Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Järjestäytymisvapaus ja oikeus neuvotella työehtosopimuksista

Sampo-konserni kunnioittaa järjestäytymisvapautta ja oikeutta työehtosopimusneuvotteluihin. Konsernitasoinen järjestäytymisvapautta ja oikeutta työehtosopimusneuvotteluihin koskeva asiakirja on Sampo-konsernin toimintaperiaatteet.

Sampo-konsernin yhtiöt takaavat järjestäytymisoikeuksien tehokkaan noudattamisen työpaikalla. Konsernin työntekijöillä on vapaus liittyä haluamiinsa heitä edustaviin järjestöihin paikallisten järjestäytymistä koskevien lakien mukaisesti. Sampo-konsernin yhtiöt tukevat suoraa ja avointa viestintää työntekijöiden ja johdon välillä sellaisissa toimipisteissä, joissa työntekijät ovat päättäneet olla nimittämättä edustajia.

Työehtosopimusten piiriin kuuluvat työntekijät, % 31.12.2021 31.12.2020*
If 86,4 87,7
Topdanmark 96,5 96,6
Hastings* 0,0 0,0
Mandatum 48,9 52,9
Sampo Oyj - -
Sampo-konserni 66,5 66,9

Luvuissa ovat mukana vain työntekijät, jotka ovat tosiasiallisesti työehtosopimusten piirissä. Erityisesti Ifillä ja Mandatumilla on paljon työntekijöitä, joiden työehtoihin sovelletaan työehtosopimusta, vaikka he eivät varsinaisesti kuulukaan sopimuksen piiriin. 

* Hastings ei neuvottele ammattiliittojen kanssa, vaan haluaa keskustella työntekijöidensä kanssa suoraan, tilanteen mukaan joko Hastings Colleague Foruminin tai YourVoice-henkilöstökyselyn kautta, sähköpostin ja intranetin välityksellä ja/tai henkilökohtaisesti. Ammattiliittoon jäsenyyttä ei kuitenkaan ole kielletty, eikä yritys estä ammattiliittojen edustajia osallistumasta työntekijän valitusta koskeviin tai kurinpidollisiin tapaamisiin työntekijän niin pyytäessä.

If

Ifillä on sekä työehtosopimuksia että paikallisia sopimuksia kuten yhteistoimintasopimukset jokaisessa toimintamaassa. Tietoa ammattiliitoista on saatavilla Ifin intranetissä ja niistä kerrotaan myös uusien työntekijöiden perehdytysohjelmassa.

If tekee yhteistyötä ammattiliittojen kanssa lain ja työehtosopimusten puitteissa. Eurooppalaista yritysneuvostoa (European Works Council, EWC) koskevaa direktiiviä noudattaen If on perustanut viestintäneuvoston, jossa ylimmän johdon ja ammattiliittojen edustajat kokoontuvat neljännesvuosittain keskustelemaan aiheista, jotka koskevat enemmän kuin yhtä maata tai liiketoiminta-aluetta. Ifillä on myös liiketoiminta-aluetasoisia foorumeja, joissa johto tapaa säännöllisesti pohjoismaisten ammattiliittojen edustajia. Foorumien tarkoituksena on jakaa tietoa ja keskustella liiketoiminnan kehityksestä. Paikallisten yhteistoimintavaatimusten perusteella If on myös perustanut kansallisia yhteistyöfoorumeja käsittelemään paikallisia asioita.

Topdanmark

Kaikki Topdanmarkin työntekijät ylintä johtoa lukuun ottamatta ovat työehtosopimusten piirissä. Työsopimuksiin on kirjattu tieto työehtosopimuksista ja työntekijöille tiedotetaan intranetissä, kun uusia työehtosopimuksia tehdään. Uusille työntekijöille kerrotaan kolmesta ammattiliitosta, joilla on paikallisia edustajia Topdanmarkin työntekijöiden joukossa ja lisätietoja on saatavilla Topdanmarkin intranetissä.

Topdanmark tekee yhteistyötä ammattiliittojen kanssa yhteistyökomitean kautta sekä järjestämällä säännöllisiä tapaamisia henkilöstöhallinnon ja paikallisten ammattiliittojen edustajien välillä.

Hastings

Hastings ei neuvottele ammattiliittojen kanssa, mutta ammattiliiton jäsenyyttä ei kuitenkaan ole kielletty, eikä yritys estä ammattiliittojen edustajia osallistumasta työntekijän valitusta koskeviin tai kurinpidollisiin tapaamisiin työntekijän niin pyytäessä.

Hastings luottaa läpinäkyvään ja avoimeen lähestymistapaan työnantajan ja työntekijöiden välisissä suhteissa. Hastingsissa muodollisen kollektiivisen kuulemisen menetelmä on Hastings Colleague Forum (HCF). HCF on demokraattisesti valittujen työntekijöiden ryhmä, joka edustaa kaikkia liiketoiminta-alueita ja toimipaikkoja. Foorumi helpottaa työehtosopimusneuvotteluja ja foorumin kautta työntekijät voivat vaikuttaa todelliseen muutokseen. HCF kokoontuu kuukausittain ja tarvittaessa useammin tapauskohtaisesti. HCF:n edustajat hallinnoivat foorumia itse yhdessä nimetyn henkilöstöhallinnon edustajan kanssa. HCF:n roolista ja toiminnasta viestitään aktiivisesti kaikissa työntekijöiden viestintäkanavissa ja kunkin liiketoiminta-alueen HCF:n edustajan kautta.

HCF:n lisäksi työntekijät voivat tavata, keskustella näkemyksistään ja ilmaista huolenaiheitaan hyödyntäen eri kanavia, kuten henkilöstön monimuotoisuustyöryhmä, vuosittaisia johdon ja työntekijöiden välisiä keskustelutilaisuuksia sekä henkilöstökyselyjä.

Mandatum

Yhteistoiminta Mandatumissa perustuu lakiin yhteistoiminnasta yrityksissä sekä henkilöstöjärjestöjen kanssa tehtyyn yhteistoimintasopimukseen. Yhteistoiminnan tarkoituksena on lisätä Mandatumin työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa työtä ja työpaikkaa koskevaan päätöksentekoon, kehittää yhtiön toimintaa ja työolosuhteita.

Luottamusmies on Mandatumin työntekijöiden edustaja erilaisissa neuvottelutilanteissa. Luottamusmies ja varaluottamusmies ovat työnantajan edustajien lisäksi yhteistoimintaneuvottelukunnan jäseniä. Viestintä Mandatumin henkilöstölle tapahtuu yhteistoimintaneuvottelukunnan välityksellä ja kaikille avoimen yhtiön sisäisen intranetin kautta.

Kuka tahansa vakinaisessa työsuhteessa oleva ammattiliiton jäsen voi asettua ehdolle luottamusmiesvaaleissa. Luottamusmiehen tärkein tehtävä on kuunnella ja olla jäsenen tukena työpaikalla ja toimia yleisenä linkkinä henkilöstön ja työnantajan välillä. Mandatumin henkilöstöllä on mahdollisuus ottaa yhteyttä luottamusmiehiin, jos he tarvitsevat apua tai neuvontaa. Työtekijä voi myös ottaa luottamusmiehen mukaan työnantajan ja työntekijän välisiin keskusteluihin, mikäli kokee sen tarpeelliseksi.

Mandatumin henkilöstöllä on mahdollisuus liittyä henkilöstöyhdistykseen ja sitä kautta ammattiliiton jäseneksi. Yhtiön intranetissä kerrotaan yhdistyksestä ja neuvotaan, miten yhdistykseen voi liittyä. Uusille työntekijöille kerrotaan yhdistyksen toiminnasta työsuhteen alussa.

Päivitetty 25.4.2022