaikuttaa Sampo-konsernin sijoitusten arvoon toimintamallien muuttuessa hiili-intensiivisillä toimialoilla.

Konserniyhtiöillä on erilaisia ​​lähestymistapoja ilmastoriskien hallintaan kuten tiettyjen toimialojen poissulkeminen tai vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymistä edistävien yhtiöiden suosiminen. Sijoituskohteet analysoidaan huolellisesti ennen sijoituspäätöstä ja sijoitusten ilmastoriskejä arvioidaan yhdessä muiden riski-tuottosuhteeseen vaikuttavien tekijöiden kanssa. Sijoitusanalyysissä käytetyt menetelmät ovat esimerkiksi vuosittainen sijoitusten hiilijalanjälkianalyysi ja ilmastoarvio, toimialakohtainen seulonta, ESG-integraatio, maantieteellisen jakauman seuranta ja aktiivinen omistajuus. Pariisin ilmastosopimuksen vastaista toimintaa, kuten ilmastonmuutoksen vaikutusten torjunnan laiminlyöntiä ja ilmastomuutoksen hillitsemistoimien vastustamista, seurataan osana normipohjaista seulontaa.

Lisätietoa sijoituksista on saatavilla konserniyhtiöiden sijoituspolitiikoista.

Ilmastoriskit on huomioitu myös kiinteistösijoituksissa. Kiinteistösijoitusten ilmastoriskiarvion tarkoituksena oli tarkastella ilmastonmuutoksen eri skenaarioita ja tunnistaa kiinteistöliiketoimintaan yleisesti kohdistuvia riskejä lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Tunnistettuja riskejä ja mahdollisuuksia peilattiin kiinteistösijoitussalkkuun ja arvioitiin riskien merkittävyyttä liiketoiminnalle riskin hallinnan sekä riskin arvioidun taloudellisen vaikutuksen kautta.

Päivitetty 3.1.2022