Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Ihmisoikeudet ja työkäytännöt

Sampo-konsernin ihmisoikeuksia ja työolosuhteita koskevat perusperiaatteet on esitetty Sampo-konsernin toimintaperiaatteissa. Toimintaperiaatteiden mukaan Sampo-konserni on sitoutunut noudattamaan ihmisoikeus- ja työlainsäädäntöä. Sampo toimii kaikissa toimintamaissaan paikallisen lainsäädännön mukaisesti ja kunnioittaa työntekijöiden lakisääteisiä oikeuksia. Kansallisten lakien ja määräysten lisäksi Sampo-konserni on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta, Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksia, OECD:n ohjeita monikansallisille yrityksille ja YK:n Global Compact -aloitetta. Konserni on sitoutunut varmistamaan, että sen toiminta ei koskaan loukkaa kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia.

Sampo-konserni ei hyväksy minkäänlaista syrjintää, kiusaamista tai häirintää. Jokaista Sampo-konsernin työntekijää kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti iästä, vammaisuudesta, etnisestä taustasta, sukupuolesta, poliittisista näkemyksistä, luottamustoimista, uskonnosta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Syrjiviä käytäntöjä ei suvaita rekrytoinnissa, ylennyksissä, palkitsemisessa tai yleisessä käytöksessä työpaikalla. Sampo-konserni tuomitsee jyrkästi kaikenlaisen pakkotyön ja lapsityövoiman käytön ja sitoutuu tällaisten käytäntöjen tehokkaaseen kieltämiseen.

Kaikilla konserniyhtiöiden työntekijöillä on kirjallinen työsopimus, joka sisältää työsuhteen sovitut ehdot ja irtisanomisajan. Kaikilla työntekijöillä on oikeus työskentelymaan lainsäädännön mukaiseen kohtuulliseen korvaukseen, työaikaan, työtiloihin, lomaan sekä äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaisiin.

Sampo-konsernin yritykset toimivat Pohjoismaissa ja Baltiassa, joissa järjestäytymisvapautta kunnioitetaan yleisesti ja se on jopa turvattu lainsäädännössä. Työntekijöillä on oikeus järjestäytyä, neuvotella kollektiivisesti ja mennä lakkoon. Lisäksi konsernin toimintaperiaatteet takaavat Sampo-konsernin työntekijöille oikeuden liittyä edustusjärjestöihin paikallisten järjestäytymislakien mukaisesti. Asianmukaisiksi toimijoiksi tunnustetut järjestöt voivat osallistua keskitettyyn sopimiseen sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Sampo-konserni ei tällä hetkellä kerää tietoa siitä, kuinka moni sen työntekijöistä kuuluu ammattiliittoihin. Tämä on kuitenkin yksi tulevaisuuden kehityshankkeista. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että työntekijöiden järjestäytymisaste on Pohjoismaissa korkea. Esimerkiksi Tanskassa, Suomessa ja Ruotsissa ammattiliitot ovat vahvoja ja hyvin organisoituja, ja yli 70 prosenttia koko työvoimasta kuuluu ammattiliittoihin.

Sampo-konsernin yhtiöt tiedostavat, että suorien ihmisoikeusloukkausten riski niiden toiminnassa on suhteellisen pieni. Sampo-konserni on tunnistanut syrjintä- ja tasa-arvoasiat omassa toiminnassaan tärkeimmiksi ihmisoikeuskysymyksiksi. Tietoa tasa-arvosta ja syrjimättömyydestä on osiossa Monimuotoisuus ja tasa-arvo.

Sampo-konsernin välillisten ihmisoikeusloukkausten riski aiheutuu pääasiassa ulkoisista tekijöistä, kuten asiakkaista, sijoituksista ja alihankkijoista. Tietomurrot ja asiakastietojen väärinkäyttö voivat loukata asiakkaiden ihmisoikeuksia, erityisesti jos niihin liittyy arkaluonteisia henkilötietoja. Sampo-konsernin yhtiöillä on tiukat periaatteet ja menettelyt, joilla varmistetaan, että kaikki kerätty tieto suojataan tietoturvatoimin sekä kouluttamalla henkilöstöä riittävästi. Lisätietoa löytyy osioista Tietosuoja ja Tietoturva ja kyberturvallisuus. Sampo-konsernin yhtiöt ovat alkaneet seuloa sijoituksiaan kansainvälisten, esimerkiksi ihmisoikeuksia käsittelevien normien ja standardien mukaan. Lisätietoa sijoituksista löytyy osiosta Vastuullinen sijoitustoiminta ja sijoitusten hallinnointi. Sampo-konsernin yhtiöt ovat sitoutuneet kannustamaan yhteistyökumppaneitaan ja muita ulkopuolisia tahoja kunnioittamaan ja noudattamaan ihmisoikeuksia. Tämä todetaan esimerkiksi Sampo-konsernin toimintaperiaatteissa, jotka alihankkijoita ja muita yhteistyökumppaneita kehotetaan omaksumaan. Yksittäisillä konserniyhtiöillä on lisäksi tarkempia käytäntöjä omille alihankkijoilleen.

Raportoidut ihmisoikeusrikkomukset, Sampo-konserni 2019
Sisäisten raportointikanavien kautta raportoitujen tapausten lukumäärä 0


Lisätietoa saatavilla yritysvastuuraportista (sivu 41).

Päivitetty 7.5.2020