Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Epäkohtien raportointi

Sampo-konsernin yhtiöt kannustavat työntekijöitään ilmoittamaan epäkohdista, epäeettisistä toimintatavoista ja mahdollisista lainsäädännön tai siihen liittyvien säännösten tai sisäisten politiikkojen rikkomuksista.

If

Ifin intranetissä on linkit tapahtumien ja epäilyjen raportointia varten. Raportointityökalut ovat saatavilla kaikille, joilla on Ifin työasema ja käyttäjätunnus. Jokaisen työkalun käyttötarkoitus on tarkasti määritelty varmistamaan IT-tapahtumien, tietosuojaloukkausten, petos- ja rahanpesuepäilyjen sekä uhkaavien tilanteiden ja häirintään liittyvien toimenpiteiden tehokas hallinta. Lisäksi intranetistä löytyy ”Oops” kanava, jonka kautta kerätään tilastoja sekä tunnistetaan ja seurataan riskejä. Oops on päätietokanta kaikille liiketoiminnan tapahtumille, joilla on tai olisi saattanut olla negatiivinen vaikutus Ifin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, asiakkaisiin, suuren yleisön luottamukseen ja Ifin henkilökunnan turvallisuuteen. Kaikki tapaukset käydään läpi asianmukaisten prosessien mukaisesti työntekijän ja esihenkilön kesken, tarvittaessa HR:n tuella. Eettisiin loukkauksiin liittyvät tapaukset raportoidaan myös Ifin eettiselle komitealle.

Ifin työntekijät ovat yhtiön tärkein lähde mahdollisten väärinkäytösten tai rikkomusten havaitsemiseen. Työntekijöitä rohkaistaan raportoimaan avoimesti, mutta on myös mahdollista raportoida nimettömästi ilmoituskanavan (whistleblowing) kautta. Ilmoituskanavaa hallinnoi ulkopuolinen toimija ja siihen on pääsy myös ulkoisilla sidosryhmillä Ifin verkkosivujen kautta.

If kunnioittaa ihmisoikeuksia ja pyrkii välttämään ihmisoikeuksien loukkaamista sekä puuttumaan haitallisiin vaikutuksiin, joihin If voi olla osallisena. Ifin eettisissä toimintaperiaatteissa todetaan selkeästi, että If ei hyväksy minkäänlaista syrjintää, häirintää tai kiusaamista ja että Ifillä on työnantajana velvollisuus tarjota työntekijöilleen turvallinen työpaikka. Ifin raportointityökalut ovat helposti saatavilla ja helpottavat virheiden ja sääntörikkomusten raportointia ja auttaa samalla kehittämään Ifin liiketoimintaprosesseja ja työympäristöä.

Raportointimenettelyt on kehitetty Ifin periaatteiden mukaisesti varmistamaan avoin ja luottamuksellinen sekä Ifin yrityskulttuurin ja arvojen mukainen ilmapiiri. Vuosittaisen psykososiaalisen työympäristökyselyn kysymykset ”Voin ilmaista vastakkaisen mielipiteen pelkäämättä seuraamuksia” ja ”Uskon, että riidat ja konfliktit ratkaistaan työympäristössäni hyvällä tavalla” antavat osviittaa työntekijöiden halukkuudesta ilmaista avoimesti mielipiteensä ja kertoa epäkohdista sekä raportointityökalujen toimivuudesta.

Topdanmark

Topdanmark kannustaa avoimen keskustelun kulttuuriin, jossa epäkohtia voi ilmaista ja käsitellä ennakoivasti. Työntekijöitä rohkaistaan ​​ilmoittamaan epäeettisistä käytännöistä tai mahdollisista toimintaohjeiden ja sen periaatteiden, lakien, määräysten tai sisäisten käytäntöjen rikkomuksista suoraan esimiehelle, henkilöstöosastolle tai ilmoituskanavan kautta rikkomuksen luonteesta riippuen.

Hastings

Hastingsilla on palautemenettely, jota työntekijät voivat käyttää työsuhteeseensa liittyviin huolenaiheisiin. Menettelyssä pyritään ensisijaisesti löytämään ratkaisu vapaamuotoisesti, mutta menettely sisältää myös muodollisen prosessin, joka aloitetaan, mikäli vapaamuotoinen menettely ei ole tuottanut tulosta. Hastingsin lähestymistavassa työskennellään yhdessä työntekijöiden kanssa epäkohtien ratkaisemiseksi, joten prosessi ei ole anonyymi.

Työntekijät voivat raportoida epäilyksiä laittomasta tai sopimattomasta toiminnasta nimettömänä Hastingsin intranetissä olevan ilmoituskanavan (whistleblowing) kautta. Ilmoitukset käsitellään prosessin mukaisesti.

Päivitetty 20.12.2022