Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Korruption ja lahjonnan ehkäiseminen

Sampo-konsernilla on nollatoleranssi korruptiota kohtaan kaikissa sen ilmenemismuodoissa, ja se odottaa konsernin työntekijöiden, asiakkaiden, alihankkijoiden ja muiden yhteistyökumppanien jakavan saman näkemyksen.

Olennaisuus

Korruptio ja lahjonta eivät sinänsä ole kriittisimpiä riskejä konserniyhtiöiden omassa toiminnassa. Sampo-konsernin yhtiöt kuitenkin altistuvat korruptiolle ja lahjonnalle sijoitusten, asiakkaiden ja toimitusketjujen kautta. Konserniyhtiöille voi aiheutua maineriskejä, juridisia riskejä ja liiketoimintariskejä sekä mahdollisia kustannuksia, jos ne epäonnistuvat torjumaan korruptiota sen eri muodoissa. Näitä riskejä hallitaan esimerkiksi seulomalla sijoituksia ja asiakkaita kansainvälisten normien ja standardien rikkomusten varalta ja lisäämällä toimitusketjujen vastuullisuutta.

Konsernin hallintotapa

Sampo-konsernin toimintaperiaatteet määrittävät korruption ja lahjonnan ehkäisyn periaatteet Sampo-konsernissa. Sampo-konserni on myös YK:n Global Compact -aloitteen allekirjoittajana sitoutunut korruption vastaiseen toimintaan.

Jokaisen Sampo-konserniin kuuluvan yhtiön toimitusjohtajalla on perimmäinen vastuu siitä, että yhtiö asettaa riittävät resurssit korruption ja lahjonnan torjuntaan. Konserniyhtiöillä on vapaus järjestää toimintansa ja ryhtyä muihin tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin paikallisten sääntöjen sekä YK:n ja/tai Euroopan unionin (EU) asettamien pakoteohjelmien noudattamiseksi.

Korruption ja lahjonnan vastaisesta toiminnasta sekä mahdollisista tapauksista raportointi on järjestetty konserniyhtiöissä niin, että asiaan liittyvien yhtiöiden johto ja hallitukset saavat kaiken oleellisen tiedon käyttöönsä ilman aiheetonta viivästystä ja kaikista oleellisista tapauksista ilmoitetaan Sampo Oyj:n riskienhallintaorganisaatiolle. Sampo Oyj:n riskienhallintaorganisaatio vastaa tapausten raportoinnista Sampo Oyj:n tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle.

Raportoidut korruptio- ja lahjontatapaukset, Sampo-konserni 2021 2020 2019
If 0 0 0
Topdanmark 0 0 0
Hastings 0 - -
Mandatum 0 0 0
Sampo Oyj 0 0 0
Sampo-konserni 0 0 0

 

If

Ifin korruption ja lahjonnan vastainen työ perustuu yhtiön eettisiin toimintaperiaatteisiin, jotka puolestaan pohjautuvat Ruotsin korruptionvastaisen instituutin (IMM) lahjonnan vastaisiin sääntöihin. Eettiset toimintaperiaatteet päivitetään vuosittain ja niissä määritellään lahjoja, tapahtumiin osallistumista ja vieraanvaraisuutta koskevat säännöt. Lisäksi toimintaperiaatteita täydentävät käytännön esimerkit erilaisista ongelmatilanteista.

Toimintaperiaatteiden päivityksistä ilmoitetaan työntekijöille intranetissä, ja niihin liittyen järjestetään runsaasti vapaaehtoista ja pakollista koulutusta. Kaikki työntekijät allekirjoittavat työsuhteen alussa sitoumuksen, jossa he vahvistavat noudattavansa Ifin politiikkoja ja ohjeita, eettiset toimintaperiaatteet mukaan lukien.

Korruption ja lahjonnan ehkäisy muodostaa myös osan Ifin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisesta työstä. Ifillä on käytössä poliittisesti vaikutusvaltaisten ja EU:n tai YK:n pakotelistoilla olevien henkilöiden tunnistamismenettely.

Korruptio- ja lahjontaepäilyistä voi ilmoittaa nimettömästi Ifin whistleblowing-järjestelmän kautta. Ilmoituksen voi tehdä myös suoraan Ifin tutkintayksikköön. Korruptioon tai lahjontaan liittyvistä tapauksista raportoidaan Ifin eettiselle komitealle ja riski- ja vakavaraisuuskomitealle (ORSA-komitea) sekä edelleen yhtiön hallitukselle.

Topdanmark

Topdanmarkin arvion mukaan yhtiön suurimmat korruptio- ja lahjontariskit liittyvät asiakkaisiin, alihankkijoihin sekä muihin liikekumppaneihin liittyviin lahjoihin ja tapahtumiin. Riskiä pidetään alhaisena.

Topdanmark ehkäisee Global Compact -periaatteiden mukaisesti korruptiota kaikissa sen ilmenemismuodoissa. Yhtiö on laatinut työntekijöidensä tueksi politiikan siitä, milloin lahjojen antaminen tai vastaanottaminen on sopivaa ja milloin on mahdollista järjestää tapahtumia tai osallistua niihin. Politiikan tarkoituksena on muun muassa estää ja välttää henkilökohtaisten tai muiden kuin liiketoimintaan liittyvien syiden ja intressien vaikuttamista päätöksiin.

Hastings

Hastingsin lähestymistapa korruption ja lahjonnan ehkäisyyn on kerrottu yhtiön lahjonnan ja korruption ehkäisemisen politiikassa. Politiikassa esitetään Hastingsin sitoumukset eri lakien ja säännösten noudattamiseen, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan Bribery Act 2010 sekä Gibraltarin Crimes Act 2011 osa 24. Politiikka päivitetään vuosittain. Työntekijöille ilmoitetaan intranetin kautta, kun politiikka on päivitetty. Lisäksi Hastingsin riskienhallintajohtaja lähettää työntekijöille muistutuksia heidän politiikan mukaisista velvoitteistaan. Kaikki työntekijät osallistuvat vuosittain pakolliseen verkkokoulutukseen. Koulutus suoritetaan ja osallistumista seurataan yhtiön verkko-oppimisalustalla.

Korruptio- tai lahjontaepäilyt voidaan ilmoittaa nimettömästi Hastingsin whistleblowing-alustan kautta, joka on ulkopuolisen tahon hallinnoima, tai epävirallisemmin sisäisiä kanavia pitkin. Kaikista korruptioon tai lahjontaan liittyvistä tapauksista, tilanteista sekä käytännön rikkomuksista raportoidaan johdolle ja asianmukaisille hallintoelimille.

Mandatum

Mandatumin johdolla on ylin päätösvalta korruption ja lahjonnan ehkäisyä koskevissa asioissa. Mandatumin eturistiriitapolitiikka ja Mandatum Way -ohje, asettavat yleiset vaatimukset yhtiön korruption ja lahjonnan vastaiselle työlle.

Korruption ja lahjonnan vastainen työ on myös olennainen osa Mandatumin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemistä koskevaa viitekehystä. Mandatumilla on menettelyt poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden sekä kansallisten ja kansainvälisten pakotelistojen tehostettuun valvontaan. Lakiasiat ja compliance -toiminto auttavat johtoa ja liiketoimintayksiköitä noudattamaan yhtiön politiikkoja.

Korruption ja lahjonnan ehkäisy sisältyy Mandatumin uusien ja nykyisten työntekijöiden pakollisiin koulutusohjelmiin. Kaikkien työntekijöiden on myös säännöllisesti osallistuttava compliance-koulutukseen, jossa kerrataan Sampo-konsernin toimintaperiaatteet ja Mandatumin sisäiset toimintamallit.

Mahdollisista korruptio- tai lahjontaepäilyistä voi ilmoittaa nimettömänä Mandatumin whistleblowing-järjestelmän kautta.

Sampo plc

Sampo Oyj:n toimitusjohtaja varmistaa yhdessä riskienhallintayksikön kanssa, että korruption ja lahjonnan torjuntaan osoitetaan riittävästi resursseja. Sampo Oyj päivittää vuosittain konsernin toimintaperiaatteet, jotka sisältävät myös konsernin korruption ja lahjonnan ehkäisyä koskevat ohjeet. Kaikkien Sampo Oyj:n työntekijöiden on perehdyttävä Sampo-konsernin toimintaperiaatteisiin työsuhteen alussa ja sen jälkeen joka toinen vuosi.

Lisätietoa on saatavilla Sampo-konsernin vastuullisuusportissa.

Päivitetty 25.4.2022