Käytössäsi on vanha selainversio

Huomioithan, että sivusto ei välttämättä toimi oikein vanhentuneella selaimella. Suosittelemme selaimen päivittämistä tai toisen selaimen käyttämistä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoamiseksi. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Halutessasi voit muuttaa selaimesi asetuksia. Lisätietoja tietosuojailmoituksessamme.

Hyväksyn

Sijoitusten hallinta Hastingsissä

Hastingsin sijoitusstrategian keskeisiä tavoitteita ovat vahvuus ja ennustettavuus. Yhtiö pyrkii saavuttamaan nämä tavoitteet ja edistämään samalla sijoituspäätöksillään muutosta parempaan.

Sitoumus vastuulliseen sijoittamiseen

Hastings pitää vastuullista sijoittamista jatkuvasti kehittyvänä ja paranevana prosessina. Yhtiöllä on vastuullisen sijoittamisen viitekehys ja se on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UN PRI) vuonna 2022.

Hastings on myös sitoutunut vähentämään sijoitussalkkunsa ympäristövaikutuksia ja hiili-intensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä sekä saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Yhtiön sijoituskomitea seuraa ja tarkastelee näiden tavoitteiden saavuttamista ja siihen tähtäävää toimintasuunnitelmaa.

Sitoumus asettaa ilmastotavoitteita Science Based Targets-aloitteen mukaisesti

Hastings on sitoutunut asettamaan Science Based Targets -aloitteen (SBTi) hyväksymät tieteeseen pohjautuvat ilmastotavoitteet rajoittaakseen ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Sitoumuksen myötä Hastings asettaa lyhyen (5–10 vuotta) ja pitkän aikavälin tavoitteet sekä omalle toiminnalleen että sijoitustoiminnalleen seuraavan kahden vuoden aikana. Tavoitteet on tarkoitus validoida ja julkaista vuonna 2024. Tämän jälkeen Hastings raportoi säännöllisesti työn edistymisestä SBTi:lle sekä vuosittain julkaistavassa vastuullisuusraportissaan.

ESG-integraatio

Hastingsin tavoitteena on ottaa ESG-näkökohdat huomioon yhtiön sijoituksissa vaikuttamatta negatiivisesti tuottoihin, hajautukseen tai sijoitussalkun laatuun. Hastingsin salkunhoitajat ottavat ESG-näkökohdat huomioon sijoitusprosesseissaan ja pyrkivät tunnistamaan tekijät, jotka heidän mielestään ovat avainasemassa määritettäessä suoriutuuko sijoituskohteena oleva yhtiö markkinoita paremmin vai heikommin. Salkunhoitajat käyttävät pääomaa tavalla, joka yhdistää ESG-näkökohdat ottaen samalla huomioon rahoitusvarojen säilyttämisen ja kasvattamisen.

Hastings on asettanut tavoitteen korkosalkkunsa keskimääräiselle ESG-luokitukselle. Tavoiteasetannassa otetaan huomioon salkunhoitajien näkemykset ja benchmark-luokitukset. Yhtiö on sitoutunut säilyttämään korkosalkkunsa keskimääräisen ESG-luokituksen tasolla ”A” MSCI:n ESG-luokitusten mukaan (asteikko CCC–AAA).

Negatiivinen seulonta ja normipohjainen seulonta

Hastingsissa negatiivinen seulonta keskittyy kolmeen toimialaan: tupakkaan, kiistanalaisiin aseisiin ja hiileen. Nämä toimialat on suljettu pois sisäisen harkinnan, sidosryhmien vaatimusten, toimialan tarkastelun ja salkunhoitajien konsultoinnin jälkeen.

Hastings käyttää myös normipohjaista seulontaa ja sijoituskomitealle raportoidaan neljännesvuosittain salkkuyhtiöistä, jotka eivät täytä Global Compactin periaatteita. Sijoituskomitea tekee päätöksiä jatkotoimista yhdessä salkunhoitajien kanssa.

Aktiivinen omistajuus ja ulkoisten varainhoitajien valinta

Hastingsilla ei ole suoria osakesijoituksia, joten se ei osallistu äänestyksiin.

PRI:n allekirjoittaminen ja ESG-käytännöt ovat osa ulkoisen varainhoitajan valintaa. Kaikki Hastingsin nykyisen ulkoiset varainhoitajat ovat PRI:n allekirjoittajia ja heillä on vastuullisen sijoittamisen politiikat.

Raportointi

Hastings raportoi vakuutustytäryhtiön sijoituskomitealle neljännesvuosittain. Raportointi sisältää ESG-luokitukset sekä vahvistetut altistumiset poissuljetuille tai sensitiivisille toimialoille. Tämä edesauttaa ohjeiden päivitystä ja mahdollistaa muutokset kiistanalaisiin positioihin. Sijoituskomitea voi myös raportoida tytäryhtiön hallitukselle rikkomuksista tai suositella muutosta vastuullisen sijoittamisen viitekehykseen.

Lisätietoa on saatavilla Sampo-konsernin vastuullisuusportissa.

Päivitetty 22.9.2022