Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Korruption ja lahjonnan ehkäisy

Sampo-konsernin määritelmän mukaan korruptio on saadun vallan väärinkäyttöä hyödyn hankkimiseksi itselle ja/tai yritykselle. Se voi olla muodoltaan esimerkiksi lahjontaa, ylenpalttista kestitystä, voitelurahoja (eli hallinnollisen prosessin nopeuttamiseksi tehtyjä maksuja), lahjuksia ja kiristystä.

Pohjoismaat ovat yleisesti ottaen maailman vähiten korruptoituneita maita. Sampo-konsernin yhtiöt toimivat pääasiassa juuri Pohjoismaissa. Näin ollen voidaan todeta, että korruptio ja lahjonta eivät sinänsä ole kriittisimpiä riskejä konserniyhtiölle. Sampo-konsernille voi kuitenkin aiheutua maineriskejä, juridisia riskejä ja liiketoimintariskejä sekä mahdollisia kustannuksia, jos se epäonnistuu torjumaan korruptiota sen eri muodoissa.

Sampo-konsernin yhtiöt altistuvat korruptiolle ja lahjonnalle enemmän sijoitustensa kautta. Näitä riskejä hallitaan seulomalla sijoituksia kansainvälisten normien ja standardien rikkomusten varalta. Tässä yhteydessä huomioon otettavia kansainvälisiä sopimuksia ovat muun muassa YK:n Global Compact -aloite. Lisätietoa sijoituksista löytyy osiosta Vastuullinen sijoitustoiminta ja sijoitusten hallinnointi.

Sampo-konsernin toimintaperiaatteet määrittävät korruption ja lahjonnan ehkäisyn periaatteet Sampo-konsernissa. Sampo-konserni ei hyväksy minkäänlaista toimintaa, josta voi syntyä vaikutelma asiattomasta vaikuttamisesta ja konserni edellyttää työntekijöiden, asiakkaiden, alihankkijoiden ja muiden yhteistyökumppanien toimivan samoin. Työntekijöiden tulee huolehtia siitä, että kaikki kolmansille osapuolille suoritettavat maksut ovat asianmukaisia, niille on hyväksyttävä liiketoiminnallinen peruste ja ne kirjataan oikein. Sampo-konserni on allekirjoittanut YK:n Global Compact-aloitteen ja toimii aktiivisesti korruptiota vastaan.

Jokaisen Sampo-konserniin kuuluvan yhtiön toimitusjohtajalla on perimmäinen vastuu siitä, että yhtiö asettaa riittävät resurssit korruption ja lahjonnan ehkäisyyn. Konserniyhtiöillä on vapaus järjestää toimintansa ja ryhtyä muihin tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin paikallisten sääntöjen sekä YK:n ja/tai EU:n asettamien pakoteohjelmien noudattamiseksi.

Korruption ja lahjonnan vastaisesta toiminnasta sekä mahdollisista tapauksista raportointi on järjestetty konserniyhtiöissä niin, että asiaan liittyvien yhtiöiden johto ja hallitukset saavat kaiken oleellisen tiedon käyttöönsä ilman aiheetonta viivästystä ja kaikista oleellisista tapauksista ilmoitetaan hyvissä ajoin Sampo Oyj:n riskienhallintaorganisaatiolle. Sampo Oyj:n riskienhallintaorganisaatio vastaa tapausten raportoinnista Sampo Oyj:n tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle.

Raportoidut korruptio- ja lahjontatapaukset, Sampo-konserni 2019 2018
Sisäisten raportointikanavien kautta raportoitujen tapausten lukumäärä 0 0

 

Lisätietoa saatavilla yritysvastuuraportista (sivu 27).

Päivitetty 7.5.2020