Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Korruption ja lahjonnan ehkäisy

Sampo-konsernilla on nollatoleranssi korruptiota kohtaan kaikissa sen ilmenemismuodoissa, ja se odottaa konsernin työntekijöiden, asiakkaiden, alihankkijoiden ja muiden yhteistyökumppanien jakavan saman näkemyksen.

Sampo-konsernin toimintaperiaatteet määrittävät korruption ja lahjonnan ehkäisyn periaatteet Sampokonsernissa. Sampo-konserni on myös Global Compact -aloitteen allekirjoittajana sitoutunut korruption vastaiseen toimintaan.

Korruptio ja lahjonta eivät sinänsä ole kriittisimpiä riskejä konserniyhtiöiden omassa toiminnassa. Sampokonsernin yhtiöt kuitenkin altistuvat korruptiolle ja lahjonnalle sijoitusten ja toimitusketjujen kautta. Näitä riskejä hallitaan esimerkiksi seulomalla sijoituksia kansainvälisten normien ja standardien rikkomusten varalta ja lisäämällä toimitusketjujen vastuullisuutta.

Jokaisen Sampo-konserniin kuuluvan yhtiön toimitusjohtajalla on perimmäinen vastuu siitä, että yhtiö asettaa riittävät resurssit korruption ja lahjonnan torjuntaan. Konserniyhtiöillä on vapaus järjestää toimintansa ja ryhtyä muihin tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin paikallisten sääntöjen sekä YK:n ja/tai Euroopan unionin (EU) asettamien pakoteohjelmien noudattamiseksi.

Korruption ja lahjonnan vastaisesta toiminnasta sekä mahdollisista tapauksista raportointi on järjestetty konserniyhtiöissä niin, että asiaan liittyvien yhtiöiden johto ja hallitukset saavat kaiken oleellisen tiedon käyttöönsä ilman aiheetonta viivästystä ja kaikista oleellisista tapauksista ilmoitetaan hyvissä ajoin Sampo Oyj:n riskienhallintaorganisaatiolle. Sampo Oyj:n riskienhallintaorganisaatio vastaa tapausten raportoinnista Sampo Oyj:n tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle.

Sampo-konsernissa ei raportoitu vuonna 2020 yhtään korruptioon tai lahjontaan liittyvää tapausta.

Raportoidut korruptio- ja lahjontatapaukset, Sampo-konserni 2020 2019 2018
If 0 0 0
Topdanmark 0 0 0
Mandatum Life 0 0 0
Sampo Oyj 0 0 0
Sampo-konserni* 0 0 0

* Pois lukien Hastings

If

Ifin korruption ja lahjonnan vastainen työ perustuu yhtiön eettisiin toimintaperiaatteisiin, jotka puolestaan pohjautuvat Ruotsin korruptionvastaisen instituutin (IMM) lahjonnan vastaisiin sääntöihin. Eettiset toimintaperiaatteet päivitetään vuosittain ja niissä määritellään lahjoja, tapahtumiin osallistumista ja vieraanvaraisuutta koskevat säännöt. Lisäksi toimintaperiaatteita täydentävät käytännön esimerkit erilaisista ongelmatilanteista.

Toimintaperiaatteiden päivityksistä ilmoitetaan työntekijöille intranetissä, ja niihin liittyen järjestetään runsaasti vapaaehtoista ja pakollista koulutusta. Kaikki työntekijät allekirjoittavat työsuhteen alussa sitoumuksen, jossa he vahvistavat noudattavansa Ifin politiikkoja ja ohjeita, eettiset toimintaperiaatteet mukaan lukien.

Korruption ja lahjonnan ehkäisy muodostaa myös osan Ifin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisesta työstä. Ifillä on käytössä poliittisesti vaikutusvaltaisten ja EU:n tai YK:n pakotelistoilla olevien henkilöiden tunnistamismenettely. Korruptio- ja lahjontaepäilyistä voi ilmoittaa nimettömästi Ifin whistleblowing-järjestelmän kautta. Ilmoituksen voi tehdä myös suoraan Ifin tutkintayksikköön. Korruptioon tai lahjontaan liittyvistä tapauksista raportoidaan Ifin eettiselle komitealle ja riski- ja vakavaraisuuskomitealle (ORSA-komitea) sekä edelleen yhtiön hallitukselle.

Topdanmark

Topdanmarkin arvion mukaan yhtiön suurimmat korruptio- ja lahjontariskit liittyvät asiakkaisiin, alihankkijoihin sekä muihin liikekumppaneihin liittyviin lahjoihin ja tapahtumiin. Riskiä pidetään alhaisena.

Topdanmark ehkäisee Global Compactin periaatteiden mukaisesti korruptiota kaikissa sen ilmenemismuodoissa. Topdanmark on laatinut työntekijöidensä tueksi politiikan siitä, milloin lahjojen antaminen tai vastaanottaminen on sopivaa ja milloin on mahdollista järjestää tapahtumia tai osallistua niihin. Politiikan tarkoituksena on muun muassa estää ja välttää henkilökohtaisten tai muiden kuin liiketoimintaan liittyvien syiden ja intressien vaikuttamista päätöksiin.

Hastings

Hastings Groupin (Hastings) lähestymistapa korruption ja lahjonnan ehkäisemiseen kerrotaan yhtiön lahjonnan ja korruption ehkäisemisen politiikassa. Politiikassa esitetään Hastingsin sitoumukset eri lakien ja säännösten noudattamiseen, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan Bribery Act 2010 sekä Gibraltarin Crimes Act 2011 osa 24, ja kerrotaan Hastingsin lähestymistapa esimerkiksi houkutteluun, epäeettisiin toimintatapoihin, vallan väärinkäyttöön sekä muuhun sopimattomaan toimintaan. Politiikka käydään läpi vuosittain.

Hastings pyrkii ylläpitämään korkeimpia mahdollisia hallintotavan sekä henkilökohtaisen ja yritysetiikan standardeja ja noudattamaan kaikkia lakeja ja säännöksiä. Yhtiö pyrkii myös varmistamaan, että sen työntekijät ymmärtävät, mitä heiltä odotetaan sopivaan ja vastuulliseen käyttäytymiseen sekä noudatettaviin eettisiin standardeihin liittyen.

Työntekijöille ilmoitetaan intranetin kautta, kun politiikka on päivitetty. Lisäksi Hastingsin riskienhallintajohtaja lähettää vähintään kahdesti vuodessa työntekijöille muistutuksen heidän politiikan mukaisista velvoitteistaan. Työsuhteen solmimisen yhteydessä kaikki työntekijät sitoutuvat noudattamaan kaikkia Hastingsin politiikkoja. Kaikki työntekijät myös osallistuvat säännöllisesti pakolliseen verkkokoulutukseen.

Korruptio- tai lahjontaepäilyt voidaan ilmoittaa nimettömästi Hastingsin whistleblowing-alustan kautta, joka on ulkopuolisen tahon hallinnoima, tai epävirallisemmin sisäisiä kanavia pitkin. Kaikista korruptioon tai lahjontaan liittyvistä tapauksista, tilanteista sekä käytännön rikkomuksista raportoidaan johdolle ja asianmukaisille hallintoelimille.

Mandatum Life

Mandatum Lifen johdolla on ylin päätösvalta korruption ja lahjonnan ehkäisyä koskevissa asioissa. Sampo-konsernin toimintaperiaatteet ja Mandatum Lifen sisäiset toimintaperiaatteet, Mandatum Life Way, asettavat yleiset vaatimukset Mandatum Lifen korruption ja lahjonnan vastaiselle työlle. Korruption ja lahjonnan vastainen työ on myös osa Mandatum Lifen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemistä koskevaa viitekehystä. Mandatum Lifella on menettelyt poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden sekä kansallisten ja kansainvälisten pakotelistojen tehostettuun valvontaan. Lakiasiat ja compliance -toiminto auttaa johtoa ja liiketoimintayksiköitä noudattamaan yhtiön politiikkoja.

Korruption ja lahjonnan ehkäisy sisältyy uusien ja nykyisten työntekijöiden pakollisiin koulutusohjelmiin. Kaikkien työntekijöiden on myös säännöllisesti osallistuttava compliance-koulutukseen, jossa kerrataan konsernin toimintaperiaatteet ja Mandatum Lifen sisäiset toimintamallit.

Mahdollisista korruptio- tai lahjontaepäilyistä voi ilmoittaa nimettömänä Mandatum Lifen whistleblowing-järjestelmän kautta.

Lisätietoa on saatavilla Sampo-konsernin yritysvastuuraportissa, s. 27.

Päivitetty 29.7.2021